Kandidatprogram i speldesign och projektledning

Läsåret 2023/2024

Bild för Kandidatprogram i speldesign och projektledning 2023/2024
Anmälan

Vill du leda spelutvecklingsprojekt från idé till färdig produktion? Inom kandidatprogrammet i speldesign och projektledning utbildas du i att leda och stötta arbetslag inom spelområdet. Viktiga delar i programmet är övningar i kommunikation och de verktyg du får lära dig att använda för att planera och utvärdera spelutvecklingsprojekt. Du kommer att få kunskap och färdigheter för att kunna utveckla spel, och en god förståelse för hur spel fungerar och påverkar både spelaren själv och det omgivande samhället.

Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland, i Visby.

Om programmet

Kandidatprogrammet i speldesign och projektledning ger dig en akademisk utbildning i huvudområdet Speldesign och biområdet Industriell teknik, där kurser i projektledning ingår. Du får färdigheter och kunskaper för att kunna utveckla spel, liksom en god förståelse för hur spel fungerar och påverkar både spelaren själv och det omgivande samhället. Utbildningen varvar praktisk spelutveckling i projektform med teoretiska kurser.

Som projektledare i speldesign får du kunskaper i gruppdynamik, planering och spelspecifik produktionsmetodologi. Du kommer också att få träna dina samarbetstekniska färdigheter eftersom dessa behövs i komplexa och ofta internationella spelutvecklingsprojekt. Inom programmet varvas praktiska projektkurser med teoretiska kurser inom speldesign och metoder för projektledning.

Inom ämnet speldesign utforskas teorier och metoder i speldesign, spelutveckling och spelanalys. Som speldesigner behöver du goda kommunikativa färdigheter både för att kommunicera väl med ditt arbetslag och för att forma spelarens upplevelse. Utbildningen innehåller därför kommunikationsträning, som utvecklar och stärker din förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som i text, bild och spel.

Programmet har en varierad studentgrupp med många olika nationaliteter representerade och tack vare den höga nivån på studenternas produktioner, har utbildningen ett gott anseende internationellt. Flera studentteam har under årens lopp vunnit priser för sina spel, särskilt vid det prestigefyllda Swedish Game Awards. Institutionen för speldesign är medlem i Higher Education Video Game Alliance, en sammanslutning av huvudsakligen nordamerikanska spelutvecklingsutbildningar på högskolenivå där såväl utbildnings- som forsknings- och branschfrågor står på agendan.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med speldesign som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Clara Lüty, från Tyskland. Brian Luai Barikhan, från Syrien.

Hur valde ni det här programmet?
Brian – Jag var intresserad av att hitta ett program som hjälper mig att utforska min passion för spel. Det här program verkade ge en mångfacetterad upplevelse för att lära sig speldesign genom olika ämnen. Jag tyckte att speldesign och projektledning passade mig bra, eftersom jag tror jag är en bra team-leader.

Clara – Jag gjorde en kort praktik på en Malmöbaserad speldesignstudio 2019. Jag var intresserad av speldesign, och det här programmet gav mig den sista push jag behövde för att engagera mig och lära mig mer om branschen.

Vad är det bästa med att studera vid Uppsala universitet?
Clara – På samma sätt som man arbetar i ett riktigt speldesignföretag kan vi studenter bestämma när och var vi ska arbeta och träffas under ett spelprojekt. Det gör att vi kan förbättra våra förmågor inom organisering och kommunikation, eftersom lärarna är mer som assistenter snarare än strikta chefer som talar om för oss vad vi ska göra.

Brian – Vi får tillgång till alla verktyg som behövs för våra studier. Vi ges också möjligheter att träffa människor från branschen.

Hur är det att vara en internationell student?
Clara – Jag föreställde mig att det skulle vara mer komplicerat, till min förvåning var det mycket lättare än jag trodde. Alla på Gotland pratar engelska, med det menar jag inte bara eleverna och lärarna, jag menar också de anställda på ICA, på biblioteket, frisören, caféanställda, nästan alla. Därför utgör språkbarriären inte riktigt ett så stort problem som man kan tro. Jag hittade vänner väldigt snabbt.

Vad är din anledning till att studera?
Brian – Jag vill plugga så att jag kan ta de idéer jag har haft i flera år och göra om dem till verklighet. Efter det här programmet vill jag jobba inom spelutvecklingsbranschen och så småningom starta min egen studio.

Clara – Mitt slutmål är att ha en egen spelstudio och skapa berättelsedrivna spel som folk kommer ihåg. Jag vill jobba med kreativa människor och ha en slutprodukt som man kan vara stolt över. För att ha min studio och skapa meningsfulla spel vill jag lära mig om vad som gör ett spel bra, hur man arbetar effektivt i ett team och om branschen.

Kommer ni ihåg era första intryck av Visby? Berätta!
Clara – Visby ser ut som en vacker Harry Potter-film. Det var mitt första intryck när jag gick genom alla gränder och parker. Vissa säger kanske att det är som att gå tillbaka i tiden och se hur städer såg ut för hundratals år sedan. För mig väckte Visby min nyfikenhet och jag ville bara utforska varenda liten gränd.

Vilken är din bästa upplevelse hittills?
Brian – Studentlivet är en av de bästa delarna av att studera det här programmet. Du får träffa människor som alla brinner för olika aspekter av spelutveckling. En av mina största upplevelser hittills är att vinna pris på Gotland Game Conference. Universitetet är värd för konferensen och att vinna blev en perfekt belöning för vårt hårda arbete Konferensen hjälpte också studenterna att komma närmare branschen genom att hjälpa oss att skapa en portfölj och visa våra spel för personer från företag.

Två snabba frågor:
Vilket är ditt favoritställe på Gotland?
Clara – Bibliotekets café.

Brian – G-byggnaden på campus. Det är det perfekta stället att umgås med dina klasskamrater och plugga.

Var är det bästa stället att studera?
Brian – B- och G-byggnaderna på campus, eller Almedalsbiblioteket.

Clara – På stranden bredvid universitetet.

Hösten 2022.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar tre års heltidsstudier där huvudområdet speldesign läses parallellt med inriktningen mot projektledning i såväl teoretiska kurser som praktiska projektkurser. Kurserna i projektledning ingår i programmets biområde Industriell teknik. Kurserna inom huvudområdet speldesign samläses med studenter från övriga program inom speldesign vid Campus Gotland. I de praktiska projektkurserna producerar samtliga speldesignstudenter nya spel tillsammans genom att använda sina kunskaper i speldesign, projektledning, grafik och programmering.

På så vis ger programmet dig som student kontinuerligt möjligheten att testa och använda dina kunskaper i realistiska scenarier. Projektkurserna lär dig att hantera de utmaningar som uppstår när man arbetar i ett team med personer från många olika discipliner och bakgrunder. De teoretiska och praktiska kurserna tränar dig på olika sätt i akademiskt skrivande och i presentationsteknik - viktiga färdigheter att utveckla inför examensarbetet, som avslutar det tredje året.

Kurserna i projektledning startar med grundläggande kunskaper. Du får lära dig om gruppdynamik, projektplanering, ledarskap och konflikt- och riskhantering. I slutet av det första året leder arbetet fram till ett mindre spelprojekt, varpå undervisningen och projekten tilltar i komplexitet och omfattning under resten av programmet.

Den sista terminen av programmet är gemensam för alla speldesignprogrammen och startar med en teori- och metodkurs i speldesign, innan du påbörjar ditt avslutande examensarbete.

Speldesign utgör 105 högskolepoäng (hp) av de 180 hp som ges inom programmet, medan projektledning utgör minst 30 hp. I programmet ingår därutöver 45 hp valbara kurser, vilka kan ägnas åt ytterligare bredd eller fördjupning inom huvud- eller biområdet, alternativt åt utlandsstudier eller ett annat fritt valt ämne som passar in i din studiegång.

Se de andra programmen i speldesign:

Kandidatprogram i speldesign

Kandidatprogram i speldesign och programmering

Kandidatprogram i speldesign och grafik

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Kandidatprogrammet i speldesign och projektledning ges på Campus Gotland i Visby. All undervisning sker på engelska. Huvudområdet speldesign samläses med studenter från de andra programmen med inriktningar mot grafik, programmering eller ett annat biområde.

De teoretiska kurserna inom speldesign undervisas genom seminarier, workshops och projekt. Merparten av kurserna genomförs som grupparbeten, vilket innebär att du behöver känna dig bekväm med att samarbeta med andra. Kurserna i projektledning varvar teoretiska seminarier med praktisk träning i relevanta områden.

De två första åren innehåller en eller två projektkurser i vilka studenterna i grupparbeten fokuserar dels på rollen som speldesigner och dels på de specifika arbetsrollerna, dvs. som programmerare, grafiker eller projektledare. Under arbetet får varje enskild grupp handledning av en lärare.

Studera utomlands

Utlandsstudier passar särskilt bra under termin fem och du kan söka de centrala partneruniversiteten eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Studenter erbjuds goda möjligheter till utbytesstudier eftersom Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet.

Karriär

Utbildningen inom programmet är teoretiskt och praktiskt förberedande för yrkesverksamhet inom företag, organisationer, myndigheter eller som egen företagare. Efter programmet finns också möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram i och utanför Sverige.

Bland våra tidigare studenter återfinns såväl företagare med egen spelutvecklingsstudio som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen både i och utanför Sverige, exempelvis Massive Entertainment, CD Project Red, Starbreeze, Crytek, Fatshark, Frictional Games, Ubisoft, Avalanche, Bohemia Interactive, Funcom, CCP, DICE, Activision Blizzard och Might & Delight, King, Star Stable och Mojang. Före detta studenter undervisar även vid ett flertal av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign.

En av utbildningens styrkor är dess goda kontakter med spelbranschen och med många före detta studenter som tillsammans utgör ett stort och användbart nätverk. Via årligen återkommande evenemang som vi anordnar, inbjuds framstående profiler från den internationella spelindustrin, liksom före detta studenter som nu jobbar med spelutveckling. Dessa evenemang ger våra studenter utmärkta möjligheter att skapa breda kontaktnätverk inför framtida arbeten.

Spelbranschen är den största och snabbast växande branschen inom nöjesindustrin. Den genomgår en ständig utveckling vilket leder till stor efterfrågan på en bred skara yrkeskunniga med spelutveckling och speldesign som gemensam nämnare. Förutom expansionen inom industrin, ökar användningen av spel inom undervisning och andra områden som exempelvis medicin, traumabehandling och socialt arbete.

"Visby is a wonderful place to study at with a great environment and where your classmates become family. If you ever lack inspiration you could just take a walk through the charming medieval town and along the harbour to recharge and gather new ideas and thoughts. During my studies I participated in many game development events where students got to meet developers from the industry. I believe networking today could be as important as having a strong portfolio when it comes to getting a job in the industry today."

- Lisa Wackenhuth Svanström, 3D Artist at Star Stable Entertainment

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i speldesign och projektledning

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5375 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För frågor om programmet, kontakta Studievägledning Campus Gotland:

studievagledning-cg@uu.se

Har du administrativa frågor om antagning eller registrering, kontakta gärna Studentservice Campus Gotland:

studentservice-cg@uu.se

Institutionen för speldesign

Strandgatan 1b (Residenset) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

gamedesign@speldesign.uu.se

Programstart och registrering

ANTAGNING OCH REGISTRERING

Om du är antagen och har tackat JA till en plats på ett av våra program i Speldesign, blir du även direktantagen till höstterminens inledande programkurser. För att behålla din plats på programmet behöver du dessutom registrera dig på kurserna i "Ladok för studenter".  Registreringsperioden är öppen från den 27 juli t.o.m. 24 augusti 2023. Du registrerar dig på de kurser som ingår i ditt program.

Har du missat sista registreringsdag för de inledande kurserna? Kontakta Studentservice på Campus Gotland, studentservice-cg@uu.se, för att se om det fortfarande finns en chans att bli registrerad.

ANTAGEN MED VILLKOR

Är du "Antagen med villkor" till programmet behöver du kontakta Institutionen för speldesign, gamedesign@speldesign.uu.se och visa dina betyg eller ett intyg på att du uppfyller behörighetskraven, innan terminen startar.

RESERVER

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av Studentservice vid Campus Gotland, via e-post (studentservice-cg@uu.se),  tidigast från den 21 augusti, om vi kan erbjuda dig en plats på programmet. Därefter har du ett par dagar på dig att tacka JA till erbjudandet. OBS! Eftersom vi måste avvakta och se hur många av de antagna som registrerar sig under registreringsperioden, kan vi inte på förhand svara på vilka chanser du har att bli antagen från reservlistan.

SEN ANMÄLAN

Har du gjort en sen anmälan (efter 15 juli)? Sena ansökningar hanteras i turordning, så snart som möjligt, av universitetets antagningsenhet. Om/när du blir antagen kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland för att erbjudas hjälp med kursregistreringar. Om du placeras på reservlistan behöver du avvakta tills Studentservice kontaktar dig. Det sker endast om vi har en ledig plats på programmet, upp till en vecka efter kursstart.

Senast uppdaterad: 2021-03-02