Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi 2019/2020

Bild för Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi 2019/2020
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Kultur, samhälle och etnografi är programmet för dig som vill möta nya utmaningar i en alltmer globaliserad värld. Det ger dig en god grund att stå på inför en framtida yrkeskarriär inom till exempel kultursektorn. På Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi i Uppsala får du möjlighet att skaffa dig en grundlig utbildning i etnografiska metoder, som ger dig verktyg att förstå kulturella och sociala sammanhang i dagens och morgondagens föränderliga samhälle.

Om programmet

Utbildningen ger dig både praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter som förbereder dig för en yrkesbana till exempel inom kultursektorn, integrationsverksamhet, bistånd, diplomati, media och kommunikation, internationella organisationer, förvaltnings- och företagskultur, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, turism, museer och dokumentation.

Behovet av djupgående analyser av de komplexa sammanhang som dagens samhälle präglas av blir alltmer uppenbart. För att förstå varför människor agerar som de gör, liksom hur människor från andra länder och kulturer förhåller sig till olika aspekter i vårt samhälle, krävs metoder som går på djupet. Den etnografiska metoden, med deltagande observationer och intervjuer, bidrar med svar på just den här typen av frågor, något som programmet ger dig en god träning i. Etnografiska metoder blir alltmer efterfrågade på arbetsmarknaden, bland annat inom utvärdering, omvärldsanalys och marknadsföring.

Det etnologiska perspektivet ger dig insikter i svensk och europeisk kultur, medan det kulturantropologiska perspektivet ger dig internationella utblickar och kunskaper om andra världsdelar. Dessa olika perspektiv hjälper oss också att se vårt eget samhälle i ett nytt ljus.

Syftet med kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi är att ge dig relevanta och omfattande ämneskunskaper, praktiska färdigheter framför allt i den etnografiska metoden, samt en god analytisk förmåga som förbereder dig för en yrkesbana inom många olika områden.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturantropologi eller etnologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Mattias Lindholm
Från:   Skellefteå, Västerbotten
Läser: Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde mellan några olika program när jag bestämt mig för att plugga vidare. Efter arbete som snickare i fyra år och ville jag prova något nytt. Då universitet var något helt annat var det viktigt att det skulle kännas "rätt" och ämnet etnologi lockade mig lite extra. Det lät intressant att få en förståelse kring varför vi människor gör som vi gör samt att förstå samhället ur ett större perspektiv – något som både etnologi och kulturantropologi visat sig kunna göra.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Jag trivs väldigt bra med att studera, och det är faktiskt lite förvånande. Under grundskolan och gymnasiet hade jag inte samma intresse för undervisningen. Nu däremot blir allt intressant i och med att jag själv valt den inriktning och kurser som jag ska gå.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det som är så spännande med att studera vid Uppsala universitet är att jag själv kan påverka mycket av min utbildning. Det finns så många intressanta kurser att grotta ner sig i och jag kan, i stor grad, anpassa min utbildning efter det som jag är intresserad av.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det är ganska stor variation från dag till dag, men antingen är det en föreläsning under dagen och studier, eller så är det en inlämningsuppgift till ett seminarium som ska göras. Det som alltid är med och kan räknas som "vanligt" är att vi läser många spännande etnografier, samt texter/böcker om intressanta teorier och begrepp.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Något som alltid hänger med i utbildningen är den självständiga analysen. Oftast får vi utrymme att applicera det vi läst om i det "verkliga" livet och på det sättet göra akademiska texter förståeliga. När texterna ibland handlar om saker som kan verka obetydliga och irrelevanta i samhället lyckas kulturantropologin och etnologin alltid att göra det intressant och viktigt. 

Hur upplevde du första tentan?
– Dagarna före den första tentan var fyllda av nervositet och osäkerhet just för att jag aldrig tidigare haft en tenta. Det visade sig dock att det inte var så farlig och sen dess är det relativt (OBS relativt) lugnt vid varje tillfälle. Men lite stress inför varje tenta är bra. Det är trots allt en speciell känsla att få lämna in ett arbete som tagit upp så mycket tankeverksamhet som en tenta gör. 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att få en bredare kunskap om hur samhället fungerar och sedan applicera den kunskapen på mitt framtida yrke. Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi ger en bra och bred kunskap. Just nu är jag intresserad av samhällsplanering och där tror jag de kunskaper jag får från programmet är väldigt nyttiga.   

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Det går inte att prata om studentlivet i Uppsala utan att nämna alla olika nationer som erbjuder en mängd aktiviteter, men jag skulle också vilja lyfta det otroligt roliga föreningslivet. Jag har engagerat mig i Studentföreningen Etnograferna som är till för alla som är intresserade av kulturantropologi och etnologi. Den är till stor del knuten till just kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi och blir som en samlingsplats där alla kan hitta nya och intressanta perspektiv på ämnena vi till vardags studerar. Och till sist den alltid så viktiga studentkåren så klart, gå med i den! 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Tropiska växthuset i Botaniska trädgården. Bra för pluggmotivationen och D-vitaminbristen i november.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborgsfirandet och det oändliga hänget i parken vid Ekonomikum.

Vad gör du om 5 år?
– Om fem år har jag förhoppningsvis tagit en masterexamen i något kul ämne och eventuellt hittat ett jobb relaterat till samhällsplanering.

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Basen i programmet utgörs av studier i kulturantropologi och etnologi. Efter en introduktionstermin (termin 1) och grundläggande studier i kulturantropologi (termin 2) och etnologi (termin 3) läser du ett valfritt biområde. Många studenter väljer under denna termin att studera utomlands (termin 4).

Under termin fem fördjupar du dig ytterligare i antingen kulturantropologi eller etnologi, beroende på ditt val av inriktning. Då skriver du också en vetenskaplig uppsats, examensarbete.

Under den sjätte och sista terminen läser du ytterligare valfria kurser och/eller verktygskurser innan du kommer att göra tio veckors praktik vid en arbetsplats.Terminen och programmet avslutas med ett projektarbete som omfattar fem studieveckor och där kunskaper och perspektiv som förvärvats inom ramen för programmet tillämpas.

Kurser inom programmet

Termin 1
Introduktionskurs, 30 högskolepoäng (hp)

Termin 2
Kulturantropologi B, 30 hp

Termin 3
Etnologi B, 30 hp

Termin 4
Biområde, 30 hp

Termin 5
C-kurs i huvudområdet (etnologi alternativt kulturantropologi), 30 hp

Termin 6
Verktygskurser eller andra kurser, praktik samt projektarbete, sammanlagt, 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök, praktiska metodövningar, verktygskurser samt i form av projektarbeten.

Karriär

Du som har gått programmet kommer att kunna tillämpa dina kunskaper inom en rad olika yrkesområden, såsom inom sektorerna:

 • kultur,
 • integrationsverksamhet,
 • bistånd,
 • diplomati,
 • media och kommunikation,
 • internationella organisationer,
 • förvaltnings- och företagskultur,
 • statliga myndigheter,
 • frivilligorganisationer,
 • turism, samt inom
 • museer och dokumentation.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5050 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Susann Baez Ullberg

susann.baez.ullberg@antro.uu.se

018-471 4509

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

018-471 2285

kursadm@antro.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.