Masterprogram i religion i fred och konflikt 2021/2022

Bild för Masterprogram i religion i fred och konflikt 2021/2022
Anmälan

Hur kan vi leva i välstånd när andra människor svälter? Vilka skyldigheter har de som lever väl mot dem som lider? Genom alla tider och i alla kulturer har människor inspirerats av visioner om hur världen kan förändras till det bättre. Masterprogrammet i religion i fred och konflikt vänder sig till dig som är intresserad av freds- och rättvisefrågor i förhållande till och mellan olika religiösa traditioner.

Om programmet

Masterprogrammet i religion i fred och konflikt hjälper dig att utvecklas till en potentiell samhällsdebattör. Som samhällsdebattör funderar du mycket kring ditt eget engagemang och som kan argumentera för dina idéer i det offentliga samtalet.

Masterprogrammet ger dig:

  • kunskaper om religiöst och etiskt förankrad social aktivism i historia och nutid
  • redskap att självständigt och kritiskt identifiera och analysera centrala frågeställningar inom området religiöst och etiskt grundat engagemang
  • förmåga att skriva längre vetenskaplig text
  • förmåga att definiera, skapa och utföra forskningsuppgifter knutna till religiösa och etiskt baserade rörelser.
Notera att detta är en distansutbildning. Svenska Migrationsverket utfärdar ej studentvisum till studenter som läser detta program.

Studentprofil
Masterprogrammet i religion i fred och konflikt är programmet för dig som är intresserad av att arbeta med frågor om fred, miljö, djurens rättigheter, solidaritet och global rättvisa. Genom alla tider och i alla kulturer har människor inspirerats av idéer om hur världen kan förbättras. Hur kan vi leva i välstånd när andra människor svälter? Vilka skyldigheter har de som lever väl mot dem som lider? Du vill vara med och söka svaren på dessa frågor och förändra vår värld.

Din akademiska bakgrund kan vara en unik (egen) kombination av olika ämnen. Den speglar dig och dina intressen. Du har kanske erfarenhet av internationellt eller ideellt arbete och du vill, efter din examen, fortsätta att arbeta inom dessa områden. Även om du är intresserad av religion och livsåskådning så behöver du inte ha en uttalad religiös tillhörighet. Du uppskattar att få diskutera religiösa frågor med människor från olika kulturer och sammanhang. Du är van att uttrycka dina åsikter och tankar i både tal och skrift. Du kan ha forskarplaner och vill fördjupa dina studier i metod och teori inför en doktorsexamen. Eller så funderar du på en karriär där du kan påverka och förändra vår värld.

Relaterade masterprogram:
International Humanitarian Action
Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter
Euroculture
Teologi och religionsvetenskap

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med religionsvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns även möjligheten att ta ut en teologie magisterexamen (Master of Arts in Theology, 60 credits).

Upplägg

Programmet startar samtidigt med höstterminen och den obligatoriska campusveckan ligger i slutet på september/början av oktober och ingår i höstterminens första kurs.

Första terminen börjar med en kurs som behandlar religiöst och etiskt motiverade freds- och rättviserörelser, både i historia och nutid. Den första terminen avslutas med två kurser som inriktar sig på olika teorier och metoder för religion- eller teologistudier.

Under termin två har kurserna en mer praktisk inriktning där skriv- och analysuppgifterna ger interaktion med omvärlden. Kursen Religion, makt och våld analyserar de negativa aspekter som finns i religiösa sammanhang. Planerar du att ta en magisterexamen, avslutas terminen med uppsatsskrivande.

På den tredje terminens första kurs studeras aktuella ämnen som diskuteras i samhälle och i media. Kursen avslutas med en obligatorisk campusvecka. Därefter följer en kurs där fokus ligger på ledarskap och dess moraliska aspekter och fortsätter med projekthantering och projektutvärdering. Terminen avslutas med en fältstudiekurs som du kan använda för ditt framtida uppsatsskrivande. Observera att medel inte ges till fältstudier.

Termin fyra inriktas på uppsatsskrivande och här får du nytta av dina tidigare inhämtade kunskaper. Uppsatsen kan vara baserad på fältstudium i valfritt land. Eventuella omkostnader får du stå för själv. Om du redan skrivit en uppsats om 15 högskolepoäng (hp) under termin två, kan du välja att skriva en 30 hp uppsats eller en 15 hp uppsats. Om du skriver ytterligare en 15 hp uppsats avslutar du programmet med att läsa de två kurserna du har kvar från termin två.

Här hittar du tidigare studenters uppsatser.

Kurser inom programmet

Termin 1
Religiöst och etiskt motiverade rörelser för fred och rättvisa, 15 hp
Att forska om religion - teorier och tillämpningar i empirisk religionsvetenskap, 7,5 hp
Tillämpad metod i studiet av rörelser för fred och rättvisa, 7,5 hp

Termin 2
Alternativ 1:
Livsberättelser och historiska ögonblick, 7,5 hp
Religion, makt och politik, 7,5 hp
Religion, social aktivism och medier, 7,5 hp
Projektarbete i religiöst och etiskt grundat engagemang, 7,5 hp

Alternativ 2 - för dig som tänker ta ut magisterexamen eller masterexamen med två uppsatser om 15 hp vardera:
Livsberättelser och historiska ögonblick, 7,5 hp
Religion, makt och politik, 7,5 hp
Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 15 hp

Termin 3
Aktuella debatter om religion och samhälle, 7,5 hp
Moraliskt ledarskap och projektutvärdering, 15 hp
Fältstudium, 7,5 hp

Termin 4
Alternativ 1 - för dig som tänker ta ut masterexamen:
Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 30 hp

Alternativ 2 - för dig som redan skrivit en 15 hp uppsats under termin 2:
Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 15 hp
Religion, social aktivism och medier, 7,5 hp
Projektarbete i religiöst och etiskt grundat engagemang, 7,5 hp

Om undervisningen

Programmet ges på distans via en lärplattform, men inkluderar en obligatorisk sammanhängande campusvecka i Uppsala per läsår. Undervisningsformerna består mestadels av webbaserade seminarier i en lärplattform. Du arbetar med fallstudier samt presenterar och diskuterar individuella PM. Inom programmet examineras du på en kurs i taget. Den obligatoriska campusveckan innehåller föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Programmet innehåller en kort fältstudie. Om en fältstudie ligger till grund för masteruppsatsen kan detta utföras i valfritt land.

Programmet är på heltid och all undervisning sker på engelska. Du förväntas kunna läsa, tala och skriva engelska på internationell akademisk nivå. Programmet går ej att läsa på deltid.

Läs om vad tidigare studenter tycker om programmet.

Karriär

Masterprogrammet i religion i fred och konflikt är till för dig som är intresserad av sociala frågor, till exempel fredsfrågor, miljöfrågor, djurrätt, solidaritet och global rättvisa. Efter utbildningen har du en bra grund för arbete inom:

  • frivilligorganisationer
  • skolväsendet
  • statliga myndigheter
  • internationella organisationer
  • religiösa organisationer
Studenter med examen från programmet arbetar i en rad olika roller i många olika verksamheter.

Karriärstöd
Är du på väg ut i arbetslivet? UU Karriär ger dig stöd och vägledning. Du som student erbjuds vägledningssamtal, CV-handledning och en mängd karriäraktiviteter. Kom till oss om du behöver någon att bolla dina tankar och funderingar med. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Observera! Alla handlingar för behörighet och urval (se nedan), inklusive det personliga brevet ska laddas upp på www.antagning.se eller www.universityadmissions.se. Det personliga brevet måste vara skrivet på engelska.

Masterprogram i religion i fred och konflikt

120 HP

HT21 - 100 % - Distans

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P5518 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett ämne inom teologisk, historisk-filosofisk, språkvetenskaplig, juridisk, utbildningsvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig fakultet som huvudområde, inklusive en individuellt författad kandidatuppsats (eller masteruppsats). Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För information om programmet, kontakta administratör:

rpc@teol.uu.se

018-471 21 73

För frågor gällande antagning:

studentservice@uu.se

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

018-471 2295

student@teol.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.