Masterprogram i nationalekonomi

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i nationalekonomi 2023/2024
Anmälan

Masterprogrammet i nationalekonomi ger en solid grund i ekonomisk teori, statistik och ekonometri. Det ger dig kunskaper att analysera empiriska data och utvärdera offentlig politik. I programmet fokuserar du på att förstå och utvärdera ekonomisk politik, och får gedigen träning i analys av verkliga data. Det finns gott om möjligheter att specialisera sig på olika områden, så som offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi, med mera.

Om programmet

Programmet är utformat för att hjälpa dig att uppnå de färdigheter som behövs i din framtida karriär. Masterprogrammet i nationalekonomi är konsekvent rankat som ett av de bästa programmen i ekonomi i Sverige. Våra studenter kommer från hela världen och blir utbildade till professionella ekonomiska analytiker.

Programmet ger dig

 • en utbildning som är konsekvent rankad som ett av de bästa programmen inom ekonomi i Sverige.
 • en utbildning som samarbetar med och besöker potentiella arbetsgivare som ministerier, forskningsinstitut, banker och andra organisationer.
 • anknytning till en institutionen som bedriver stark forskning inom offentlig ekonomi, arbetsekonomi, makroekonomi och tillämpad mikroekonometri.
 • ett program med goda möjligheter att studera utomlands, då större del av innehållet i utbildningen är valbart.

Studentprofil

Du har studerat nationalekonomi i minst ett år och har också tagit några kurser i statistik. Du kan också ha en viss arbetslivserfarenhet efter din avslutade kandidatexamen, men du har inte glömt din breda teoretiska bas och studieteknik. Du letar nu efter en utbildning som ger dig en stark teoretisk grund men också verktyg och praktisk erfarenhet av att tillämpa dina färdigheter på olika områden.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med nationalekonomi som huvudområde.

Upplägg

Upplägget kan anpassas för att passa studenter med olika förkunskaper och behov.

Första terminen består av kurser i mikro- och makroteori samt i analytiska metoder. Varje kurs är på 7,5 högskolepoäng (hp). Första halvan av terminen läses metodkurserna Mikroekonomisk teori och Analytiska metoder. Andra halvan av terminen läses kurserna Mikroekonomiska frågor och Makroekonomisk teori. Kurserna löper parallellt inom varje halva av terminen.

Andra terminen ägnas åt kurser i statistik, ekonometrisk teori och tillämpad ekonometri. Varje kurs är på 7,5 hp.

Syftet med kurserna den tredje terminen är att de ska bredda de kunskaper som uppnåtts under de första två terminerna. Du kan välja mellan ett antal mer tillämpade kurser vid institutionen. Institutionen erbjuder följande valfria kurser: Finansiell teori, Tillämpad makroekonomi, Politisk ekonomi, Hälsoekonomi, Offentlig ekonomi och Arbetsmarknadsekonomi.

Fjärde terminen skrivs en uppsats om 30 hp. Examensarbetet förutsätter kunskaper om kvantitativa färdigheter på avancerad nivå.

Kurser inom programmet

Standardspåret för programmet är som följer:

Termin 1: Mikro- och makroteori och analytiska metoder

Termin 2: Statistik och ekonometri

Termin 3: Valfria avancerade kurser

Termin 4: Examensarbete

Om undervisningen

Utbildningen har en tydlig vetenskaplig prägel och är väl förankrad i forskning. I början av programmet sker undervisningen oftast genom vanliga föreläsningar. Senare i programmet ökar andelen interaktiva seminarier.

Du kommer gradvis att förvärva yrkesrelevant och forskningsbaserad kunskap och färdigheter. Progressionen i masterprogrammet i nationalekonomi syftar till att gradvis utveckla en högre grad av intellektuell mognad och större insikter i de mer komplicerade frågorna inom ämnet. Detta, tillsammans med träning i att självständigt formulera och lösa problem, kommer att förbereda dig för det slutliga examensprojektet.

Programmet erbjuds i Uppsala och undervisningsspråket är engelska.

Karriär

Masterprogrammet i nationalekonomi gör dig väl förberedd för högt kvalificerat analys- och utredningsarbete hos offentliga myndigheter, vid forskningsinstitut, banker och andra finansiella företag, svenska och internationella organisationer, stora företag, etcetera. Det ger också förutsättningar för att söka till doktorandutbildningar i nationalekonomi.

Våra alumner arbetar i offentlig och privat sektor i Sverige och utomlands på exempelvis:

 • Nordea
 • Quantify Research
 • Skatteverket
 • Practical Action (Storbritannien)

Arbetstitlarna är till exempel:

 • Projektledare
 • Chefsanalytiker
 • Analytiker

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i nationalekonomi

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2270 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 60 hp nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp statistik (eller närliggande ämne).

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För frågor om programmet, kontakta programsamordnare Teodora Borota Milicevic

teodora.borota@nek.uu.se

018-471 51 13

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 5108

info@nek.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02