Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Läsåret 2020/2021

Bild för Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 2020/2021
  • 180 hp
  • HT 2020, Uppsala, 100 %, Campus
  • VT 2021, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Är du intresserad av människan i arbetslivet? På kandidatprogrammet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor i Uppsala lär du dig att identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade problem. Hur kan man arbeta med kompetensförsörjning, som att rekrytera, behålla och utveckla personal? Hur samspelar individ, grupp och organisation? Vilka faktorer i en organisation påverkar personalarbetet? Frågorna är exempel på områden som behandlas under utbildningen.

Om programmet

I programmet som ges i Uppsala läser du under de två första åren gemensamt med andra om arbetslivets pedagogik, sociologi, och psykologi, samt grundläggande företagsekonomi och arbetsrätt. Under det sista året väljer du att fördjupa dig i någon av de personalfrågor som behandlar kompetensutveckling, organisation och ledarskap, eller psykologi.

Programmet ger en grundläggande kunskap för att förstå samspelet mellan individ, grupp och organisation, samt att identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade problem.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik, sociologi, eller psykologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Malin Erson
Kommer från: Gävle

Varför valde du den här utbildningen?
– Innan jag började studera var jag inne på att plugga juridik, ekonomi eller psykologi, men hade svårt bestämma mig. Av en slump hittade jag PA-programmet som innehöll alla dessa tre delar. Ganska snabbt bestämde jag mig för att det var rätt program att studera.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Absolut. Jag tycker att programmet innehåller mycket av det jag hoppats på och hittills har allt känts mycket tilltalande.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Första kursen, pedagogik, har i min mening varit det mest lärorika och intressanta hittills.

Hur var första tiden?
– Första tiden i Uppsala var riktigt rolig. Allt var nytt och spännande och att lära känna nya människor var enkelt då många flyttat hit och inte kände någon sen tidigare. Insparken gjorde också att man lärde känna flera av de som redan studerat en termin eller två.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Vårt program har en bra sammanhållning. PA- programmet är inte lika stort som andra program och man bekantar sig med personer från olika terminer vilket är mycket roligt.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Uppsala är en riktig studentstad med rikt studentliv och hög kvalitet på undervisningen.

Vad har varit mest utmanande?
– Efter gymnasiet tog jag en paus från studier. Vid studiestart var det svårt att hitta tillbaka till en bra studieteknik. Att plugga inför en tenta kändes helt plötsligt som något jag tidigare inte gjort. Till min hjälp har jag haft andra studenter som tipsat och peppat.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att få en bra grund att stå på inför arbetslivet och under tiden uppleva allt det roliga som studentlivet har att ge.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Stockholms nation som har den bästa frukosten och festerna.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg!

Vad gör du om fem år?
– Då arbetar jag inom HR och gärna med inriktning mot hälsofrågor.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Under de två första terminerna läser du pedagogik, sociologi, psykologi samt en gemensam beteendevetenskaplig metod/projektkurs.

Utbildningen fortsätter sedan med företagsekonomi under tredje termin samt en kurs i arbetsrätt fjärde terminen.

Den femte och sjätte terminen på programmet väljer du att fördjupa dig i något av ämnena sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv eller psykologi.

Kurser inom programmet

Termin 1
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A, 15 hp
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, 15 hp

Termin 2
Psykologi med inriktning mot arbetsliv A, 15 hp
Metod och projektarbete A, 15 hp

Termin 3
Företagsekonomi A, 30 hp

Termin 4
Arbetsrätt, 30 hp

Termin 5
Alternativ 1: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B, 30 hp
Alternativ 2: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B, 30 hp
Alternativ 3: Psykologi med inriktning mot arbetsliv B, 30 hp

Termin 6
Alternativ 1: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 30 hp
Alternativ 2: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C, 30 hp
Alternativ 3: Psykologi C, 30 hp

Om undervisningen

Inom utbildningen läser våra studenter ämnesvis på tre olika campus i Uppsala. Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen genomförs som föreläsningar, gruppövningar, seminarier, praktiska tillämpningsövningar och handledning.

Individuell kunskapskontroll sker genom skriftliga och/eller muntliga prov, normalt i slutet av varje delkurs. Andra examinationsformer kan också förekomma, till exempel redovisning av skriftliga arbeten i samband med undervisning. På samtliga kurser sätts betyget underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Studera utomlands

Du som studerar vid Uppsala universitet har möjligheter att berika dina studier vid något av de universitet som programmets institutioner eller Avdelningen för internationalisering har utbyte med. Det kan vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Karriär

Personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett brett område av arbetsuppgifter och återfinns inom alla arbetsmarknadens områden på olika nivåer inom såväl offentliga organisationer som privata företag.

I princip alla större organisationer - företag, myndigheter, kommuner, landsting och intresseorganisationer - har någon typ av personalavdelning. Många personalvetare är anställda inom offentlig eller privat sektor, men kan också vara egna företagare eller konsulter. Några exempel på arbetsuppgifter är

  • personalplanering och rekrytering
  • utbildningsplanering
  • kompetensutveckling
  • organisationsutveckling
  • förhandlings- och utredningsverksamhet
  • information och personalsocialt arbete.
Andra arbetsuppgifter kan vara arbete med personalfrågor för parterna på arbetsmarknaden. Exempel på sådana frågor är arbetsmarknads-, utbildnings- och socialpolitik, utredningar rörande arbetsmiljö, personalpolitik och medbestämmande samt facklig utbildningsverksamhet.

Arbete med personalfrågor inom arbetsmarknadsförvaltningen innebär bland annat arbetsförmedling, arbetsvård, yrkesvägledning, försäkringsfrågor samt sysselsättnings- och arbetsmarknadsplanering.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

180 hp

HT 2020, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-P2300 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (37 %) - Högskoleprov (33 %). 30 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

180 hp

VT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-P7300 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (37 %) - Högskoleprov (33 %). 30 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Katriina Östensson

info@soc.uu.se

018-471 15 05

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

info@soc.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02