Masterprogram i människa-datorinteraktion

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i människa-datorinteraktion 2021/2022
Anmälan

Specialister i människa-datorinteraktion gör informationsteknik intressant, användbar och rolig. Idag är informationsteknologi en väsentlig del av vår vardag och är en del av nästan varje produkt och tjänst. Oavsett om ditt mål är att skapa framtidens mobiltelefon, designa nästa generations sociala medier eller hjälpa personer med funktionsnedsättning till ett rikt liv med hjälp av IT är människa-datorinteraktion ditt ämne.

Om programmet

Mastersprogrammet i människa-datorinteraktion i Uppsala ger unika möjligheter att kombinera ett samhällsvetenskapligt perspektiv på människa-datorinteraktion med grundlig kunskap om bästa praxis i interaktionsdesignmetodik och en blick framåt till den senaste tekniska utvecklingen.

På programmet kommer du att:

  • lära dig metoder, verktyg och principer för design av IT-gränssnitt, artefakter och tjänster.
  • studera hur människor använder informationsteknologi, förstår hur de känner för den och hur de anpassar den för sina egna syften
  • designa i team tillsammans med människor med olika bakgrund, färdigheter och mål. Viktigast av allt, du kommer lära dig att involvera användarna i designprocessen.
  • undersöka och förstå etiska frågor och hållbarhetsfrågor inom IT-design.
  • reflektera över utvecklingen av IT-produkter och tjänster ur ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv.
Din skicklighet som gränssnittsdesigner beror på den teoretiska grunden detta program ger dig. Det hjälper dig att förstå varför vissa gränssnitt fungerar och andra inte - och varför situationen kan vara exakt omvänd i en annan situation eller med en annan grupp människor.

För att ge utmanande och relevant praxis under hela programmet är många kurser baserade på projektarbete, och det finns möjlighet till praktikplatser både inom akademin och industrin.

Efter examen kan du arbeta med alla aspekter av interaktionsdesign och användbarhet, från analys och kravsamling till design och implementering av interaktiva artefakter, användargränssnitt och IT-tjänster. Du kommer att ha kompetens inom en rad metoder för utvärdering av system under utveckling samt att studera deras användning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med människa-datorinteraktion som huvudområde.

Upplägg

Den första terminen ger en översikt över ämnet för människa-datorinteraktion. Under terminen presenteras ämnets teoretiska inriktningar, vanliga metoder, både kvantitativa och kvalitativa, samt ämnets metoder. Andra och tredje termin inkluderar valbara kurser.

Termin två erbjuder avancerade kurser i gränssnittsutveckling, design och designperspektiv samt etiska och organisatoriska perspektiv.

Termin tre erbjuder kurser i relaterade ämnen som människa, teknik och organisation, sociala medier, inkluderande design och praxis.

Den sista terminen ägnas åt ett examensarbete på 30 hp.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Kurserna i mastersprogrammet i människa-datorinteraktion är organiserade kring föreläsningar och seminarier samt praktiska uppgifter. Labbutrymmen är tillgängliga för kreativt arbete, innovation, utveckling och användarstudier. Aktivt deltagande i seminarier förväntas och är ibland obligatoriskt, och många kurser använder detta som sin viktigaste examinationsform.

En betydande del av kunskapen förvärvas genom praktiskt (individuellt och grupp) arbete. Praktiskt fältarbete med autentiska uppgifter används för att komplettera föreläsningar och seminarier.

Programmet erbjuds i Uppsala. Undervisning är på engelska.

Karriär

Som expert på användbarhet hos IT-system har du en god arbetsmarknad både i Sverige och utomlands.

Våra tidigare studenter arbetar nu bland annat som UX-designers, UI-designers och User Researcher. Arbetsgivare är t ex Spotify, Länsförsäkringar och Viaplay.

En del tidigare studenter doktorerar även, till exempel här vid Uppsala, vid KU Leuven, Belgien eller vid Lancaster University, Storbritannien.


Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i människa-datorinteraktion

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P2211 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 30 hp i ett datarelaterat ämne.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 240000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@im.uu.se

018-471 10 70

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1011 018-471 1010

info@im.uu.se

Programstart och registrering

Information till antagna
När du blivit antagen till masterprogrammet i människa-datorinteraktion måste du registrera dig för att behålla din plats och för att kunna påbörja utbildningen. När du aktiverat ditt konto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på de kurser som går första terminen på programmet. Observera att registreringen för flera av institutionens kurser stänger ett tag innan terminen startar och det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för dig. Vi rekommenderar därför att du aktiverar ditt studentkonto och registrerar dig så snart möjligt efter andra antagningsbeskedet. Du hittar mer information om kursregistrering på https://www.uu.se/student. Om du har frågor om kursregistrering kontakta institutionen på mejladress info@im.uu.se.

Är du antagen med villkor till din utbildning måste du höra av dig till info@im.uu.se senast registreringsdeadline och meddela att du vill ha din plats. Då håller vi din plats åt dig till att du kan visa att du uppfyller behörighetsvillkoren dock senast till och med terminsstart.

Information till reserver
Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02