Röntgensjuksköterskeprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Röntgensjuksköterskeprogrammet 2023/2024
Anmälan

En röntgensjuksköterska kombinerar vård och mänskliga möten med modern teknik. Du arbetar med att framställa bildmaterial som underlag för patientens diagnos och behandling. Du gör undersökningar med tekniskt avancerad utrustning samtidigt som du förmedlar trygghet och omtanke till patienten. Utbildningen ger möjlighet att arbeta med en rad olika röntgenmodaliteter, samt förbereder för forskning och utvecklingsarbete.

Om programmet

Som röntgensjuksköterska har du, till skillnad från en sjuksköterska, specialiserat dig inom medicinsk bildframställning, radiografi. Det är ett yrke som spänner över flera områden, som radiologi (analys av röntgenbilder), omvårdnad, strålningsfysik och medicin. Du arbetar med att ta fram avancerade bilder för att hitta orsaken till varför symptom har uppstått. Du arbetar i en miljö där du kombinerar teknik med omvårdnad och att hjälpa människor. Ditt arbete är både kreativt och omväxlande där patienten alltid är i centrum.

Utbildningen består av kurser inom medicinsk vetenskap, vårdvetenskap, pedagogik och huvudämnet radiografi som bland annat är en samverkan mellan omvårdnad, teknik, strålningsfysik och radiologi. Utbildningen ger möjlighet att arbeta med en rad olika röntgenmodaliteter. Det kan till exempel vara magnetresonanstomografi (MR), datortomografi (DT), positronemissionstomografi (PET) och konventionell röntgen inom den kliniska verksamheten. Programmet förbereder också för forskning och utvecklingsarbete.

Utbildningen ger dig:

  • ett självständigt och kreativt yrke med mycket ansvar
  • kunskap om moderna radiologiska undersökningar för att ställa diagnos och behandla patienter
  • kunskap om teknik, omvårdnad och patientsäkerhet.

När du läser till röntgensjuksköterska får du bland annat lära dig att genomföra undersökningar och behandlingar som behövs för att kunna ställa rätt diagnos och behandling. Vidare lär du dig om det omvårdnadsbehov som patienten har före, under och efter en röntgenundersökning och behandling.

Målet med utbildningen är att du ska kunna ansvara för arbetet kring en röntgenundersökning vad gäller bildkvalitet men också vad gäller stråldoser och patientsäkerhet. Du lär dig olika bildgivande metoder inom till exempel konventionell röntgen, datortomografi, och magnetkamera. I utbildningen ingår också att du får fördjupade kunskaper om strålning och tekniken som ligger bakom dem.

Varje termin gör du praktik på en röntgenklinik. Under den tiden utvecklar du din yrkesidentitet och du kommer att upptäcka hur skiftande arbetet är beroende på vilken apparatur du jobbar med. Kanske hittar du redan nu vilket område du i framtiden vill specialisera dig inom.

Som legitimerad röntgensjuksköterska kan du arbeta på röntgenkliniker inom landstinget eller hos privata vårdgivare där du kan komma att specialisera dig inom exempelvis magnetkamera eller datortomografi.

Examen

Programmet leder till en röntgensjuksköterskeexamen (Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing), som är en yrkesexamen. Programmet leder även till en medicine kandidatexamen (Bachelor of Medical Science) med radiografi som huvudområde. Efter examen ansöker du hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att få arbeta som röntgensjuksköterska.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Almedina Ibrahimovic
Kommer från: Örebro

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av att arbeta inom vården men visste inte riktigt exakt vad jag ville bli. Jag kände att jag ville kombinera omvårdnad med något mer tekniskt och därför valde jag Röntgensjuksköterskeprogrammet. Utbildningen är en perfekt mix av teknik, fysik och omvårdnad!

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Jag förväntade mig inte att nästan hela utbildningen skulle hålla till på sjukhuset eller att våra föreläsare skulle vara läkare, ingenjörer, fysiker och sköterskor som jobbar på sjukhuset. Utbildningen har överstigit mina förväntningar, jag har lärt mig så mycket under de här åren och även blivit väldigt bekväm i sjukhusmiljön.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det är praktiken, det är då man får en inblick i hur det kommer att bli när man kommer ut i arbetslivet och har sina egna patienter. Det har även varit roligt att lära sig hur man tolkar bilder och upptäcker patologier, samt att lära sig fysiken bakom all röntgenutrustning.

Hur var första tiden?
– Jag flyttade till Uppsala utan att jag kände någon här. Under första tiden som student får man träffa så många människor tack vare insparken. Under insparken går vårt program ihop med sjuksköterskeprogrammet och utför roliga aktiviteter så man lär känna ännu fler studenter!

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Vi har ganska små klasser om man jämför med andra program, i början av utbildningen är vi cirka 30 studenter så vi har en bra sammanhållning. Att vi är så få gör det lättare att lära känna alla.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Uppsala är en riktig studentstad och det var exakt det som lockade mig. Det är lätt att känna sig ensam när man flyttar till en ny stad men i Uppsala finns det studenter från hela Sverige och även andra delar av världen! Alla sitter i samma båt vilket gör det lättare att knyta nya band.

Vad har varit mest utmanande?
– I början av utbildningen har vi den tyngsta kursen på programmet (anatomi och fysiologi) som var väldigt omfattande med mycket att läsa in. Jag hade svårt att hitta rätt studieteknik för att plugga till tentan. Mitt tips är att variera mellan att läsa hemma för sig själv och sedan plugga med sina kursare. Klarar man inte en tenta på första försöket så finns det tillfällen att göra om den!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål med utbildningen är att ta till mig så mycket kunskap jag bara kan och tillämpa den i mitt kommande arbetsliv. Mitt mål är att sedan läsa vidare för att specialisera mig ytterligare.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Botaniska trädgården och Gustavianum är mina favoritplatser att gå till när man vill komma bort från plugget ett tag.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborgsfirandet är nog den bästa studenttraditionen!

Vad gör du om fem år?
– Om fem år studerar jag nog på en specialistutbildning, om jag inte redan har gjort det och jobbar på en arbetsplats där jag gör skillnad.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Röntgensjuksköterskeprogrammet består av ämnena radiografi, vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och pedagogik.

Radiografi är ett tvärvetenskapligt ämne där både omvårdnad, bild- och funktionsmedicin (radiologi), strålningsfysik och medicin ingår. Inom ämnet lär du dig olika metoder att framställa bildmaterial som underlag för diagnos och behandling samt får kunskap om de behandlingsmetoder som finns inom verksamhetsområdet.

Inom programmet är vårdvetenskap inriktat på allmän omvårdnad vid olika sjukdomar och tillstånd samt vid röntgenundersökningar och behandlingar. Du får kunskap i röntgenundersökningars utförande, vårdplanering, kvalitetssäkring, etik och vetenskaplig metodik. Inom medicinsk vetenskap läser du ämnen som anatomi, fysiologi, farmakologi och patologi. Pedagogik och verksamhetsförlagd utbildning ger kunskaper om röntgensjuksköterskans pedagogiska, kommunikativa och arbetsledande funktion.

En del av utbildningen är verksamhetsförlagd. På en röntgenklinik omsätter du dina kunskaper till praktiska färdigheter. Under ledning av en erfaren röntgensjuksköterska tränar du på de olika bildåtergivande metoderna som hör till den diagnostiska undersökningen.

Det första året ägnar du dig år att studera människokroppens fysiologi och anatomi. Bland annat lär du dig om människokroppens byggnad och funktion och får en introduktion till röntgensjuksköterskans yrkesområde och huvudämnet radiografi.

Flertalet kurser under andra året ger dig kunskaper inom röntgensjuksköterskans specialområde. Där ingår bland annat omvårdnad, undersökningsmetodik, farmakologi, strålningsbiologi, radiologisk diagnostik och behandling. Kurserna ger dig också kunskap om de sjukdomar och tillstånd som är viktiga att känna till.

Under det sista året ligger fokus på röntgensjuksköterskans specialområde. En av kurserna riktar sig mot din roll som arbetsledare och du läser om ledarskap, kommunikation och handledning. Du skriver också ditt examensarbete i radiografi.

Kurser inom programmet

Termin 1

Radiografi I, 15 hp varav 1,5 hp är verksamhetsförlagd

Biologiskt basblock, 15 hp

Termin 2

Vetenskaplig metod I, 7,5

Medicinsk och geriatrisk vård, 4,5 hp

Radiografi II, 10,5 hp varav 6 hp är verksamhetsförlagd

Termin 3

Kirurgisk och medicinsk vård, 15 hp varav 4,5 hp är verksamhetsförlagd

Radiografi III, 15 hp varav 6 hp är verksamhetsförlagd

Termin 4

Akutsjukvård, 7,5 hp varav 1,5 hp är verksamhetsförlag

Radiografi IV, 15 hp varav 6 hp är verksamhetsförlagd

Radiologi II, 7,5 hp

Termin 5

Vetenskaplig metod II, 7,5 hp

Radiografi V, 12 hp varav 6 hp är verksamhetsförlagd

Kommunikation, handledning och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp

Termin 6

Radiografi VI, 18 hp varav 9 hp är verksamhetsförlagd

Examensarbete i radiografi, 15 hp

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar beroende på vilken kurs du läser. Det kan vara föreläsningar, seminarier, enskilda studieuppgifter eller arbeten i grupp. Varje termin ingår det verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

VFU är den viktiga delen av utbildningen där praktik och teori knyts samman. Du som student ges här möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som hör till röntgensjuksköterskans yrkesroll. Du gör den inom bild- och funktionsmedicin, medicin, kirurgi och akutsjukvård på ett sjukhus. Då ingår till exempel praktiska övningar i undersökningsmetodik och bildanalys, laborationer i strålskydd och röntgenteknik samt patientfall.

Kurslitteratur på engelska förekommer.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att studera utomlands. Dels har medicinska fakulteten tillgång till Uppsala universitetets utbytesplatser runt om i världen, dels har programmet samarbete med NTNU (Norwegian University of Science and Technology) i Trondheim, Norge. Utbyten till universitet som ger kurser på engelska är mest populära. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud.

Karriär

Som röntgensjuksköterska kan du jobba på röntgenkliniker med diagnostisk radiologisk verksamhet. Arbetsplatserna finns främst på sjukhus men även vid läkarhus, vårdcentraler och privata kliniker. Du kan också jobba med utbildning eller som konsult hos företag som säljer medicinskteknisk utrustning och läkemedel.

Framtida stora pensionsavgångar gör att efterfrågan på utbildade röntgensjuksköterskor kommer att öka.

Om du vill gå vidare i din profession kan du bygga på din utbildning ytterligare med att läsa enstaka kurser eller program på avancerad- och forskarnivå.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Röntgensjuksköterskeprogrammet

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P3500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Bokningsbara vägledartider

Kontakt

Studievägledare Anna-Lena Blom

vardstudievagledning@uu.se

018-471 50 75

Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Radiologi

Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr., Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02