Röntgensjuksköterskeprogrammet 2019/2020

Bild för Röntgensjuksköterskeprogrammet 2019/2020
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du kombinera vård och mänskliga möten med modern teknik är detta yrket för dig. Du är experten på digital bildframställning och tar fram underlag för patientens diagnos och behandling. Du gör undersökningar med tekniskt avancerad utrustning samtidigt som du ska förmedla trygghet och omtanke till patienten. Att arbeta som röntgensjuksköterska är kreativt, omväxlande och kräver ett tekniskt kunnande.

Om programmet

Som röntgensjuksköterska har du, till skillnad från en sjuksköterska, specialiserat dig inom radiografi. Det är ett yrke som spänner över flera områden, som medicin, fysik, teknologi och omvårdnad. När du läser till röntgensjuksköterska får du bland annat lära dig att genomföra undersökningar och behandlingar för att kunna ställa rätt diagnos och behandling. Vidare lär du dig om det omvårdnadsbehov som patienten har före, under och efter en röntgenundersökning och behandling. Du får också lära dig att planera, utföra och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån bildkvalitet, stråldoser och patientsäkerhet. Du kommer att få kunskaper om olika radiologiska undersökningar inom exempelvis konventionell röntgen (skelett- och lungröntgen), datortomografi, magnetkamera, kärlröntgen samt ultraljud och hur de används för att kunna ställa diagnos, utföra och följa upp behandlingar. I utbildningen ingår också att du får fördjupade kunskaper om strålning, apparaterna som används och tekniken som ligger bakom dem samt att du läser olika kurser i radiologi, anatomi, fysiologi, farmakologi och sjukdomslära.

Närmare en tredjedel av utbildningen är verksamhetsförlagd. På en röntgenklinik omsätter du dina kunskaper till praktiska färdigheter. Under ledning av en erfaren röntgensjuksköterska tränar du på de olika bildåtergivande metoderna som hör till den diagnostiska undersökningen samt assisterar vid olika behandlingar. Det är här du utvecklar din yrkesidentitet och du kommer att upptäcka hur skiftande arbetet är beroende på vilken apparatur du jobbar med. Kanske hittar du redan nu vilket område du i framtiden vill specialisera dig inom.

I ditt arbete som legitimerad röntgensjuksköterska kommer du att möta människor i livets olika skeenden och med olika undersökningsbehov. En av dina viktigaste arbetsuppgifter är att skapa trygghet för patienten. Ofta är mötet kort och under den tiden ska du på ett professionellt sätt utföra undersökningen eller behandlingen samtidigt som du ska värna om patientens säkerhet och välbefinnande. Du arbetar i ett team tillsammans med undersköterskor och läkare där patienten alltid är i fokus.

Efter 3 års studier är du klar med din utbildning till röntgensjuksköterska. Efter examen ansöker du hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att få arbeta som röntgensjuksköterska. Därefter kan du arbeta på röntgenkliniker inom landstinget eller hos privata vårdgivare där du kan komma att specialisera dig inom trauma på akutsjukhus eller utredningar på mindre avdelningar.

Examen

Röntgensjuksköterskeprogrammet ger både en akademisk kandidatexamen inom radiografi och en yrkesexamen som röntgensjuksköterska.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn:  Media Munther
Från:  Stockholm
Läser:  Röntgensjuksköterskeprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid varit intresserad av teknik och människor och som röntgensjuksköterska jobbar man inte bara med människor utan också med olika röntgenapparater för att kunna avbilda de inre organen och olika kroppsdelar.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är absolut mycket givande, stimulerande och spännande. Man träffar olika människor i olika åldrar och med olika bakgrunder. Som universitetsstudent är man självständig och ansvarar för sin egen prestation.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Vi som läser röntgensjuksköterskeprogrammet har föreläsningar, fältstudier, träningsmoment såsom hjärt- och lungräddning, injektion, venprovtagning med mera i Kliniskt träningscentrum (KTC) vid Akademiska sjukhuset. Jag tycker att det är fantastiskt att få en möjlighet att träna och utveckla min kompetens vid ett sådant stort välrenommerat sjukhus.  

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Vi har oftast föreläsningar av läkare, överläkare, operationssjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, sjukhusfysiker med mera. Under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) jobbar vi på olika röntgenlaboratorium där vi får möjlighet att öva och utveckla vår kompetens tillsammans med duktiga legitimerade röntgensjuksköterskor.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Radiografikurserna! Vi läser totalt sex kurser i ämnet Radiografi – det vill säga en kurs på 15 poäng varje termin. Första kursen var en introduktion där man bland annat fick lära sig om skelettet, men nu fördjupar vi oss i hur röntgensapparaturer fungerar, strålhygien, hur olika organ och kärl, ben, skalle avbildas, samt vad som är en sjuksköterskas ansvar under varje undersökning.   

Hur upplevde du första tentan?
– Jag var så klart nervös men det gick fantastiskt bra! Jag tycker att det är viktigt att försöka vara med på föreläsningarna eftersom mycket av tentamensfrågorna kom just därifrån.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få legitimation som röntgensjuksköterska.

Berätta om studentlivet!
– Jag har fantastiska, duktiga och roliga studiekamrater. Det är mycket givande att få diskutera kring de ämnen man själv är osäker på och få hjälp att lära sig nya saker!    

Vad gör du om 5 år?
– I framtiden ser jag mig själv i en mer ledande roll.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Röntgensjuksköterskeprogrammet består av ämnena:

Radiografi
Radiografi är ett tvärvetenskapligt ämne där både omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin ingår. Inom ämnet lär du dig olika metoder att framställa dokumentationsmaterial som underlag för diagnos och behandling samt får kunskap om de behandlingsmetoder som finns inom verksamhetsområdet.

Vårdvetenskap
Inom programmet är vårdvetenskap inriktat på allmän omvårdnad vid olika sjukdomar och tillstånd samt vid röntgenundersökningar och behandlingar. Du får kunskap i röntgenundersökningars utförande, vårdplanering, kvalitetssäkring, etik och vetenskaplig metodik.

Medicinsk vetenskap
Här läser du ämnen som anatomi, fysiologi, farmakologi, patologi och bild- och funktionsmedicin. I medicinsk kunskap ingår även teknik och fysik samt strålningsbiologi, strålskydd och nukleärmedicin.

Pedagogik
Pedagogik ger kunskaper om röntgensjuksköterskans pedagogiska, kommunikativa och arbetsledande funktion.


År 1
Det första året ägnar du dig år att studera människokroppens fysiologi och anatomi. Bland annat lär du dig om människokroppens byggnad och funktion och förstår och utför EKG-registrering och blodtrycksmätning.

År 2
Flertalet kurser under andra året ger dig kunskaper inom röntgensjuksköterskans specialområde. Där ingår bland annat omvårdnad, undersökningsmetodik, farmakologi, strålningsbiologi, radiologisk diagnostik och behandling. Kurserna ger dig också kunskap om de sjukdomar och tillstånd som är viktiga att känna till.

År 3
Under det sista året ligger fokus på röntgensjuksköterskans specialområde. En av kurserna riktar sig mot din roll som arbetsledare och du läser om ledarskap, kommunikation och handledning. Nu skriver du också ditt examensarbete i radiografi.

Kurser inom programmet

Termin 1
Radiografi I, 15 hp varav 3 hp är verksamhetsförlagd
Biologiskt basblock, 15 hp

Termin 2
Radiologi I, 7,5
Medicinsk och geriatrisk vård, 7,5 hp
Radiografi II, 15 hp varav 7,5 hp är verksamhetsförlagd

Termin 3
Kirurgisk och medicinsk vård, 15 hp
Radiografi III, 15 hp varav 7,5 hp är verksamhetsförlagd

Termin 4
Akutsjukvård, 7,5 hp VFU
Radiografi IV, 15 hp varav 7,5 hp är verksamhetsförlagd
Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Termin 5
Radiologi II, 7,5 hp
Radiografi V, 12 hp varav 7,5 hp är verksamhetsförlagd
Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg, 7.5 hp

Termin 6
Radiografi VI, 18 hp varav 15 hp är verksamhetsförlagd
Examensarbete i radiografi, 15 hp

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar beroende på vilken kurs du läser. Det kan vara föreläsningar, seminarier, enskilda studieuppgifter eller i grupp. På din VFU ingår praktiska övningar, laborationer och patientfall.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
VFU är den viktiga delen av utbildningen där praktik och teori knyts samman. Du som student ges här möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som hör till röntgensjuksköterskans yrkesroll. VFU har du samtliga terminer. Du gör den inom bild- och funktionsmedicin, medicin, kirurgi och akutsjukvård på ett sjukhus. Då ingår till exempel praktiska övningar i undersökningsmetodik och bildanalys, laborationer i strålskydd och röntgenteknik samt patientfall.
Kurslitteratur på engelska förekommer.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att studera utomlands, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har universitetets internationella kansli generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare eller programsamordnare för mer information om utbyten.

Karriär

Som röntgensjuksköterska kan du jobba på röntgenkliniker med diagnostisk radiologisk verksamhet. Arbetsplatserna finns främst på sjukhus men även vid läkarhus, vårdcentraler och privata kliniker. Du kan även jobba med utbildning eller som konsult hos företag som säljer medicinskteknisk utrustning och läkemedel.

Framtida stora pensionsavgångar gör att efterfrågan på utbildade röntgensjuksköterskor kommer att öka.

Om du vill gå vidare i din profession kan du bygga på din utbildning ytterligare med att läsa enstaka kurser eller program på avancerad- och forskarnivå.

Behörighet och anmälan

Röntgensjuksköterskeprogrammet

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P3600 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Anna-Lena Blom

vardstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 50 75

Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Radiologi

Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr., Uppsala

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.