Masterprogram i människa-datorinteraktion 2020/2021

Bild för Masterprogram i människa-datorinteraktion 2020/2021
Anmälan

Specialister i människa-datorinteraktion arbetar med att göra informationsteknik intressant, användbar och rolig. I dag finns informationsteknik som en väsentlig del av vår vardag och ingår i nästan alla produkter och tjänster. Oavsett om ditt mål är att skapa framtidens mobiltelefon, designa nästa generations sociala medier eller hjälpa personer med funktionsnedsättning till ett rikt liv med hjälp av IT är människa-datorinteraktion ditt ämne.

Om programmet

På programmet i människa-datorinteraktion får du insikt i de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att skapa välfungerande och innovativa informationstekniska gränssnitt, produkter och tjänster.

Du får lära dig:

  • metoder, verktyg och principer för design av IT-gränssnitt, produkter och tjänster.
  • att studera personers IT-användning, förstå hur de upplever användningssituationen och hur de omskapar tekniken för sina egna syften.
  • teori, så att du förstår varför vissa gränssnitt fungerar och inte andra - och varför det kan bli precis tvärtom med en annan grupp användare eller i en annan situation.
  • att designa i grupp, tillsammans med personer med olika bakgrund, expertis och mål. Framför allt får du lära dig metoder för att inkludera användarna i designprocessen.
  • att reflektera över utvecklingen av IT-produkter och tjänster från ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv.
  • att utreda och förstå etiska aspekter och hållbarhetsaspekter på IT-design.
Masterprogrammet i människa-datorinteraktion i Uppsala ger unika möjligheter att kombinera en sociologisk och psykologisk teoribas för människa-datorinteraktion med djup kunskap i metodik för interaktionsdesign och en god förståelse för den allra nyaste teknikutvecklingen.

För att kunna ge dig utmaningar i form av realistiska och relevanta projekt samarbetar vi med ledande IT-företag och organisationer som hjälper oss formulera kursprojekt. Många kurser baseras på projektarbeten, där våra industriella samarbetspartners formulerar genuina och aktuella projekt.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med människa-datorinteraktion som huvudområde.

Upplägg

Utbildningens tre första terminer är indelade i block om 15 högskolepoäng (hp) var. Under den andra och tredje terminen förekommer flera kurser att välja mellan. Sista terminen ägnas åt examensarbetet.

Termin 1
Block 1: Det första kursblocket fokuserar på baskunskaper inom människa-datorinteraktion (MDI) i teori och praktik. Blocket kombinerar teorikunskaper med praktisk metodkunskap och ger erfarenhet av att jobba med design och utveckling i grupp.

Block 2: Blocket fokuserar på vetenskaplig metod inom MDI och går djupare in på användbarhet, användarupplevelse och konsten att studera och utvärdera gränssnitt.

Termin 2
Block 3: Detta kursblock fokuserar på metoder, processer och arbetsverktyg för gränssnittsdesign.

Block 4: Kursblocket sätter gränssnittsdesign i ett vidare perspektiv och fokuserar på kroppslig interaktionsdesign, hur människor och IT-system samverkar i komplexa situationer samt etiska, organisatoriska och hållbarhetsaspekter på design av IT-system.

Termin 3
Under denna termin väljer studenterna fördjupning utifrån ett utbud av valbara kurser.

Termin 4
Under den fjärde terminen genomförs ett examensarbete i form av en 30 hp masteruppsats.

Om undervisningen

Undervisningen på programmet ges i form av föreläsningar och seminarier samt praktiska övningar. Laborationsutrymmen finns tillgängliga för kreativt arbete, innovation, kritiksessioner, utveckling och användarstudier. Du förväntas delta aktivt i seminarier och deltagande är ibland obligatoriskt.

Du förväntas tillägna dig en hel del av kunskaperna genom praktiskt arbete, både individuellt och i grupp. Praktiskt fältarbete med autentiska uppgifter kompletterar föreläsningar och seminarier.

Programmet ges i Uppsala och undervisningen sker på engelska.

Karriär

Som expert på användbarhet hos IT-system kommer du att ha en god arbetsmarknad både i Sverige och utomlands. Du kan arbeta med samtliga frågor som rör gränssnittsdesign och användbarhet, från analys och kravspecifikation till design och implementation av interaktiva artefakter, användargränssnitt och IT tjänster. Du kommer att ha expertis i flera metoder för att utvärdera system under utveckling och studera deras användning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i människa-datorinteraktion

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2211 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 30 hp i ett datarelaterat ämne.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 240000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@im.uu.se

018-471 10 70

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1011 018-471 1010

info@im.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.