Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik 2020/2021

Bild för Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik 2020/2021
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Aldrig tidigare i historien har så många budskap slagits om människors uppmärksamhet. Vi vet dessutom att antalet tweets, delningar och nyhetsrapporteringar kommer vara ännu fler imorgon. Krig, fred, murar, handel, allianser, demokratier och diktaturer är skapade, och kan raseras, genom kommunikation eller brist på kommunikation. Utan kommunikation stannar världen. Vill du få kunskap som hjälper dig att förändra den? Då är det här din utbildning.

Om programmet

Medier styr inte bara vår världsbild och hur vi ser på oss själva och människor runt omkring oss. Medier som de ser ut idag bygger våra samhällen. Med detta som utgångspunkt är vårt treåriga kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet en bred utbildning som öppnar dörrar för dig i en mängd olika branscher. Det är en samhällsvetenskaplig utbildning med möjlighet till vetenskaplig fördjupning och praktisk tillämpning inom ett av de valbara spåren mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier.

Som student får du sätta dig in i den aktuella forskningen om mediernas, kommunikationens och journalistikens villkor, betydelser och användning i olika sammanhang. Genom diskussion och kritisk reflektion, kurslitteratur och olika typer av skrivuppgifter utvecklar du ditt analytiska tänkande och formar ett kritiskt förhållningssätt i relation till kommunikation och media.

Utbildningen är nära kopplad till aktuell forskning och teoretiska kunskaper kopplas ihop med praktik exempelvis genom att du i olika övningar och uppgifter tillämpar teorier på fenomen i din vardag, i organisationers verksamhet och samhället i stort. I flera kurser sker samverkan med omvärlden. Genom utbildningens biområde informationssystem får du även grundläggande kunskaper i digital kommunikation, webbproduktion, interaktionsdesign samt om sociala medier och digitala metoder, något som efterfrågas i det alltmer digitaliserade medie- och kommunikationssamhället. 

Genom samverkan med omvärlden, stor valbarhet under år två och tre samt möjlighet till både praktik och studier utomlands finns stora möjligheter till personlig profilering och gör att din framtida anställningsbarhet ökar.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Charlotte Hamrin
Från: Schweiz
Studerar: Kandidatprogram  i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag visste redan sen innan att jag ville börja plugga media och kommunikation. Att valet föll på Sverige var helt enkelt för att min familj är svensk och vi alltid har pratat svenska i hemmet. När jag fick reda på att man kan börja plugga medie- och kommunikationsvetenskap som ett nytt kandidatprogram på Uppsala universitet visste jag omedelbart att det var den utbildningen jag ville gå. Universitetet har ett gått rykte och närheten till Stockholm gjorde det ännu attraktivare för mig.

Hur är det att studera på ett universitet?
– Det är otroligt kul men också en stor skillnad till plugget på gymnasiet. Man är själv ansvarig för hur man delar in sin studie- och fritid, vilket kräver ganska mycket disciplin. När man väl har vant sig vid att ta eget ansvar är det inga problem. Jag kom inte direkt från gymnasiet utan hade redan pluggat ett år på schweiziskt universitet och jobbat som flygvärdinna, så för mig kändes denna omställning att vara student inte alltför jobbig.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Helt klart, studentlivet! Att Uppsala är en studentstad med många traditioner märks på en gång. Utbudet på aktiviteter och huruvida man vill engagera sig inom föreningar och nationer är så oerhört stort. Det finns verkligen något för alla! Jag gillar också att Uppsala universitet är ett större universitet.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Rutinmässigt brukar jag kliva upp ganska tidigt och träna yoga innan jag äter frukost, sen vid tio går jag till universitet där jag har två timmars föreläsning. Efter lunchen sätter jag mig på biblioteket och pluggar ett tag till. Sen på eftermiddagen ser mina aktiviteter annorlunda ut beroende på vilken dag det är. Handla mat, höra av mig till familjen i Schweiz, slappna av eller dra en runda på stan brukar det ofta bli. På kvällen tar jag mig till gymmet och går sen över till min korridorskompis och kollar på serier.

Hur upplevde du första tentan?
– Vår första tenta var en tre dagar lång hemtenta, så jag var inte särskilt nervös inför den. Jag var väl förberedd och kände mig därför ganska så lugn.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Jag skulle vara oerhört intresserad av att jobba i ett team som ansvarar över digitala produkter hos ett företag. Mitt mål är därför att genom min kandidat kunna få jobba inom just det området. Jag är också mycket intresserad av sociala medier som är stora i Asien och skulle kunna tänka mig att jobba för ett företag som vill marknadsföra sin produkt på asiatiska plattformar.

Berätta om studentlivet!
– Jag har alltid haft det väldigt kul på alla sorters gasquer! Medievetargasquen har verkligen varit en highlight för mig.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Söktrycket har varit ganska tungt till det här programmet när det nu genomfördes för första gången, så för att öka chanserna ännu mer att komma in kan det vara en ide att göra högskoleprovet. Jag kom in på den vägen.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Puben på Östgöta nation.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Gasque!

Vad gör du om fem år?
Jag kommer nog då att jobba på ett medieföretag i Kina.

Våren 2018

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp). Efter utbildningen ska du som student ha förvärvat minst 90 hp inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap och 30 hp i biområdet informationssystem.

År 1
Programmet inleds med Medie- och kommunikationsvetenskap A, som ger en introduktion till medier, kommunikation och journalistik. Andra terminen läser du biområdets kurspaket informationssystem och digital kommunikation som bland annat innehåller webbproduktion, interaktionsdesign och sociala medier. Det första året är gemensamt för alla programstudenter.

År 2
Andra året inleds med en termin då du läser valfria kurser. Dessa kan läsas vid Uppsala universitet, på andra lärosäten i Sverige eller genom studier utomlands. Fjärde terminen väljer du ett av de tre spåren - mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier - som en del av Medie- och kommunikationsvetenskap B.

År 3
Tredje året inleds också med en termin då du läser valfria kurser. Du väljer själv om du vill göra arbetsplatsförlagd praktik eller läsa kurser i Sverige eller utomlands. Den sista terminen läser alla studenter Medie- och kommunikationsvetenskap C som innehåller fördjupande kurser inom det valda spåret. Programmet avslutas med ett självständigt arbete, en kandidatuppsats som omfattar 15 hp.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Föreläsningar i hörsal varvas med lektioner, seminarier i mindre grupper, individuella skrivuppgifter och självständigt arbete. I stort sett alla kurser innehåller någon form av individuellt arbete och grupparbete.

Undervisningen genomförs i huvudsak av forskningsaktiva lärare. På vissa kurser medverkar gästföreläsare från aktuella branscher och olika organisationer.

Under hela utbildningen utvecklar du dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation samt övar på och tillämpar andra uttrycksformer inom olika genrer och medier. Examinationsformerna varierar beroende på kursernas art.

Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser. Vissa kurser ges helt på engelska. Detta innebär att du får utrymme att fördjupa dina kunskaper i engelska.

Näst sista terminen på programmet finns möjlighet att göra praktik (en termin).

Studera utomlands

Under programmets tredje och femte termin finns det möjlighet att internationalisera din utbildning genom att studera utomlands. Detta kan ske antingen genom Uppsala universitets centrala avtal med universitet över hela världen eller genom institutionen för informatik och medias egna avtal. Det är även möjligt att genomföra praktik utomlands under programmets femte termin.

Karriär

Utbildningen kan kopplas till en mängd yrken på arbetsmarknaden inom olika slags organisationer och företag som efterfrågar medie- och kommunikationsvetare med både analytisk kompetens, organisationskunskap och kommunikativa färdigheter.

Exempel på yrken och verksamheter är

  • kommunikatör/informatör/kommunikationsstrateg
  • medieanalytiker/omvärldsanalytiker/mediestrateg
  • journalist/redaktör/digital publicist
  • projektledare digital projektverksamhet
  • medie- eller kommunikationskonsult
  • producent av digitalt medieinnehåll.
Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik är dessutom en utmärkt grund att stå på för vidare studier och/eller forskning. Det ger dig bland annat behörighet till flera masterprogram vid Uppsala universitet, till exempel masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktningen digitala medier och samhälle, till masterprogrammet i management, kommunikation och IT och till masterprogrammet i människa-datorinteraktion.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2220 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Philip Zetterlund

philip.zetterlund@im.uu.se

018-471 71 12

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1011 018-471 1010

info@im.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.