Kostvetarprogram 2019/2020

Bild för Kostvetarprogram 2019/2020
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Det stora intresset för smaklig, hälsosam och hållbar mat är utmaningen för alla som arbetar med utveckling och produktion av matvaror och måltider, såväl inom offentlig måltidsverksamhet som inom industri och handel. Varje dag äter en majoritet av Sveriges befolkning minst en måltid utanför hemmet och det behövs en gedigen kompetens inom kostvetenskap hos ansvariga. Kostvetarprogrammet förbereder dig för många olika uppgifter inom framtidens måltidsservice.

Om programmet

Kostvetarprogrammet i Uppsala är en treårig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng (hp). Kostvetarprogrammet har som målsättning att förbereda för många olika uppgifter inom framtidens måltidsservice. Det kan vara som kostchef eller med andra administrativa uppgifter inom offentlig eller privat måltidsverksamhet. Andra arbetsområden är operativ chef inom storhushåll eller med produktutveckling, information och utbildning inom livsmedelsindustri och handel.

Examen

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen med kostvetenskap som huvudområde och företagsekonomi som biområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Frida Sandberg
Från: Ursprungligen från Kalmar
Läser: Kostvetarprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag ville, på ett eller annat vis, arbeta med mitt stora intresse kost och en akademisk utbildning var given. Jag fastnade för Kostvetarprogrammet just för att utbildningen verkade så bred och skulle ge möjligheter att arbeta med kost inom både privat och offentlig sektor. 

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Jag går nu termin 6. Jag tycker att ledorden för min studietid har varit frihet under eget ansvar. Man väljer själv vilka föreläsningar (finns givetvis vissa obligatoriska) man går på och ansvarar helt för sina egna studier. Jag har alltid gått på alla föreläsningar! Eftersom jag brinner för det jag studerar så har det varit helt självklart för mig att vilja lyssna och lära mig så mycket som möjligt. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att få chansen att studera det ämne jag brinner för är det allra bästa! Det är underbart att få lyssna på alla kompetenta föreläsare inom kostområdet! Sen fungerar allt väldigt bra på Uppsala universitet i stort, ordning och reda.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag består av föreläsningar på BMC (Biomedicinskt centrum). Det är vanligt med både individuella uppgifter och gruppuppgifter och ett par gånger varje kurs är det även seminarietillfällen. Under vissa kurser har vi även haft mycket schemalagd tid i köken och gjort praktiska övningar kring livsmedel på olika sätt.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Typiskt för min utbildning är variationen och bredden. Vi läser alltifrån fysiologi, näringslära och livsmedelskunskap till företagsekonomi, arbetsmiljö och kostsociologi. Många olika delar vävs samman till en helhet som jag sedan tar med mig ut i arbetslivet.   

Hur upplevde du första tentan?
– Jag minns att jag tyckte den första tentan var stor och krävande men i efterhand vet jag att den var precis som alla andra tentor. Problemet då var att jag inte hade studerat på många år och därför (ännu) inte hade någon bra studieteknik eller bra struktur på tentapluggandet.  
 
Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt stora mål är att arbeta som kostchef/måltidschef i en måltidsverksamhet i en kommun eller i ett landsting. Jag brinner för de offentliga måltiderna, alltså för maten till skola, förskola, de äldre och de sjuka. Genom att arbeta med bra mat till många kommer jag verkligen kunna bidra och göra skillnad!

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Mina bästa minnen är alla fina stunder jag har haft med min pojkvän och nära vänner här i Uppsala. Alla mysiga middagar, härliga frukostar och allt caféhäng!

Tre snabba frågor

Favoritplats i din studentstad?
– Güntherska Hovkonditoriet

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Nationernas prisvärda frukostar/bruncher/middagar! Gasquerna, alltså finsittningarna, är även en fin tradition som nationerna har! 

Vad gör du om 5 år?
– Då är jag kostchef/måltidschef i en kommun! 

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Termin 1 och 2
Kurserna Kostvetenskap A och B. Kostvetenskap A och B omfattar näringslära, kemi, mikrobiologi, sensorik, livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik. Du utvecklar din förmåga att välja, utvärdera och planera mat och måltider som är komponerade, tillagade och serverade för att ge förutsättningar för ett friskare liv och en god omvårdnad.

Termin 3
Studier i Företagsekonomi A. Kursen ska ge förutsättningar att förvärva kunskaper och förståelse för företagsekonomiska problemställningar, modeller, metoder och teknikers förtjänster och begränsningar.

Termin 4
Kurserna Dietetik och folkhälsa samt Måltidsservice. Kursen i Dietetik och folkhälsa fördjupar dina kunskaper i dietetik, kostens betydelse för folkhälsan samt hur folkhälsoarbete kan bedrivas i samhället.

Kursen i måltidsservice behandlar hur välsmakande och målgruppsanpassad mat planeras, produceras och serveras inom offentlig och privat sektor.

Termin 5
En valbar termin.

Termin 6
Du fördjupar dina kunskaper om matvanor i relation till kultur och samhälle, samt inom området vetenskapliga metoder. Du avslutar med ett examensarbete i kostvetenskap.

Kurser inom programmet

Kostvetenskap A, 30 högskolepoäng (hp)
Kostvetenskap B, 30 hp
Företagsekonomi A, 30 hp
Dietetik och folkhälsa, 15 hp
Måltidsservice, 15 hp
Valbara kurser, 30 hp
Kostvetenskap C, 30 hp

Valmöjligheter termin 5
Termin fem är en valbar termin och fyra olika alternativ finns. I tre av alternativen utgör den första kursen en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom privat eller offentlig måltidsservice eller närliggande område.

Följande valmöjligheter finns för termin fem:

Alt 1
Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare, 15 hp
och
Sensorisk analysteknik och produktutveckling, 15 hp

Alt 2
Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare, 15 hp
och
Arbete och organisation, 15 hp

Alt 3
Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare, 15 hp
och
Marknadsföring och organisation II, 15 hp

Alt 4
Ekonomi- och verksamhetsstyrning. 15 hp
och
Marknadsföring och organisation II, 15 hp

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges på dagtid och studierna motsvarar heltid. Programmet har en fast studiegång (förutom termin 5) och du läser en kurs i taget. Under kursen verksamhetsförlagd utbildning är samtliga dagar schemalagda och du får räkna med att fullgöra studierna på annan ort än i Uppsala.

Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar/lektioner, laborationer, seminarier och gruppdiskussioner/-arbete. En stor del av undervisningen kräver aktiv närvaro, men omfattningen av obligatoriska moment varierar mellan olika kurser. Vanligtvis är minst en dag per vecka schemafri.

Examination sker skriftligt och/eller muntligt, främst i form av tentamen, rapporter och redovisningar.

Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska. Litteratur på andra nordiska språk kan förekomma. Undervisnings- och examinationsspråket är svenska, men enstaka redovisningar och föreläsningar kan komma att genomföras på engelska.

Karriär

Kostvetarprogrammet ger dig arbetsmöjligheter på den expanderande marknaden som ätandet utanför hemmet utgör.

Utbildningen förbereder dig för arbete med att leda och utveckla måltidsservice. Det kan vara i den traditionella yrkesrollen som chef inom olika former av måltidsverksamheter, i såväl offentlig som privat regi. Andra arbetsområden är livsmedelsindustrin och handeln eller olika former av provkök.

Som kostvetare kan du också arbeta med kost- och hälsoupplysning, information och undervisning samt forskning.

Du kan också välja att studera vidare vid några av de masterprogram som ges vid universitetet. Du kan till exempel läsa Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning Kostvetenskap vid Uppsala universitet.

Det finns också möjlighet att läsa fristående kurser i kostvetenskap på avancerad nivå.

Behörighet och anmälan

Naturkunskap 2/B kan ersättas av Biologi 1/A, Fysik 1a/1b1+1b2/A och Kemi 1/A.

Kostvetarprogram

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2150 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Helena Elmståhl

helena.elmstahl@ikv.uu.se

018-471 22 07

Institutionen för kostvetenskap

BMC Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 560, 751 22 UPPSALA

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.