Masterprogram i nationalekonomi

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i nationalekonomi 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i nationalekonomi ger en solid grund i ekonomisk teori, statistik och ekonometri. Det ger dig kunskaper i att analysera empiriska data och utvärdera offentlig politik. Vi fokuserar på att förstå och utvärdera ekonomisk politik, och du får gedigen träning i analys av verkliga data. Programmet är utformat för att hjälpa dig att uppnå de färdigheter som behövs i din framtida karriär. Det finns gott om möjligheter att specialisera sig på olika områden, inklusive offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi med mera.

Om programmet

Masterprogrammet i nationalekonomi är konsekvent rankat som ett av de bästa programmen i ekonomi i Sverige. Våra studenter kommer från hela världen och är utbildade att bli professionella ekonomiska analytiker.

Vi fokuserar på att förstå och utvärdera ekonomisk politik, och programmet ger dig gedigen träning i analys av verkliga data. Programmet är utformat för att hjälpa dig att uppnå de färdigheter som behövs i din framtida karriär. Det finns gott om möjligheter att specialisera sig på olika områden, inklusive offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi med mera.

Nyckelfaktorer om programmet:

  • utbildningen är konsekvent rankad som ett av de bästa programmen inom ekonomi i Sverige
  • utbildningen samarbetar med och besöker potentiella arbetsgivare som ministerier, forskningsinstitut, banker och andra organisationer
  • Institutionen bedriver stark forskning inom offentlig ekonomi, arbetsekonomi, makroekonomi och tillämpad mikroekonometri.
Det finns också goda möjligheter att studera utomlands inom programmet. Detta möjliggörs främst av det faktum att programmet inte innehåller några obligatoriska kurser bortsett från den slutliga masteruppsatsen. Studenter kan enkelt välja att studera utomlands genom något av de universitetsgemensamma samarbeten som administreras av Avdelningen för internationalisering vid Uppsala universitet.

Studentprofil
Du har studerat nationalekonomi i minst ett år och har också tagit några kurser i statistik. Du kan också ha en viss arbetslivserfarenhet efter din avslutade kandidatexamen, men du har inte glömt din breda teoretiska bas och studieteknik. Du letar nu efter en utbildning som ger dig en stark teoretisk grund men också verktyg och praktisk erfarenhet av att tillämpa dina färdigheter på olika områden.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med nationalekonomi som huvudområde.

Upplägg

Upplägget kan anpassas för att passa studenter med olika förkunskaper och behov.

Termin 1
Första terminen består av kurser i mikro- och makroteori samt i analytiska metoder. Varje kurs är på 7,5 högskolepoäng (hp). Första halvan av terminen läses metodkurserna Microeconomic Theory och Analytical Methods. Andra halvan av terminen läses kurserna Topics in Microeconomics och Macroeconomic Theory. Kurserna löper parallellt inom varje halva av terminen.

Termin 2
Andra terminen ägnas åt kurser i statistik, ekonometrisk teori och tillämpad ekonometri. Varje kurs är på 7,5 hp.

Termin 3
Syftet med kurserna den tredje terminen är att de ska bredda de kunskaper som uppnåtts under de första två terminerna. Studenterna kan välja mellan ett antal mer tillämpade kurser vid institutionen. Institutionen erbjuder följande valfria kurser: Financial Theory, Applied Macroeconomics, Political Economics, Health Economics, Advanced Public Economics och Labour Economics.

Termin 4
Fjärde terminen skrivs en uppsats om 30 hp.

Kurser inom programmet

Standardspåret för programmet är som följer:
Termin 1: Mikro- och makroteori och analytiska metoder
Termin 2: Statistik och ekonometri
Termin 3: Valfria avancerade kurser
Termin 4: Examensarbete

Om undervisningen

Utbildningen har en tydlig vetenskaplig prägel och är väl förankrad i forskning. I början av programmet sker undervisningen oftast genom vanliga föreläsningar. Senare i programmet ökar andelen interaktiva seminarier successivt.

Du kommer gradvis att förvärva yrkesrelevant och forskningsbaserad kunskap och färdigheter. Progressionen i masterprogrammet i nationalekonomi syftar till att gradvis utveckla en högre grad av intellektuell mognad och större insikter i de mer komplicerade frågorna inom ämnet. Detta, tillsammans med träning i att självständigt formulera och lösa problem, kommer att förbereda dig för det slutliga examensprojektet.

Masterprogrammet i nationalekonomi förutsätter att du redan har tagit metodkurser som omfattar grundläggande kvantitativa metoder. Examensarbetet kräver kunskaper om kvantitativa färdigheter på avancerad nivå.

Programmet erbjuds i Uppsala och undervisningsspråket är engelska.

Karriär

Masterprogrammet i nationalekonomi gör dig väl förberedd för högt kvalificerat analys- och utredningsarbete hos offentliga myndigheter, vid forskningsinstitut, banker och andra finansiella företag, svenska och internationella organisationer, stora företag, etcetera. Det ger också förutsättningar för att söka till doktorandutbildningar i nationalekonomi.

Våra alumner arbetar i offentlig och privat sektor i Sverige och utomlands på exempelvis:

  • Nordea
  • Quantify Research
  • Skatteverket
  • Practical Action (Storbritannien)
Arbetstitlarna är till exempel:
  • Projektledare
  • Chefsanalytiker
  • Analytiker
Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i nationalekonomi

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2270 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 60 hp nationalekonomi. Därutöver krävs 15 hp statistik (eller närliggande ämne).

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, särskilt i nationalekonomi och statistik.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kontaktperson: Teodora Borota Milicevic

teodora.borota@nek.uu.se

018-471 51 13

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

018-471 5108

info@nek.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02