Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik

Läsåret 2022/2023

Bild för Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik 2022/2023
Anmälan

Aldrig tidigare i historien har så många budskap slagits om människors uppmärksamhet. Vi vet dessutom att antalet tweets, delningar och nyhetsrapporteringar kommer vara ännu fler imorgon. Krig, fred, murar, handel, allianser, demokratier och diktaturer är skapade, och kan raseras, genom kommunikation eller brist på kommunikation. Utan kommunikation stannar världen. Vill du få kunskap som hjälper dig att förändra den? Då är Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik för dig.

Om programmet

Medier styr inte bara vår världsbild och hur vi ser på oss själva och människor runt omkring oss. Medier som de ser ut idag bygger våra samhällen. Med detta som utgångspunkt är vårt treåriga kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet en bred utbildning som öppnar dörrar för dig i en mängd olika branscher. Det är en samhällsvetenskaplig utbildning med möjlighet till vetenskaplig fördjupning och praktisk tillämpning inom ett av de valbara spåren mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier.

Som student får du sätta dig in i den aktuella forskningen om mediernas, kommunikationens och journalistikens villkor, betydelser och användning i olika sammanhang. Genom diskussion och kritisk reflektion, kurslitteratur och olika typer av skrivuppgifter utvecklar du ditt analytiska tänkande och formar ett kritiskt förhållningssätt i relation till kommunikation och media.

Utbildningen är nära kopplad till aktuell forskning och teoretiska kunskaper kopplas ihop med praktik exempelvis genom att du i olika övningar tillämpar teorier på fenomen i din vardag, i organisationers verksamhet och samhället i stort. I flera kurser sker samverkan med omvärlden. Genom utbildningens biområde informationssystem får du även grundläggande kunskaper i digital kommunikation, webbproduktion, interaktionsdesign samt om sociala medier och digitala metoder, något som efterfrågas i det alltmer digitaliserade medie- och kommunikationssamhället.

Genom samverkan med omvärlden, stor valbarhet under år två och tre samt möjlighet till både praktik och studier utomlands finns stora möjligheter till personlig profilering och gör att din framtida anställningsbarhet ökar.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Linnéa Wahlsten
Från: Fagersta

Varför valde du den här utbildningen?
– Redan när jag gick i högstadiet visste jag att jag ville plugga journalistik av något slag. Med åren växte intresset för kommunikation likaså, och jag hittade snart efter det utbildningen här på Uppsala Universitet som jag sedan läste.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Människorna! Så många härliga personer man lärt känna och kan lära sig mycket av. Sedan är ju Uppsala en oerhört trevlig stad där man enkelt kan romantisera plugget. Det är lätt att inspireras av all kunskap som flödar bland människor med olika intressen, och samtidigt ha väldigt roligt utöver studierna där man även kan finna vänner för livet.

Vad är mest utmanande?
– Att lära sig studietekniken! Det kräver en del prövning och omprövning för att hitta sitt eget sätt att plugga på. I början upplevde jag det lite svårt att ta till mig allt som stod i kurslitteraturen, men efter ett tag hittade jag mitt sätt att kombinera läsningen med andra former av studiemetoder. Ett hett tips är att ta hjälp av vänner som kan motivera och ge dig nya perspektiv på saker. Hitta en study-buddy! 

Vad är tre saker som står på schemat denna vecka?
– I veckan blir det picknick i Ekoparken med vänner, klubb på nation och kanske lite läsning av kurslitteratur på Campus Engelska parken. 

Berätta om studentlivet!
– Oj, studentlivet kan verkligen göras till det du vill att det ska vara. Med det sagt finns det alltid saker att hitta på, staden sover aldrig. Nationerna är en central del av studentlivet i Uppsala. Där finns ett stort utbud med saker att göra och engagera sig i, exempelvis föreningar, körer, event såsom gasquer, och såklart möjligheten att träffa otroliga människor. Det finns gott om föreningar i Uppsala, så det är bara att kika runt. Vill man inte det kan man ju hänga med på sittningar och kanske ställa upp på spex, det är också rätt skoj! Att studera på Uppsala Universitet är roligt bara det, men studentlivet är ett komplement som gör studietiden till en tid man sent glömmer.

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Det finns så mycket jag skulle vilja göra inom just medier och kommunikation och journalistik. Om 5 år ser jag mig själv sitta och skriva på en tidningsredaktion, eller kanske arbeta med kommunikation på ett globalt företag. Vem vet, om ytterligare några år kanske jag är utrikeskorrespondent någonstans i världen, det är åtminstone drömmen. Jag tror att den här utbildningen är perfekt för att lära sig mycket om den värld vi lever i, men även nischa in sig på det man tycker är allra roligast, vilket för mig är att skriva. 

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Våga vara öppen för möjligheter. På programmet får man lära sig om medier, kommunikation och journalistik. Mitt råd skulle då vara att våga testa på och se vad du tycker. Bara för att man från början tänker att man ska studera en viss sak behöver det inte betyda att det är där man hamnar i slutändan. 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad? 
– Bryggorna längs Fyrisån eller Café Linné!

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Garanterat valborg, energin inför den traditionen är helt otrolig!

Var finns den bästa studieplatsen? 
– Sjätte eller nionde våningen (om man vill ha lite utsikt) på Carolina Rediviva.

Våren 2022.

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp). Efter utbildningen ska du som student ha förvärvat minst 90 hp inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap och 30 hp i biområdet informationssystem.

År 1

Programmet inleds med Medie- och kommunikationsvetenskap A, som ger en introduktion till medier, kommunikation och journalistik. Andra terminen läser du biområdets kurspaket informationssystem och digital kommunikation som bland annat innehåller webbproduktion, interaktionsdesign och sociala medier. Det första året är gemensamt för alla programstudenter.

År 2

Andra året inleds med en termin då du läser valfria kurser. Dessa kan läsas vid Uppsala universitet, på andra lärosäten i Sverige eller genom studier utomlands. Fjärde terminen väljer du ett av de tre spåren - mediestudier, kommunikationsstudier eller journalistikstudier - som en del av Medie- och kommunikationsvetenskap B.

År 3

Tredje året inleds också med en termin då du läser valfria kurser. Du väljer själv om du vill göra arbetsplatsförlagd praktik eller läsa kurser i Sverige eller utomlands. Den sista terminen läser alla studenter Medie- och kommunikationsvetenskap C som innehåller fördjupande kurser inom det valda spåret. Programmet avslutas med ett självständigt arbete, en kandidatuppsats som omfattar 15 hp.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Föreläsningar i hörsal varvas med lektioner, seminarier i mindre grupper, individuella skrivuppgifter och självständigt arbete. I stort sett alla kurser innehåller någon form av individuellt arbete och grupparbete.

Undervisningen genomförs i huvudsak av forskningsaktiva lärare. På vissa kurser medverkar gästföreläsare från aktuella branscher och olika organisationer.

Under hela utbildningen utvecklar du dina färdigheter i skriftlig och muntlig presentation samt övar på och tillämpar andra uttrycksformer inom olika genrer och medier. Examinationsformerna varierar beroende på kursernas art.

Engelskspråkig litteratur förekommer på i stort sett alla kurser. Vissa kurser ges helt på engelska. Detta innebär att du får utrymme att fördjupa dina kunskaper i engelska.

Näst sista terminen på programmet finns möjlighet att göra praktik (en termin).

Studera utomlands

Under programmets tredje och femte termin finns det möjlighet att internationalisera din utbildning genom att studera utomlands. Detta kan ske antingen genom Uppsala universitets centrala avtal med universitet över hela världen eller genom institutionen för informatik och medias egna avtal. Det är även möjligt att genomföra praktik utomlands under programmets femte termin.

Karriär

Utbildningen kan kopplas till en mängd yrken på arbetsmarknaden inom olika slags organisationer och företag som efterfrågar medie- och kommunikationsvetare med både analytisk kompetens, organisationskunskap och kommunikativa färdigheter.

Exempel på yrken och verksamheter är

  • kommunikatör/informatör/kommunikationsstrateg
  • medieanalytiker/omvärldsanalytiker/mediestrateg
  • journalist/redaktör/digital publicist
  • projektledare digital projektverksamhet
  • medie- eller kommunikationskonsult
  • producent av digitalt medieinnehåll.

Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik är dessutom en utmärkt grund att stå på för vidare studier och/eller forskning. Det ger dig bland annat behörighet till flera masterprogram vid Uppsala universitet, till exempel masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktningen digitala medier och samhälle, till masterprogrammet i management, kommunikation och IT och till masterprogrammet i människa-datorinteraktion.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2220 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@im.uu.se

018-471 10 70

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3) Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 1011 018-471 1010

info@im.uu.se

Programstart och registrering

Information till antagna

När du blivit antagen till kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik måste du registrera dig för att behålla din plats och för att kunna påbörja utbildningen. När du aktiverat ditt konto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på de kurser som går första terminen på programmet. Observera att registreringen för flera av institutionens kurser stänger ett tag innan terminen startar och det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för dig. Vi rekommenderar därför att du aktiverar ditt studentkonto och registrerar dig så snart möjligt efter andra antagningsbeskedet. Du hittar mer information om kursregistrering på https://www.uu.se/student. Om du har frågor om kursregistrering kontakta institutionen på mejladress info@im.uu.se.

Information till reserver

Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02