Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier 2019/2020

Bild för Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier 2019/2020
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Är du intresserad av frågor som rör fred och utveckling? Undrar du varför människor deltar i väpnade konflikter? Vill du veta vad som hindrar en hållbar demokratisk utveckling eller hur utvecklingsmål och konfliktlösningsprocesser kan kombineras? Då ska du söka till kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier i Uppsala: en internationellt orienterad, tvärvetenskaplig utbildning i freds- och konfliktkunskap och utvecklingsstudier med en statsvetenskaplig profil.

Om programmet

Programmet i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet ger dig grundläggande teoretisk kunskap, verklighetsrelaterad kunskap och möjlighet till praktik. På utbildningen får du en fördjupning inom det spår du väljer att specialisera dig inom - freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier. Undervisningen i freds- och konfliktkunskap är förlagd till institutionen för Freds- och konfliktforskning, medan utvecklingsstudier ges vid den statsvetenskapliga institutionen. Detta bidrar till en statsvetenskaplig prägel på utvecklingsstudier, med fokus på politisk utveckling och policyanalys.

Inom båda specialiseringarna belyser utbildningen kopplingarna mellan de processer som står i centrum för fred, konflikt och utveckling. På så sätt får du en helhetssyn på dessa förlopp och hur de olika processerna påverkar varandra. Fokus ligger på att ge dig nyanserade analytiska perspektiv till freds- och utvecklingsprocesser i regionala, nationella och internationella kontexter. Oavsett specialisering är du fri att välja bland fristående internationellt inriktade kurser som valfria ämnen, 60 högskolepoäng (hp).

Om du är intresserad av språk kan du välja att läsa det som valfritt ämne eller fokusera mer på en speciell region eller ett speciellt land. Tanken är att du som student, inom ramen för ett program som leder till en examen, ska kunna välja den profil du vill att din utbildning ska ha.

Inom programmet ges också möjlighet till en terminslång praktikkurs, inom vilken du kan tillägna dig värdefull yrkesrelevant erfarenhet.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Beatrice Schönning 
Från: Stockholm
Läser: Kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid haft ett stort intresse för omvärlden och visste att jag ville läsa något som hade med internationella relationer att göra. Jag tyckte också om att programmet är kombinerat med både freds- och utvecklingsstudier så att jag fick prova på båda. Dessutom hade jag hört mycket gott om Uppsala som stad.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Roligt! Det är mycket läsning så det gäller att man kan strukturera sin egen tid. Men det flexibla schemat gör också att man har tid med mycket annat! Det finns massor av intressanta föreningar och nationer att engagera sig i, och massvis med sociala aktiviteter och gästföreläsningar att gå på.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Staden i sig. Uppsala är otroligt vackert och jag älskar att ha allt och alla på cykel- eller gångavstånd.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Större delen av dagen är ägnad åt läsning på eget håll. Jag brukar försöka ta mig till ett bibliotek för att få sällskap och bli motiverad. Ett par gånger i veckan har vi föreläsningar. En gång i veckan har vi vanligtvis seminarium, en examinationsform där man träffas i mindre grupper. Ibland diskuterar vi kurslitteraturen, ibland har vi fått specifika seminarieuppgifter som vi ska lösa innan.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Studenterna är väldigt kunniga. Många har rest och arbetat innan så vi lär oss mycket av varandras erfarenheter. Sen är vi väldigt stolta över att ha ett klimat där studenterna hjälper varandra istället för att konkurrera. Vi byter bland annat kursböcker med varandra och ordnar mentorsskapsprogram där tidigare studenter hjälper nya studenter med grundkurserna.

Hur upplevde du första tentan?
– Jag var väldigt nervös innan, men det var inte alls så farligt som jag trodde. Jag är glad att jag hittade ett bra gäng att plugga till tentan med, det hjälper så mycket att diskutera litteraturen ihop! Det kan vara lite klurigt att förstå sig på de akademiska artiklar vi läser till en början, men man lär sig snabbt.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag vill arbeta med mänskliga rättigheter och fredsbyggande. Just nu är målet att skriva en kickass C-uppsats så att jag kan komma in på ett masterprogram utomlands.

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Insparksveckorna när jag precis flyttade hit. Alla var helt nya och vi hade fantastiskt roligt. Dessutom fick vi gå på en föreläsning med Kofi Annan och Jan Eliasson som start på terminen.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Institutionen för freds- och konfliktforskning, mitt andra hem.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Hela Valborgsveckan!

Vad gör du om 5 år?
– Räddar världen och har en tax. 

Upplägg

Efter att ha läst båda ämnena första året (A-kurserna) väljer du vilket ämne som du vill fördjupa dig i (B- och C-nivå):

  • Freds- och konfliktkunskap
eller
  • Utvecklingsstudier
Dessutom väljer du två terminer av valbara kurser. En av dessa kan vara praktikkursen.

Programmets 180 högskolepoäng (hp) fördelas enligt följande:
  • Freds- och konfliktkunskap A, 30 hp
  • Utvecklingsstudier A, 30 hp
  • Freds- och konfliktkunskap B+C eller Utvecklingsstudier B+C, 30+30 hp
  • Valbara kurser, 60 hp

Kurser inom programmet

Freds- och konfliktkunskap A
Introduktion, 7,5 hp
Konfliktanalys, 7,5 hp
Fred och säkerhet i det internationella systemet, 7,5 hp
Säkerhetsscenarioanalys, 7,5 hp

Freds- och konfliktkunskap B
Orsaker till krig, 7,5 hp
Konfliktlösning, 7,5 hp
Teori/uppsats, 15 hp

Freds- och konfliktkunskap C
Metod, 7,5 hp
Analyseringsargument i konfliktstudier, 7,5 hp
Uppsats, 15 hp

Utvecklingsstudier A
Introduktion till Utvecklingsstudier
Utveckling, demokrati och samhällsstyrning
Internationella miljöproblem och hållbar utveckling
Den ekonomiska utvecklingens könsdimensioner

Utvecklingsstudier B
Demokratins problem
Utvecklingspolicy i praktiken
Metod

Utvecklingsstudier C
Metod
Valbar kurs
Uppsats

Valbara kurser inom utvecklingsstudier C
Genus och politik i jämförande perspektiv
Internationell politik
Jämförande politik
Miljöpolitikens utmaningar
(En)Gendering International Development

Programspecifik kurs: praktikkursen (valbar)

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Utbildningen är i huvudsak baserad på föreläsningar och seminarier. Antalet föreläsningar varierar men är mellan fyra och åtta timmar i veckan.

Vissa föreläsningsserier kommer att inkludera gästföreläsare från arbetslivet. Resten av tiden är tillägnad egna studier där du läser in dig på kurslitteraturen och förbereder dig för seminarier. Du har möjligheten att läsa huvuddelen av kurserna på programmet på engelska. Inom specialiseringen Freds- och konfliktkunskap, 90 högskolepoäng (hp) ges alla kurser på engelska. Inom specialiseringen Utvecklingsstudier 90 hp ges några av kurserna på svenska, men flera på engelska (hela A-kursen, Development Policy in Practice på B-kursen, samt alla valbara kurser på C-nivån).

Detta innebär att du också får utrymme att fördjupa dina kunskaper i engelska och vana att i tal och skrift resonera om sakfrågorna inom fred och utveckling.

Efter att du skrivit din kandidatuppsats finns möjlighet att välja praktik en termin. Här hjälper vi dig att komma i kontakt med relevanta organisationer eller myndigheter både inom Sverige och internationellt.

Studera utomlands

Det finns möjligheter att söka utbytesstudier och studera en eller två terminer utomlands inom programmet.

Karriär

Med en examen i freds- och utvecklingsstudier har du många spännande arbetsmöjligheter. Först och främst har du en internationell utbildning som ger dig möjlighet att söka arbete runt om i världen.

Utbildningen ger dig inte bara bredd inom frågorna som rör fred och utveckling utan också ett djup som gör det möjligt att få jobb inom internationella överstatliga myndigheter såsom EU eller FN, statliga myndigheter som till exempel Sida och MUST och transnationella eller nationella icke-statliga organisationer såsom Världsbanken eller Amnesty.

Efter kandidatexamen kan du också söka till de masterprogram som vi erbjuder.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2060 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6/6)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Gamla Torget 3, Uppsala

Box 514, 751 20 Uppsala

Telefon: 018-471 23 79

Chris Chau chris.chau@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 79

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.