Masterprogram i innovativ medicin 2020/2021

Bild för Masterprogram i innovativ medicin 2020/2021
Anmälan

Translationell medicinsk verksamhet strävar mot att överbrygga klyftan mellan forskning och klinisk tillämpning genom att utveckla ny diagnostik och nya behandlingar. Detta är kärnan i Erasmus+ Masterprogram i innovativ medicin (IMIM), en tvåårig utbildning med syfte att ge kunskap, färdigheter och kompetenser för framtida karriärer inom tvärvetenskaplig och internationellt konkurrenskraftig akademisk forskning eller privat sektor.

Om programmet

Masterprogram i innovativ medicin - IMIM - är ett tvåårigt internationellt masterprogram med fokus på translationell medicinsk forskning, moderna molekylära tekniker, innovation och entreprenörskap. Utbildningen är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna; Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland, och Uppsala universitet. Ett flertal internationella företag inom Life Sciences är associerade till utbildningen liksom ytterligare universitet i Brasilien, Chile, Colombia och Mexico.

Beroende på studentens förkunskaper förläggs första årets studier antingen i Heidelberg, Groningen eller Uppsala. Under andra året måste studenterna byta lärosäte endera till universitetet i Groningen eller Uppsala.

IMIM-programmet tränar dig för forskning både i akademin och i industrin, bland annat genom ett multidisciplinärt grupprojekt - "Bench to Bedside and Back" (BBB), fokuserat på translationell medicin och innovationsprocessen med affärsmannaskap och entreprenörskap. IMIM-programmet har fått EIT Healths kvalitetsstämpel.

Du söker till IMIM-programmet direkt genom programkontoret i Groningen och inte genom Uppsala universitet eller antagning.se. Mer information finns på IMIM-programmets internationella webbplats.

Studentprofil

  • Du vill få färdigheter och kompetens inom translationell medicin för att arbeta i internationella och interdisciplinära team som forskare eller annat yrke inom akademin eller industrin.
  • Du har en avslutad kandidatexamen i biokemi, farmakologi, biomedicin, genetik, molekylärbiologi, bioteknologi, medicin eller liknande och med utmärkta meriter och betyg.
  • Du har erfarenheter från forskning och/eller arbete i privat sektor även utanför kandidatstudierna och kan uppvisa starka rekommendationsbrev från dessa.
  • Du är nyfiken och gillar att lösa problem kreativt och innovativt.
  • Du har utmärkta färdigheter i engelska och trivs med att interagera med människor från hela världen.
  • Du är mycket motiverad att bedriva en karriär inom akademisk forskning eller arbeta med innovation och entreprenörskap inom industrin eller i ditt eget startup företag.
  • Du är beredd att arbeta hårt och ta fullt ansvar för dina studier.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med medicinsk vetenskap som huvudområde. Fullföljda studier kan även leda till en masterexamen från något av de andra lärosäten som ingår i samarbetet.

Upplägg

På IMIM-programmet studerar du vid minst två av de tre europeiska universiteten och har ytterligare möjlighet att utföra forskningsprojekt i industri, vid associerade universitet i Sydamerika eller andra lärosäten.

Beroende på förkunskaper och antagning förläggs ditt första år vid universiteten i Uppsala, Heidelberg eller Groningen med samläsning delvis med befintliga masterprogram.

Första terminen vid Uppsala universitet får du fördjupade kunskaper om de molekylära och cellulära mekanismer som orsakar genetiska sjukdomar och cancer samt aktuella metoder och tekniker som används vid diagnostik och behandling. Du utför ett kortare forskningsprojekt, sammanställer resultaten i en vetenskaplig artikel samt presenterar dessa vid seminarier. Under terminen följer du också en seminarieserie som omfattar bland annat bioinformatik, forsknings- och bioetik

För att stimulera till ett innovativt och translationellt tänkande integreras i utbildningen, parallellt med kurser och forskningsprojekt, ett multidisciplinärt grupprojekt - "Bench to Bedside and Back" (BBB) - fokuserat på translationell medicin, innovationsprocessen med affärsmannaskap och entreprenörskap. Under BBB1 som löper genom första terminen analyseras olika forskargruppers framgångskoncept.

Termin två utför du ett forskningsprojekt, parallellt med BBB2 där du utformar en forskningsansökan. Under IMIM Spring School tränas färdigheter i ledarskap, skriftlig och muntlig kommunikation, och en företagsmässa arrangeras som ger kontakter med ett flertal internationella företag.

Under termin tre utför du ett forskningsprojekt, endera vid ett universitet eller i ett företag. Parallellt löper BBB3 där du utarbetar en affärsplan och ytterligare kontakter med industrin fås genom IMIM Summer School IPIM - Industry Perspectives on Innovative Medicine som tar upp entreprenörskap, intellektuell äganderätt och forskningsfinansiering.

Programmet avslutas under sista terminen med ett självständigt examensarbete (30 hp) i form av ett forsknings- eller  utvecklingsprojekt utfört i forskargrupp eller företag, nationellt eller internationellt.

Mer om programmet, se IMIM-programmets internationella webbplats.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, uppgifter, laborativa moment och projektarbeten, individuellt och i grupp. Föreläsare är forskare och experter inom sitt område från akademin och företag.

Seminarier, laborationer och projektarbeten tränar dig i att kritiskt granska egna och andras resultat, sammanställa och presentera muntligt och skriftligt, och även att planera och driva forskningsprojekt.

Programmet ges helt på engelska.

Karriär

IMIM-programmet förbereder dig för en karriär på den globala arbetsmarknaden inom akademisk forskning eller Life Science industrin men även för att starta upp ditt eget företag. Tidigare IMIM-studenter har påbörjat forskarutbildning vid olika internationella universitet eller fått anställning i företag.

Du kan läsa mer om programmets alumner på IMIM-programmets internationella hemsida.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ansökan till IMIM-programmet görs via www.innovativemedicine.eu, där du också hittar information om alla dokument som måste ingå i ansökan samt kriterier för behörighet och urval. Observera att sista ansökningsdag till programmet är 15 januari 2020.

Alla antagna studenter måste betala studieavgift till IMIM:s programkontor.

Masterprogram i innovativ medicin

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala, Heidelberg, Groningen

Sista anmälningsdatum: 2020-01-15

Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Masterprogram i innovativ medicin (IMIM) är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna, och Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland, där antagna studenter läser år 1 vid ett av partneruniversiteten och år 2 vid antingen Groningen eller Uppsala. Detta innebär att det finns tre olika studiegångar där särskild behörighet till IMIM samt till de separata partneruniversiteten måste uppfyllas.

För start vid Uppsala universitet:
Kandidatexamen 180 hp från utbildningsprogram inom biokemi, biologi, biomedicin, bioteknologi, farmakologi, genetik, molekylärbiologi, medicin eller motsvarande som inkluderar relevant kunskap i kemi och biokemi, cell- och molekylärbiologi samt molekylär-/genetik. Erfarenhet av laborativt arbete.

För start vid Rijksuniversiteit Groningen:
Kandidatexamen inom biologi, farmakologi, livsvetenskaper och teknologi eller bio/medicinska vetenskaper.

För start vid Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg:
Kandidatexamen motsvarande minst en europeisk examen på grundutbildningsnivå med 240 ECTS (oftast minst fyra år) med betyg över medelvärde. Examen måste vara inom medicin eller livsvetenskaperna (biologi, biokemi, farmakologisk vetenskap, biomedicinsk vetenskap, genetik, molekylärbiologi, bioteknologi eller liknande). Medicin eller biomedicinsk vetenskap måste utgöra minst 60 % av studietiden. Dokumenterad akademisk och extra curriculum excellence samt forskningserfarenhet. Stark motivation för en karriär inkorporerande translationell, biomedicinsk vetenskap och forskning.

För behörighet till IMIM och alla tre samarbetsuniversiteten krävs dokumenterade kunskaper i engelska med resultat från ett internationellt accepterat test.
För TOEFL är minimikraven vid pappers-baserat test: ett totalresultat om 580, där ingen del får vara lägre än 55, vid internet-baserat test: totalresultat 92, där ingen del får vara lägre än 22, samt vid dator-baserat test: totalresultat 237, där ingen del får vara lägre än 21.
För IELTS (akademiskt) är minimikraven ett totalresultat 6.5 där ingen del får vara lägre än 6.0, eller University of Cambridge/Oxford Certificate i "Advanced English", - CAE (Certificate of Advanced English).

Urval: Se https://www.innovativemedicine.eu/application-and-admission/application-procedure för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För frågor om IMIM kontakta:

imim@rug.nl

För information om programmoduler vid Uppsala universitet kontakta:

imim@uu.se

UMCG - Graduate School of Medical Sciences

HPC FA33, Hanzeplein 1

9713 GZ Groningen, Nederländerna

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.