Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läsåret 2021/2022

Bild för Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet 2021/2022
Anmälan

Som specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska väljer du ett självständigt, varierande yrke där du arbetar hälsofrämjande och omvårdande i ett mångkulturellt samhälle. Vid Uppsala universitet får du högkvalitativa kunskaper med särskilt fokus på barnhälsovård, psykiatri och utvecklingsarbete - kompetenser som kommer att göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden en lång tid framåt.

Specialistsjuksköterskeprogrammet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Huvudområdet är vårdvetenskap.

Om programmet

Varför distriktssköterska?
Utbildningen till distriktssköterska ger dig en bred kunskapsbas som förbereder dig för arbete vid en rad av hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden. Du genomför din verksamhetsförlagda utbildning vid flera olika mottagningar där du får erfarenhet av att möta människor i alla åldrar, genomföra hälsoundersökningar och att ge vägledning och vård. Som distriktssköterska samarbetar du även med andra professioner och genomför hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

  • bedriver du självständigt omvårdnadsarbete gentemot patienter i alla åldrar
  • utför du mottagningsarbete, hembesök, hälsosamtal, vägledning och rådgivning
  • utför du vaccinationer, förskrivning av läkemedel och hjälpmedel
  • utför du utvecklingsarbete och undervisning inom hälso- och sjukvård.
Specialistkompetens
Studierna ger dig en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera såväl teori som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du tränar och utvecklar din förmåga i att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstaganden och färdighet i att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen. Målet är att du ska ha den kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd inom såväl heldygnsvård som öppen vård samt leda utvecklingen av evidensbaserad omvårdnad.

Studier nära verksamheten
Utbildningen är nära förknippad med den kliniska verksamheten. Alla våra lärare och föreläsare har nära kontakt med praktisk omvårdnad och behandling och många är även i forskningsfronten inom sina respektive områden.

Välutbildade VFU-handledare är något som vi strategiskt arbetar med. Under VFU-veckorna möter du utmaningar med nya tankesätt och lösningar som kommer att berika ditt framtida yrkesliv. Det finns ofta möjlighet att genomföra en del av VFU-tiden utomlands.

Examen

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) som är en yrkesexamen. Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 hp kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med vårdvetenskap som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Specialiseringen mot distriktssköterska omfattar sammanlagt 75 hp. De kurser som du kommer att läsa är alla riktade mot distriktssköterska.

Kurser inom programmet

Termin 1
Barnhälsovård och elevhälsa inom distriktsköterskans kompetensområde, 22,5 hp
Vårdvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Termin 2
Farmakologi och sjukdomslära/förskrivningsrätt, 15 hp
Omvårdnad och folkhälsa med inriktning mot vuxna och äldre inom öppen hälso- och sjukvård, 15 hp

Termin 3
Alternativ 1:
Examensarbete med inriktning mot distriktssköterska, 15 hp

Alternativ 2:
Examensarbete inom distriktssköterskans kompetensområde, 7,5 hp
Fördjupning i omvårdnad inom distriktssköterskans kompetensområde, 7,5 hp

Om undervisningen

Programmets undervisning bygger på studentaktiverande pedagogik. Målet är att skapa en personlig utveckling och stimulera till fortsatt utveckling av ett kritiskt analyserande tänkande och en god problemlösande förmåga. Verksamhetsanknutna situationer och patientfall utgör grunden för problembearbetning.

För att kunna genomföra studierna ska du ha tillgång till egen dator med webbkamera och internetuppkoppling.

Programmet ges i Uppsala och i Visby.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att åka utomlands som student vid Uppsala universitet, dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har Uppsala universitet generella utbytesplatser runt om i världen. De utbyten som är populärast är utbyten till universitet som ger kurser på engelska. Har du kunskaper i andra språk får du ett större utbud. Kontakta din studievägledare för mer information om utbyten.

Karriär

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska har du många valmöjligheter inom vårdens verksamhetsfält. Du kan arbeta med allt från barnhälsovård till vård av äldre. Du kan ha egen mottagningsverksamhet för bedömning av vårdbehov eller arbeta inom palliativ vård. Du kan också söka dig till forskning, undervisning, metodutveckling eller vidareutbilda dig inom folkhälsoarbete, astma/kol, diabetes, inkontinens eller amning. Vilken väg du än väljer så finns där stort behov av distriktssköterskans kunskaper.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Sista anmälningsdag är 15 mars 2021. Ladda upp dokument du vill bifoga din anmälan senast 1 april. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Distriktssköterska

75 hp

HT 2021, 50 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

Anmälningskod: UU-P3512 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Parallellt: Mindre än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska - Mer än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska.
I båda urvalsgrupperna görs rangordningen baserat på antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 181250 kr

Distriktssköterska

75 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

Anmälningskod: UU-P3510 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Parallellt: Mindre än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska - Mer än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska.
I båda urvalsgrupperna görs rangordningen baserat på antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 181250 kr

Distriktssköterska

75 hp

HT 2021, 50 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 15 mars 2021

Anmälningskod: UU-P3511 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Urval: Parallellt: Mindre än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska - Mer än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska.
I båda urvalsgrupperna görs rangordningen baserat på antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 181250 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Bokningsbara vägledartider.

Kontakt

Studentservice, farmaci, medicin och vård

vardstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 50 75

Studentservice, farmaci, medicin och vård

Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Programstart och registrering

Specialistsjuksköterskeprogrammet består av flera inriktningar som ges vid olika institutioner.
På denna gemensamma startsida finns mycket av den övergripande informationen som är avsedd för alla inriktningar:
https://uppsala.instructure.com/courses/51842
I Studium, studenternas eget intranät, hittar du all information som berör dina
studier. Där finner du också information om kursstart, schema och kurslitteratur.
Start - Studium inloggning (uu.se)
 
Registrera dig vid Uppsala universitet
För att inte förlora din studieplats måste du registrera dig på din utbildning. Några av
inriktningarna har webbregistrering före kursstart och andra registrerar vid själva
uppropet. Vad som gäller för din inriktning hittar du på Studentportalen.
Läs mer om hur du får ett studentkonto och hur du registrerar dig på din utbildning:
Registrering - Uppsala universitet (uu.se)
 
Har du frågor kring dina studier är du välkommen att kontakta
kursadministratör för din inriktning eller studievägledare Anna-Lena Blom.
E-post: vardstudievagledning@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 50 75

Senast uppdaterad: 2021-03-02