Logopedprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Logopedprogrammet 2023/2024
Anmälan

Vi pratar och diskuterar. Vi informerar, skriver och läser. Några kan dock inte delta i denna ständigt pågående kommunikation. När tal, språk och kommunikation inte fungerar så blir det dagliga livet svårt och påverkar nästan allt du gör. Om svårigheterna har medicinsk bakgrund ställer logopeden diagnos och ger behandling. För att kunna utföra logopedisk utredning och behandling behöver du ha goda kunskaper i svenska.

Om programmet

Logopedprogrammet passar dig med många intressen som till exempel medicin, språk (lingvistik och fonetik) och psykologi. Logopedstudenter framhåller ofta den stora bredden av ämnen som en stor fördel. Lingvistik och fonetik handlar om hur språket och språkljuden är uppbyggda, vilket är kunskap som är viktig vid tal- och språkbedömningar. Logopedutbildningen omfattar fyra års studier och i programmet ingår ungefär en termin praktik i en klinisk verksamhet.

Hjärnan styr funktioner involverade i tal, röst, språk och sväljning och vi lägger därför särskilt stor vikt vid studier i ämnen som neuroanatomi, neurolingvistik och neuropsykologi. Det gör att vi bättre förstår olika kommunikations- och sväljstörningars uppkomst och hur de kan åtgärdas. Informationsöverföring sker med hjälp av signalsubstanser mellan nervceller i hjärnan. Varje nervcell har kontakt med tusentals andra i stora kommunicerande nätverk.

Utmärkande för logopedprogrammet i Uppsala är vår neuroprofil och att vi är en liten enhet som känner våra studenter väl. Vi arbetar nära ihop med studenternas studieråd och utvecklar ständigt programmet genom nya projekt. Unikt för oss är också att vi har en egen antagningskvot för dig som har relevant arbetslivserfarenhet från skola, vård eller omsorg.

Examen

Programmet leder till en logopedexamen (Master of Science in Speech and Language Pathology), som är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Disa Carlsson
Kommer från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag studerade musik och sång på gymnasiet och fortsatte med det i två år på folkhögskola och blev då väldigt röstintresserad. Jag var inne på musikpedagog ett tag men kände att lärare inte var riktigt för mig. Jag har också alltid velat ha ett jobb där jag känner att jag gör skillnad och där jag kan se utveckling – och då hittade jag logopedi som slog samman dessa två intressen!

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Ja det gör den! Jag får lära mig så mycket mer än jag trodde att jag skulle få från början och även om det är ett väldigt riktat yrke jag är på väg mot så är det också väldigt brett – vilket syns i utbildningen.

Vad har varit roligast hittills?
– Hittills tycker jag att barnobservationerna som vi gör varje termin har varit roligast! Jag går tredje terminen och ser väldigt mycket fram emot att praktisera, vilket vi börjar med efter sommaren.

Hur var första tiden?
– Den var pirrig, lite nervös, men med en liten klass så får en snabbt kontakt med de andra! Ett bra sätt att lära känna klassen är att ta del av de insparksaktiviteter som ges de första veckorna och våga fråga saker – alla är nya och lite nervösa.

Hur är sammanhållningen inom programmet?
– Bra, men skulle kunna vara ännu bättre! Med små klasser så blir det bra sammanhållning där, och om en deltar i aktiviteter som ges så får en även rätt bra kontakt med klassen över och klassen under.

Vad är det bästa med att plugga på Uppsala universitet?
– Att det är en skola med många olika program och många olika människor. Staden och studentlivet gör mycket – det blir en hel upplevelse inte bara skola.

Vad har varit mest utmanande?
– Det har varit att jag fick en kurs med en lärare som inte jobbar på ett sätt som funkar för mig, men det bästa en kan göra är att göra sitt bästa – våga säga ifrån om nåt känns orimligt och tänka att det kommer inte vara så varje kurs, och glöm inte vikten av kursutvärderingar för att kurserna ska kunna bli ännu bättre i framtiden.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att ta vara på den studietid jag har (för sen kommer jag jobba majoriteten av livet) och att såklart bli så väl förberedd som möjligt inför att en dag jobba som logoped.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Uppsala
– Uppsala Kungshögarna! Väldigt fint och skönt om en gillar att komma bort från staden ibland och få frisk luft!

Bästa studenttraditionen
– Valborg såklart, det finns nåt för alla!

Vad gör du om fem år?
– Då jobbar jag som logoped, förhoppningsvis mycket med röst som är drömmen för tillfället!

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Logopedutbildningen är fyra år och omfattar 150 högskolepoäng (hp) logopedi, 45 hp lingvistik och fonetik, 24 hp medicin, och 21 hp psykologi. I programmet ingår ungefär en termin praktik i klinisk verksamhet.

Praktikplatser finns vid sjukhus i Uppsala, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Södermanland, Västmanland och Örebro. För resor och boende får du bidrag av programmet. I klinik arbetar studenterna vanligtvis parvis tillsammans med handledare. Vårt pedagogiska upplägg är att praktiken alltid ligger i direkt anslutning till de teoretiska kurserna för att ge en direktkoppling mellan teori och praktik. Praktiken tränar dina logopediska färdigheter, utvecklar självkännedom, empatisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt.

Kliniska kurser termin 4-7:

Kliniska kurser under termin 4: Under terminen läser du två separata kliniska kurser. På den första träffar du barn med svårigheter att tillägna sig tal och språk. Det kan handla om svårigheter att uttala språkljud, att bilda meningar eller att hitta ord, det kan också vara svårigheter med att förstå vad andra säger eller med att samtala och kommunicera. Terminens andra kliniska kurs behandlar läs- och skrivsvårigheter. Du lär dig att utreda och diagnosticera olika former av läs- och skrivsvårigheter, som exempelvis dyslexi, för att kunna rekommendera anpassade åtgärdsprogram.

Kliniska kurser under termin 5: Terminen innehåller en klinisk kurs om röststörningar och stamning. Kraftig belastning av rösten kan ibland ge skador av olika slag på stämbanden. Även sjukdomar som till exempel tumörer på stämband, i svalg eller munhåla kan drabba rösten och talet. Den som stammar råkar ut för ofrivilliga repetitioner, förlängningar eller avbrott.

Kliniska kurser under termin 6: Under denna termin är du vid en habiliteringsenhet där du arbetar tillsammans med andra yrkesgrupper som kan mycket om olika funktionshinder. Din roll i teamet är att utforma individanpassade träningsprogram för kommunikation och sväljning. Ibland behövs alternativa kommunikationshjälpmedel såsom till exempel tecken, bilder eller datorprogram.

Kliniska kurser under termin 7: Utbildningens sista kliniska kurs är neurologopedi som handlar om störningar av kommunikation och sväljning orsakade av skada eller sjukdom i nervsystemet. Sväljproblem är ofta akuta och en snabb bedömning av logoped är viktig för att avgöra ifall patienten är i riskzonen för att få mat eller dryck i luftvägarna och därmed kvävas eller bli svårt sjuk. Sväljsvårigheter är ett dolt funktionshinder som förorsakar både fysiskt, psykiskt och socialt lidande eftersom nästan allt socialt umgänge förknippas med att äta och dricka tillsammans.

Om undervisningen

Eftersom Logopedprogrammet är tvärvetenskapligt läser du kurser vid flera olika institutioner i Uppsala. Programmets huvudinstitution är institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap som finns vid BMC (Biomedicinskt centrum). När du läser de kliniska kurserna (gör praktik) studerar du vid ett sjukhus.

Studentaktiverande casemetodik tillämpas under de flesta logopediska kurser. Casemetodik innebär att du utmanas till problemlösning genom att ställas inför realistiska patientsituationer. Upplevelsen ska efterlikna en beslutssituation i verkliga livet som kräver både faktakunskap och bedömningsförmåga för att värdera olika tänkbara orsaker och åtgärder. På några av baskurserna sköter äldre studenter workshops för yngre studenter som kallas för Supplemental Instructions (SI).

Vi samarbetar med studenter från alla medicinska och farmaceutiska program i Uppsala och även med studenter som läser till speciallärare och dietister. Målet är att utveckla en förståelse och kunskap om andras yrken och kompetenser för att du som logoped bättre ska kunna samverka för patientens bästa.

Internationalisering

Programmet vill bidra till en hållbar utveckling och arbetar därför med internationalisering på hemmaplan. Studenter undervisas digitalt om logopedins villkor internationellt. Undervisningen innefattar internationella föreläsningar och gemensamma övningar med study buddies från andra länder. Under examensarbetet har vi dessutom flera internationella projekt och handledare.

Karriär

Vanliga arbetsplatser för logopeder är sjukhusens logopedmottagningar och rehabiliteringsavdelningar samt inom kommunal habiliteringsverksamhet. Många logopeder arbetar även på skolor och språkförskolor. I vissa regioner tillåts privata företag inom logopedi och där har stora aktörer växt fram. En annan karriär är arbetsledning, att bli chef inom vården eller rektor på en skola. Inom universitetet finns också möjlighet till vidareutbildning inom forskning och att undervisa.

Idag behövs ökad kunskap om språkanvändning hos personer med andra och fler modersmål än svenska. För dig som både behärskar svenska väl och andra språk finns därför många möjligheter. Efter programmet kan du läsa till en masterexamen inom logopedi eller angränsande område eller fortsätta som doktorand.

Inför examensdagen brukar ungefär knappt halva klassen ha fått arbete och resterande anställs vanligen inom ett par månader efter examen. En stor fördel i Uppsala är att våra studenter är ensamma i Sverige att examineras i januari; de övriga logopedprogram tar examen i juni. Det gör konkurrensen om jobben något mindre under våren.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Logopedprogrammet

240 hp

VT 2024, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

Anmälningskod: UU-P8220 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (46 %) - Högskoleprov (34 %). 20 % av platserna reserveras för sökande med två års relevant arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Med relevant arbetslivserfarenhet avses arbete inom vård, skola eller omsorg eller annan arbetslivserfarenhet som bedöms som relevant, såsom bibliotekarie. För att arbetslivserfarenheten ska bedömas som relevant ska arbetsuppgifterna ha inneburit en nära kontakt med elev, patient eller brukare. Urvalet till dessa studieplatser görs med betygsurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 520000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Om du vill prova utbildningen kan du skugga en student under en dag för att få en bättre inblick i utbildningen och yrket. Kontakta oss så arrangerar vi detta för dig.

Kontakt

Studievägledare Maria Krüger Vahlquist

logopedprogrammet@neuro.uu.se

018-471 47 41

Logopedi, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Biomedicinskt centrum, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 593, 751 24 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02