Magisterprogram i komparativ och internationell skatterätt

Läsåret 2023/2024

Bild för Magisterprogram i komparativ och internationell skatterätt 2023/2024
Anmälan

Vill du jobba med komplexa skatterättsliga frågor i en internationell miljö? Har du en kunskapstörst som aldrig slocknar? Om du svarar ja på dessa frågor är magisterprogrammet i komparativ och internationell skatterätt det du letar efter. Utöver att lära dig hur du metodologiskt arbetar med den ständigt föränderliga skatterätten och innehållet i densamma kommer du att utveckla din förmåga i kritiskt tänkande och problemlösande. Dessutom kommer du erhålla ett stort internationellt nätverk.

Om programmet

Syftet med magisterprogrammet i komparativ och internationell skatterätt är att ge en fördjupad förståelse för centrala frågor angående grundläggande inkomstbeskattning och internationell skatterätt. Internationell skatterätt berör både intern rätt som har internationella aspekter och skatteavtal, samt EU-skatterätt.

Vi kommer till exempel behandla frågor om hur man bestämmer obegränsad och begränsad skattskyldighet, både utifrån internrättsligt perspektiv där vi gör rättsjämförelser mellan olika staters interna rätt, men även den närliggande frågan om hemvist i skatteavtalssammanhang. Det huvudsakliga syftet med skatteavtalen är att undanröja internationell dubbelbeskattning. Härutöver syftar skatteavtalen allt oftare till att förebygga skatteflykt. Många centrala, komplexa frågor om tolkning och tillämpning av skatteavtal kommer att behandlas. EU-rätten påverkar såväl medlemsstaternas skattelagstiftning som investerare utanför EU. På programmet behandlas både direkt som indirekt beskattning.

Du kommer att studera på Sveriges äldsta universitet och på en fakultet vars historia sträcker sig mer än 500 år tillbaka i tiden.

Studentprofil

Du har en kandidatexamen i juridik eller företagsekonomi och ett intresse för hur skattepolitik påverkar företag, individer och samhället i stort. Du kanske har lite praktisk arbetslivserfarenhet efter din examen, men du har inte glömt din breda teoretiska bas och studietekniker.

Du är motiverad och har förtroende för din egen förmåga och kunskap. Du är därför beredd på en krävande utbildning som kräver både självbestämmande och förmåga att bidra till teamwork med dina medstudenter. Hur framgångsrik du blir är upp till dig och det är så du gillar det.

En doktorandutbildning är något du kanske har tänkt på, men också att arbeta direkt efter examen är något du funderar på. Du vill hålla dina alternativ öppna, och skulle därför värdera en utbildning som får dig i nära kontakt både med aktuell forskning och praktiker inom området.

Examen

Programmet leder till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Caroline Meyer im Hagen
Från: Tyskland

Hur valde du den här utbildningen?
När jag pluggade hemma i Tyskland tog jag några kurser med fokus på just skatterätt. Jag läste även svenska vid universitetet, så efter jag avklarat mina sluttentamen så valde jag att kombinera båda mina intressen. Jag fick reda på att programmet fanns vid Uppsala universitet genom min professor och hennes doktorand vid institutionen. När jag läste mer om programmet sen på universitetets hemsida så insåg jag att det var exakt vad jag var ute efter.

Hur var det att vara en internationell student vid Uppsala universitet?
Att vara en internationell student vid Uppsala universitet var en fantastisk upplevelse. Universitet lockar studenter från hela världen, så du får möta människor från olika ställen och får vänner för livet. Mina kurskompisar och jag, exempelvis, är fortfarande i kontakt. Uppsala universitet bryr sig om sina internationella studenter, och erbjuder många resurser och aktiviteter. Det var exempelvis guidade visningar runt Uppsala, hängivna och välkomnande lärare, mentor genom en svensk student, och många tillfällen för att mingla.

Kommer du ihåg ditt första intryck av Uppsala?
Mitt första intryck av Uppsala var att det var riktigt pittoreskt. En typisk europeisk studentstad, med kullerstenstorg, och en å som ringlar genom staden med plats för människor att bara hänga, eller träna till och med. Människor cyklar längs de gamla vackra byggnaderna. Den mest imponerande utsikten får man från Uppsala slott.

Berätta om studentlivet!
Studentlivet i Uppsala är spännande – det blir aldrig en tråkig minut! Jag älskar att studenter anordnar studentlivet själva, genom nationerna; frukost, lunch, kaffe, middag, pubar eller fester, till och med sport, körer eller teatergrupper. Mitt bästa minne är när jag och mina kurskompisar klädde upp oss inför Reccegasquen på Västgöta nation. Förutom nationerna var korridorsfesterna en kul möjlighet att lära känna nya människor.

Vad gör du idag?
Idag så jobbar jag som jurist, i Bremen, Tyskland. Jag tar nu ännu en kurs i skatterätt, som är utformad för just jurister, så att jag kan inkludera de kunskaperna mer i mitt arbete.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Bli aktiv i nationslivet! Du kommer träffa massor nya människor från många olika platser och studieämnen. Försök också att hitta en studiegrupp i din kurs. Jag tyckte om att plugga och jobba med uppgifter tillsammans med mina kurskompisar, till exempel på juridiska biblioteket, med fikapauser.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Västgöta nations hus.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Gasquerna.

Var finns den bästa studieplatsen?
Juridiska biblioteket.

Hösten 2021.

Upplägg

Programmet löper över ett år och är på heltid och förlagt till campus. Programmet är på avancerad nivå. Heltidsstudier innebär att studenter förväntas studera 40 timmar i veckan, och det mesta görs utanför klassrummet. Under programmet kommer olika former av examination att användas, både muntlig och skriftlig. I slutet av varje kurs ges en skriftlig tentamen. Flera promemorior/uppsatser kommer också att skrivas under programmet. Dessa kommer att skrivas individuellt.

Juridiska fakulteten och dess forskning

Många av fakultetsmedlemmarna är ledande eller aktiva medlemmar i nätverk och arbetsgrupper inom EU, samt deltar i internationella forskningsprojekt på hög nivå. Regelbunden kontakt upprätthålls också med forskare från andra universitet och högskolor, samt med kollegor från andra discipliner och med näringslivet.

Kurser inom programmet

Termin 1

Komparativ inkomstbeskattning, 15 hp

Skatteavtalsrätt och internprissättning, 15 hp

Termin 2

EU-skatterätt, 15 hp

Examensarbete, 15 hp

eller

Examensarbete, 30 hp, om särskilda skäl föreligger*

* Särskilda skäl att skriva uppsats om 30 hp på distans föreligger om det kan säkerställas att studenten på sin aktuella studieort kan erhålla viss handledning av lärare från Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen är koncentrerad kring seminarier i vilka du som student huvudsakligen diskuterar lösningar på praktikfall som samtliga studenter före seminariet har förberett i mindre grupper om tre till fem personer. Aktiv närvaro krävs vid seminarierna. Det förekommer också föreläsningar samt studiebesök till exempelvis Skatteverket, advokatbyråer eller revisionsbyråer.

Undervisningen är baserad på högkvalitativ forskning bedriven vid fakulteten och genom omfattande internationella samarbeten med andra universitet. Hela programmet är utformat efter en metod som bygger på problemorienterat lärande, vilket också är den metod som karaktäriserar studier i juridik vid Uppsala universitet.

All undervisning sker på engelska.

Karriär

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är den äldsta juridiska institutionen i Sverige med ett av Skandinaviens mest populära utbildningsprogram. Vår modell av undervisning bygger på en grund av högkvalitativ forskning som bedrivs vid fakulteten och omfattande internationellt samarbete med andra universitet.

Magisterprogrammet i komparativ och internationell skatterätt ger dig en fördjupad kunskap om grundläggande inkomstskatt, internationell skatterätt och EU-skatterätt. Särskild fokus läggs på att träna juridisk argumentation och att använda olika rättskällor. Denna kunskap är i hög grad eftersökt av arbetsgivare både i den privata och offentliga sektorn, vilket omfattar skattejurister, handläggare i skatteförvaltning och departement och domare.

Utbildningen öppnar dörrar till karriärvägar på advokatbyråer, revisionsbyråer, skattemyndigheter, finansdepartement, multinationella bolag och domstolar och eftersom magisterprogrammet har ett internationellt fokus öppnar den samtidigt för karriärmöjligheter internationellt.

Utbildningen kan leda till en doktorandutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se tillsammans med cv, ett eller två rekommendationsbrev och eventuella dokument som styrker tidigare erfarenhet inom skattejuridik (studier eller arbetslivserfarenhet).

Observera att sista anmälningsdag är den 16 januari 2023.

Magisterprogram i komparativ och internationell skatterätt

60 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 januari 2023

Anmälningskod: UU-M2860 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Akademisk examen motsvarande en kandidatexamen (dvs. motsvarande minst tre års heltidsstudier eller 180 hp), från ett internationellt erkänt universitet. Huvudinriktningen ska vara antingen (1) i juridik eller rättsvetenskap eller (2) i ekonomi med tilläggskravet om 15 hp rättsvetenskap eller jämförbar dokumenterad kunskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier (med särskild tonvikt på studier i juridik), dokumenterad erfarenhet inom skattejuridik (studier eller arbetslivserfarenhet), cv, ett eller två rekommendationsbrev samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Lee Holmström

lawmaster@jur.uu.se

018-471 28 56

Programansvarig professor Katia Cejie

katia.cejie@jur.uu.se

Juridiska institutionen

Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Box 512, 751 20 UPPSALA

018-471 2007

Senast uppdaterad: 2021-03-02