Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering

Läsåret 2023/2024

Bild för Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering 2023/2024
Anmälan

Samhällsplanering är avgörande för ett vardagsliv och en hållbar livsmiljö i städer och på landsbygden. Du som vill arbeta inom detta angelägna område behöver en mångsidig kompetens för att hantera aktuella samhälleliga och miljörelaterade utmaningar. Kandidatprogrammet i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering förbereder dig för planeraryrket i en alltmer globaliserad värld. Utbildningen vänder sig till dig som lockas av verklighetsförankring, helhetssyn och studentnära pedagogik.

Programmet ges på Campus Gotland, i Visby.

Om programmet

Samhällsplaneringen är i ständigt behov av att hitta lösningar i en föränderlig värld. Utbildningen fokuserar på samhällsplaneringens teoretiska innebörd och praktiska sammanhang, med speciell inriktning mot miljöfrågor, resursanvändning och globaliseringsprocesser. Programmet framhåller samhällsplaneringens alltmer mångsidiga roll i arbetet för en hållbar och rättvis samhällsutveckling.

Utbildningen tar fasta på att du med din specialistkunskap som samhällsplanerare ska förstå större sammanhang och utifrån detta kunna bidra till lösningar som skapar hållbarhet både lokalt och globalt. Det innebär även att du ska kunna analysera samhällsplaneringens teoretiska såväl som praktiska förutsättningar i svenska och internationella sammanhang.

Programmet har sin hemvist på Campus Gotland i Visby. På Gotland, med dess dynamiska och studentcentrerade atmosfär, erbjuder vi en mångfald av undervisningsformer för att stödja och forma ditt lärande. Utbildningen innehåller exkursioner, fallstudier, övningar och andra studentaktiva moment för att åskådliggöra programmets tematiska inriktning och praktiska relevans, i den unika närmiljön såväl som genom nedslag i andra områden i Sverige. Programmet ställer höga krav på att utveckla skriftliga och muntliga kommunikativa färdigheter och det ömsesidiga lärandet i studentgruppen. Därmed tränas färdigheter som är viktiga i samhällsplanerarens yrkesutövning.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med samhällsgeografi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Lisa Heinius
Från: Gotland

Varför valde du den här utbildningen?
Jag hade egentligen tänkt läsa till miljövetare, men fastnade för planeringsaspekten. Det verkade spännande att samordna och möjliggöra för förändringar och lösningar ur många olika perspektiv och på många olika nivåer i samhället. Jag fick känslan av att man skulle få arbeta med många olika sorters situationer. Det lät spännande.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Min upplevelse av Campus Gotland är bra. Kul med fina lokaler och mycket resurser! Uppsala universitet har ju dessutom sin egen riddare här på ön, det är det inte alla universitet som har! 

Vilket är ditt mål med utbildningen?
Kanske är ett tråkigt svar, men mitt mål är rent krasst att få ett jobb. Haha! Och att i och med det fortsätta bygga min och andras framtid här på Gotland. Det vore roligt att jobba som konsult och ta del av olika internationella projekt, eller för den delen jobba med regionens samhällsplanering på en mer lokal skala. Det finns mycket planering och positioner där ute att upptäcka! 

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
Det jag tycker har varit mest intressant hitintills har varit vikten av att hantera komplexa problem med komplexa lösningar. Eller, ja, snarare att man i sitt lösningstänk måste vara medveten om hur en åtgärd påverkar omgivningen. Det är lätt att bara tolka ett problem ur en vinkel, och således missa vilka konsekvenser en lösningsåtgärd kan medföra. Svårt, men spännande och utmanande! Man märker snabbt hur beroende man är av "laget" runtomkring sig. Det är en central del av utbildningen att förbättra sina färdigheter i att samarbeta med andra. 

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
Första tiden var lite omtumlande: man skulle lära känna en helt ny vardag! Men det kändes som att våra lärare hade det i åtanke. De första uppgifterna var rätt orienterande i sin karaktär och vi kastades snabbt in i grupparbeten med varandra. Det var ett rätt skönt och naturligt sätt att lära känna klassen på. 

Hur upplevde du första tentan?
Lite nervös, jag var lite osäker på ungefär vad det skulle innebära att skriva en tenta. Men jag var också taggad, det var kul att få prova sina färdigheter! Jag lärde mig dock rätt snabbt vikten av att vara väl orienterad i kursmaterialet innan själva tentan, annars går mycket av tiden åt till att lokalisera rätt källor. 

Berätta om studentlivet!
Jag tillhör den kategorin studenter som redan har haft ett etablerat sammanhang i staden där jag läser, så mitt studentliv har mest bestått av själva utbildningen och pluggtid med kursare. En del av mina kursare har exempelvis flyttat till Visby för utbildningens skull, vad jag förstått så har det varit viktigt för dem med Rindi (som är studentkåren här på Campus Gotland) och andra sociala plattformar som existerar kring Campus. Överlag så skulle jag vilja tipsa om att njuta av studietiden: Det är arbetsamt, särskilt om man bollar studierna med extrajobb, men innebär också mycket friheter. Och det är kul att lära sig nya saker, det ska man inte glömma bort! 
 

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
Jag skulle ge tipset om att våga vara nyfiken! En del av orden som beskriver utbildningen kan kanske kännas lite svåra. Vad innebär egentligen planering i samhället, och hur är resurser kopplat till rättvisa? Inledningen består av mycket orientering: man får hjälp att tolka samhället och hur planeringen fungerar inom det. Ett annat personligt råd skulle vara att ta sig ordentligt med tid för studierna. Det är värt det att vara väl förberedd, och blir roligare att lära sig nytt om man hänger med! 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Strandpromenaden! 200 meter från Campus ligger havet! 

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
När de nya ettorna leds genom Visby av Kunskapens Riddare.

Vad gör du om 5 år?
Yrkesmässigt så hoppas jag att jag jobbar åt regionen, eller via länsstyrelsen. Gärna med projekt som innebär gräsrotsengagemang som kan förverkliga exempelvis EU-stöd på ett långsiktigt och hållbart sätt. Jag hoppas jag får jobba med långsiktiga projekt, och inte bara kortare initiativ. 

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Under programmets tre år läser du en blandning av ämnesspecifika kurser och moment med mer tematiska och mångvetenskapliga inslag. En del av programmets innehåll är inriktat på problemlösning och en del på arbetslivsrelaterade övningar knutna till pågående planärenden och projekt. Genom dina återkommande möten med externa representanter får du konkreta exempel på aktuella regionala och internationella utmaningar inom samhällsplaneringen. Dessa möten stärker kontakten mellan din utbildning och arbetsmarknaden.

Utbildningen inleds med kurser som ger grundläggande teoretisk och praktisk kunskap. Termin ett fokuserar på grundkunskaper i samhällsplanering. Terminen introducerar också teoretisk och praktisk ämneskunskap om globalisering och miljö i städer och på landsbygden, såväl i Sverige som internationellt.

Därefter följer stegvis fördjupning av dina ämneskunskaper samt en ökad förmåga att tillämpa kunskaper i ett mångvetenskapligt sammanhang. Under termin två vidareutvecklar och fördjupar du färdigheter i att förstå, analysera och hantera aktuella utvecklingar och utmaningar inom samhällsplanering i ett rättvise- och maktperspektiv. Fördjupning sker också genom att du får ökade färdigheter, kunskaper och "verktyg" för att kritiskt analysera och tillämpa samhällsplaneringens praktik och teori. Termin två avslutas därför med en praktisk plananalys och metodstudier.

Termin tre och fyra består av kurser med en både arbetsmarknadstillvänd och analytisk inriktning, i form av statistik, kvantitativ metod och GIS (geografiska informationssystem), miljö- och förvaltningsrätt, samt hållbar stadsplanering. Kurserna erbjuder breddning genom att de ger ytterligare perspektiv på frågeställningar som behandlats under tidigare programkurser och ökad fördjupning inom programmets fokusområden. Termin fem omfattar valfria kurser. Termin sex omfattar ett tvärvetenskapligt projektarbete om planering och hållbar energiomställning samt en självständig uppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

Introduktion till samhällsplanering, 15 hp

Den urbana miljön, 7,5 hp

Landskap i förändring, 7,5 hp

Termin 2

Det offentliga rummet, 7,5 hp

Den nya landsbygden, 7,5 hp

Plananalys och kvalitativ metod, 15 hp

Termin 3

Statistik för samhällsplanerare, 15 hp

Geografiska informationssystem (GIS) och kvantitativ metod, 15 hp

Termin 4

Miljö- och förvaltningsrätt för samhällsplanerare, 15 hp

Resurser, teknologier och hållbar planering, 15 hp

Termin 5

Valfria kurser, 30 hp

Termin 6

Samhällsplanering och energiomställning, 15 hp

Självständigt arbete med inriktning mot samhällsplanering, 15 hp

Om undervisningen

Programmets pedagogiska idé är att utbildningen ska stimulera ett självständigt, kritiskt och nyansrikt förhållningssätt till samhällsplaneringens möjligheter och begränsningar i skiftande kontexter. I sin yrkesroll ska en samhällsplanerare kunna förmedla ståndpunkter och resonemang i dialog med andra. Under studietiden behöver du därför ta del av aktuell forskning, författa egna texter, samt analysera och diskutera befintliga planeringsfall. Övning i att kommunicera dina insikter och argument på ett genomtänkt sätt, såväl skriftligt som muntligt, kännetecknar hela utbildningen.

Undervisningen är upplagd på ett sätt som ger dig utrymme att utveckla ett sådant förhållningssätt och sådana kompetenser, inte minst genom delaktighet i flera olika studentaktiva undervisningsformer som seminarier, analysövningar, studiebesök, och gruppuppgifter. Även utbildningsformer som självstudier och föreläsningar är givetvis betydelsefulla för programmet. Vi använder e-lärandeteknik som komplement till den campusbaserade undervisningen.

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga dina studier till ett universitet utomlands under en termin eller mer. Uppsala universitet har utbytesprogram med ett stort antal lärosäten i olika länder och du kan får hjälp med att hitta de kurser som passar dig och som kan tillgodoräknas i examen.

Karriär

Samhällsplanerare har en bred arbetsmarknad såväl i Sverige som internationellt. Utbildningen förbereder dig för en mångsidig planerarroll som ger flera karriärmöjligheter inom såväl statliga och kommunala myndigheter, som privata konsultföretag, utredningsinstitut och ideella organisationer. Programmet förbereder dig för arbetsuppgifter exempelvis inom detalj- och översiktsplanering, strategisk utveckling på lokal och regional nivå, internationellt utvecklingsarbete, hållbarhetsfrågor, omvärldsanalys eller miljövård.

Efter examen från programmet kan du också fortsätta dina studier på avancerad nivå med en masterutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P2215 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programsamordnare Tom Mels

tom.mels@kultgeog.uu.se

018-471 83 51

Kulturgeografiska institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 57 Visby

0498-10 82 45

Senast uppdaterad: 2021-03-02