Kandidatprogram i speldesign och grafik 2019/2020

Bild för Kandidatprogram i speldesign och grafik 2019/2020
  • 180 HP
  • Visby
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Programmet ger dig verktyg att förstå och arbeta med spel på professionell nivå samt utrustar dig för att kunna utveckla nya uttryck och upplevelser inom spelmediet. Programmet är specialiserat på produktion av spelgrafik. Utexaminerade studenter driver egna utvecklingsstudios eller arbetar på framgångsrika spelföretag i och utanför Sverige. Programmet ges på Uppsala universitet - Campus Gotland i Visby, en miljö präglad av närhet mellan lärare och studenter.

Ett flertal profiler inom spelindustrin och spelutbildningssektorn har givit kandidatprogrammet i speldesign och grafik strålande betyg:
"Ett av de bästa designprogram som jag har sett, särskilt den polyforma inställningen till design. Koden blir aldrig bättre än spelupplevelsen och det märks. Dessutom finns det ett politiskt angreppssätt som modulerar design. Det ger många av oss hopp om en mogen och komplex bransch i framtiden." - Prof. Derek A. Burrill, University of California

Om programmet

Kandidatprogrammet i speldesign och grafik ger en akademisk utbildning i huvudområdet speldesign och i biområdet gestaltning, inriktat mot 2D- och 3D-grafik för spel. Du får färdigheter och kunskaper i att utveckla spel liksom en god förståelse för hur de fungerar och påverkar oss. Utbildningen varvar praktisk spelutveckling i projektform med teoretiska kurser inom speldesign och biområdet.

Inom speldesign utforskas teorier och metoder i speldesign, spelutveckling och spelanalys. Som speldesigner behöver du goda kommunikativa färdigheter både för att kommunicera med ditt arbetslag och för att utforma spelarens upplevelse. Utbildningen innehåller därför kommunikativ träning som ger färdigheter i att uttrycka sig muntligt såväl som i text, bild och spel.

Som grafiker får du lära dig att producera grafik för 2D- och 3D-spel. Teoretisk och artistisk kunskap kombineras med de praktiska och tekniska färdigheter som krävs för spelutveckling. Utvecklingsprocessen kräver normalt insatser av speldesigners, grafiker, producenter, testare och programmerare. Därför kommer du också att få träna de samarbetstekniska färdigheter som en grafiker behöver i ett mångsidigt, och i branschen ofta internationellt, spelutvecklingsprojekt.

Utbildningen har ett gott anseende internationellt tack vare den höga nivån på studenternas produktioner. Studentteam från Campus Gotland har en tradition av att vinna priser för sina spel, särskilt vid prestigefyllda Swedish Game Awards.

Institutionen för speldesign är sedan hösten 2014 medlem i Higher Education Video Game Alliance, en sammanslutning av huvudsakligen nordamerikanska spelutvecklingsutbildningar på högskolenivå där såväl utbildnings- som forsknings- och branschfrågor står på agendan.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med speldesign som huvudområde.

Upplägg

Programmet omfattar tre års studier där huvudområdet speldesign läses parallellt med biområdet gestaltning i såväl teoretiska kurser som projektkurser. De projektbaserade kurserna ges inom ämnet speldesign. Du kommer att läsa kurserna i speldesign tillsammans med studenter på övriga program inom speldesign vid Campus Gotland.

Speldesign utgör 105 högskolepoäng (hp) av de 180 hp som ges inom programmet, medan biområdet utgör minst 30 hp. I programmet ingår därutöver valfria 30 hp, vilka kan ägnas åt ytterligare bredd eller fördjupning inom huvud- eller biområdet, alternativt utlandsstudier.

Programmen inom speldesign vid Campus Gotland växlar mellan teoretiska kurser, där gestaltning och speldesign läses samtidigt och praktiska projektbaserade kurser, där såväl gestaltning som speldesignen omsätts i praktiken för att producera spel tillsammans med studenter från samtliga speldesignprogram i Visby. Således ger programmet kontinuerligt möjligheten att testa och använda dina kunskaper i realistiska scenarion, liksom projektkurserna visar på de utmaningar som uppstår när man arbetar i ett arbetslag som innehåller personer med bakgrunder inom många olika discipliner. Projekten liksom de teoretiska kurserna tränar akademiskt skrivande och presenterande som träning inför examensarbetet som avslutar det tredje året.

Grafikkurserna börjar från grunden och kommer efter första terminen att leda till ett mindre spelprojekt, varpå undervisningen och projekten tilltar i komplexitet och omfattning under de tre åren. Grafikkurserna behandlar perspektivlära, karaktärsdesign, digital grafik, färglära, komposition, 3D-modellering, animation, motion capture-teknologi samt realtidsgrafik.

Kurser inom programmet

Termin 1
Speldesign 1 - Introduktion, 15 hp
Biområde, 15 hp

Termin 2
Speldesign 2 - Spelutveckling, 7,5 hp
Spelproduktion 1 - Arkadspel, 15 hp
Biområde, 7,5 hp

Termin 3
Speldesign 3 - Systemdesign, 15 hp
Biområde, 15 hp

Termin 4
Speldesign 4 - Serious Games Design, 7,5 hp
Biområde eller valfria kurser, 7,5 hp
Spelproduktion 2 - Vertical Slice, 15 hp

Termin 5
Valfria kurser*, 30 hp
*inom huvudområdet, biområde eller annat ämne, alternativt utlandsstudier.

Termin 6
Speldesign 5 - Teori och metod, 7,5 hp
Speldesign 6 - Experimentell Speldesign, 7,5 hp
Examensarbete 15 hp

Om undervisningen

Programmet ges på Campus Gotland i Visby. All undervisning sker på engelska.

De teoretiska kurserna inom speldesign undervisas genom salsundervisning, workshops, och små projekt. Merparten av kurserna förutsätter grupparbete. Kurserna inom grafik ges samtliga i form av salsundervisning med löpande träning i teckning, datorgrafik och modellering.

Varje år innehåller en eller två projektkurser, under vilka studenterna jobbar med sin specifika roll i grupper för att producera färdiga spel och där undervisningen tar formen av handledning under processen.

Studera utomlands

Under termin fem finns möjligheten att söka utlandsstudier. Studenter erbjuds goda möjligheter till utbytesstudier. Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet.

Karriär

Utbildningen inom programmet är teoretiskt och praktiskt förberedande för yrkesverksamhet inom företag, organisationer, myndigheter eller som egen företagare.

Klicka här för att se var speldesign studenter arbetar idag

En av utbildningens styrkor är dess mycket goda kontakter med spelbranschen, varför utbildningens före detta studenter ger dig ett särskilt användbart nätverk. Via årligen återkommande evenemang bjuds särskilt framstående profiler från den internationella spelindustrin in, liksom före detta studenter som nu jobbar med spelutveckling, vilket ger mycket goda möjligheter att skapa sig ett eget kontaktnätverk för framtida arbete.

Bland utexaminerade studenter återfinns såväl företagare med egen utvecklingsstudio som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen både i och utanför Sverige, exempelvis Blizzard Entertainment, Massive Entertainment, Starbreeze, Crytek, Fatshark, Frictional Games, Ubisoft, Avalanche, Lionhead, CCP, DICE och Might & Delight. Före detta studenter från programmet undervisar även vid ett flertal av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign.

Spelbranschen är den största och snabbast växande branschen inom nöjesindustrin. Den genomgår en ständig utveckling vilket leder till stor efterfrågan på en bred skara yrkeskunniga med spelutveckling och speldesign som gemensam nämnare. Förutom expansionen inom industrin, ökar användningen av spel inom undervisning och andra områden inom vad som kallas Serious Games.

Efter programmet finns möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram i och utanför Sverige.

Tre alumnröster
"The game design education at UU [Uppsala University] equipped me with an indispensable understanding of the framework of both trust and craftsmanship that is inter-disciplinary collaboration. It offered a comprehensive overview of the development process of interactive media while also letting me build my personal portfolio. It has been an instrumental piece in my success in the game industry both as an artist and manager."
- Nicodemus Mattisson, Concept Art Director at Virtuos

"I think that the time on Gotland was an excellent opportunity to make my first contacts in the industry. All the founders of Toadman started their journey on Gotland. The chance to spend years to immerse oneself in game development and to meet like-minded people is invaluable."
- Robin Flodin, CEO at Toadman Interactive

"Visby is a wonderful place to study at with a great environment and where your classmates become family. If you ever lack inspiration you could just take a walk through the charming medieval town and along the harbour to recharge and gather new ideas and thoughts. During my studies I participated in many game development events where students got to meet developers from the industry. I believe networking today could be as important as having a strong portfolio when it comes to getting a job in the industry today. "
- Lisa Wackenhuth Svanström, 3D Artist at Star Stable Entertainment

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i speldesign och grafik

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5124 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Institutionen för speldesign

Skeppsbron 24 (Björkanderska) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

gamedesign@speldesign.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.