Politices kandidatprogram

Läsåret 2022/2023

Bild för Politices kandidatprogram 2022/2023
Anmälan

Vill du vara med och påverka samhällsutvecklingen? Vill du lära dig att identifiera och analysera politiska, ekonomiska och juridiska problem i Sverige och i övriga världen? På Politices kandidatprogrammet i Uppsala fördjupar du dig inom de stora samhällsfrågorna genom forskningsnära studier och möjlighet att göra praktik inom det område du är intresserad av.

Om programmet

På Politices kandidatprogram fördjupar du dina kunskaper kring och din förståelse för några av de stora samhällsproblemen. Den undervisning som ges syftar genomgående till att utveckla din förmåga till kritiskt tänkande och samhällsanalys, något som du har användning för oavsett vilket ämnesfält du kommer att arbeta med efter examen.

Utbildningen ger dig:

  • en bred teoretisk kunskapsbas inom politik, nationalekonomi, statistik och juridik
  • stor valfrihet i utformningen av din utbildning genom valbara huvudområden och kurser
  • möjlighet till kvalificerad praktik i 20 veckor i Sverige eller utomlands
  • goda möjligheter till utbytesstudier
  • ett nätverk och ett rikt föreningsliv genom studentföreningen Uppsala Politices Studerande.
Programmets väl beprövade sammansättning av kurser ger dig de kunskaper och den erfarenhet du behöver i ditt kommande yrkesliv för kunna medverka till utveckling och förändring av samhällets olika politiska och ekonomiska system.

HUVUDOMRÅDEN
Programmet inleds med obligatoriska studier i statskunskap, nationalekonomi, statistik och juridik. Under den resterande utbildningstiden har du möjlighet att själv påverka dina studiers inriktning genom att välja att fördjupa dig inom något av följande huvudområden:

Freds- och konfliktkunskap
Nationalekonomi
Statistik
Statskunskap
Utvecklingsstudier

PROFILER
Genom att kombinera valbara kurser inom respektive huvudområde kan du ytterligare profilera din utbildning. Valbara kurser inom statskunskap är Europapolitik, Genuspolitik, Internationell politik, Miljöpolitik, Politisk teori, Jämförande politik och Svensk politik och förvaltning. Din profil eller specifika inriktning kan byggas på allt eftersom, till exempel genom att du skriver din uppsats i linje med valda kurser. Du kan också läsa kurser utomlands under ett utbyte och göra praktik som är relevant för din profil. Detsamma gäller för nationalekonomi där du kan du välja mellan kurserna Finansiell ekonomi, Utvecklingsekonomi, Arbetsmarknadsekonomi och Offentlig ekonomi. Viss valfrihet råder även inom huvudområdet Utvecklingsstudier.

PRAKTIK
Genom att göra praktik inom programmet kan du ytterligare profilera din utbildning. Många studenter väljer att förlägga praktiken utomlands, vilket också ger möjlighet att utveckla sina språkkunskaper samt att leva och arbeta i nya kulturer och sociala förhållanden.

Politices kandidatprogrammet i Uppsala har upparbetade kontakter med ett stort antal arbetsplatser såväl i Sverige som utomlands: bland annat FN-delegationen i New York, Nato-delegationen i Bryssel, Sveriges representation i EU, ambassader runt om i världen, Regeringskansliet, Utrikespolitiska institutet, Statskontoret och Sida.

Praktik ges inom fördjupningarna nationalekonomi, statistik och statskunskap.

Examen

Programmet är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning och leder till en politices kandidatexamen (Bachelor of Political Science) med statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier som huvudområde. I en politices kandidatexamen är kurser om 30 hp i statskunskap, 30 hp i nationalekonomi, 15 hp i statistik och 15 hp i förvaltningsrätt obligatoriska.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Linnéa Lindström
Kommer från: Tyresö, Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– I gymnasiet var mitt favoritämne samhällskunskap, jag var särskilt nyfiken på politik och varför samhället skiljer sig så pass mycket i olika delar av världen. En av mina lärare tipsade mig om Politices kandidatprogrammet, och jag kände direkt att programbeskrivningen motsvarade mina intressen. Vid det laget var jag osäker på vilket samhällsområde jag var mest intresserad av, men det är något som programmet råder bot på, eftersom man först läser ett basblock i tre terminer innan man väljer en av fem inriktningar. Den möjligheten uppskattade jag mycket, och nu i efterhand kan jag inte vara nöjdare över mitt programval!

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Absolut! Undervisningen håller hög kvalité, och det känns häftigt att flera av våra lärare är framstående forskare. Genom utbildningen får vi lära oss om de vanligaste teorierna inom varje kurs, men vi blir också utmanade till att tänka själva. En viktig del av utbildningen i pol. kand. är seminarier. Det är som en slags gruppdiskussion med bra möjligheter att utveckla sina kunskaper inom frågor man tycker är extra svåra, genom att lyssna på sina klasskompisar. Jag har lärt mig mer än jag kunde ana under den här utbildningen, och i princip allting känns nyttigt inför framtiden.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Alla kurser har varit intressanta på sitt sätt, men personligen brinner jag mest för statskunskap och tycker att kurserna inom det har varit extra spännande. Jag har precis läst en kurs som handlar om demokratins problem, med fokus på hur demokratiseringsprocesser kan gå till och hur dess hot kan se ut. Nu läser jag en kurs om svensk politik, där vi bland annat har haft ett rollspel om vilken slags försvars- och säkerhetspolitik Sverige bör bedriva i framtiden. Det var jätteroligt!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– En vecka innan utbildningen började anordnades en välkomstvecka av programmets egen studentförening, UPS, vilket var en bra inkörsport till att skaffa vänner. Jag upplevde det som väldigt lätt att lära känna nya människor under den veckan, och det var en trygghet att veta att jag hade några att sitta bredvid under den första skoldagen. För att skapa en bredd i mitt umgänge valde jag också att testa att jobba på nation, något som var grymt kul och resulterade i ännu fler vänskaper.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– I och med att pol. kand. har en egen förening anordnas det många event för att ge möjlighet till oss studenter, både inom klassen och mellan årskurserna, att umgås mer. Det anordnas en resa till Åre årligen, många gasquer (finmiddagar) på nation och även mindre event som till exempel fotbollsmatcher och På spåret-kvällar. Alla dessa saker bidrar till att sammanhållningen känns bra inom programmet. Sedan finns det de som knappt umgås med någon inom klassen, utan istället har hittat sin plats i andra föreningar eller umgängeskretsar, vilket är helt naturligt när vi är så många som läser programmet.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är en kliché, men svaret måste vara nationerna. Tack vare Uppsalas 13 studentnationer finns det bokstavligt talat saker att göra varje dag från kl. 08 på morgonen till minst kl. 01 på natten. Nationerna arrangerar allt ifrån möjligheten att äta billig mat, gå på nattklubb, sjunga i kör och gå på gasquer till att skaffa jägarexamen, spela quidditch, söka stipendier och gå på sportevent. Det finns definitivt något för alla att engagera sig i, och det är därför nationerna är det bästa med Uppsala universitet.

Vad har varit mest utmanande?
– Schemat i just det här programmet är generellt ganska glest, vilket innebär mycket självstudier. Det mest utmanande har därför varit att ha självdisciplinen att sätta sig ner och plugga. Det blir lätt så att man tänker “idag har jag ingen skola, så då är jag ledig”, när man egentligen borde plugga en stund varje vardag. Min bästa strategi för att lösa det problemet är att sätta mig med några vänner och försöka pusha varandra till att plugga. Om koncentrationen inom gruppen inte fungerar kan jag sätta mig i ett tyst rum, sätta mobilen på flygplansläge och börja med det lättaste kursinnehållet för att få igång koncentrationen. Sedan brukar det rulla på.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Det är att bli mer allmänbildad och få de verktygen som behövs för en politisk karriär, oavsett om jag kommer jobba inom en partisk eller opartisk organisation. Jag vill få en stabil grund att stå på för att kunna utvecklas som person men också för att kunna förändra samhället i en bättre riktning.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Mitt campus Gamla torget, med utsikt över Fyrisån och domkyrkan.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Ännu en kliché, men definitivt valborg!

Vad gör du om fem år? 
– Om fem år har jag förhoppningsvis en politices masterexamen och jobbar inom en internationell politisk organisation eller på en tankesmedja.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Politices kandidatprogrammet är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en Politices kandidatexamen.

Politices kandidatprogrammet är uppbyggt av kurser som ges vid flera samhällsvetenskapliga institutioner och består av ett obligatoriskt basblock (terminerna 1-3) och en valfri fördjupningsdel (terminerna 4-6), vardera om tre terminer.

Basblock
Basblocket på 90 hp är obligatoriskt och ger dig allmänna kunskaper om samhället genom kurserna Statskunskap A, 30 hp, Nationalekonomi A, 30 hp, Statistik, 15 hp och Förvaltningsrätt, 15 hp.

Fördjupning
Specialiseringen innebär att du läser B- och C-kurser i fördjupningsämnet som ska vara statskunskap, nationalekonomi, statistik, freds- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier.

Kurser inom programmet

Termin 1
Statskunskap A, 30 hp

Termin 2
Nationalekonomi A/Grundläggande mikro- och makroteori, 15 hp
Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi, 7,5 hp
Nationalekonomi A/Internationell makroekonomi, 7,5 hp

Termin 3
Grundkurs i statistik, baskurs A4, 15 hp
Förvaltningsrättslig översiktskurs, 15 hp

Termin 4-6
Valfri fördjupning/specialisering
Under de tre följande terminerna väljer du vilket ämne du vill fördjupa dig inom. Det finns fem olika vägar att gå:

Statsvetenskap:
Termin 4: Statsvetenskap B, 30 hp
Termin 5: Statsvetenskap C, 30 hp
Termin 6: valfri kurs 30 hp eller praktik/utlandsstudier 30 hp

Nationalekonomi:
Termin 4: Nationalekonomi B, 30 hp
Termin 5: Nationalekonomi C, 30 hp
Termin 6: valfri kurs 30 hp eller praktik/utlandsstudier 30 hp

Utvecklingsstudier:
Termin 4: Utvecklingsstudier A, 30 hp
Termin 5: Utvecklingsstudier B, 30 hp
Termin 6: Utvecklingsstudier C, 30 hp

Freds- och konfliktstudier:
Termin 4: Freds- och konfliktkunskap A, 30 hp
Termin 5: Freds- och konfliktkunskap B, 30 hp
Termin 6: Freds- och konfliktkunskap C, 30 hp

Statistik:
Termin 4: Statistik 15 hp samt en valfri kurs 15 hp
Termin 5: Statistik B, 30 hp
Termin 6: Statistik C, 30 hp
(Praktik kan eventuellt ingå)

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Du börjar dina studier med statskunskap i centrala Uppsala på campus Gamla Torget. När du läser ekonomi, statistik och förvaltningsrätt kommer du att vara på campus Ekonomikum.

Studierna bygger i hög grad på att du självständigt läser in litteratur, löser olika uppgifter och författar såväl kortare som längre uppsatser. Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar där läraren ger överblick och perspektiv på kurslitteraturen samt i form av seminarier där du i en mindre grupp har en djupare diskussion kring kursernas frågeställningar.

Genom litteraturstudier, analys av politikens delområden, nationella såväl som internationella, analys av ekonomiska modeller och statistiska data får du förståelse för hur samhället fungerar, agerar och interagerar. Genom uppsatsskrivande lär du dig förstå värdet av och grunderna för god argumentation.

Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska. Undervisningen sker normalt på svenska, men en del kurser ges på engelska.

PRAKTIK
Som komplement till dina teorikurser kan du välja att under en termin praktisera vid ett företag, en organisation eller en myndighet. Om du väljer att praktisera har du möjlighet att praktiskt tillämpa teoretiska kunskaper och att pröva på att arbeta inom ett område som du tror kan bli ditt framtida arbetsfält. Praktiken ger, förutom relevant arbetserfarenhet, en uppfattning om vilka arbetsuppgifter utbildningen kan leda till samt viktiga referenser för framtiden.

Läs mer om praktik vid statsvetenskapliga institutionen.

Studera utomlands

För att öka din utlandserfarenhet och förbättra dina språkkunskaper kan du välja att studera en eller två terminer vid ett utländskt universitet. Kurserna du läser kan tillgodoräknas som del av din utbildning. Från och med fjärde terminen kan du åka på utbytesstudier.

Statsvetenskapliga institutionen har för närvarande utbytesavtal med över 30 institutioner respektive universitet i ett 20-tal länder. Läs mer om statsvetenskapliga institutionens utbytesmöjligheter.

Uppsala universitet har generella studieutbyten med fler än 400 universitet runt om i världen.

Karriär

Politices kandidatprogrammet är en bred utbildning, vilken har sin spegelbild i en bred arbetsmarknad efter examen. De flesta jobb finns inom organisationer (i Sverige och utomlands) samt inom stat och kommun. En ökad andel studenter har dock börjat söka sig till företag och den privata sektorn har idag blivit en allt viktigare arbetsgivare.

Som student har du stor valfrihet att kunna skapa din egen profil, vilket innebär att du själv kan inrikta dig på de arbetsuppgifter eller det område som intresserar dig mest.

Utexaminerade studenter kan arbeta som diplomater, säkerhetspolitiska analytiker, departements- och ambassadsekreterare, journalister, konsulter, finansanalytiker, tjänstemän i biståndsorganisationer, statistiker, policyspecialister, myndighetshandläggare, politiska sekreterare, strateger, utredare och forskare.

Våra studenter är idag bland annat diplomater inom FN:s organisationer och Sveriges ambassader, handläggare inom Sveriges Delegationer till OECD/FN och EU, departementssekreterare inom Regeringskansliet, programansvariga på Folke Bernadotteakademin, analytiker på Världsbanken, policyspecialister på SIDA, strateger inom Försvarsmakten, hållbarhetskonsulter på privata företag, internationella handläggare på Riksrevisionen, strateger inom Europaparlamentet, utredare på Statskontoret, politiska sekreterare för politiska partier, processamordnare på kommunen, processutvecklare på Tillväxtverket, statistiker på SBC.

Arbetsgivare finns såväl inom svensk utrikesförvaltning, departement och myndigheter, intresseorganisationer, kommuner och landsting, som inom den privata sektorn och internationella organisationer med verksamhet både i Sverige och utomlands. Du kan även arbeta inom journalistik och media.

Med en politices kandidatexamen är du behörig till ett flertal masterprogram, såväl nationella som internationella beroende på vald inriktning och profil. Vanliga fördjupningar är masterprogram i politik (t ex Politices masterprogram), det tvååriga masterprogrammet i freds- och konfliktstudier och Masterprogram i nationalekonomi. Andra program som också sökes av pol kand studenter är till exempel: Masterprogram i Euroculture, Masterprogram i international humanitarian action, Masterprogram i hållbar utveckling, Masterprogram i mänskliga rättigheter, Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier, och liknande.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Politices kandidatprogram

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2450 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare Marie Nylund

marie.nylund@statsvet.uu.se

018-471 12 04

Statsvetenskapliga institutionen

Östra Ågatan 19 753 22 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

Programstart och registrering

Välkommen till pol kand programmet hösten 2022!
Information till antagna. Reserv? Se info längre ner på sidan.

Introduktion till studierna och start på "Välkomstveckan" (Insparken) sker den 19 augusti kl 10.15 i Universitetshusets Aula

Registrering till programmet sker onsdagen den 17 och torsdagen den 18 augusti kl 09.30-11.30 och 13.00-16.00 (drop-in), i statsvetenskapliga institutionens lokaler, Gamla Torget 6, Badhuset, plan 7 (följ skyltarna i trapphuset - hiss finns). Vid detta tillfälle får du även möjlighet att skriva in dig i Uppsala Politices studerandes förening (UPS).

Registrering kan ske via ombud (antagningsbesked och fullmakt skall uppvisas). För att göra registreringen smidig och snabb sker registrering för de studenter vars efternamn börjar på bokstäverna A-K den 17:e och för övriga den 18:e.
 
Programmets inledande kurs, Statskunskap A 30 högskolepoäng, startar måndagen den 29 augusti kl 08.15 i Brusewitzsalen, på Campus Gamla Torget, Östra Ågatan 19. Preliminära scheman finns att tillgå via http://studium.uu.se . Du hittar även schema under dina tjänster i studentingången.
 
Obligatorisk webregistrering till Statskunskap A, 30 hp sker via Ladok: https://www.student.ladok.se/student/app/studentwebb/. I Ladok kommer du själv kunna se direkt om din registrering gått igenom. Du kan registrera dig mellan 2 och 22 augusti 2022. Den som inte registrerar sig inom utsatt tid och på angivet sätt mister sin plats.

Val av seminariegrupp för Statskunskap A sker via lärplattformen Studium, Valet öppnar den 24 augusti klockan 10:00 Observera att antalet platser per grupp är begränsat. Kursbeskrivning för Statskunskap A med litteraturlista hittar du här: https://uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=46253&lasar=22%2F23&typ=1
 
Information om kursupplägg, seminariematerial, studieanvisningar mm för delkurserna som ingår i Statskunskap A kommer att finnas tillgänglig i lärplattformen Studium.  Fr o m mitten av augusti kan du se detaljerad kursinformationen för Delkurs 1, Politisk teori. 7.5 hp.
 
Program för "Välkomstveckan" som arrangeras av studentföreningen Uppsala Politices Studerande (UPS), skickas ut i samband med urval 1 i juli.

Välkommen till Mentorsträffarna! Mer information med datum och tider kommer att finnas i augusti.

Kom ihåg att aktivera ditt studentkonto. Läs här om hur du gör: https://konto.weblogin.uu.se/index-en.html .

Gå gärna in på https://www2.uu.se/student/ny-student . Där hittar du en hel del praktisk information, bl a om Bostad, Studentportalen, Stöd och service för studenter mm.

Information om POL KAND programmet - basblocket, val av inriktningar, utbyte, praktik mm:
Tisdagen den 11/10 kl 10.15 - 12.00. Lokal: Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19.

Om du har frågor om programmet; antagning, introduktion, Statskunskap A mm, kontakta Marie Nylund 

Om du har frågor om Välkomstveckan, kontakta Inspark UPS 

Är du reserv till programmet?
Reserver kallas via antagning.se efter den 22 augusti.

Senast uppdaterad: 2021-03-02