Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet 2021/2022

Bild för Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet 2021/2022
 • 120 HP
 • Glasgow, Uppsala, Rotterdam, Göttingen, Bogotá
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Begreppet globalisering är centralt för förståelsen av ekonomisk och social förändring under 2000-talet. Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet - GLOCAL - erbjuder en integrerad analys av den globaliserade ekonomins historia, institutioner och olika kulturer. Masterprogrammet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan sju olika universitet där en termin läses i Uppsala.

Om programmet

Masterprogrammet GLOCAL är en Erasmus Mundus-master som kombinerar frågor rörande den globala ekonomins utveckling med kunskaper om nationella, regionala och lokala kontexter. Att lära sig om institutionella skillnader och komplementariteter är lika viktigt som det globala perspektivet och förbereder dig som student på att arbeta inom ett globalt fält. Programmet kombinerar också kunskaper om entreprenörskap samt regionala och globala marknader med kunskaper om välfärdsstater och nationella eller lokal kulturer. Den som läser programmet är också väl rustad för en forskarutbildning vid ett av partneruniversiteten.

Inom programmet kommer du att följa ett av de valbara spår som innehåller en termins studier vid Uppsala universitet:

 • spår E, termin 1: Glasgow, termin 2: Uppsala, termin 3: Rotterdam, termin 4: Rotterdam
 • spår F, termin 1: Glasgow, termin 2: Uppsala, termin 3: Göttingen, termin 4: Göttingen
 • spår G, termin 1: Glasgow, termin 2: Uppsala, termin 3: Bogotá, termin 4: Glasgow
Termin 2 vid Uppsala universitet har hållbarhetsfokus.

Läs mer om programmet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med ekonomisk historia som huvudområde.

Upplägg

Den termin av programmet som är förlagd till Uppsala universitet är andra terminen, som är en vårtermin.

Programmet erbjuder fyra kurser varav två är obligatoriska och två är valbara:

 • Hållbar välfärdspolitik i modern tid, 7,5 hp (obligatorisk)
 • Hållbara finansiella marknader ur ett historiskt perspektiv, 7,5 hp (obligatorisk)
 • Modern Natur: konflikter och omvandlingar, 7,5 hp (valbar)
 • Hållbara ekonomiska idéer: Marginalismen och dess kritiker, 7,5 hp (valbar)
Som alternativ till programmets valbara kurser kan andra kurser på avancerad nivå inom samhällsvetenskaplig och historisk-filosofisk fakultet väljas.

Om undervisningen

Undervisningsformerna varierar vid de olika partneruniversiteten. För terminen i Uppsala är undervisningen seminariebaserad. Undervisningsspråk är engelska och kurslitteraturen är på engelska. Mer information om undervisningens utformning finns på GLOCAL:s webbsida.

Karriär

Programmets internationella upplägg ger en god grund för internationella karriärer. Mobilitet är inbyggt i programmet som förutom att ge ämnesmässig bredd och geografisk spännvidd också bidrar med kunskaper i flera språk genom de språkkurser som varje partneruniversitet erbjuder i spanska, nederländska, svenska, tyska och japanska.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Glasgow, Uppsala, Rotterdam, Göttingen, Bogotá

Sista anmälningsdatum: 2021-01-08

Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne, i historia eller i socialantropologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Se GLOCAL:s webbplats för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

GLOCAL Consortium - den officiella internationella programsidan
GLOCAL Experience Student Website - blogg där GLOCAL-studenter delar med sig av sina erfarenheter av programmet

Kontakt

Ylva Hasselberg

Ylva.Hasselberg@ekhist.uu.se

018-471 57 55

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1222

info@ekhist.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.

Senast uppdaterad: 2021-03-02