Dietistprogrammet

Läsåret 2023/2024

Bild för Dietistprogrammet 2023/2024
Anmälan

Som dietist är du expert på mat och ätande i relation till människors hälsa, välmående och sjukdom. För att stödja individers unika behov och situation tillämpar du kunskap om maten utifrån olika perspektiv, som nutrition och behandling, njutning och tradition, livsmedelssäkerhet och hållbarhet. Detta kräver ett vetenskapligt och personcentrerat förhållningsätt för ett mångsidigt dietistyrke inom främst hälso- och sjukvården. Dietistprogrammet sätter människan, maten, näringen och hälsan i centrum.

Om programmet

Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning med fördjupning i huvudområdet kostvetenskap. Programmet sätter människan, maten, näringen och hälsan i centrum. Du får möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik, klinisk nutrition och fysiologi samt psykologi som krävs för ett självständigt och utvecklande arbete som dietist inom såväl den förebyggande hälsovården som sjukvården. Arbetet innebär att kunna anpassa mat och måltider med hänsyn till nutritionella, hälsomässiga, kulturella, sociala, sensoriska, livsmedelssäkra, praktiska och etiska aspekter.

Du utvecklar din förmåga att identifiera, föreslå, motivera och följa upp lämplig kost- och nutritionsbehandling vid specifika tillstånd såsom olika sjukdomar, ätsvårigheter, under- och övervikt, fysisk aktivitet, graviditet, amning, funktionsnedsättning och åldrande. Ett vetenskapligt förhållningsätt övas i samtliga kurser i kombination med praktiska inslag och yrkesspecifika färdigheter.

Majoriteten av programmets kurser är specifika för dietistprogrammets studenter, några av kurserna samläses med andra programstudenter exempelvis studenter vid kostvetarprogrammet och ibland även med studenter som går fristående kurser. Programmet har en fast studiegång och omfattar 180 högskolepoäng.

Examen

Programmet leder till en dietistexamen (Bachelor of Science in Dietetics), som är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Vera Mielke
Kommer från: Jag är född i Helsingfors och har en finsk och tysk bakgrund, men har bott i Stockholm största delen av mitt liv.

Varför valde du den här utbildningen?
– Ett tidigt intresse för kost och hälsa fick mig att välja utbildningen. Det började med viljan att optimera min hälsa, där kosten spelade en avgörande roll. Men uppfattningen av en hälsosam livsstil ändrade sig med tiden. Slutligen var det ett behov av att ta mitt intresse till en akademisk nivå för att skapa mig en uppfattning baserad på vetenskap. Samtidigt har jag sedan längre tillbaka haft en öppen inställning till att arbeta inom sjukvården. I samband med dietistutbildningen har jag insett att det förebyggande arbetet är det jag vill stå för. Först och främst för att behandlingen av en sjukdom kräver mer djupgående och strukturella förändringar än behandling av symptom!

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Det är mer än vad jag hade förväntat mig. Som ett tvärvetenskapligt ämne är Dietistprogrammet så otroligt varierat med olika kurser, som omfattar biokemi, fysiologi, psykologi, livsmedelsvetenskap och sjukdomslära med mera. Det bidrar till att man får en väldigt bred uppfattning om kost och hälsa, människans fysiologi, sjukdomar och samspelet däremellan.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Att få lära sig om ett ämne ur många olika perspektiv!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Första tiden var såklart spännande och med en öppen inställning knyter man nya kontakter. Engagemang är avgörande när det kommer till att få ut det mesta av studentlivet! Uppsala bidrar med rätt utgångsläge!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det brukar variera väldigt mycket med tanke på att vi har så många olika kurser. Föreläsningstider sprider sig mellan 8.15 till 17.00. I kombination med det delas vi ofta in i mindre grupper, inför seminarier, som går ut på ett mer subjektivt deltagande. Efter det blir det vanligtvis plugg hemma eller på ett av flera pluggställen runtom i Uppsala (oftast på BMC, Biomedicinskt centrum).

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Först och främst är det en fantastisk studentstad med en lång historia. I Uppsala känner man sig som en student! Med alla nationer och kårer finns det alltid nånting att syssla med utöver sina studier. Det ger en så mycket möjligheter och friheter att skapa sig en studietid man vill minnas!

Vad har varit mest utmanande?
– Det faktum att programmet består av så många olika kurser med olika inriktningar gör det ibland svårt att hoppa över till ett annat ämne. Vissa kurser kräver också mer än andra, vilket kan bli utmanande om ett brett ämne begränsas till en relativt kort tidsperiod. Då gäller det att prioritera och göra det bästa utav situationen. Att dela sina tankar och upplevelser med sina kurskamrater är ett av de viktigaste stöden!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att lära mig om kostens inflytande på hälsa och välmående i förebyggande och helande syfte och hur en individanpassad kost kan bidra till en förbättrad livskvalitet för att få ut mer av livet.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Uppsala?
– Svårt att säga, då det finns så många olika platser med sina egna minnen bundna till dem. Men BMC har varit den mest centrala platsen under min studietid!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Mösspåtagningen i Carolinabacken

Vad gör du om fem år?
– Jag är klar med min utbildning och satsar på min karriär som dietist inom primärvården eller som egenföretagare!

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Den första terminen läser du Kostvetenskap A, en kurs i nutrition som bland annat inkluderar grundläggande kemi och fysiologi och förståelsen för olika näringsämnens funktion och metabolism samt kostundersökningsmetodik. Centralt behandlas näringsrekommendationer och vetenskaplig bakgrund för dessa.

Andra terminen läser du Kostvetenskap B. Kursen inleds med studier om livsmedelsvetenskap, vilket inkluderar livsmedelssäkerhet med mikrobiologi, sensorik och grundläggande matlagningstekniska metoder. Redskap för att kunna utarbeta och värdera livsmedel från råvara till färdig produkt i relation till olika individers behov presenteras. Terminen fortsätter sedan med en introduktion i ämnet dietetik där grunderna i nutritionsbehandlingsprocessen, inklusive nutritionsstatusbedömning, nutritionsdiagnoser och journaldokumentation, övas och diskuteras. Dietistyrkesrollen inom hälso- och sjukvårdens organisation står i fokus.

Under termin tre och fyra utvecklar du kunskaper inom dietetik och klinisk nutrition med en inledande kurs om folkhälsa med fokus på livsstilsrelaterade sjukdomar och hälsofrämjande projektarbete. Detta följs av en kurs i grundläggande medicinsk fysiologi och därefter en kurs i psykologi, vilken inkluderar övning i samtalsmetodik och behandlar beteenden och psykologiska mekanismer i relation till ätandet. Den avslutande kursen i termin fyra fokuserar på nutritionella frågeställningar hos specifikt barn respektive den äldre människan, såväl i ett friskt tillstånd som vid olika sjukdomar.

Termin fem läser du Kostvetenskap C, med först en kurs i kostsociologi som fördjupar kunskapen om hur maten och måltider integreras med olika kulturer, grupptillhörigheter, identitet och samhälleliga kontexter. Detta följs av en kurs inom vetenskaplig metod, vilken övar din förmåga att kritiskt analysera frågeställningar med stöd av vetenskapliga metoder. Termin fem avslutas med två kurser som fördjupar din kunskap inom dietetik och klinisk nutrition med fokus på nutritionsbehandling vid diabetes, njursjukdom och andra svåra sjukdomstillstånd.

Den sjätte och sista terminen i programmet ger dig tillfälle att möta verkligheten i kursen Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik, med tio veckors praktik under handledning av legitimerad dietist. Kursen ger träning i förmågan att möta patienter, samverka med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och öva din kommande yrkesroll. Vidare sker ytterligare fördjupning i vetenskaplig metod och teori när du genomför ditt avslutande självständiga examensarbete inom kostvetenskap.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges på dagtid och studierna motsvarar heltid. Du läser en kurs i taget.

Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar/lektioner, laborationer, seminarier, handledning och gruppdiskussioner/-arbete. En stor del av undervisningen kräver aktiv närvaro, men omfattningen av obligatoriska moment variera mellan kurser. Vanligtvis är minst en dag per vecka schemafri med tid för egen inläsning.

Examination sker skriftligt och/eller muntligt, främst i form av tentamen, rapporter och redovisningar.

Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska. Litteratur på andra nordiska språk kan förekomma. Undervisnings- och examinationsspråket är svenska, men enstaka redovisningar och föreläsningar kan komma att genomföras på engelska.

Under kursen verksamhetsförlagd utbildning är samtliga dagar schemalagda och du får räkna med att fullgöra studierna på annan ort än i Uppsala.

Karriär

Idag är dietister en efterfrågad kompetens i allt flera branscher. Utbildningen förbereder dig för att självständigt ansvara för kost- och nutritionsbehandling och att utveckla dietistyrket för framtiden. De flesta dietister behövs och arbetar idag inom hälso- och sjukvården, exempelvis på ett stort universitetssjukhus, på ett mindre länsdelssjukhus, på en vård/hälsocentral eller inom äldreomsorgen. Där samarbetar du även med annan hälso- och sjukvårdspersonal. Som dietist kan du också arbeta inom friskvård med allmän kost- och folkhälsoupplysning och rådgivning, med information/undervisning och utvecklingsarbete inom exempelvis livsmedels- och läkemedelsindustri, myndigheter, egen företagsverksamhet eller som produktspecialist inom nutritionsföretag.

Du kan också välja att fortbilda dig vidare och studera kurser på avancerad nivå efter din dietistexamen. På detta sätt kan du lägga grunden för en specialistkompetens och en masterexamen. Efter en masterexamen är du vidare behörig att söka forskarutbildning, vilket kan ge förutsättningar för en akademisk karriär.

Dietisternas riksförbund är en nationell yrkesorganisation som arbetar för att stärka dietisternas yrkesroll och för ett mer hälsosamt Sverige.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2 och Kemi 1.

Dietistprogrammet

180 hp

VT 2024, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

Anmälningskod: UU-P7510 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kursadministratör Karin Hellstadius

karin.hellstadius@ikv.uu.se

018-471 23 23

Institutionen för kostvetenskap

BMC Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 560, 751 22 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02