Biomedicinska analytikerprogrammet 2019/2020

 • 180 HP
 • Sundsvall , Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Som biomedicinsk analytiker är du specialist på undersöknings- och analysmetoder inom medicin, teknik och naturvetenskap. Du arbetar i en spännande, kreativ miljö med att utveckla analyser och bland annat analysera de prover som behövs för att ge patienter rätt behandling. Vid Uppsala universitet skaffar du dig de kunskaper du behöver för nationellt och internationellt biomedicinskt laboratoriearbete.

Om programmet

Biomedicinska analytikerprogrammet förbereder dig för en karriär inom biomedicinsk analys, diagnostik och forskning med fokus på det humanbiologiska området. Den laborativa miljön genomgår en kontinuerlig förändring till följd av ny kunskap och ny teknik. Därför är Biomedicinska analytikerprogrammet anpassat så att du får en grund för fortsatt lärande inom yrkesområdet samt möjlighet till fortsatta studier.

Laboratoriemetodik är central i utbildningen där teoretiska kunskaper och praktisk färdighet integreras. Din verksamhetsförlagda utbildning sker på utvalda laboratorier inom diagnostik och forskning. Här gör regionens många bioteknikföretag Uppsala särskilt lämpat för biomedicinska studier.

Examen

Utbildningen leder till en biomedicinsk analytikerexamen, vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Du har även möjlighet att ansöka om en medicine kandidatexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Satu Thulin
Kommer från: Enköping
Utbildning: Biomedicinska analytikerprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag ville fortsätta inom hälso- och sjukvård på något sätt då jag är utbildad undersköterska i grunden. Utbildningen är väldigt bred, yrket har stort behov av nyutbildad personal och efter utbildningen kan du jobba inom många olika områden.

Varför föll valet på Uppsala universitet? 
– Universitetet ligger inom pendlaravstånd. Plus programmets innehåll.

Hur är utbildningen upplagd?
– Kurserna börjar med föreläsningar och kombineras sedan med laborationer inom samma område. Vi skriver rapporter på laborationerna  som lämnas in och som sedan redovisas på olika sätt till klassen. Fjärde terminen går vi ut på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och får se hur det går till på olika arbetsplatser.

Vad tycker du om utbildningen?
– Den är över all förväntan. Jag har helt klart valt rätt utbildning och åren har gått väldigt fort då det har varit intressanta ämnen hela tiden.

Vad hoppas du att den här utbildningen ska leda till?
– När jag började läsa var målet att få ett nytt yrke, men med tiden så har jag blivit mer och mer intresserad av att fördjupa mig.

Upplever du någon skillnad mellan tidigare studier och universitetsstudier?
– Jag har lyckats med att läsa både gymnasieutbildning och Komvux innan. Ärligt talat är åren här på universitetet de bästa. En kurs, en tenta och sedan nästa kurs. På gymnasiet och Komvux läses många olika kurser samtidigt utan några relationer till varann och proven kommer på allt ungefär samma vecka. Nu läser jag mer ett ämne åt gången.

Vad vill du ge för råd till och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen? 
– Sök! Vi är som spindeln i nätet mellan doktorn och diagnosen. En vilja att hjälpa, nyfikenhet och noggrannhet är bra egenskaper att ha. Dock kan en utbildad BMA (biomedicinsk analytiker) arbeta inom många andra områden än bara sjukvården. Vi finns bland annat inom veterinärmedicin, läkemedelsindustrin, Livsmedelsverket och på en hel del andra ställen.

Tre snabba frågor
Det bästa med att plugga?
– Lära sig nya saker hela tiden.

Det bästa med Uppsala universitet?
– Det är bäst, helheten. Måste upplevas.

Det bästa med Uppsala som stad?
– Nära till allt, från stationen till skolan, till stan och alla parker. En otroligt vacker stad.

Ht 2016

Upplägg

Första årets kurser ger dig grundläggande kunskap i biomedicinsk laboratorievetenskap, anatomi/fysiologi samt en kemisk/biokemisk analytisk grund som blir en bas för ditt framtida lärande. Flera kurser omfattar undervisning i dokumentation, kvalitetssäkring, muntlig och skriftlig framställning, laboratorieorganisation och bioinformatik. Du avslutar din utbildning med två valbara fördjupningskurser samt ett examensarbete som vanligtvis utförs i forskningsmiljö, nära den kliniska/diagnostiska verksamheten där du medverkar i planering och utförande. Examensarbetet redovisas i en vetenskaplig uppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1
Grundläggande biomedicinsk laboratorievetenskap, 11 hp

Termin 1 och 2
Biokemi med molekylärbiologi, 34 hp
Anatomi/fysiologi/cellbiologi med histologi, 15 hp

Termin 3
Klinisk fysiologi, 7 hp
Medicinsk mikrobiologi, 11 hp
Patologi med klinisk genetik, 11 hp

Termin 3 och 4
Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi, 13 hp
Immunologi med transfusionsmedicin, 12 hp
Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp

Termin 5
Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp
Laboratoriemedicinsk dataanalys, 7 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II, 8 hp
Projektik, 9 hp

Termin 6
Fördjupningskurs I, 7 hp
Fördjupningskurs II, 8 hp
Examensarbete, 15 hp

Om undervisningen

Undervisningen på Biomedicinska analytikerprogrammet sker i form av föreläsningar, laborationer, gruppövningar och seminarier. Under studierna kommer du att laborera och träna på att läsa metodbeskrivningar samt lära dig att tolka resultatet från laborationer.

Studieort Sundsvall
Förutom platser på programmet i Uppsala vid Uppsala universitet finns det också ett antal studieplatser på programmet vikta för studier i Sundsvall vid Mittuniversitetet.

Det första året sker studierna vid Mittuniversitetet, campus Sundsvall och i Landstinget Västernorrlands lokaler. Under andra och tredje året läser du kurserna delvis i Uppsala. Hur stor del som sker i Uppsala respektive Sundsvall varierar från kurs till kurs. Vissa månader åker du till Uppsala varje vecka, vissa månader åker du inte alls. Undervisningsmomenten ges i största möjliga mån på distans, till exempel ges många Uppsalaföreläsningar via internet. Kurser förlagda i Uppsala kan kräva att vissa moment, såsom seminarier, måste examineras i Uppsala.

Studera utomlands

Inom de internationella universitetsnätverken Nordplus och Sokrates/Erasmus sker studentutbyten och andra aktiviteter tillsammans med europeiska universitet, till exempel i London, Dublin och Gent.

Karriär

Biomedicinska analyser är livsviktiga, men redan i dag finns en brist av biomedicinska analytiker både i Sverige och utomlands. Bristen kommer att växa under de kommande åren då många yrkesverksamma analytiker går i pension. Därför kan du räkna med att få jobb efter examen. Du kan också räkna med att bli en del av en snabbt utvecklande bransch både under utbildningen och i yrkeslivet. Du kan också välja flera olika yrkeskarriärer eftersom det finns många uppgifter för en biomedicinsk analytiker att utföra. En examen från biomedicinska analytikerprogrammet öppnar upp för studier med olika inriktningar på avancerad nivå både vid Uppsala universitet och andra lärosäten. Du kan studera vidare inom biomedicinsk laboratorievetenskap vid Uppsala universitet på magister-, master- och forskarutbildningsnivå.

Som biomedicinsk analytiker kan du arbeta med en mängd olika saker som till exempel med att:

 • spåra sjukdomsalstrande bakterier, virus eller svampar,
 • upptäcka anlag för genetiska sjukdomar
 • spåra tecken på sjukdomar i blod eller vävnader
 • hjälpa barnlösa vid provrörsbefruktning
 • kontrollera livsmedels innehåll av olika substanser
 • analysera dopingprover och bekämpa dopning
 • identifiera förgiftningar
 • leta efter läkemedel i kroppen
 • upptäcka fysiologiska funktionsfel
 • analysera blod och vävnader
 • hitta och undersöka tumörer, cancer och vävnadsspår
Som biomedicinsk analytiker kan du även forska
Flera biomedicinska analytiker forskar själva och andra har en nyckelroll på forskningslaboratorier. Det laborativa arbetet vid biomedicinsk forskning är grundläggande för resultaten och en biomedicinsk analytiker kan bidra med idéer, vilket gör att man blir medförfattare till arbeten. Detta kan resultera i byte till en forskarbana och en doktorsexamen med tiden. Andra läser vidare direkt och några ända till doktorsexamen.

Var finns de biomedicinska analytikerna?
Dag och natt arbetar de biomedicinska analytikerna för att vårdmaskineriet ska fungera utan friktion. De finns även på många andra arbetsplatser än inom vården. Här kan du räkna med att finna biomedicinska analytiker på nyckelpositioner inom organisationen:
 • analysföretag
 • djursjukhus
 • forskningslaboratorier
 • kemiindustri, till exempel vattenlaboratorier, energibolag, färgfirmor
 • kriminaltekniska laboratorier
 • livsmedelsindustrin
 • Livsmedelsverket
 • läkemedelsföretag
 • primärvården
 • rättsmedicin
 • sjukhuslaboratorier
 • Smittskyddsinstitutet (SMI)
 • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Behörighet och anmälan

Observera att du kan läsa Biomedicinska analytikerprogrammet både i Uppsala och i Sundsvall. Välj rätt studieort nedan när du anmäler dig.

Biomedicinska analytikerprogrammet

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Sundsvall

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3302 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet A12/12)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Biomedicinska analytikerprogrammet

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3300 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet A12/12)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (35 %). 5 % av platserna reserveras för sökande med examen från KY-utbildningen Laboratorieteknik med inriktning mot kliniskt laboratoriearbete inom det medicinska området. Vid fler sökande än antal platser används högskoleprov som skiljekriterium inom kvotgruppen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Uppsala: Henrik Ring

BMAstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 46 15

Sundsvall: Annelie Ervasti

annelie.ervasti@miun.se

010-142 80 96

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.