Masterprogram i innovativ medicin

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i innovativ medicin 2023/2024
Anmälan

Translationell medicinsk verksamhet strävar mot att överbrygga klyftan mellan forskning och klinisk tillämpning genom att utveckla ny diagnostik och nya behandlingar. Detta är kärnan i Erasmus+ Masterprogram i innovativ medicin (IMIM) - en tvåårig utbildning med syfte att ge kunskap, färdigheter och kompetenser för framtida karriärer inom tvärvetenskaplig och internationellt konkurrenskraftig akademisk forskning eller privat sektor.

Beroende på studentens förkunskaper förläggs första årets studier antingen i Heidelberg, Groningen eller Uppsala. Under andra året måste studenterna byta lärosäte endera till universitetet i Groningen eller Uppsala.

Om programmet

Masterprogrammet i innovativ medicin - IMIM - är ett tvåårigt internationellt masterprogram med fokus på translationell medicinsk forskning, moderna molekylära tekniker, innovation och entreprenörskap. Utbildningen är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna, Heidelbergs Universitet, Tyskland, och Uppsala universitet. Ett flertal internationella företag inom Life Sciences är associerade till utbildningen liksom ytterligare universitet i Brasilien, Chile, Colombia och Mexico.

IMIM-programmet tränar dig för forskning både i akademin och i industrin, bland annat genom ett multidisciplinärt grupprojekt - "Bench to Bedside and Back" (BBB), fokuserat på translationell medicin och innovationsprocessen med affärsmannaskap och entreprenörskap. IMIM programmet har fått EIT Health kvalitetsstämpel.

Du söker till IMIM-programmet direkt genom programkontoret i Groningen.

Studentprofil

Du som söker programmet vill få färdigheter och kompetens inom translationell medicin för att arbeta i internationella och interdisciplinära team som forskare eller annat yrke inom akademin eller industrin. Du har en avslutad kandidatexamen i biokemi, farmakologi, biomedicin, genetik, molekylärbiologi, bioteknologi, medicin eller liknande med utmärkta meriter och betyg. Du har erfarenheter från forskning och/eller arbete i privat sektor även utanför kandidatstudierna och kan uppvisa starka rekommendationsbrev från dessa.

Du har utmärkta färdigheter i engelska och trivs med att interagera med människor från hela världen. Du är nyfiken och gillar att lösa problem kreativt och innovativt. Du är mycket motiverad att bedriva en karriär inom akademisk forskning eller arbeta med innovation och entreprenörskap inom industrin eller i ditt eget startup företag.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med medicinsk vetenskap som huvudområde samt en motsvarande examen från något av de andra lärosäten som deltar i samarbetet.

Upplägg

På IMIM-programmet studerar du vid minst två av de tre europeiska universiteten och har ytterligare möjlighet att utföra forskningsprojekt i industri, vid associerade universitet i Sydamerika eller andra lärosäten.

Beroende på förkunskaper och antagning förläggs ditt första år vid endera universitetet i Uppsala, Heidelberg eller Groningen med samläsning delvis med befintliga masterprogram.

Börjar du ditt första år vid Uppsala universitet får du under termin 1, fördjupade kunskaper om de molekylära och cellulära mekanismer som orsakar genetiska sjukdomar och cancer samt aktuella metoder och tekniker som används vid diagnostik och behandling. Du utför ett kortare forskningsprojekt, skriver en vetenskaplig artikel, evaluerar och presenterar aktuell forskning. Du följer också en seminarieserie i bland annat bioinformatik, forsknings- och bioetik. Under termin 2 utför du ett längre individuellt forskningsprojekt om 30 hp i en forskargrupp.

Om du förlägger ditt andra år vid Uppsala universitet får du under termin 3 ytterligare forskningserfarenhet under ett individuellt projekt om 30 hp, vilket utförs endera vid ett universitet eller i ett företag. Programmet avslutas under sista terminen med ett självständigt examensarbete (30 hp) i form av ett forsknings- eller utvecklingsprojekt utfört i forskargrupp eller företag, nationellt eller internationellt.

För att stimulera till ett innovativt och translationellt tänkande integreras under alla terminer i utbildningen ett multidisciplinärt grupprojekt - "Bench to Bedside and Back" (BBB) - fokuserat på translationell medicin, innovationsprocessen med affärsmannaskap och entreprenörskap. Inom BBB kommer du att analysera olika forskargruppers framgångskoncept, utforma en forskningsansökan, utarbeta en affärsplan och utveckla detta till en produkt, och under sista terminen sätta samman en doktorandansökan eller initiera ett "start-up" företag.

Du får ytterligare träna dina färdigheter i ledarskap, skriftlig och muntlig kommunikation på IMIM Spring School samt bygga ditt kontaktnätverk genom en företagsmässa med ett flertal internationella företag. På Summer School IPIM - Industry Perspectives on Innovative Medicine, utvecklar du dina kunskaper inom entreprenörskap, intellektuell äganderätt och forskningsfinansiering.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

 

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, uppgifter, laborativa moment och projektarbeten, individuellt och i grupp. Föreläsare är forskare och experter inom sitt område från akademin och företag.

Seminarier, laborationer och projektarbeten tränar dig i att kritiskt granska egna och andras resultat, sammanställa och presentera muntligt och skriftligt, och även att planera och driva forskningsprojekt.

Programmet ges helt på engelska.

Karriär

IMIM-programmet förbereder dig för en karriär på den globala arbetsmarknaden inom akademisk forskning, i Life Science företag eller Pharma industrin men även för att starta upp ditt eget företag.

Majoriteten av våra IMIM-studenter påbörjar forskarutbildning vid olika internationella universitet eller i globala läkemedelsföretag efter sitt examensarbete. Ett flertal arbetar inom Life Science-sektorn som till exempel projektledare, specialister eller forskningsassistenter.

Du kan läsa mer om programmets alumner på IMIM-programmets internationella hemsida.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ansökan till IMIM-programmet görs via www.innovativemedicine.eu, där du också hittar information om alla dokument som måste ingå i ansökan samt kriterier för behörighet och urval. Observera att sista ansökningsdag till programmet är 25 januari 2023.

Alla antagna studenter måste betala studieavgift till IMIM:s programkontor.

Masterprogram i innovativ medicin

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala, Heidelberg, Groningen

Sista anmälningsdatum: 25 januari 2023

Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Masterprogram i innovativ medicin (IMIM) är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna, och Universität Heidelberg, Tyskland, där antagna studenter läser år 1 vid ett av partneruniversiteten och år 2 vid antingen Groningen eller Uppsala. Detta innebär att det finns tre olika studiegångar där särskild behörighet till IMIM samt till de separata partneruniversiteten måste uppfyllas.

För start vid Uppsala universitet:

Kandidatexamen om minst 180 hp från utbildningsprogram inom biokemi, biologi, biomedicin/medicin, bioteknologi, cell-/molekylärbiologi, genetik eller motsvarande som inkluderar relevant kunskap i kemi, biokemi, cellbiologi, genetik samt molekylärbiologi/-genetik. Erfarenhet av relaterat laborativt arbete.

För start vid Rijksuniversiteit Groningen:

Kandidatexamen inom biologi, farmakologi, livsvetenskaper och teknologi eller bio/medicinska vetenskaper.

För start vid Universität Heidelberg:

Kandidatexamen motsvarande minst en europeisk examen på grundutbildningsnivå om 180 ECTS med betyg över medelvärde. Examen måste vara inom medicin eller livsvetenskaperna (biologi, biokemi, farmakologisk vetenskap, biomedicinsk vetenskap, genetik, molekylärbiologi, bioteknologi eller liknande). Medicin eller biomedicinsk vetenskap måste utgöra minst 60 % av studietiden. Dokumenterad akademisk spetskompetens och andra betydande prestationer utöver formell utbildning samt forskningserfarenhet. Stark motivation för en karriär inom translationell, biomedicinsk vetenskap och forskning.

För behörighet till IMIM och alla tre samarbetsuniversiteten krävs dokumenterade kunskaper i engelska med resultat från ett internationellt accepterat test.

För TOEFL är minimikraven vid pappersbaserat test: ett totalresultat om 580, där ingen del får vara lägre än 55, vid internetbaserat test: totalresultat 92, där ingen del får vara lägre än 21, samt vid datorbaserat test: totalresultat 237, där ingen del får vara lägre än 21.

För IELTS (akademiskt) är minimikraven ett totalresultat av 6.5 där ingen del får vara lägre än 6.0, eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)/ Cambridge Certificate of Advanced English (CAE).

Urval: Se IMIM:s webbplats för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För frågor om IMIM kontakta:

imim@umcg.nl

För information om programmoduler vid Uppsala universitet kontakta:

imim@uu.se

UMCG - Graduate School of Medical Sciences

HPC FA33, Hanzeplein 1

9713 GZ Groningen, Nederländerna

Senast uppdaterad: 2021-03-02