Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi 2020/2021

Bild för Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi 2020/2021
 • 180 HP
 • Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Kultur, samhälle och etnografi är programmet för dig som vill förstå andra människors livsvillkor och perspektiv, hantera vardagsproblem och globala utmaningar, och vara på plats där det händer, både i Sverige och i världen! Kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi ger dig en grundlig utbildning i etnografiska metoder - en kompetens som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden. Här skaffar du dig en stabil grund att stå på inför en framtida yrkeskarriär i internationella organisationer, integrationsverksamhet, turistindustrin och kultursektorn bara för att nämna några.

Om programmet

Behovet av djupgående analyser av de komplexa sammanhang som präglar samtidens globaliserade samhälle är uppenbart. Syftet med kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi är att ge dig relevanta analytiska och metodologiska verktyg för studier på avancerad nivå och för en intressant yrkesbana till exempel inom kultursektorn, integrationsverksamhet, bistånd, diplomati, media och kommunikation, internationella organisationer, privata företag, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, turism, museer och arkiv.
 
För att förstå varför människor i vårt samhälle och i andra samhällen agerar som de gör krävs etnografiska metoder som går på djupet. Deltagande observation och intervjuer är dina etnografiska verktyg för att analysera kulturella fenomen och sociala förändringar - en kompetens som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden, bland annat inom utvärdering, omvärldsanalys och marknadsföring.
 
Kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi baseras på ämnena etnologi och kulturantropologi som bägge söker förstå de sociala, politiska, ekonomiska och kulturella förhållanden som formar människors liv. Det etnologiska perspektivet ger dig insikter i det förindustriella och moderna Sverige och Europa. Genom kulturantropologins internationella utblick får du kunskaper om olika samhällen bortom massmediala beskrivningar. De olika perspektiven hjälper oss att se världen i ett nytt ljus för att förstå andra, oss själva och vad det är att vara människa, både då och nu.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturantropologi eller etnologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Mattias Lindholm
Från:   Skellefteå, Västerbotten
Läser: Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag valde mellan några olika program när jag bestämt mig för att plugga vidare. Efter arbete som snickare i fyra år och ville jag prova något nytt. Då universitet var något helt annat var det viktigt att det skulle kännas "rätt" och ämnet etnologi lockade mig lite extra. Det lät intressant att få en förståelse kring varför vi människor gör som vi gör samt att förstå samhället ur ett större perspektiv – något som både etnologi och kulturantropologi visat sig kunna göra.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Jag trivs väldigt bra med att studera, och det är faktiskt lite förvånande. Under grundskolan och gymnasiet hade jag inte samma intresse för undervisningen. Nu däremot blir allt intressant i och med att jag själv valt den inriktning och kurser som jag ska gå.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det som är så spännande med att studera vid Uppsala universitet är att jag själv kan påverka mycket av min utbildning. Det finns så många intressanta kurser att grotta ner sig i och jag kan, i stor grad, anpassa min utbildning efter det som jag är intresserad av.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det är ganska stor variation från dag till dag, men antingen är det en föreläsning under dagen och studier, eller så är det en inlämningsuppgift till ett seminarium som ska göras. Det som alltid är med och kan räknas som "vanligt" är att vi läser många spännande etnografier, samt texter/böcker om intressanta teorier och begrepp.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Något som alltid hänger med i utbildningen är den självständiga analysen. Oftast får vi utrymme att applicera det vi läst om i det "verkliga" livet och på det sättet göra akademiska texter förståeliga. När texterna ibland handlar om saker som kan verka obetydliga och irrelevanta i samhället lyckas kulturantropologin och etnologin alltid att göra det intressant och viktigt. 

Hur upplevde du första tentan?
– Dagarna före den första tentan var fyllda av nervositet och osäkerhet just för att jag aldrig tidigare haft en tenta. Det visade sig dock att det inte var så farlig och sen dess är det relativt (OBS relativt) lugnt vid varje tillfälle. Men lite stress inför varje tenta är bra. Det är trots allt en speciell känsla att få lämna in ett arbete som tagit upp så mycket tankeverksamhet som en tenta gör. 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att få en bredare kunskap om hur samhället fungerar och sedan applicera den kunskapen på mitt framtida yrke. Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi ger en bra och bred kunskap. Just nu är jag intresserad av samhällsplanering och där tror jag de kunskaper jag får från programmet är väldigt nyttiga.   

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Det går inte att prata om studentlivet i Uppsala utan att nämna alla olika nationer som erbjuder en mängd aktiviteter, men jag skulle också vilja lyfta det otroligt roliga föreningslivet. Jag har engagerat mig i Studentföreningen Etnograferna som är till för alla som är intresserade av kulturantropologi och etnologi. Den är till stor del knuten till just kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi och blir som en samlingsplats där alla kan hitta nya och intressanta perspektiv på ämnena vi till vardags studerar. Och till sist den alltid så viktiga studentkåren så klart, gå med i den! 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Tropiska växthuset i Botaniska trädgården. Bra för pluggmotivationen och D-vitaminbristen i november.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborgsfirandet och det oändliga hänget i parken vid Ekonomikum.

Vad gör du om 5 år?
– Om fem år har jag förhoppningsvis tagit en masterexamen i något kul ämne och eventuellt hittat ett jobb relaterat till samhällsplanering.

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar tre års heltidsstudier. Basen i programmet utgörs av studier i kulturantropologi och etnologi. Efter en inledande introduktionstermin följer grundläggande studier i kulturantropologi och etnologi. Under termin fyra ett valfritt biområde. Många studenter väljer att under denna termin att studera utomlands.

Under termin fem fördjupar du dig ytterligare i antingen kulturantropologi eller etnologi, beroende på ditt val av inriktning. Då skriver du också en vetenskaplig uppsats, examensarbete.

Under den sjätte och sista terminen läser du ytterligare valbara kurser och/eller verktygskurser innan du kommer att göra tio veckors praktik vid en arbetsplats. Du kan praktisera i en myndighet, civilorganisation eller företag. Det bestämmer du själv. Det är också du själv som skaffar praktikplatsen med vårt stöd. Terminen och programmet avslutas med ett projektarbete som omfattar fem studieveckor och där kunskaper och perspektiv som förvärvats inom ramen för programmet tillämpas.

Kurser inom programmet

Termin 1
Introduktionskurs, 30 högskolepoäng (hp)

Termin 2
Kulturantropologi B, 30 hp

Termin 3
Etnologi B, 30 hp

Termin 4
Biområde, 30 hp

Termin 5
C-kurs i huvudområdet (etnologi alternativt kulturantropologi), 30 hp

Termin 6
Verktygskurser eller andra kurser, praktik samt projektarbete, sammanlagt 30 hp

Om undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök, praktiska metodövningar, verktygskurser samt i form av projektarbeten.

Karriär

Du som har gått programmet kommer att kunna tillämpa dina kunskaper inom en rad olika sektorer, till exempel:

 • integration
 • internationell utveckling
 • diplomati
 • konst och kultur
 • media och kommunikation
 • internationella organisationer
 • offentlig förvaltning
 • privata företag
 • frivilligorganisationer
 • turistindustrin
 • museer
 • arkiv
Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5050 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programsamordnare Susann Baez Ullberg

susann.baez.ullberg@antro.uu.se

018-471 45 09

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 631, 751 26 UPPSALA

018-471 2285

kursadm@antro.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.