Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter

Läsåret 2022/2023

Bild för Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter 2022/2023
Anmälan

Vad innebär humanitärt arbete? På vilket sätt förvärras och förändras en humanitär nödsituation av konflikter? Vilka faktorer avgör vad som är en humanitär katastrof? Vilka lagar och moraliska principer styr humanitära insatser. Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter vänder sig till den som är intresserad av humanitärt arbete både i och utanför Europas gränser. Om du är intresserad av de här frågorna, är det här programmet något för dig.

Om programmet

Magisterprogrammet i humanitärt arbete vid konflikter ger dig de färdigheter och förmågor som krävs för att arbeta inom olika sektorer inom humanitärt bistånd. Det ger dig såväl kunskaper som metoder i relation till konfliktsituationer och fredsskapande aktiviteter. Programmet syftar till att hjälpa dig att ta dig an olika yrkesroller som projektledare, konfliktanalytiker eller handläggare inom såväl icke-statliga som statliga organisationer.

Under utbildningen lär du dig att

  • utföra en självständig analys om olika problem inom området humanitärt arbete vid konflikter
  • förstå specifika perspektiv på humanitära fenomen, till exempel antropologiska, geopolitiska, juridiska, folkhälso-, lednings- och etiska perspektiv
  • förmedla avancerad kunskap om humanitärt arbete till en icke akademisk målgrupp i både muntlig och skriftlig form.

Studentprofil
Våra studenter vill arbeta inom den humanitära sektorn. De kommer från hela världen och från många områden, till exempel antropologi, företagsledning, utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, internationella relationer, språk, juridik, medicin, freds- och konfliktstudier, statsvetenskap, psykologi, sociologi och teologi.

Relaterade program

Examen

Programmet leder till en teologie magisterexamen (Master of Arts in Theology, 60 credits) med international humanitarian action som huvudområde.

Upplägg

Detta är ett ettårigt program. Den första terminen ger dig en grund i ämnet humanitärt arbete. Kärnkurserna under första terminen läses och examineras en i taget. För att vara behörig till andra terminens kurser, måste du ha klarat minst 15 poäng under programmets första termin.

Under den andra terminen gör du de första förberedelserna för ditt examensarbete innan du läser kursen i Konflikt och fredsbyggande då du läser om konflikter och hur de relaterar till humanitärt arbete. Den andra halvan av terminen ägnar du åt att skriva ditt examensarbete, en magisteruppsats. Se det breda spektrum av ämnen våra studenter skriver om.

Kurser inom programmet

Termin 1
Introduktion till humanitärt arbete, 5 hp
Antropologi och interkulturella aspekter av humanitärt arbete, 5 hp
Juridiska dimensioner av humanitärt arbete, 5 hp
Management, 5 hp
Public Health in Humanitarian Action, 5 hp
Global politik och humanitärt arbete, 5 hp

Termin 2
Konflikt och fredsbyggande, 15 hp
Magisteruppsats, 15 hp

Om undervisningen

Detta är ett campusbaserat heltidsprogram, vilket innebär 40 timmars studier per vecka. Det är inte möjligt att läsa på deltid eller på distans. Undervisningsspråket är engelska.

Den akademiska miljön förhållandevis informell. Det innebär att universitetets lärare ses mer som partners i studenternas utbildnings- och lärandeprocesser. Det läggs mindre tid på traditionella föreläsningar och mer tid på att läsa in litteratur och göra uppgifter enskilt och i grupp. Syftet är att studenterna ska ha en balanserad studiesituation med föreläsningar, inläsning av kurslitteratur, kritiskt reflekterande över litteraturen och gruppdiskussioner. Alla dessa komponenter är viktiga delar av studier på masternivå. Aktivt deltagande i diskussioner i lärosalen och grupparbeten utanför lärosalen uppmuntras, och studenterna får därigenom ta ett stort eget ansvar i sina förberedelser för ett liv som yrkesverksamma.

Du kommer att skriva ditt examensarbete med vägledning från en handledare och presentera och försvara det på ett uppsatsseminarium.

Karriär

Efter klarad examen från programmet kan du fortsätta din karriär i olika yrkesroller som exempelvis projektledare, konfliktanalytiker eller landsansvarig inom såväl statliga som icke-statliga organisationer.

Läs intervjun med alumnen Rozan Khalifeh som anställdes av RedR UK.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ned det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se med din anmälan. Fyll i ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret.

Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter

60 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5510 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Teologiska fakulteten är ett ledande centrum inom studier om olika världsreligioner och står värd för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS). Fakulteten bedriver bland annat forskning om invandring, rasism, välfärd och etik; den erbjuder även ett masterprogram i mänskliga rättigheter.

Kontakt

Programrelaterade frågor:

hac@teol.uu.se

Allmän information om antagning och masterprogram:

masterprogrammes@uu.se

Teologiska institutionen

Thunbergsvägen 3 B, Uppsala

Box 511, 751 20 Uppsala

018-471 22 95

Programstart och registrering

Registrering
Registrering på kurser inom detta program görs av Teologiska institutionen. Studenter som har antagits ska skicka ett mejl till hac@teol.uu.se senast den 15 augusti för att bekräfta att de vill registreras.

Studenter med villkor
Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast den 29 augusti kontakta hac@teol.uu.se för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Kandidater på reservlistan
Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats och har sedan 1 dag på dig att tacka ja.

Senast uppdaterad: 2021-03-02