Magisterprogram i internationell investeringsrätt

Läsåret 2023/2024

Bild för Magisterprogram i internationell investeringsrätt 2023/2024
Anmälan

Magisterprogrammet i internationell investeringsrätt är det första i sitt slag och ger dig allt du behöver för en framgångsrik karriär inom ett snabbt växande rättsområde. Du får både fördjupad och detaljerad kunskap samt praktiska färdigheter inom internationell investeringsrätt och skiljeförfaranden. Våra tidigare studenter arbetar i ledande positioner inom internationella advokatbyråer, myndigheter, organisationer, företag och inom akademin.

Om programmet

Programmet ger möjlighet till djupgående och högprofilerade studier av internationell investeringsrätt. Det är en av de mest ansedda masterprogrammen inom det specialiserade området internationell tvistelösning.

Fem anledningar att välja det internationella Masterprogrammet i Investeringsrätt:

 • Högklassig ettåriga heltidsstudier på engelska
 • Utöka ditt professionella nätverk inom skiljedomsbranschen
 • Testa dina professionella färdigheter i särskild moot court, workshops och handledning
 • Internationellt erkänt lärarlag bestående av ledande juridiska utövare inom investeringstvister samt regeringstjänstemän och akademiker
 • Studierna bedrivs i små grupper och individuell coachning

Internationella investeringsrättsområdet har ökat exponentiellt i praktisk betydelse. Det är ett av få områden inom folkrätten som innehåller stor del av privat praktiserande. Jurister med särskild kunskap inom området är efterfrågade i advokatbyråer, regeringsorgan, banker, storföretag, Europeiska Unionen, internationella organisationer som ICSID, och icke-statliga organisationer. Programmet ger dig avancerade och detaljerade kunskaper om internationella skiljeförfaranden avseende tvister mellan investerare och stater.

Efter avslutat program ska du ha:

 • fördjupad kunskap om teori och praktik inom internationell investeringsrätt och relevanta delar av allmän folkrätt
 • fördjupad kunskap om teori och praxis för internationell skiljedomsrätt, inklusive relevant tvisterätt och rättsdoktrin
 • förmågan att hantera ärenden genom praktisk utbildning i tvistelösning
 • förmågan att strukturera och presentera - muntligt och skriftligt - komplexa juridiska problem för en välinformerad publik.

Under programmets gång kan du förvänta dig att:

 • diskutera och analysera de grundläggande principerna och reglerna för internationell investeringsrätt som det huvudsakliga sättet för tvistlösning på området
 • lära dig hur utländska investeringar skyddas enligt folkrätten
 • förstå hur internationell investeringsrätt och skiljeförfaranden samverkar med andra centrala komponenter inom folkrätten, såsom statligt ansvar och tillskrivning och andra rättsliga ramverk, till exempel EU-lagstiftning och det internationella människorättsramverket
 • undervisas av dedikerade lärare som är ledande inom sina områden, såväl som av en internationellt känd samling av praktiker, offentliganställda och akademiker
 • studera effektivt i små grupper
 • delta i mini moot courts, workshops och handledning med fokus på yrkeskunskaper
 • utöka ditt professionella nätverk.

Många inom lärarkollegiet är ledande, eller aktiva medlemmar i europeiska och internationella nätverk och arbetsgrupper. Och deltar i forskningsprojekt på hög nivå. Regelbunden kontakt upprätthålls också med forskare från andra toppuniversitet, med kollegor från andra discipliner och med privata praktiker och näringslivet. Det internationella lärarkollegiet för magisterprogrammet i investeringstvister är en Équipe av ledande aktörer från privat verksamhet, myndigheter, internationella och icke-statliga organisationer och ett litet antal internationella akademiker från hela världen, som bidrar till att ge en spetsutbildning till programmets internationella deltagande studenter.

Examen

Programmet leder till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Tyyra Tuohimaa
Från: Finland

Hur valde du ditt program?
– Under hela mina juridiska studier har jag varit intresserad av tvistelösning. Så när jag stötte på det här programmet när jag letade efter masterprogram i juridik tänkte jag att det skulle vara ett unikt tillfälle att utöka mina kunskaper inom tvistlösning och sen specialisera mig på tvistelösning mellan investerare och stat.

Vad är något speciellt med ditt program?
– Magisterprogrammet i internationell investeringsrätt är speciellt på flera sätt, men det finns två aspekter som jag skulle vilja lyfta fram. För det första är programmet otroligt internationellt. Årets klass består av elever från nio olika länder på tre olika kontinenter, vilket samlar en unik grupp människor med olika juridisk bakgrund.

– För det andra är den internationella adjungerade fakulteten för vårt program fantastisk. Den består av ledande aktörer från privata firmor, statliga, internationella och icke-statliga organisationer och ledande internationella forskare. Deras besök och föreläsningar är otroligt värdefulla för oss studenter då de inte bara ger professionell insikt i skiljeförfaranden och det arbete de individuellt utför, utan också ger oss en fantastisk möjlighet att nätverka med jurister inom området.

Hur är det att vara en internationell student?
– Uppsala universitet är mycket välkomnande och välutrustat för internationella studenter. Universitetet ser till att alla internationella studenter känner sig välkomna i Uppsala och de tillhandahåller tjänster som internationella studenter kan använda när de kommer till Sverige. Dessutom har jag som internationell student inte haft annat än positiva erfarenheter av det svenska studentlivet och många av mina internationella vänner har sagt detsamma.

Nämn tre saker du gör den här veckan.
– Vår tredje modul började den här veckan så jag kommer att vara på biblioteket och plugga och förbereda inför de kommande föreläsningarna och övningarna. Jag har precis flyttat till en ny lägenhet så jag ska också packa upp mina väskor och bo in mig. Till sist ska jag åka på en kort weekendresa tre timmar norr om Uppsala för att se en ishockey-match med landslaget tillsammans med vänner.

Vad är din anledning till att studera?
– Mitt slutmål är att bli en internationell advokat som arbetar med tvistelösning. Efter att ha avslutat det här masterprogrammet hoppas jag kunna arbeta i ett tvistelösningsteam på en advokatbyrå där jag också skulle få arbeta inom skiljedomsområdet.

Beskriv studentlivet!
– Uppsala studentliv drivs till stor del av de olika studentnationerna runt om i staden, som alla har sin egen atmosfär och aktiviteter. Vissa av dem har fester varje vecka och andra erbjuder fantastiska kaféer att studera på. Vissa erbjuder prisvärd frukost, lunch eller middag. Mina bästa upplevelser hittills har varit att testa de olika nationsfesterna med vänner och äta frukost på Stockholms nation inför en hektisk studiedag.

Våren 2023.

Upplägg

Programmet omfattar totalt 60 hp, varav kurser om 45 hp och en uppsats om 15 hp. Programmet är uppdelat i fyra moduler.

Modul 1

Programmet inleds med en allmän introduktion till internationella skiljeförfaranden. Denna modul omfattar alla grundläggande principer och regler för huvudsakligen kommersiella skiljeförfaranden, vilka historiskt har fungerat som förebild för investeringsskiljeförfaranden. Du kommer att diskutera och analysera bland annat skiljeavtalet, utnämning av skiljemän, processuella frågor, tillämplig lag och verkställighet av skiljedomar.

Modul 2

Den andra modulen fokuserar på skydd för utländska investeringar enligt folkrätten. De relevanta källorna relaterar till fördrag - det vill säga bilaterala och multilaterala investeringsskyddsavtalsfördrag - liksom internationell sedvanerätt. Viktiga begrepp som expropriation och rättvis behandling (fair and equitable treatment) samt statsansvar och fördelning kommer att tas upp. En annan viktig aspekt i denna modul är traktats tolkning enligt Wienkonventionen.

Modul 3

Den tredje modulen behandlar processuella frågor i samband med investeringstvister. Fokus kommer att ligga på frågor om jurisdiktion - till exempel tillämpningen av MFN-klausuler för procedurfrågor - sekretess och insyn, immunitet och verkställighet av skiljedomar. EU:s approach att omforma tvistelösningar mellan investerare och stat kommer att behandlas.

Modul 4

Den fjärde modulen är författandet av en uppsats, där ämnet väljs tillsammans med kursledaren. Parallellt med modulerna tre och fyra kommer du att delta i en "moot arbitration" som vanligtvis organiseras och leds av kursledaren tillsammans med en ledande juristbyrå. Övningen startar i januari och avslutas i slutet av maj med en slutlig muntlig förhandling. Kursdeltagarna delas upp i lag med olika uppgifter, till exempel författande av inlagor till skiljenämnden, expertutlåtanden och andra inlagor.

Om undervisningen

Du kommer att undervisas av en dedikerad lärarstab som är ledande inom sina juridiska områden. Din inlärningsupplevelse kompletteras av en internationellt känd samling av praktiker, offentliganställda och akademiker. Tidigare år har vi bland annat kunnat bjuda in ledande tvistlösningspartner från internationella advokatbyråer, ICSID:s biträdande generalsekreterare, PCA:s biträdande generalsekreterare samt många andra betydande inom området.

Du studerar effektivt i små grupper och deltar i mini-moot courts, workshops och handledning med fokus på yrkeskunskaper. Programmet ges i Uppsala. Du förväntas delta aktivt i diskussioner och andra aktiviteter vid undervisningstillfällena.

Undervisningen bygger på den problembaserade inlärningsmetoden och ges i form av seminarier med mycket få föreläsningar. På seminarierna diskuteras och analyseras problem, samt möjliga lösningar på problem. Studenterna delas in i mindre grupper som förväntas träffas och förbereda varje undervisningstillfälle. Den problembaserade undervisningsmetoden bygger på aktivt studentdeltagande. Därför är närvaro vid samtliga undervisningstillfällen obligatorisk. Därtill ska du skriva en eller flera PM under de tre första modulerna. Varje modul avslutas med en skriftlig tentamen.

Undervisningsspråket är engelska.

Karriär

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är den äldsta juridiska institutionen i Sverige med ett av Skandinaviens och Europas mest populära och välrenommerade utbildningsprogram. Vår undervisningsmodell bygger på den grund av högkvalitativ forskning som bedrivs vid fakulteten, ett omfattande internationellt samarbete med andra universitet samt ett nära samarbete med privata praktiker.

Under det senaste decenniet har vi upplevt en explosion av internationella investeringstvister. Med hänsyn till att det i dag finns cirka 3 000 bilaterala investeringsskyddsavtal, finns all anledning att anta att denna utveckling kommer att fortsätta. Dessutom har EU blivit mer involverat i frågan om investeringstvister.

Detta innebär att det kommer att finnas ett växande behov av jurister som har djupgående kunskaper i internationell investeringsrätt. I stort varje medverkande i internationell handel och investeringar, inkluderande advokatbyråer, regeringsorgan, banker, internationella organisationer, bolag och icke statliga organisationer (så kallade NGO:er), kommer att behöva jurister med sådan kunskap. Magisterprogrammet i internationell investeringsrätt är väl skickat att tillgodose detta behov.

Programmet ger dig en bra merit om du söker doktorandstudier i Uppsala eller vid andra lärosäten runt om i världen.

Våra alumner kommer från varierande utbildningsbakgrunder och arbetar på myndigheter, banker, företag som specialiserar sig på internationell rätt, samt i den akademiska världen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp cv, personligt brev och två rekommendationsbrev på antagning.se.

Observera att sista anmälningsdag är den 16 januari 2023.

Magisterprogram i internationell investeringsrätt

60 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 januari 2023

Anmälningskod: UU-M2850 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Grundexamen (motsvarande minst tre års heltidsstudier eller 180 hp) med juridik eller rättsvetenskap som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, cv, två rekommendationsbrev samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Lee Holmström

lawmaster@jur.uu.se

018-471 28 56

Programansvarig professor Steffen Hindelang

steffen.hindelang@jur.uu.se

Juridiska institutionen

Västra Ågatan 26, Uppsala

Box 512, 751 20 Uppsala

018-471 20 07

Senast uppdaterad: 2021-03-02