Samhällsplaneringsprogram

Läsåret 2023/2024

Bild för Samhällsplaneringsprogram 2023/2024
Anmälan

Vill du bidra till ett hållbart och fungerande samhälle? Samhällsplaneringsprogrammet utvecklar din förmåga att analysera samhällets utmaningar, att balansera olika samhällsaktörers intressen och behov, samt att bidra till hållbara lösningar. Samhällsplanerare återfinns i såväl offentlig som privat sektor, med uppdrag inom till exempel lokal och regional utveckling, stadsplanering, klimatanpassning, infrastruktur och kommunikation, samt geografiska informationssystem (GIS).

Om programmet

Samhällsplaneringsprogrammet förbereder dig för ett arbete där du är med och utformar det framtida samhället. Programmet utvecklar din förmåga att identifiera och analysera planeringsproblem ur olika perspektiv, göra konsekvensanalyser av beslut, föreslå lösningar, samt initiera och genomföra projekt. Förutom specifika kunskaper inom planeringens teori och praktik, lägger programmet stor vikt vid utvecklingen av din förmåga till kritiskt tänkande och vetenskaplig analys.

Samhällsplaneringsprogrammet bygger på ett samarbete mellan samhällsgeografi, statskunskap och sociologi, samt statistik och juridik. I fokus för studierna står samhällsplaneringens geografiska förutsättningar, demokratiska principer och juridiska ramar, liksom samhällsplaneringens betydelse för individens välfärd. Ett centralt tema genom hela utbildningen är samhällsplaneringens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling, liksom de utmaningar och möjligheter som globaliseringen innebär.

Utbildningen ger dig:

  • en teoretisk kunskapsbas inom samhällsgeografi, statskunskap och sociologi, samt juridik och statistik
  • ett program där fältarbete, studiebesök och exkursioner är centrala inslag
  • möjlighet till praktik och utlandsstudier

Under utbildningen läser du kurser särskilt anpassade för ett yrkesliv inom samhällsplanering. Du får kunskaper och färdigheter inom geografiska informationssystem (GIS), med möjlighet till ytterligare fördjupning. Programmet ger även möjlighet till valfri breddning eller fördjupning under programmets två sista terminer, vilket kan utmärka dig på arbetsmarknaden.

Du får ta del av gästföreläsningar med praktiserande planerare, likaså tillgång till nätverk och ett aktivt föreningsliv genom Föreningen samhällsvetarna.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med samhällsgeografi som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Carl Björkman
Från: Vasa, Finland

Varför valde du den här utbildningen?
Dels var det Uppsala som studiestad som lockade och dels så ville jag ha den frihet som kommer med att studera på ett större universitet i och med det bredare utbudet av kurser.

Hur är det att studera på ett universitet?
Det självständiga arbetet på universitetet passar mig bra. Dessutom finns det stor frihet att även inom kurser specialisera sig på vissa frågor eller ämnen vilket känns meningsfullt och bra!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
Efter att jag har tagit min kandidatexamen från Uppsala kommer jag förhoppningsvis att fortsätta med att läsa en master. Just nu lutar det åt något EU-program där man kan läsa på olika orter inom unionen men det vänder med vinden och jag har antagligen en ny plan i morgon. Det är också det fina med universitetsstudier att jag inte behöver bestämma mig ännu.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
Staden och traditionerna kring universitetet. Nationer och föreningar ger en genast ett sammanhang och en plats i staden, det gör att man inte behöver känna sig orolig om man, som jag, flyttar hit från annan ort eller till och med annat land.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
Det jag hittills har tyckt var mest intressant var GIS (geografiska informationssystem)!

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
Jag föll snabbt in i flera olika sociala sammanhang, dels genom föreningens inspark, dels genom engagemang på nationer och dels genom körsång. Det finns en plats och ett sammanhang för alla nya studenter i Uppsala och då alla äldre studenter också en gång har varit nya har alla kunskap om hur man hittar det som de tycker att är bäst.

Berätta om studentlivet!
Studentlivet är olikt allt annat, det finns så mycket som jag berättar om för människor som inte studerar i Uppsala som verkar fullständigt befängt. Sitta på ett tak iklädd frack och sjunga en varm sommarnatt, springa runt i hela Uppsala utklädd till en sexig julklapp, serenadnätter, forsränningar, studentmössor och en och annan bok som öppnas lite nu och då. Studentlivet går inte att beskriva för hälften av tiden vet jag inte ens själv vad som händer. 

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
Alfvénsalen, Carolina Rediviva och Tornrummet på Västgöta nation.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
Körtraditionen.

Vad gör du om 5 år?
Förhoppningsvis har jag nyligen avslutat mina masterstudier och jobbar på ett företag eller en myndighet som jobbar med infrastrukturplanering.

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Samhällsplaneringsprogrammet består av sex terminer (180 högskolepoäng). Under de första fyra terminerna läser du programspecifika obligatoriska kurser, medan de två sista terminerna ägnas åt valfria kurser.

Programmet inleds med en introduktionstermin som utformats i ett samarbete mellan ämnena samhällsgeografi, statskunskap och sociologi. Här ges en orientering i samhällsplaneringens grundläggande förutsättningar och betydelse i det moderna samhället, med hållbar utveckling och globalisering som centrala teman.

Den andra terminen ägnas åt kurser i statistik och geografiska informationssystem (GIS), som bägge erbjuder viktiga verktyg för samhällsanalys.

Den tredje terminen består av en kurs i fastighetsrätt för samhällsplanerare (kursen räknas som handelsrätt) samt en kurs om regionala och lokala utvecklingsstrategier. Båda kurserna innehåller projektarbeten med utgångspunkt i praktiknära planeringsproblem.

I fokus för den fjärde terminen står det vetenskapliga hantverket, med kurser i teori, vetenskaplig metod samt ett självständigt uppsatsarbete inom samhällsgeografi (15 hp). När du avslutat den fjärde terminens kurser med godkänt resultat har du uppnått 90 hp (med successiv fördjupning) inom samhällsgeografi, och har därmed huvudområdet för examen klart.

De femte och sjätte terminerna är relativt fria. Ett alternativ är att läsa vidare inom statskunskap eller sociologi (programmets introduktionstermin ger behörighet till B-kurserna i dessa två ämnen), statistik, juridik (handelsrätt) eller GIS. Ett annat alternativ är att använda dessa terminer till att bredda dina kunskaper genom att välja andra kurser som kan vara relevanta för din karriär eller som vidareutvecklar dina intressen. Ytterligare ett alternativ är att genomföra en praktikkurs under en av dessa terminer.

Kurser inom programmet

Termin 1

Planering, befolkning och politik, 15 hp

Hållbar utveckling och globalisering, 15 hp

Termin 2

Statistik för samhällsplanerare, 15 hp

Geografiska informationssystem i samhällsplaneringen, 15 hp

Termin 3

Fastighetsrätt för samhällsplanerare, 15 hp

Regionala och lokala utvecklingsstrategier, 15 hp

Termin 4

Planering i idé och praktik, 7,5 hp

Metod och analys, 7,5 hp

Uppsats i samhällsgeografi med planeringsinriktning, 15 hp

Termin 5 och 6

Valfria studier eller praktik

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. I utbildningen möter du olika undervisningsformer. På föreläsningarna ger läraren överblick och perspektiv på kurslitteraturen, medan seminarierna erbjuder möjlighet till djupare diskussioner i mindre grupper kring kursernas centrala frågeställningar. På övningarna och i projektarbetena utvecklar du din förmåga att lösa planeringsrelevanta uppgifter. Genom skriftliga inlämningsuppgifter och uppsatser, som sedan diskuteras i grupp, lär du dig grunderna för vetenskaplig argumentation och kritik.

Ett annat viktigt inslag är exkursioner och fältarbeten där planeringsfrågor analyseras och diskuteras med den fysiska miljön eller platsen som utgångspunkt. Vistelserna i fält kan vara mellan en halv dag eller en knapp vecka. Ofta är exkursionerna utanför Uppsala.

Genom hela utbildningen förväntas du som student ta ansvar för att självständigt läsa kurslitteraturen, liksom att förbereda dig för och aktivt delta i seminarier och övningar. Kurslitteraturen innehåller texter på svenska och engelska. Undervisningen sker normalt på svenska, men inslag på engelska kan förekomma.

Väljer du att göra praktik får du då möjlighet att utveckla din förmåga att arbeta självständigt och i samverkan med andra. Praktiken syftar till att du som studerande ska träna dig i att använda förvärvade kunskaper i arbetsuppgifter på en arbetsplats. De arbetsplatsförlagda studierna kan genomföras vid myndigheter, organisationer eller företag. Praktik kan endast ske på en arbetsplats som berörd institution har godkänt.

Studera utomlands

Du har möjlighet att förlägga dina studier utomlands, i första hand under termin fyra och fem. Uppsala universitet har utbytesprogram med ett stort antal lärosäten i olika länder och du kan få hjälp med att hitta kurser som passar dig och som kan tillgodoräknas i examen.

Karriär

Samhällsplaneringsprogrammet vilar på ett samarbete mellan olika ämnen, som alla ger kunskaper och färdigheter som efterfrågas inom det breda fältet samhällsplanering, både inom Sverige och internationellt. Programmets upplägg gör det möjligt för dig att fördjupa dig inom specifika samhällsplaneringsområden. Efter examen från programmet kan du också fortsätta dina studier på avancerad nivå med en masterutbildning.

Våra tidigare studenter återfinns inom statlig förvaltning, kommuner, länsstyrelser och andra regionala myndighetsorgan, nationella och internationella organisationer, liksom i konsultföretag med inriktning mot samhällsbyggnad.

Läs våra alumnberättelser för att få mer inblick i kopplingen mellan utbildningen och arbetslivet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Samhällsplaneringsprogram

180 hp

VT 2024, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 oktober 2023

Anmälningskod: UU-P7210 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Du kan få svar på vanliga frågor om programmet på vår FAQ-sida.

Kontakt

Programsamordnare Peeter Maandi

peeter.maandi@kultgeog.uu.se

018-471 63 57

Kulturgeografiska institutionen

Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-03-02