Beteendevetenskapligt kandidatprogram

Läsåret 2021/2022

Bild för Beteendevetenskapligt kandidatprogram 2021/2022
Anmälan

Är du intresserad av människor? Då kan detta vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande behov av vetenskaplig kunskap om människan och människors beteende i grupp och samhälle - beteendevetenskaplig kunskap. Beteendevetenskapligt kandidatprogram är i huvudsak en teoretisk utbildning som ger en bred bas i ämnena pedagogik, psykologi och sociologisk socialpsykologi. En unik termin inriktad mot utvärdering öppnar också för en arbetsmarknad inom kvalificerad utredning.

Om programmet

Beteendevetenskaplig kunskap är viktig i alla delar av arbetslivet. Det kan gälla så vitt skilda områden som skola, vård och omsorg, handel och reklam, underhållning och kommunikation, teknik och miljö. Att kunna kommunicera till grupper och att kunna förstå villkoren för individuell, organisatorisk och samhällelig förändring är något som underlättas av beteendevetenskapligt kunnande. Kunskapen om mänskligt beteende kan bidra till förbättrade villkor för människor i olika situationer. En beteendevetenskaplig utbildning innehåller etisk självreflektion och i sin yrkesverksamhet ska personer med denna utbildning kunna ansvara för att kunskapen inte missbrukas.

Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet syftar till att du efter avslutad utbildning ska kunna arbeta med individer, grupper och organisationer med en beteendevetenskaplig kompetens både inom den privata och inom den offentliga sektorn. Programmet ger dig en bred och teoretisk kunskap och du kan ha fördelar av tidigare arbetslivserfarenhet. Du kan även bygga på utbildningen med ytterligare kurser och utbildningar på avancerad nivå för att bredda dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Den här utbildningen har nästan inga praktiska moment, utan den handlar främst om att skapa teoretisk kunskap och förståelse inom de beteendevetenskapliga ämnena pedagogik, psykologi och socialpsykologi.

Utbildningen bygger på beteendevetenskaplig grund, det vill säga den vetenskapliga kunskapen om människan och om människors beteende i grupp och samhälle.

Efter avslutad utbildning innehar du särskild kompetens vad gäller utvärdering.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med pedagogik, psykologi eller socialpsykologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Agnes Thorsén
Kommer från: Segeltorp, Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Efter gymnasiet tog jag ett sabbatsår för att försöka klura ut vad jag ville utbilda mig till. Det slutade med att jag hamnade på juristprogrammet i ett år innan jag insåg att det inte var ett program för mig. När jag kom fram till det gick jag tillbaka till det jag vet intresserar mig, beteende. På gymnasiet läste jag samhällsprogrammet med beteende som inriktning och älskade alla de ämnen jag fick läsa där, bland annat psykologi som var ett av mina absoluta favoritämnen. Så att läsa beteendevetenskap blev ett ganska naturligt val och ett val jag är väldigt nöjd med!

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– På det stora hela skulle jag säga ja! Det kanske är mer teoretiskt uppbyggt än jag hade väntat mig, men det tycker jag är ganska trevligt. Och med tanke på att det var de beteendevetenskapliga ämnena jag ville tillbaka till så motsvarar det verkligen förväntningarna.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det är att man får en sådan teoretisk bredd. I och med att vi läser både psykologi, sociologi och pedagogik får vi tre infallsvinklar för att kunna förklara beteenden på olika sätt. Inom dessa områden finns det också olika sätt att ge förklaringar till varför vi människor gör som vi gör. Man får lära sig allt från hur hjärnan påverkar vårt beteende till hur grupper och samhället i stort påverkar oss. Den breda förståelsen för hur komplexa våra beteenden faktiskt är tycker jag är mest intressant!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Det beteendevetenskapliga programmets förening, FUB, anordnar varje år en inspark som håller på under de första veckorna av terminen. Detta är nog det bästa sättet att lära känna de människor man ska läsa med under tre år. Sedan är just detta program väldigt litet så man lär även känna de som läser terminerna över en också. Föreningen brukar också under terminens gång anordna olika aktiviteter, bland annat pubrundor, dodgeballmatch mot psykologerna och quizkvällar.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det beror lite på vad man läser och hur långt man har kommit. Jag läser termin fyra på programmet och har valt psykologi som fördjupningsämne. På denna kurs är det mycket tid på campus. Oftast har vi minst en föreläsning om dagen och den brukar vara på antingen två eller tre timmar. Efter det så är det självstudier som gäller. Oftast sitter jag i grupp med mina kursare efter föreläsningarna och går igenom vad som sagts på föreläsningen samt ser om det var något man inte riktigt förstod. Under sociologin och pedagogiken blir det ännu mer självstudier.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är variationen av människor. Det kommer människor från flera olika delar av Sverige (och världen) för att plugga på universitetet. Det gör att man lär känna väldigt många människor som man inte hade träffat annars. Utöver det så går det inte att komma ifrån att nämna våra nationer. Uppsala universitet erbjuder ett av de bättre studentliven och det är mycket tack vare nationerna som anordnar flertalet olika aktiviteter. Vill man ha något att göra så finns det något att göra.

Vad har varit mest utmanande?
– Självstudierna är alltid något jag upplevt som utmanande, att sitta fokuserat och få saker gjorda utan att distraheras av annat. Personligen vet jag att jag inte kan plugga hemma, det finns alldeles för många störningsmoment i mitt rum på 19 kvm. För att hantera det så jag brukar ta mig till ett campus i närheten när jag behöver plugga, det fungerar för mig. Att plugga med kompisar underlättar också, då kan man motivera varandra till att ta tag i plugget. Oftast brukar jag lägga upp mitt plugg som våra föreläsningar är uppbyggda: jag pluggar i 45 minuter och sen får jag en paus på 15 minuter då jag kan kolla på telefonen eller prata men den jag sitter och pluggar med.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att förstå hur människor fungerar så jag förhoppningsvis kan hjälpa andra att förstå hur människor fungerar. Jag vill skapa en bred grund att stå på för att öka mina möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Triangeln en varm vår- eller sommar dag med något gott att äta och med ett bra sällskap!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Kan man skriva något annat än valborgsfirandet här? Tror inte det.

Vad gör du om fem år?
– Då jobbar jag förhoppningsvis med att förbättra människors psykiska hälsa på ett eller annat sätt. Har någon idé om att tackla arbetsplatsernas del i människor psykiska ohälsa.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års studier, och består av två delar. Den första delen utgör en bas på tre terminer där du läser kurserna Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, Sociologi och socialpsykologi A och Pedagogik A. Den andra delen är en påbyggnad då du väljer ett fördjupningsämne: psykologi, socialpsykologi eller pedagogik, vilket du läser under sammanlagt två terminer (B- och C-nivå). Som student på programmet har du platsgaranti till fördjupning inom ett av de tre ämnena, men det går inte att ge garantier för vilket av de tre ämnena du kan fördjupa dig inom.

Psykologi handlar om människans beteenden, känslor, tankar och samspelet med andra människor. Psykologin studerar människans upplevelser, dess orsaker och konsekvenser ur ett såväl biologiskt som samhällsvetenskapligt perspektiv. Ämnet kan delas in i en mängd olika kunskapsområden och i den inledande delkursen i psykologi ges en introduktion till dessa, därefter fördjupas tre kunskapsområden under terminens resterande tre delkurser.

Den sociologiska socialpsykologin studerar relationen mellan människa och samhälle i dess minsta form, nämligen gruppen. Man studerar hur individ och grupp påverkar varandra samt de processer som sker i en grupp till exempel ledarskap, normbildning och uppfostran. Man studerar även hur tänkande och språk sammanhänger med och ingår i de sociala processerna.

Inom pedagogiken studeras fenomen som hänger samman med uppfostran, utbildning och annan systematisk påverkan av betydelse från samhällets synpunkt. Även människors lärande och villkoren för lärandet inom olika mänskliga verksamhetsområden studeras.

På femte terminen, före den avslutande C-kursen inom ditt fördjupningsämne, läser samtliga studenter inom programmet en specialinrättad ämnesgemensam termin i utvärdering, Utvärdering B. Denna termin innefattar perspektiv på utvärdering, metoder för utvärdering såsom intervju, enkätkonstruktion och orientering om test.

Kurser inom programmet

Termin 1
Psykologi A för beteendevetenskapligt kandidatprogram, 30 hp

Termin 2
Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp

Termin 3
Pedagogik A, 30 hp

Termin 4
Psykologi B eller Socialpsykologi B eller Pedagogik B, 30 hp

Termin 5
Utvärderingsterminen, 30 hp:
Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, 10 hp
Sociologisk utvärderingsmetod, 10 hp
Psykologisk utredningsmetod, 10 hp

Termin 6
Psykologi C eller Socialpsykologi C eller Pedagogik C, 30 hp

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Utbildningen bedrivs på heltid i sex terminer. Undervisningen ges i form av: föreläsningar, seminarier, handledning på laborationer, uppsatsarbete och fördjupningsuppgifter.

En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Examination av kunskaper sker både skriftligt och muntligt i form av skrivningar och rapporter, redovisningar och uppsatsarbeten.

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande är både en form av examination och en förutsättning för examination av annat slag.

Karriär

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med individer, grupper och organisationer både inom den privata och inom den offentliga sektorn. Programmet ger dig i huvudsak en bred och teoretisk beteendevetenskaplig kunskap och specialisering inom utredning- och utvärderingsmetod vilket förbereder dig för arbetsmarknaden.

Möjliga arbeten för personer med beteendevetenskaplig utbildning finns inom till exempel information och kommunikation, ungdomsvård, kriminalvård, förändrings-, utvecklings- och utvärderingsarbete, rehabiliterings- och behandlingsarbete samt stödjande eller rådgivande arbete.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Beteendevetenskapligt kandidatprogram

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P2500 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Karin Rehn

karin.rehn@psyk.uu.se

Programstart och registrering

Välkommen till det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid Uppsala universitet!

Obs! Registrering på programmet sker via upprop!

Upprop äger rum den 25 augusti. Mer information finns i Studium på programtillfällets sida.

I samband med uppropet sker registrering (ha legitimation tillgänlig). Om du inte avser att påbörja programmet vill vi att du snarast meddelar kursadministratör detta så att vi kan kalla reserver. Om du vill ha din plats, men är förhindrad att närvara vid uppropet måste du meddela oss detta senast måndag den 23 augusti och uppvisa legitimation till kursadministratör senast måndag den 30 augusti. Har du inte gjort detta förlorar du din plats på programmet.

Vid institutionen används Studium för spridning av bland annat information, kursmaterial och inrapporterade betyg. För att få tillgång till Studium skall du snarast ansöka om ett s k studentkonto med tillhörande e-postadress. Om du inte redan ansökt kan du läsa om det här: https://konto.weblogin.uu.se/

Kursplaner och scheman för terminen finns i Studium.
Schema finns också på schema.uu.se.

 Varmt välkommen den 25 augusti!


Reserver kallas i turordning per mejl och/eller telefon i augusti/september fram t.o.m. 10 sep, vi har inte något upprop för reserver.

Senast uppdaterad: 2021-03-02