Masterprogram i global hälsa

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i global hälsa 2023/2024
Anmälan

Masterprogrammet i global hälsa förbereder dig för en ledande roll inom global hälsa, både på nationell och internationell nivå. Programmet ger dig kunskaper i att analysera globala hälsoproblem samt att utveckla och utvärdera insatser för att förbättra folkhälsan. Utbildningen kombinerar obligatoriska och valfria kursmoduler och innefattar även att planera, utföra, analysera och rapportera ett självständigt projektarbete inom global hälsa. Du kommer ha en stark bas för att utveckla din karriär inom forskning och på arbetsmarknaden.

Om programmet

Programmet ger dig fördjupad förståelse och lösningar för dagens utmaningar inom global hälsa. Masterprogrammet förbereder dig att ta aktiv del i Agenda 2030 och därefter, som implementerare och/eller forskare. Baserad på vetenskaplig evidens samt studenters och lärares olika erfarenheter och bakgrund syftar programmet till att ge ett transdisciplinärt förhållningssätt till global hälsa. Med utgångspunkt i kvinnors och barns hälsa strävar programmet efter att integrera ett flertal ämnen med relevans för global hälsa, inkluderande nutrition, migration och stärkande av hälsosystem.

Under programmet kan du förvänta dig att

 • analysera utmaningarna inom global hälsa
 • utveckla och utvärdera interventioner för att förbättra global hälsa och folkhälsa
 • studera tillsammans med kursdeltagare från olika delar av världen.

Du kommer att få kunskap i global hälsa, och bana väg för kurser med fokus på kvinnors och barns hälsa, global nutrition och migration. Du kommer att ha möjlighet att välja olika ämnen inom global hälsa eller genomföra en fältstudie eller ett internship hos en relevant organisation. Genom hela programmet får du undervisning och träning i forskningsmetoder för global hälsa, vilket förbereder dig för masteruppsatsen som du skriver den sista terminen på programmet.

Studentprofil

Du har ett stort intresse för global hälsa. Du har en utbildning i hälsa, medicin eller nutrition och förmodligen arbetslivserfarenhet inom något av nämnda områden. Du har kanske även en bakgrund inom utvecklingsarbete kopplat till global hälsa. Du har bra sociala färdigheter och du kan kommunicera idéer och tankar mycket bra på engelska, både skriftligt och muntligt. Du kan kritiskt analysera problem och reflektera, och du är tillräckligt kreativ och innovativ för att ta fram egna idéer och presentera dem.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med global hälsa som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Maria Medina
Kommer från: Colombia

Hej Maria! Varför har du valt att studera global hälsa?
– Jag har sedan tidigare en kandidatexamen i farmaci från Colombia och jag har erfarenhet av att arbeta inom den nationella och internationella läkemedelssektorn i Colombia. Där utvecklade jag kunskap inom regleringsfrågor, hälsolagar och läkemedelssäkerhetsprocesser.

– Under mina år då jag arbetade inom läkemedelsindustrin fick jag möjlighet att delta i möten med patienter som lider av olika sjukdomar. Under varje interaktion drog jag slutsatsen att läkemedelsterapeutisk behandling inte räckte. Det var därför nödvändigt att utforska patientens historia för att utveckla åtgärder för att uppnå det ”efterlängtade tillståndet av välbefinnande”. Det fick mig att inse att regelverk och lagar bör inramas av begreppet ”hälsa” som inte bara tillhandahåller tjänster, behandling eller utrustning utan också påverkas av många faktorer. Jag insåg att jag behövde få ett helhetsperspektiv för att kunna erbjuda bättre lösningar.

– Politiska tillämpningar bör bygga på evidensbaserad praktik; annars riskerar vi att utveckla åtgärder som är meningslösa eller statiska. Global hälsa ger mig detta perspektiv genom att kombinera forskning, etik och policy för att bredda min praxis som apotekare från en läkemedelscentrerad vårdgivare till en personfokuserad global vårdpersonal.

Vad fick dig att välja att studera global hälsa vid just Uppsala universitet?
– För det första är Masterprogrammet i global hälsa vid Uppsala universitet fokuserat på kvinnors och barns hälsa. Detta fokus är ett av de viktigaste synsätten som innefattar flera olika globala hälsoutmaningar. För det andra erbjuder Uppsala universitet både medicinsk forskning och undervisning av hög kvalitet. Slutligen var möjligheten att delta i en praktik på institutionen för kvinnors och barns hälsa viktig för mig eftersom den erbjuder en inblick i hälsovårdssystem, institutioner och utbildningsystem i en verklig situation.

Vilken del av programmet har varit den mest inflytelserika på din resa till global hälsa?
– Den viktigaste delen av denna resa har varit att förstå hur sammankopplad global hälsa är. Från att ha sett globala hälsoteman som ”silor” till att förstå att de alla är grundläggande delar av ett globalt hälsopussel och hur denna cykliska koppling påverkar individens liv i alla åldrar.

– Särskilt bör jag säga att kurserna för forskningsmetoder och kursen i migrations hälsa har varit en av de mest inflytelserika delarna av mina studier. Jag hade också en mycket konstruktiv upplevelse inom antibiotikaresistensområdet under min praktikplats, där jag arbetade i en internationell organisation som har filialer i fem olika kontinenter.

Vad är den bästa delen av att studera vid ett internationellt program?
– Jag kan säga att detta har varit en av de mest givande och konstruktiva upplevelserna i mitt liv hittills. Att studera på ett internationellt program fick mig att komma och upptäcka en fantastisk stad med en unik akademisk livsstil och med fokus på hållbar utveckling. Dessutom erbjöd det möjligheter till kulturutbyte, vilket var viktigt för mig.

– Att interagera med andra gav mig möjlighet att dela min kunskap och uppleva effektivt tvärvetenskapligt lagarbete. Jag kunde bredda mina perspektiv och vårda min professionella utveckling, vilket är viktigt inom området global hälsa. Genom att utforska min klasskamrats erfarenheter och verkligheter kunde jag inte bara lära av dem utan upplevde personlig tillväxt inom akademin och som individ.

Vad är dina mål för framtiden inom global hälsa?
– Jag tycker att alla områden inom global hälsa är intressanta eftersom de är så sammanflätade. Mitt främsta forskningsintresse är global hälsopolitik. Resultatet av denna tvärvetenskapliga forskning är att ge råd, föreslå och utvärdera politik på olika nivåer i samarbete med olika institutioner: regeringar, privat industri, icke-statliga organisationer och akademi. Dessutom är jag intresserad av antimikrobiell resistens och mental hälsa.

Möt fler studenter och läs om aktuella händelser inom programmet på institutionens webbplats!

Våren 2021

Upplägg

Under den första terminen får du en genomgång av området global hälsa och en kort översikt inom global nutrition, barnhälsa, migration, hälsosystem i ett globalt perspektiv och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Den senare delen av terminen fokuseras på forskningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Under programmets andra termin får du tid att fokusera och fördjupa dina kunskaper inom global nutrition, barnhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och migration och hälsa. Terminen avslutas med fokus på tillämpade forskningsmetoder.

Under termin tre har du möjlighet att välja olika fokus inom programmet. Du kan välja fördjupningskurser som erbjuds inom programmet eller av andra lärosäten, göra en fältstudie inom global hälsa för att samla egen information till din masteruppsats (Field Study), eller praktisera inom en organisation inom global hälsa. Under del av termin 3 finns även möjlighet till internationellt utbyte med Ludwig-Maximilians-Universität i München.

Under den fjärde terminen kommer du att helt fokusera på din masteruppsats. Den omfattar fördjupningsstudier inom ett valt projektarbete, uppsatsskrivning och presentation vid ett seminarium. Under terminen kommer du att ha ett antal seminarier med grupphandledning.

Kurser inom programmet

År 1

Global hälsa 1, 30 hp

Global hälsa 2, 30 hp

År 2

Global hälsa 3, 30 hp

Masteruppsats i global hälsa, 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen är förankrad i internationell forskning i global hälsa och innehåller presentationer av institutionens egna forskare, ibland även inbjudna svenska och internationella forskare. Våra föreläsare har stor erfarenhet av globalt hälsoarbete.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och inlämningsuppgifter. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå, tolka och kritiskt utvärdera vetenskaplig litteratur och du övar detta genom att diskutera resultat och metodval samt att sammanfatta fakta och hypoteser.

Examinationen utgörs dels av skriftlig tentamen, dels av inlämningsuppgifter och dels av aktiv deltagande i seminarier och presentationer. Programmet ges i Uppsala. All undervisning sker på engelska.

Studera utomlands

Under programmets tredje termin ges möjlighet att delta i ett studentutbyte och att studera utomlands. Vi har ett avtal med Ludwig-Maximilians-Universität i München.

Karriär

Masterprogrammet i global hälsa förbättrar dina karriärmöjligheter inom områden så som mödrahälsa, barns hälsa, global nutrition, migration och hälsa, forskning och projektledning inom den globala hälsoarenan. Det finns jobbmöjligheter inom statliga, frivilliga och mellanstatliga organisationer, nationellt och internationellt. Din masterexamen är en bra grund för en framtida karriär, inklusive doktorandstudier, i global hälsa.

Vår senaste alumnundersökning visar att majoriteten av våra studenter fick anställning inom sex månader efter avslutad utbildning i global hälsa. Många av våra alumner har även doktorerat eller är för närvarande doktorander. Tidigare studenter arbetar vid olika institutioner, såsom:

 • Göteborgs universitet
 • Karolinska Institutet
 • Region Uppsala
 • University of Cambridge
 • University of Cologne
 • University Hospital of Cologne
 • Queen Mary University of London
 • Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
 • United Nations Population Fund (UNFPA)
 • Världsbanken
 • Världshälsoorganisationen
 • Röda Korset
 • Health Poverty Action
 • Heartland International Health Centers
 • African Population och Health Centre.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Ladda upp meritformuläret på antagning.se.

Masterprogram i global hälsa

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3450 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp inom medicin, vård, nutrition eller annat område relevant för global hälsa.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet samt yrkeserfarenhet och engagemang inom global hälsa.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Kontakta kursadministrationen för mer information om programmet:

global.health.education-kbh@uu.se

För generell information om masterutbildningar vid den medicinska fakulteten på Uppsala universitet, kontakta:

medmaster@uadm.uu.se

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14 B

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02