Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

Läsåret 2023/2024

Bild för Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi 2023/2024
Anmälan

Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi är för dig som vill förstå människors livsvillkor och perspektiv, hantera vardagsproblem och möta globala utmaningar. Du får både insikter i det förindustriella och moderna Sverige och Europa, och kunskaper om olika samhällen bortom massmediala beskrivningar. Programmet ger dig en kompetens som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden inom bland annat omvärldsanalys och marknadsföring.

Om programmet

Behovet av djupgående analyser av de komplexa sammanhang som präglar samtidens globaliserade samhälle är uppenbart. Kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi ger dig de verktyg du behöver för sådana avancerade studier och för en intressant yrkesbana i Sverige eller internationellt.

Etnografi som undersökningsmetod innebär att du aktivt deltar och bäddar in dig djupt i det sammanhang du vill studera för att systematiskt dokumentera vardag och interaktioner i en gemenskap av människor. Det handlar om att vara på plats där det händer och att ta del av människors vardagsliv och deras egna perspektiv på sina liv. Kultur- och samhällsanalys används för att jämföra och förstå varför människor i vårt samhälle och i andra samhällen tänker, handlar och lever som de gör. Deltagande observation och intervjuer är dina etnografiska verktyg för att analysera kulturella fenomen och sociala förändringar - en kompetens som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden, bland annat inom utvärdering, omvärldsanalys och marknadsföring.

Under utbildningen får du:

  • metodologisk kompetens för att genomföra etnografiska kultur- och samhällsundersökningar
  • analytisk kompetens för att förklara sociala och kulturella skillnader
  • möjlighet att studera utomlands och få internationella perspektiv
  • arbetslivserfarenhet och nätverk genom att göra praktik på en arbetsplats.

Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi baseras på ämnena etnologi och kulturantropologi som båda söker förstå de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden som formar människors liv. Det etnologiska perspektivet ger dig insikter i det förindustriella och moderna Sverige och Europa. Genom kulturantropologins internationella utblick får du kunskaper om olika samhällen bortom massmediala beskrivningar. De olika perspektiven hjälper oss att se världen i ett nytt ljus för att förstå andra, oss själva och vad det är att vara människa, både här och där, och då och nu.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med kulturantropologi eller etnologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Nasrin Salehabadi
Från: Iran

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av kultur, vad människor gör och varför de gör samma sak på olika sätt. När jag läste om det här programmet på Uppsala universitets hemsida tyckte jag att det var precis den utbildning jag letade efter. Beskrivningen av programmet och ämnena lät intressanta och lockande. Då tänkte jag att det här kommer jag njuta av att studera. 

Vad gjorde du innan du började plugga här?
– Jag är utbildad inom teater och jobbade många år med det i Iran. Sedan flyttade jag till Sverige och började lära mig svenska. Ett tag volontärarbetade jag i ett kulturprojekt med målet att integrera invandrare i svenska samhället. Där fick jag möjlighet att träffa människor från olika länder och lära mig om deras kultur. Jag började hitta gemensamma faktorer som kunde föra samman människor från olika kulturer och knyta dem till svensk kultur.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning? 
– Vanligtvis har vi föreläsningar och något seminarium i veckan. Undervisningen varierar, det kan vara gruppdiskussioner, gästföreläsningar eller någon observationsövning. Men den mesta tiden går till eget läsande av kurslitteratur. Ofta ger föreläsningarna en lite bredare bild av både teori och empiriska exempel, medans kurslitteraturen är mer specifik.

Berätta om studentlivet i Uppsala!
– Mitt studentliv i Uppsala är jätteroligt. Eftersom jag bor i en studentkorridor träffar jag studenter från hela världen, bland annat Egypten, Kina och Indien. Det är en härlig upplevelse. Jag får lära mig om deras kultur i vårt gemensamma kök. 

Vilken är din favoritplats i din studentstad?
– Nationer när man är hungrig och vill köpa billig lunch eller fika. Carolina Rediviva för sin vackra inredning och trevliga atmosfär och studiero. Engelska parken med Karin Boye-bibliotekets antropologiavdelning.  

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Genom att studera kultur och samhälle vill jag få kunskap att acceptera allt som verkar annorlunda för mig och min kultur utan fördomar och dömande. Jag vill förstå den komplexiteten som vi människor har på grund av kulturell mångfald. På så sätt vill jag förstå mig själv och omvärlden bättre för att leva i fred. Jag skulle vilja forska om kultur i Mellanöstern, främst är jag intresserad av kvinnor.

Våren 2023.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Termin ett läser du en introduktionskurs på 30 högskolepoäng (hp), sen följer grundläggande studier i kulturantropologi och etnologi.

Termin fyra är en breddningstermin då du själv väljer vilka kurser, i andra ämnen, som du vill komplettera din utbildning i kulturantropologi och etnologi med. Många av våra studenter väljer att studera utomlands denna termin.

Under termin fem fördjupar du dig ytterligare i antingen kulturantropologi eller etnologi och skriver en vetenskaplig uppsats som är ditt examensarbete.

Under den sjätte och sista terminen läser du ytterligare en valbar kurs och gör tio veckors praktik vid en arbetsplats. Du kan praktisera på en myndighet, i en civilsamhällesorganisation eller i ett företag. Det bestämmer du själv. Det är också du själv som skaffar praktikplatsen med vårt stöd. Hela utbildningen avslutas med ett projektarbete som omfattar fem studieveckor då du får tillfälle att tillämpa alla de kunskaper och perspektiv du fått under utbildningen.

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktionskurs, 30 hp

Termin 2

Kulturantropologi B, 30 hp

Termin 3

Etnologi B, 30 hp

Termin 4

Valbara kurser inom breddningsområde, 30 hp

Termin 5

C-kurs i huvudområdet (etnologi alternativt kulturantropologi), 30 hp

Termin 6

Valbar kurs (7,5 hp), praktik (15 hp) samt projektarbete (7,5 hp), sammanlagt 30 hp.

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök, praktiska metodövningar och projektarbeten. Exempel på projektarbeten som våra programstudenter har gjort.

Karriär

Dina kunskaper är efterfrågade i såväl offentlig som privat sektor med verksamhet både i Sverige och internationellt. Du kan arbeta till exempel med integrationsfrågor, samhällsplanering, internationell utveckling och diplomati, media och kommunikation, konst och kultur, turism, arkiv- och museiverksamhet.

Våra tidigare studenter arbetar exempelvis som omvärldsanalytiker, kulturpedagoger, informatörer och utbildnings- och projektledare vid svenska myndigheter, kommuner, företag och civilsamhällesorganisationer i Sverige och utlandet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5160 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programsamordnare Susann Baez Ullberg

susann.baez.ullberg@antro.uu.se

018-471 45 09

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

kursadm@antro.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02