Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter

Läsåret 2021/2022

Bild för Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter 2021/2022
Anmälan

Magisterprogrammet i humanitärt arbete vid konflikter vänder sig till dig som är intresserad av humanitärt arbete både i och utanför Europas gränser. Vad innebär humanitärt arbete? På vilket sätt förvärras och förändras en humanitär nödsituation av konflikter? Vilka faktorer avgör vad som är en humanitär katastrof? Vilka lagar och moraliska principer styr humanitära insatser? Om du är intresserad av de här frågorna, är det här programmet något för dig

Om programmet

Magisterprogrammet i humanitärt arbete vid konflikter ger dig de färdigheter och förmågor som krävs för att arbeta inom olika sektorer inom humanitärt bistånd, och det ger dig såväl kunskaper som metoder i relation till konfliktsituationer och fredsskapande aktiviteter. Programmet syftar till att hjälpa dig att ta dig an olika yrkesroller som projektledare, konfliktanalytiker eller handläggare inom såväl icke-statliga som statliga organisationer.

Under utbildningen lär du dig att:

  • utföra en självständig analys om olika problem inom området humanitärt arbete vid konflikter
  • förstå specifika perspektiv på humanitära fenomen, till exempel antropologiska, geopolitiska, juridiska, folkhälso-, lednings- och etiska perspektiv
  • förmedla avancerad kunskap om humanitärt arbete till en icke akademisk målgrupp i både muntlig och skriftlig form.
Studentprofil
Våra studenter vill arbeta inom den humanitära sektorn. De kommer från hela världen och från många områden - till exempel antropologi, företagsledning, utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter, internationella relationer, språk, juridik, medicin, freds- och konfliktstudier, statsvetenskap, psykologi, sociologi och teologi.

Relaterade program

Examen

Programmet leder till en teologie magisterexamen (Master of Arts in Theology, 60 credits) med international humanitarian action som huvudområde.

Upplägg

Detta är ett ettårigt program. Den första terminen ger dig en grund i ämnet humanitärt arbete. Under andra terminen läser du om konflikter och hur de relaterar sig till humanitärt arbete. Du skriver även din magisteruppsats - se här det breda spektrum av ämnen våra studenter skriver om.

Kurser inom programmet

Termin 1
Introduktion till humanitärt arbete, 5 hp
Antropologi och interkulturella aspekter av humanitärt arbete, 5 hp
Juridiska dimensioner av humanitärt arbete, 5 hp
Management, 5 hp
Public Health in Humanitarian Action, 5 hp
Global politik och humanitärt arbete, 5 hp

Termin 2
Konflikt och fredsbyggande, 15 hp
Magisteruppsats, 15 hp

Om undervisningen

Detta är ett campusbaserat heltidsprogram, vilket innebär 40 timmars studier per vecka. Det är inte möjligt att läsa detta program på deltid eller på distans. Undervisningsspråket är engelska.

I Sverige är den akademiska miljön förhållandevis informell. Det innebär att universitetets lärare ses mer som partners i studenternas utbildnings- och lärandeprocesser. Det läggs mindre tid på traditionella föreläsningar och mer tid på att läsa in litteratur och göra uppgifter enskilt och i grupp. Syftet är att studenterna ska ha en balanserad studiesituation med föreläsningar, inläsning av kurslitteratur, kritiskt reflekterande över litteraturen och gruppdiskussioner. Alla dessa komponenter är viktiga delar av studier på masternivå. Aktivt deltagande i diskussioner i lärosalen och grupparbeten utanför lärosalen uppmuntras, och studenterna får därigenom ta ett stort eget ansvar i sina förberedelser för ett liv som yrkesverksamma.

Kärnkurserna under första terminen läses och examineras en i taget. Under den andra terminen gör du de första förberedelserna för ditt examensarbete innan du läser kursen i Konflikt och fredsbyggande; den andra halvan av terminen ägnar du åt att skriva ditt examensarbete. För att vara behörig till andra terminens kurser, måste du ha klarat minst 15 poäng under programmets första termin.

Du kommer att skriva ditt examensarbete med vägledning från en handledare och presentera och försvara det på ett uppsatsseminarium.

Karriär

Efter klarad examen från programmet kan du fortsätta din karriär i olika yrkesroller som exempelvis projektledare, konfliktanalytiker eller landsansvarig inom såväl statliga som icke-statliga organisationer.

Läs intervjun med alumnen Rozan Khalifeh som anställdes av RedR UK.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ned den programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i den. Fyll i ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Formuläret laddar du upp tillsammans med övriga dokument på antagning.se.

Om du är intresserad av ett internationellt program med utbytesstudier, se det tvååriga masterprogrammet i international humanitarian action, 120 hp, som ges i samarbete med Network on Humanitarian Action (NOHA).

Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter

60 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5510 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Fakultet och forskning
Bredd, djup och mångfald är tre begrepp som väl illustrerar den forskning som bedrivs vid fakulteten. Teologiska fakulteten är ett ledande centrum inom studier om olika världsreligioner och står värd för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS). Fakulteten bedriver bland annat forskning om invandring, rasism, mötet mellan naturvetenskap och religion, riter och psykologisk hälsa, teologiska och filosofiska aspekter på djuretik samt religion och välfärd. Dessa exempel visar också på den forskningens samhällsrelevans och dess betydelse för en djupare förståelse av historiska och samtida skeenden och fenomen.

Kontakt

Programrelaterade frågor:

hac@teol.uu.se

Allmän information om antagning och masterprogram:

masterprogrammes@uu.se

Teologiska institutionen

Thunbergsvägen 3 B, Uppsala

Box 511, 751 20 Uppsala

018-471 22 95

Programstart och registrering

Registrering
Registrering på kurser inom detta program görs av Teologiska institutionen. Studenter som har antagits ska skicka ett mejl till hac@teol.uu.se senast den 15 augusti för att bekräfta att de vill registreras.

Studenter med villkor
Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast den 30 augusti kontakta hac@teol.uu.se för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Kandidater på reservlistan
Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats och har sedan 1 dag på dig att tacka ja.

Senast uppdaterad: 2021-03-02