Masterprogram i religion i fred och konflikt

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i religion i fred och konflikt 2023/2024
Anmälan

Hur kan vi leva i välstånd när andra människor svälter? Vilka skyldigheter har de som lever väl mot dem som lider? Genom alla tider och i alla kulturer har människor inspirerats av visioner om hur världen kan förändras till det bättre. Masterprogrammet i religion i fred och konflikt vänder sig till dig som är intresserad av freds- och rättvisefrågor i förhållande till och mellan olika religiösa traditioner.

Programmet ges på distans men har en obligatorisk campusvecka i Uppsala varje höst.

Om programmet

Masterprogrammet i religion i fred och konflikt gör dig till en samhällsdebattör som trovärdigt kan argumentera för dina idéer i det offentliga samtalet. Det ger dig också en fördjupad och utökad förmåga att förmedla dina idéer i akademisk text.

Som samhällsdebattör funderar du mycket kring ditt eget engagemang och kan argumentera för dina idéer i det offentliga samtalet. Detta är programmet för dig som är intresserad av att arbeta med frågor om fred, miljö, djurens rättigheter, solidaritet och global rättvisa. Genom alla tider och i alla kulturer har människor inspirerats av idéer om hur världen kan förbättras. Hur kan vi leva i välstånd när andra människor svälter? Vilka skyldigheter har de som lever väl mot dem som lider? Du vill vara med och söka svaren på dessa frågor och förändra vår värld.

Som student vid programmet får du lära dig att behärska teorier och metoder relaterade till socialt engagemang, liksom konsten att övertyga. Det är sådan kunskap som kan ge dig möjlighet att förändra andras liv, och kanske även ditt eget. Masterprogrammet utvecklar dig till en professionell och intellektuell röst i det offentliga, och till någon som ingående reflekterat över sitt eget engagemang i frågor som rör religiöst och etiskt baserade rörelser och social aktivism i såväl historia som nutid.

Masterprogrammet ger dig

  • kunskaper om religiöst och etiskt förankrad social aktivism i historia och nutid
  • redskap att självständigt och kritiskt identifiera och analysera centrala frågeställningar inom området religiöst och etiskt grundat engagemang
  • förmåga att definiera, skapa och utföra forskningsuppgifter knutna till religiösa och etiskt baserade rörelser.

Studentprofil

Din akademiska bakgrund kan vara en kombination av olika ämnen. Du har kanske erfarenhet av internationellt eller ideellt arbete och vill, efter din examen, fortsätta att arbeta inom dessa områden.

Även om du är intresserad av religion och livsåskådning så behöver du inte ha en uttalad religiös tillhörighet. Du uppskattar att få diskutera religiösa frågor med människor från olika kulturer och sammanhang. Du är van att uttrycka dina åsikter och tankar i både tal och skrift. Du kan ha forskarplaner och vill fördjupa dina studier i metod och teori inför en doktorsexamen. Eller så funderar du på en karriär där du kan påverka och förändra vår värld.

Relaterade masterprogram:

Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter

Masterprogram i international humanitarian action

Masterprogram i Euroculture

Masterprogram i teologi och religionsvetenskap

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med religionsvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns även möjligheten att ta ut en teologie magisterexamen (Master of Arts in Theology, 60 credits).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Bilal Lagoun
Från: Malmö

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
Jag valde det här masterprogrammet för att bredda mina kunskaper inom ämnen relaterade till fred och konflikt – speciellt eftersom jag tog en kandidatexamen inom Freds- och konfliktstudier. Aspekten av religion i relation till nutida och dåtida konflikter, likaså perioder av fred, är essentiellt för att förstå människor och kulturer. Så att vi undviker onödiga missförstånd.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Jag skulle säga professorerna, kurskamraterna och den akademiska miljön. Det är de faktorerna som verkligen gör studietiden minnesvärd.

Vad är mest utmanande?
Det mest utmanande för mig är att man inte har vanliga lektioner i vanliga klassrum. Man uppskattar att träffas online för möten eller kaffe med sina kurskamrater.

Vad är ditt mål med utbildningen?
Mitt mål med programmet är att utveckla mina kunskaper inom ämnet, så att jag kan söka doktorandstudier och utveckla forskningsfältet.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Mitt råd för någon som funderar på att söka programmet är att söka! När du väl läser programmet sen så är det viktigt med struktur och en tydlig studieplan för att främja ditt lärande. Och njut av din studietid och dina framtida kurskamrater!

Våren 2022.

Upplägg

Programmet startar på höstterminen. En obligatorisk campusvecka i Uppsala ligger i slutet på september/början av oktober och ingår i höstterminens första kurs.

Första terminen börjar med en kurs som behandlar religiöst och etiskt motiverade freds- och rättviserörelser, både i historia och nutid. Terminen avslutas sedan med en kurs som inriktar sig på olika teorier och metoder för religion- eller teologistudier.

Under termin två har kurserna en mer praktisk inriktning där skriv- och analysuppgifterna ger interaktion med omvärlden. Kursen Religion, makt och våld analyserar de negativa aspekter som finns i religiösa sammanhang. Planerar du att ta en magisterexamen, avslutas terminen med uppsatsskrivande.

Den tredje terminens börjar med en kurs där vi studerar aktuella ämnen som diskuteras i samhälle och i media. I kursen ingår en obligatorisk campusvecka. Därefter följer en kurs där fokus ligger på ledarskap och dess moraliska aspekter och fortsätter med projekthantering och projektutvärdering. Terminen avslutas med en fältstudiekurs som du kan använda för ditt framtida uppsatsskrivande. Observera att medel inte ges till fältstudier.

Termin fyra inriktas på uppsatsskrivande och här får du nytta av dina tidigare inhämtade kunskaper. Uppsatsen kan vara baserad på fältstudium i valfritt land. Eventuella omkostnader får du stå för själv. Om du redan skrivit en uppsats om 15 högskolepoäng (hp) under termin två, kan du välja att skriva en 30 hp uppsats eller en 15 hp uppsats. Om du skriver ytterligare en 15 hp uppsats avslutar du programmet med att läsa de två kurserna du har kvar från termin två.

Kurser inom programmet

Termin 1

Religiöst och etiskt motiverade rörelser för fred och rättvisa, 15 hp

Teorier och metoder för studiet av religion i fred och konflikt, 15 hp

Termin 2

Alternativ 1:

Livsberättelser och historiska ögonblick, 7,5 hp

Religion, makt och politik, 7,5 hp

Religion, social aktivism och medier, 7,5 hp

Projektarbete i religiöst och etiskt grundat engagemang, 7,5 hp

Alternativ 2 - för dig som tänker ta ut magisterexamen eller masterexamen med två uppsatser om 15 hp vardera:

Livsberättelser och historiska ögonblick, 7,5 hp

Religion, makt och politik, 7,5 hp

Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 15 hp

Termin 3

Aktuella debatter om religion och samhälle, 7,5 hp

Moraliskt ledarskap och projektutvärdering, 15 hp

Fältstudium, 7,5 hp

Termin 4

Alternativ 1 - för dig som tänker ta ut masterexamen:

Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 30 hp

Alternativ 2 - för dig som redan skrivit en 15 hp uppsats under termin 2:

Uppsats med inriktning mot ett av teologiska institutionens forskningsämnen, 15 hp

Religion, social aktivism och medier, 7,5 hp

Projektarbete i religiöst och etiskt grundat engagemang, 7,5 hp

Om undervisningen

Programmet ges på distans via en lärplattform, men inkluderar en obligatorisk sammanhängande campusvecka i Uppsala per läsår. Undervisningsformerna består mestadels av webbaserade seminarier i en lärplattform. Du arbetar med fallstudier samt presenterar och diskuterar individuella PM. Inom programmet examineras du på en kurs i taget. Den obligatoriska campusveckan innehåller föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Programmet innehåller en kort fältstudie. Om en fältstudie ligger till grund för masteruppsatsen kan detta utföras i valfritt land.

Programmet är på heltid och all undervisning sker på engelska. Du förväntas kunna läsa, tala och skriva engelska på internationell akademisk nivå. Programmet går ej att läsa på deltid.

Karriär

Masterprogrammet i religion i fred och konflikt är till för dig som är intresserad av att arbeta med sociala frågor, till exempel fredsfrågor, miljöfrågor, djurrätt, solidaritet och global rättvisa. Efter utbildningen har du utvecklat kunskaper som ger en bra grund för arbete inom såväl statliga som icke-statliga organisationer. Efter utbildningen har du en bra grund för arbete inom:

  • frivilligorganisationer
  • skolväsendet
  • statliga myndigheter
  • internationella organisationer
  • religiösa organisationer.

Tidigare studenter har också gått vidare med forskarutbildning vid universitet i Sverige och utomlands.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) på antagning.se. Det personliga brevet måste vara skrivet på engelska.

Masterprogram i religion i fred och konflikt

120 hp

HT 2023, 100 %, Distans blandad tid

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5975 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med ett ämne inom teologisk, historisk-filosofisk, språkvetenskaplig, juridisk, utbildningsvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig fakultet som huvudområde, inklusive en individuellt författad kandidatuppsats (eller masteruppsats). Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För information om programmet, kontakta administratör:

rpc@teol.uu.se

018-471 21 73

För frågor gällande antagning:

studentservice@uu.se

Teologiska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B

Box 511, 751 20 UPPSALA

018-471 2295

student@teol.uu.se

Programstart och registrering

För att få delta i studierna måste du vara antagen och registrerad.

Du registrerar dig på ditt program genom webbregistrering i Ladok på programmets inledande kurs.

Registreringsperioden för din kurs startar 27 juli, du har fram till en vecka innan kursstart på dig att registrera dig på kursen. Dubbelkolla i Ladok för att se registreringsperioden och datumet för när kursen startar.

Om du inte registrerar dig under angiven tidsperiod riskerar du att förlora din plats. Om du har blivit efterantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång, kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.

Information till villkorligt antagna:

Är du antagen med villkor har du fram till kursstart på dig att uppfylla villkoret. Kontakta institutionens expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen. Observera att du måste ha uppfyllt villkoret för att kunna bli registrerad.

Information till reserver:

Om du har blivit reservantagen och inte har kunnat webbregistrera dig innan den ordinarie registreringsperiodens utgång kontaktar du vår expedition på student@teol.uu.se (med ditt namn, personnummer och kursens namn) för att få hjälp med registreringen.

Kursstartsinformation:

Schemat finner du i lärplattformen Studium eller på teologiska institutionens webbplats.

Kursplan, litteraturlista samt eventuellt övrigt kursmaterial finner du i Studium.

Senast uppdaterad: 2021-03-02