Sociologiprogrammet

Läsåret 2021/2022

Bild för Sociologiprogrammet 2021/2022
Anmälan

Är du intresserad av sociala relationer och strukturer, samt deras roll i samhället? Sociologiprogrammet ger dig kunskap om hur makt, identitet och mångfald formar vår samtid och hur sociologin kan tillämpas i olika delar av samhället. Programmet ger dig förutsättningar att arbeta som till exempel utredare, omvärldsanalytiker eller projektledare inom både privat, offentlig och frivillig sektor. Det förbereder dig också för en akademisk karriär som forskare.

Om programmet

Programmet ges i Uppsala, omfattar tre års studier och vilar på sociologisk grund. Det är uppbyggt av en obligatorisk del, som innefattar ämnena sociologi och utbildningssociologi, och en valfri del, bestående av två terminer där du väljer kurser utifrån ett angivet kursutbud. Den sista terminen på programmet fördjupar du dig inom antingen sociologi eller utbildningssociologi, och skriver en kandidatuppsats inom det valda fördjupningsämnet.

Programmet ger dig som student en god skolning i vetenskapliga metoder och ett vetenskapligt förhållningssätt som är viktiga kompetenser både för en karriär inom akademin eller på den övriga arbetsmarknaden. Det finns idag ett behov att betona och klargöra strukturella förklaringsfaktorer för att förstå vår samtid. Programmet syftar till att ge dig som student ett utbildningsalternativ som förstår och förklarar samhället med utgångspunkt i frågor om strukturer, relationer och makt, till skillnad från utbildningar där till exempel individuella förklaringar står i förgrunden.

En ledande tanke med programmet är att du under din studiegång ska kunna välja breddning och fördjupning som du finner intressant. Programmet samverkar därför med en rad ämnen inom Uppsala universitet - såsom historia, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, ekonomisk historia, antropologi, idé- och lärdomshistoria - och har som mål att både skapa en gedigen sociologisk grund att stå på och en akademisk bredd. Inom programmet har du vidare möjlighet att göra praktik och därigenom bilda dig en mer konkret förståelse för relationen mellan teori och praktik inom sociologiområdet. Du ges också möjlighet att studera utomlands, vilket kan vara en betydelsefull kompetens i din framtida karriär.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med sociologi eller utbildningssociologi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Max Österman Borg
Från: Uppsala

Varför valde du den här utbildningen?
Jag har alltid varit väldigt nyfiken och har gillat att lära mig nya saker och ifrågasätta det vi tar för givet och beständigt. Efter gymnasiet valde jag att plugga filosofi som fristående kurs men jag var inte helt nöjd. Till stor del ville jag åt samhörigheten som ett program kan erbjuda. Genom Sociologiprogrammet kunde jag få det tillsammans med en möjlighet för mig att använda min kritiska disposition i förhållande till samhället vi lever i. Hittills är jag väldigt nöjd.

Hur är det att studera på ett universitet?
Det är utvecklande att få vara i en kontext med så pass specialiserad kunskap. Jag känner att det inspirerar en helt annorlunda framtidssyn. Man vet att för varje kurs så bygger man på sig själv och sin utbildning men även att studierna vid universitet i ett större perspektiv bidrar till vår gemensamma framtid.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
Jag älskar seminarium med stora diskussioner. Detta möte av olika perspektiv och åsikter som gemensamt berikar allas vår kunskap, särskilt när de utgår från klassiska sociologiska verk, det är en så speciell känsla.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
Första tiden så brukade dagarna ofta följa ett schema där man deltog i föreläsningarna eller seminarierna och därefter satt vi ett gäng och plugga i Engelska Parken vidare in på kvällen kunde vi gå på nation om det inte var tenta allt för snart.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
Första tiden var mycket speciell. Det gällde att fånga upp folk i några mindre träffar på nationer och liknande. Tillslut bjöd jag in alla till min lägenhet och efter dem första veckorna var vi rätt sammansvetsade.

Hur upplevde du första tentan?
Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. På ett sätt så är varje tenta likt den första. Lite ångest och stress innan man skriver, följt av ett enormt glädjerus och lättnad när den är inlämnad.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
I och med hur gammalt universitet är så känns det verkligen som att man är del av ett historiskt arv. Både intellektuellt och i studentlivet och traditionerna. 

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Jag kan bara rekommendera det. Se till att gå med i Sociologiska Föreningen så förbättras samhörigheten. Studierna blir roligare och bättre när man kan plugga i grupp och gå på sittningar, gasquer och liknande evenemang när det blir aktuellt igen.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Området kring Engelska Parken, särskilt Gamla Kyrkogården. Så otroligt vackert.  

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Svår fråga! Jag säger Gluntarne för de sammanfattar alla så bra, men till höst hoppas jag kunna säga faddringen/insparken.

Vad gör du om 5 år?
Drömmen är att få forska, föreläsa och doktorera inom sociologi. Så om 5 år är jag väl förhoppningsvis kvar inom institutionen iallafall.

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Under de tre första terminerna läser du sociologi och utbildningssociologi.

Termin fyra är en valbar termin bestående av ett angivet utbud av kurser på 30 hp. Utbudet kan variera något från termin till termin men du har alltid platsgaranti till någon av de angivna kurserna. Det finns även goda möjligheter att åka utomlands för utbytesstudier, antingen till något av de partneruniversitet som institutionerna själva samarbetar med eller till något av de cirka 150 universitet världen som Uppsala universitet har generella utbytesavtal med.

Termin fem är en specialiseringstermin. Det innebär att du som student läser fördjupande kurser inom sociologi som du själv väljer. Här finns också möjligheter att göra praktik och du läser då praktikkurser på 7,5 hp eller 15 hp. Praktikkurserna syftar till att du som student ska träna dig i att använda förvärvade kunskaper på en arbetsplats, exempelvis myndighet, organisation eller företag. Liksom termin fyra lämpar sig denna termin bra för utbytesstudier.

Termin sex väljer du att fördjupa dig antingen inom sociologi eller utbildningssociologi.

Kurser inom programmet

Termin 1
Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp

Termin 2
Utbildningssociologi A, 30 hp

Termin 3
Sociologi B/Utbildningssociologi B, 30 hp (gemensam kurs)

Termin 4
Valbara kurser, 30 hp eller utbytesstudier

Termin 5
Specialisering, praktik eller utbytesstudier

Termin 6
Sociologi C, 30 hp eller Utbildningssociologi C, 30 hp

Om undervisningen

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar, gruppövningar och handledning. Möjlighet till praktik ges. Individuell kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga prov. Andra examinationsformer kan förekomma.

Studera utomlands

Vi uppmuntrar till utbytesstudier. Möjlighet ges inom programmet under en eller två terminer, antingen genom ett avtal som institutionerna har eller genom Uppsala universitets generella utbytesavtal.

Karriär

Sociologisk kompetens är användbar inom många verksamheter där kunskap om samhället, sociala relationer och samspelet mellan grupper och individer krävs och där färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation, analys, kvalitetssäkring och projektledning eftersöks. Det handlar om tjänster inom en rad områden, exempelvis

  • välfärd
  • politik
  • arbetsmarknad och arbetsliv
  • ekonomi
  • utbildning
  • religion
  • mångfald, jämställdhet och jämlikhet.
Exempel på tjänstetitlar är utvärderare, utredare, projektledare, omvärldsanalytiker, handläggare etc.

Programmet ger en god förberedelse för dig som vill fortsätta studierna med ett masterprogram som sedan kan leda fram till en forskarutbildning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Sociologiprogrammet

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P2410 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare, sociologi

studievagledare@soc.uu.se

Studievägledare, utbildningssociologi

studievagledare@edu.uu.se

Sociologiska institutionen

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 624, 751 26 UPPSALA

info@soc.uu.se

Programstart och registrering

Registreringsinformatio: 
När du blivit antagen till Sociologiprogrammet måste du registrera dig för att påbörja dina studier. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på programmets första kurs Sociologi och Socialpsykologi A 30hp. För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 23 augusti. Du når Ladok för studenter och annan viktig information via Studentingången: www.uu.se/student.

Villkorligt antagen? 
Om du blivit villkorligt antagen måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Kontakta studieadministrationen på info@soc.uu.se senast den 23 augusti, för att vara säker på att behålla din plats.

Reservplacerad? 
Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post eller telefon om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 24 augusti.

Programstart: 
Programmet startar med information och en föreläsning den 30 augusti. Mer om programstarten hittar du på programmets sida i Studium.

Senast uppdaterad: 2021-03-02