Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 2019/2020

Bild för Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 2019/2020
  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Är du intresserad av människan i arbetslivet? På kandidatprogrammet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor i Uppsala lär du dig att identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade problem. Hur kan man arbeta med kompetensförsörjning, som att rekrytera, behålla och utveckla personal? Hur samspelar individ, grupp och organisation? Vilka faktorer i en organisation påverkar personalarbetet? Frågorna är exempel på områden som behandlas under utbildningen.

Om programmet

Programmet, som ges i Uppsala, är uppbyggt av en obligatorisk del och en valfri där du väljer att fördjupa dig i något av ämnena sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv eller psykologi. Personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett brett område av arbetsuppgifter och återfinns inom arbetsmarknadens alla sektorer.

Utbildningen omfattar tre års studier och bygger på beteendevetenskaplig grund.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med pedagogik, sociologi, eller psykologi som huvudområde.

Upplägg

Under de två första terminerna läser du pedagogik, sociologi, psykologi samt en gemensam beteendevetenskaplig metod/projektkurs.

Utbildningen fortsätter sedan med företagsekonomi under tredje termin samt en kurs i arbetsrätt fjärde terminen.

Den femte och sjätte terminen på programmet väljer du att fördjupa dig i något av ämnena sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal, pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv eller psykologi.

Kurser inom programmet

Termin 1
Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A, 15 hp
Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal A, 15 hp

Termin 2
Psykologi med inriktning mot arbetsliv A, 15 hp
Metod och projektarbete A, 15 hp

Termin 3
Företagsekonomi A, 30 hp

Termin 4
Arbetsrätt, 30 hp

Termin 5
Alternativ 1: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv B, 30 hp
Alternativ 2: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B, 30 hp
Alternativ 3: Psykologi med inriktning mot arbetsliv B, 30 hp

Termin 6
Alternativ 1: Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 30 hp
Alternativ 2: Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C, 30 hp
Alternativ 3: Psykologi C, 30 hp

Om undervisningen

Inom utbildningen läser våra studenter ämnesvis på tre olika campus i Uppsala. Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen genomförs som föreläsningar, gruppövningar, seminarier, praktiska tillämpningsövningar och handledning.

Individuell kunskapskontroll sker genom skriftliga och/eller muntliga prov, normalt i slutet av varje delkurs. Andra examinationsformer kan också förekomma, till exempel redovisning av skriftliga arbeten i samband med undervisning. På samtliga kurser sätts betyget underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Studera utomlands

Du som studerar vid Uppsala universitet har möjligheter att berika dina studier vid något av de universitet som programmets institutioner eller internationella kansliet har utbyte med. Det kan vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Karriär

Personal- och arbetslivsfrågor omfattar ett brett område av arbetsuppgifter och återfinns inom alla arbetsmarknadens områden på olika nivåer inom såväl offentliga organisationer som privata företag.

Några exempel på arbetsuppgifter är personalplanering och rekrytering, utbildningsplanering, kompetensutveckling, organisationsutveckling, förhandlings- och utredningsverksamhet, information och personalsocialt arbete.

Bemanningsföretag är ett exempel på arbetsgivare för dem som har gått utbildningen. Andra arbetsuppgifter kan vara arbete med personalfrågor för parterna på arbetsmarknaden. Exempel på sådana frågor är arbetsmarknads-, utbildnings- och socialpolitik, utredningar rörande arbetsmiljö, personalpolitik och medbestämmande samt facklig utbildningsverksamhet.

I arbetet med personalfrågor inom arbetsmarknadsförvaltningen förekommer bland annat arbetsförmedling, arbetsvård, yrkesvägledning, försäkringsfrågor samt sysselsättnings- och arbetsmarknadsplanering.

Behörighet och anmälan

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P2300 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (37 %) - Högskoleprov (33 %). 30 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

180 HP

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P7300 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (37 %) - Högskoleprov (33 %). 30 % av platserna reserveras för sökande med fyra års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. För hälften av dessa platser används betygsurval, för hälften provurval.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Annica Eriksson

annica.eriksson@soc.uu.se

018-471 10 74

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

info@soc.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.