Fysioterapeutprogrammet 2019/2020

Bild för Fysioterapeutprogrammet 2019/2020
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Fysioterapeuter arbetar med människor i alla åldrar som kan ha olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar. Som fysioterapeut tränar du dem som riskerar att förlora sin rörelseförmåga, som behöver hjälp att återfå den eller som på olika sätt måste kompensera det som gått förlorat på grund av sjukdom eller skada. Fysioterapeututbildningen i Uppsala är en bred utbildning med såväl teoretiska som praktiska kurser.

Om programmet

Fysioterapeutprogrammet omfattar sex terminer som består av både teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning. Den sista terminen innehåller en uppsats om 15 högskolepoäng (hp).

Teoretiska/praktiska kurser i varvas med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU-placeringarna är förlagda till olika delar av landet, men framförallt till Uppsala, Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs och Värmlands län. Du får således räkna med att göra någon eller några av de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna på andra orter än Uppsala med omnejd.

Du får lära dig att göra undersökningar, vägleda behandla och utvärdera insatta åtgärder. Kunskapsutvecklingen är snabb. Det innebär att du ständigt får vara beredd på att lära och värdera ny kunskap. Huvudområdet fysioterapi kompletteras med medicinska, psykologiska och beteendevetenskapliga ämnen.

Målet med utbildningen är att du ska kunna arbeta självständigt som fysioterapeut utifrån ett hälsopsykologiskt förhållningssätt i olika verksamheter. Huvudområdet fysioterapi kompletteras med medicinska, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Den sista terminen erbjuds du valfrihet när det gäller verksamhetsförlagd utbildning.

Fysioterapeutprogrammet har en stark forskningsanknytning.

Examen

Programmet leder till en fysioterapeutexamen vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att få arbeta som fysioterapeut.

Programmet leder även till en medicine kandidatexamen. Denna ger bland annat behörighet till att läsa vidare på avancerad nivå inom fysioterapi.

Upplägg

Kurser inom programmet

Termin 1
Fysioterapi I - Hälsa, beteende och vetenskapsmetodik I, 12 hp
Psykologi 7,5 hp
Fysiologi och Anatomi I, 10,5 hp

Termin 2
Anatomi II - Muskler och leder, 7,5 hp
Fysioterapi II - Rörelsebeteende, fysisk träning och funktionell anatomi, 15 hp
Ortopedi, 3 hp
Kirurgi, 1,5 hp
Invärtesmedicin, 3 hp

Termin 3
Fysioterapi III - Akuta och subakuta tillstånd inklusive VFU (7,5 hp) , 16,5 hp
Psykologi II - Kommunikation och samtal, 6 hp
Neuroanatomi samt smärt- och stressfysiologi, 7,5 hp

Termin 4
Neurologi, 3 hp
Pediatrik och geriatrik, 3 hp
Fysioterapi IVa - Rehabilitering och habilitering inklusive VFU II (7,5 hp), 18 hp
Fysioterapi IVb - Fysisk aktivitet vid folksjukdomar inklusive vetenskapsmetodik II, 6 hp

Termin 5
Psykiatri inkl. psykisk ohälsa, 3 hp
Fysioterapi V - Muskuloskeletal funktionsnedsättning och psykisk ohälsa inklusive VFU III (7,5 hp), 22,5 hp
Vetenskapsmetodik III - PM, 4,5 hp

Termin 6
Vetenskapsmetodik IV - examensarbete, 15 hp
Fysioterapi VI - Ledarskap, organisation och samhälle, inklusive KUA (3 hp), 7,5 hp
Valbar kurs alternativt valbar VFU, 7,5 hp

Om undervisningen

Studierna är relativt bundna. Inom programmet bedrivs undervisningen huvudsakligen i grupp och din medverkan i grupperna är viktig. Utbildning i att omsätta teoretisk kunskap till praktisk kunskap sker i verksamhetsförlagd utbildning i olika verksamheter och organisationer. Fysioterapeutprogrammet har varierande examinationsformer bland annat skriftliga tentamen, examination av praktiska färdigheter och skriftliga rapporter. Utbildningen är upplagd som heltidsstudier och det är inte möjligt att läsa programmet i snabbare takt än den normala studiegången. Undervisningen ges i huvudsak på Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala.

Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att undervisning och examination sker på svenska med stor del av kurslitteraturen på engelska. Vissa kurser kan komma att ges på engelska.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att inom ramen för programmet läsa såväl vissa kurser som göra viss VFU utomlands. Fysioterapeutprogrammet har en internationell koordinator som kan svara på dina frågor angående studier utomlands.

Karriär

Som färdig fysioterapeut kan du arbeta i olika verksamheter och områden i samhället som till exempel inom sjukvård, hälsovård eller utbildning, i både offentlig och privat verksamhet. Du får göra självständiga undersökningar och bedömningar samt behandla och utvärdera insatta åtgärder i förebyggande eller rehabiliterande syfte. Fysioterapeutyrket är självständigt och kreativt, och arbetet kräver god kommunikationsförmåga.

Kunskapsutvecklingen inom yrket är snabb, vilket innebär att du ständigt ska vara beredd att inhämta och värdera ny kunskap. För dig som är intresserad av vidareutbildning finns flera möjligheter. Dels kan du gå fristående kurser, dels kan du fortsätta på magister- eller masterprogram, samt gå vidare till forskarutbildning.

Behörighet och anmälan

Fysioterapeutprogrammet

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3400 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A15/17). Idrott och hälsa 1/Idrott och hälsa A kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år under de föregående 24 månaderna.

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Fysioterapeutprogrammet

180 HP

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P8400 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A15/17). Idrott och hälsa 1/Idrott och hälsa A kan ersättas med intyg på deltagande i gymnastik- och idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år under de föregående 24 månaderna.

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för neurovetenskap

Biomedicinskt centrum, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 593, 751 24 Uppsala

Marie Sandström fysiostudievagledning@neuro.uu.se

Telefon: 018-471 47 63

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.