Magisterprogram i textilvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Magisterprogram i textilvetenskap 2022/2023
Anmälan

Vill du stärka din vetenskapliga kompetens och bidra till att öka förståelsen för och kunskaperna om textilier? Med en magisterexamen i textilvetenskap förbereds du för en karriär vid textila samlingar, inom offentlig verksamhet eller inom forskning. Magisterprogrammet i textilvetenskap är unikt då det som enda utbildning i Sverige erbjuder studier på avancerad nivå inom huvudområdet textilvetenskap.

Om programmet

Målet med utbildningen är att ge dig god textilvetenskaplig analytisk förmåga och en överblick över det textilvetenskapliga forskningsfältet. Utöver specifika textilvetenskapliga kunskaper är målet med utbildningen att du skall tillgodogöra dig teorier och metoder som du kan använda dig av i såväl ett framtida yrkesliv som i programmets sista kurs då du skriver din magisteruppsats. Programmets innehåll och mål är viktigt och användbart för såväl pedagoger och museianställda som tjänstemän inom kultursektorn samt är forskningsförberedande.

För att nå dessa mål innehåller programmet kurser som både ger dig kunskaper om, exempel på och erfarenhet av att själv använda olika metoder och teorier. I de olika kurserna får du genom att göra skriftliga övningar, inlämningsuppgifter och muntliga framföranden handgripligen utföra föremålsanalyser och använda skriftliga källor. Genom en valbar kurs ges möjlighet till fördjupning utifrån egna inriktningar. Den valbara kursen kan även utgöras av praktik.

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med textilvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Under höstterminen läses tre obligatoriska läskurser samt delkursen Vetenskapligt skrivande som är en del i examensarbetet.

Under vårterminen läses en valbar kurs om 7,5 hp. Kursen väljs i samråd med programansvarig. Resten av vårterminen ägnas åt det fortsatta examensarbetet, som totalt omfattar 30 hp. Den valbara kursen kan bestå av läskurs eller verksamhetsförlagd utbildning (praktik).

Kurser inom programmet

Termin 1:
En röd tråd genom arkiven - skriftliga källor för textilvetenskaplig forskning, 7,5 hp
Generalia: Konstvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Föremålsforskning i teori och praktik, 7,5 hp
Examensarbete, 7,5 hp

Termin 2:
Valbar kurs, 7,5 hp
Examensarbete, 22,5 hp

Om undervisningen

Utbildningen ges vid Campus Engelska parken i Uppsala.

Genom föreläsningar och seminarier får du avancerad kunskap om textilvetenskaplig forskning i teori och praktik. Som student lär du dig att förhålla dig kritiskt till och självständigt tillämpa textilvetenskapliga metoder och teoretiska angreppssätt för att söka information samt identifiera, formulera och bearbeta ämnesrelevanta forskningsproblem.

Magisterprogrammet i textilvetenskap innebär studier på heltid. Du läser under hösten två kurser parallellt, då de obligatoriska kurserna går på halvfart. Genom att en kurs är valbar kan du själv genom ditt val av kurs påverka om denna skall läsas parallellt med någon annan kurs eller under uppsatsarbetet. Undervisningen är oftast förlagd till två dagar i veckan. Utöver detta krävs självstudier.

Examinationen sker genom muntliga och skriftliga redovisningar samt en magisteruppsats. Litteraturen är såväl svensk- som engelskspråkig. Undervisningen genomförs på svenska.

Studera utomlands

Inga särskilda utbytesavtal finns inom programmet. Om du som student vill studera vid annat universitet och tillgodoräkna denna kurs inom magisterexamen med textilvetenskap som huvudområde bör detta planeras i samråd med programansvarig.

Karriär

Efter avslutade studier kan du till exempel arbeta som:

  • intendent eller antikvarie vid textil samling
  • utredare inom statlig eller kommunal kulturell verksamhet
  • entreprenör inom textila verksamheter
  • pedagogisk verksamhet med fokus på textilhistoria på exempelvis eftergymnasiala vuxenutbildningar.
Magisterexamen i textilvetenskap ger även behörighet för forskarutbildning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Magisterprogram i textilvetenskap

60 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5043 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med textilvetenskap som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 120000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Cecilia Anéer

cecilia.aneer@konstvet.uu.se

018-471 57 72

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

018-471 2887

info@konstvet.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02