Kandidatprogram i speldesign och projektledning

Läsåret 2022/2023

Bild för Kandidatprogram i speldesign och projektledning 2022/2023
Anmälan

Vill du projektleda spelproduktioner från idé till färdig produkt? Inom kandidatprogrammet i speldesign och projektledning får du träning i att leda och stötta arbetslag, övning i kommunikation samt verktyg för att planera och utvärdera spelutvecklingsprojekt i en internationell miljö.

Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland, i Visby.

Om programmet

Kandidatprogrammet i speldesign och projektledning ger dig en akademisk utbildning i huvudområdet speldesign och i biområdet industriell teknik, inriktat mot projektledning i spelproduktion. Du får färdigheter och kunskaper i att utveckla spel, liksom en god förståelse för hur de fungerar och påverkar oss. Utbildningen varvar praktisk spelutveckling i projektform med teoretiska kurser.

Som projektledare i speldesign får du kunskaper i gruppdynamik, planering och spelspecifik produktionsmetodologi. Du kommer också att få träna dina samarbetstekniska färdigheter eftersom dessa behövs i komplexa och ofta internationella spelutvecklingsprojekt. Inom programmet varvas projekt inom praktisk spelutveckling med teoretiska kurser inom speldesign och metoder för projektledning.

Inom speldesign utforskas teorier och metoder i speldesign, spelutveckling och spelanalys. Som speldesigner behöver du goda kommunikativa färdigheter både för att kommunicera med ditt arbetslag och för att utforma spelarens upplevelse. Utbildningen innehåller därför kommunikativ träning som ger dig färdigheter i att uttrycka dig, i såväl text och bild som spel.

Utbildningen har ett gott anseende internationellt tack vare den höga nivån på studenternas produktioner. Studentteam från Campus Gotland har en tradition av att vinna priser för sina spel, särskilt vid prestigefyllda Swedish Game Awards.

Institutionen för speldesign är medlem i Higher Education Video Game Alliance, en sammanslutning av huvudsakligen nordamerikanska spelutvecklingsutbildningar på högskolenivå där såväl utbildnings- som forsknings- och branschfrågor står på agendan.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med speldesign som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

What programme are you currently enrolled in?
Project Management and Game Design

What made you choose this programme and specialisation?
I chose this programme because I really liked the seriousness of project management and leadership as well as the fun and creativity I could have in Game Design. It's a good balance that  keeps the education interesting and not as tense or stressful. 

What made you choose Uppsala University?
Uppsala University is a very well renowned university that I knew about before I moved to Sweden.  Uppsala University also offers a lot of connections with exchange programs and internships that will add a lot to my university experience as well as develop my knowledge in the workplace. 

What are the best things about your programme?
I really appreciate the creative process of making games in the Game Design course. It allows for a lot of free thinking but also shows us how to confine our ideas to be able to manage out work. The project management course goes in depth with leadership skills and agile methods, which really helped me understand how to manage group projects correctly. I also enjoy the collaboration between the two courses that allows us to practice our minors in the game design course. 

Describe how an average day looks for you
The average day is never really the same. The game design course allows for so much creative freedom that helps change the pace and keeps the studies from becoming dull. Lectures are usually not very long and allow for a lot of group work and activities that helps with understanding of making a game with a team. I make time to study agile processes and project management skills because we do use these practices daily. 

How would you describe the atmosphere in class and on campus?
The classes are filled with very diverse students which really helps easy the atmosphere, because everyone is coming from different backgrounds. The overall campus is very open and social that makes studies here a lot more comfortable. I have found that the campus is a really relaxing environment during my studies and really helps easy any tension or stress that I might've faced. 

What do you hope to do after you graduate?
I hope to use the project management knowledge that I learned to work on very creative projects, either with games or other IT projects. I think the methods I learned in the game design course provided an understanding of how to adapt to the creative processes. 

What advice do you have for other students interested in applying for the same programme?
My advise would be to not overthink the programme because it was completely different than I expected. It really is a fun and balanced programme. It can be scary for students coming from outside of Sweden, but the campus provides a warm welcome and a lot of opportunities. 

Autumn 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar tre års studier där huvudområdet speldesign läses parallellt med din profil projektledning i såväl teoretiska kurser som praktiska projektkurser. Kurserna i projektledning ingår i programmets biområde industriell teknik. Kurser inom speldesign, där samtliga projektbaserade kurser ingår, läses tillsammans med övriga program inom speldesign vid Campus Gotland. Såväl projektledningen som speldesignen omsätts i praktiken för att producera spel tillsammans med studenter från samtliga speldesignprogram.

Således ger programmet dig kontinuerligt möjligheten att testa och använda dina kunskaper i realistiska scenarion. Projektkurserna visar på de utmaningar som uppstår när man arbetar i ett arbetslag som innehåller personer med bakgrunder inom många olika discipliner. Precis som de teoretiska kurserna tränar projekten dig i akademiskt skrivande och presentation, som träning inför examensarbetet som avslutar det tredje året.

Kurserna i projektledning börjar från grunden och kommer efter första terminen att leda till ett mindre spelprojekt, varpå undervisningen och projekten tilltar i komplexitet och omfattning under resten av programmet. Kurserna behandlar gruppdynamik, projektplanering, ledarskap, samt konflikt- och riskhantering.

Speldesign utgör 105 högskolepoäng (hp) av de 180 hp som ges inom programmet, medan projektledning utgör minst 30 hp. I programmet ingår därutöver 45 hp valbara kurser, vilka kan ägnas åt ytterligare bredd eller fördjupning inom huvud- eller biområdet, alternativt åt utlandsstudier.

Jämför med de andra programmen i speldesign:
Kandidatprogram i speldesign
Kandidatprogram i speldesign och programmering
Kandidatprogram i speldesign och grafik

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Kandidatprogrammet i speldesign och projektledning ges på Campus Gotland i Visby. All undervisning sker på engelska. Huvudområdet speldesign samläses med studenter från de andra programmen i speldesign.

De teoretiska kurserna inom speldesign undervisas genom salsundervisning, workshoppar och projekt. Merparten av kurserna förutsätter grupparbete. Kurserna inom projektledning är lektionsbaserade och erbjuder kontinuerlig praktisk träning i relevanta områden.

Varje år innehåller en eller två projektkurser i vilka studenterna jobbar med sin specifika roll i grupper för att producera färdiga spel och då tar undervisningen formen av handledning under processen.

Studera utomlands

Utlandsstudier passar särskilt bra under termin fem och du kan söka de centrala partneruniversiteten eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Studenter erbjuds goda möjligheter till utbytesstudier eftersom Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet.

Karriär

Utbildningen inom programmet är teoretiskt och praktiskt förberedande för yrkesverksamhet inom företag, organisationer, myndigheter eller som egen företagare.

Bland våra tidigare studenter återfinns såväl företagare med egen utvecklingsstudio som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen både i och utanför Sverige, exempelvis Massive Entertainment, CD Project Red, Starbreeze, Crytek, Fatshark, Frictional Games, Ubisoft, Avalanche, Bohemia Interactive, Funcom, CCP, DICE, Activision Blizzard och Might & Delight. Före detta studenter undervisar även vid ett flertal av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign.

En av utbildningens styrkor är dess mycket goda kontakter med spelbranschen, och utbildningens före detta studenter utgör ett särskilt användbart nätverk. Vid årligen återkommande evenemang som anordnas av institutionen inbjuds särskilt framstående profiler från den internationella spelindustrin, vilket ger dig mycket goda möjligheter att skapa dig ett eget kontaktnätverk för framtida arbete.

Spelbranschen är den största och snabbast växande branschen inom nöjesindustrin. Den genomgår en ständig utveckling vilket leder till stor efterfrågan på en bred skara yrkeskunniga med spelutveckling och speldesign som gemensam nämnare. Förutom expansionen inom industrin, ökar användningen av spel inom undervisning och andra områden.

Efter programmet finns möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram i och utanför Sverige.

Tre alumnröster
"The game design education at Uppsala University equipped me with an indispensable understanding of the framework of both trust and craftsmanship that is inter-disciplinary collaboration. It offered a comprehensive overview of the development process of interactive media while also letting me build my personal portfolio. It has been an instrumental piece in my success in the game industry both as an artist and manager."
- Nicodemus Mattisson, Concept Art Director at Virtuos

"I think that the time on Gotland was an excellent opportunity to make my first contacts in the industry. All the founders of Toadman started their journey on Gotland. The chance to spend years to immerse oneself in game development and to meet like-minded people is invaluable."
- Robin Flodin, CEO at Toadman Interactive

"Visby is a wonderful place to study at with a great environment and where your classmates become family. If you ever lack inspiration you could just take a walk through the charming medieval town and along the harbour to recharge and gather new ideas and thoughts. During my studies I participated in many game development events where students got to meet developers from the industry. I believe networking today could be as important as having a strong portfolio when it comes to getting a job in the industry today."
- Lisa Wackenhuth Svanström, 3D Artist at Star Stable Entertainment

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i speldesign och projektledning

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5126 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För frågor om programmet, kontakta Studievägledning, Campus Gotland:

studievagledning-cg@uu.se

Har du administrativa frågor om antagning el. registrering, kontakta gärna Studentservice, Campus Gotland:

studentservice-cg@uu.se

Institutionen för speldesign

Strandgatan 1b (Residenset) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

gamedesign@speldesign.uu.se

Programstart och registrering

ANTAGNING OCH REGISTRERING
Om du är antagen och har tackat ja till en plats på ett utbildningsprogram i Speldesign, blir du även direktantagen till höstterminens inledande programkurser. För att behålla din plats på programmet behöver du registrera dig själv på kurserna i "Ladok för studenter".  Registreringsperioden är öppen från den 29 juli t.o.m. 22 augusti 2022. Du registrerar dig på de kurser som ingår i ditt program. Följ instruktionerna i Studentingången.


Har du missat sista registreringsdag för de inledande kurserna? Kontakta Studentservice på Campus Gotland, studentservice-cg@uu.se, för att se om det fortfarande finns en chans att bli registrerad.

RESERV
Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av Studentservice vid Campus Gotland, via e-post tidigast från den 22 augusti, om vi kan erbjuda dig en plats på programmet. Därefter har du ett par dagar på dig att tacka JA till erbjudandet. OBS! Eftersom vi måste avvakta och se hur många av de antagna som registrerar sig under registreringsperioden, kan vi inte på förhand svara på vilka chanser du har att bli antagen från reservlistan.

SEN ANMÄLAN
Har du gjort en sen anmälan (efter 15 juli)? Sena ansökningar hanteras i turordning, så snart som möjligt, av universitetets antagningsenhet. Om/när du blir antagen kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland för att erbjudas hjälp med kursregistreringar. Om du placeras på reservlistan behöver du avvakta tills Studentservice kontaktar dig. Det sker endast om vi har en ledig plats på programmet, upp till en vecka efter kursstart.

Senast uppdaterad: 2021-03-02