Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap 2020/2021

Bild för Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap 2020/2021
 • 180 HP
 • Visby
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Kandidatprogrammet i systemvetenskap är ett brett samhällsvetenskapligt IT-program för dig som är intresserad av en modern, konkurrenskraftig utbildning inom en växande bransch med goda framtidsutsikter. En systemvetenskaplig utbildning erbjuder möjlighet att inte bara följa utan leda den snabba utvecklingen inom IT-området.

Inriktningen systemutveckling ges i Uppsala.
Inriktningen programvaruteknik ges i Visby.

Om programmet

En systemvetare utvecklar IT-system och har god förståelse hur IT används av och skapar nytta för människor såväl i privatliv som i yrkessituationer. Idag är IT en självklar del av vår vardag. Den snabba digitaliseringen av samhällsfunktioner och utvecklingen mot ett starkare kunskapssamhälle kommer att kräva många nya kompetenta systemvetare.

I en globaliserad värld finns ökade krav på tillgänglighet och kontakt mellan människor. Där spelar kommunikation och nätverkande genom appar och social media en stor roll. Idag är appar och webbsidor en naturlig del av både arbete och vardagsliv. Utbildningen förutsätter ett intresse för hur modern IT kan vara till nytta för människor - däremot krävs inga särskilda IT-kunskaper för att påbörja utbildningen.

Du lär dig hela systemutvecklingsprocessen med kravhantering, design, programutveckling, testning och modifiering, vilket inkluderar programmering. Du förbereds för att tillsammans med uppdragsgivare, användare och tekniker utveckla nya IT-system. Som systemvetare får du arbeta både med människor - för att utreda hur tekniken kan skapa nytta - och med teknik, exempelvis utveckling av webbapplikationer samt design och implementation av databaser. Det är en verkligt rolig utmaning att genom teknikutveckling förändra och förbättra tillvaron för människor, organisationer och samhället i stort. I utbildningen läser du kurser som förbereder dig inför detta och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med informationssystem som huvudområde. Efter två års studier är det även möjligt att erhålla en högskoleexamen med inriktning mot programvaruteknik.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Nika Mahani
Kommer från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Att plugga någonting inom IT kändes självklart för mig eftersom jag hade pluggat teknik under gymnasiet. Ju mer jag läste på om programmet, desto mer insåg jag att det var det rätta valet för mig. Innehållet i utbildningen överensstämde väldigt bra med det jag var intresserad av och den breda arbetsmarknaden lockade.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Absolut och lite till! Utbildningen har ett sånt brett innehåll där man lär sig i både de teoretiska och praktiska ämnena. Detta gör att utbildningen blir mer intressant och roligt då man testar sina teoretiska kunskaper genom att utföra de praktiskt.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det är mycket på utbildningen som jag tycker är intressant. Men jag måste säga programvaruprojektet då vi fick utföra ett projekt hos ett företag och stå på våra egna ben och visa det som vi har lärt oss under utbildningens gång.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Under första tiden så kändes det lite svårt då var jag helt ny i staden och kände INGEN. Men under lamningen – välkomsteventet för nya studenter – så fick jag lära känna nya människor som hade samma intresse som jag. Visby är en sådan liten och mysig stad och därför är det enklare att skaffa nya vänner då de flesta sitter i samma sits.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Den är väldigt bra. Vi är en ganska liten klass på cirka 25 studenter som det är enkelt att skapa en närmare relation med. En annan sak som uppskattas av studenter inom mitt program är ”systemet” som är ett rum som tillhör just vårt program. Då man ser alla studenter från årskurs 1–3 och kan hjälpa varandra med plugget, hänga, studera och lära känna varandra.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att det finns möjlighet till utlandsstudier, ta en praktikkurs och strukturera pluggandet baserat på det som man själv är intresserad av. Studentlivet är en annan sak som är väldigt bra med Uppsala universitet vilket man får möjlighet att uppleva.

Vad har varit mest utmanande?
– Jag skulle säga första terminen. Övergången från gymnasium till universitet. Att hitta en bra studieteknik för hur man ska plugga och ta sitt eget ansvar. Därför har ”systemet” varit en jättebra möjlighet där man kunde sitta med andra studenter och plugga tillsammans och hitta en bra rutin för pluggandet.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att kunna tillämpa och använda allt som jag har lärt mig under min studietid och bidra med något meningsfullt inom IT-branschen.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Visby?
– Skulle säga promenaden vid stranden och alla mysiga ute serveringar och caféer.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Lamningen har varit det roligaste traditionen då var man helt ny och fick lära känna massa nya människor och till och med vänner för livet.

Vad gör du om fem år?
– Om fem år så jobbar jag förhoppningsvis inom front-end för ett stort företag.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp) med minst 90 hp inom huvudområdet informationssystem och 60 hp i programvaruteknik.

År 1
Det första året ger en introduktion till de två ämnesområdena omfattande systemutveckling, programutveckling, databaser och webbprogrammering. Dessutom studeras algoritmer och datastrukturer, vilket ger fördjupad förståelse för olika aspekter av programvaruutveckling.

År 2
Under utbildningens andra år fördjupas kunskaperna i databaser, programmering, kvalitetssäkring av programvara, webbteknik, systemarkitektur samt informations- och IT-säkerhet. Andra året avslutas med ett programvaruprojekt som ger möjlighet för studenten att efter två års avklarade studier erhålla en högskoleexamen med programvaruteknik som huvudämne.

År 3
Tredje året inleds med en termin bestående av valfria kurser. Under sista terminen ges en kurs i forskningsmetod och en kurs i dataanalys. Programmet avslutas med ett examensarbete.

Om undervisningen

Programinriktningen programvaruteknik ges i Visby. Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Arbete sker ofta i form av projekt där samverkan är en viktig förutsättning. En del av kurserna kan komma att ges på engelska. Mer praktiskt inriktad undervisning är laborationer vid datorer samt handledning av inlämningsuppgifter och uppsats. Examination av kurser sker i form av skriftliga prov, seminarier och inlämningsuppgifter.

Studera utomlands

Du som studerar vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med en periods studier vid lärosäten utomlands. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina studier men det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Karriär

Som systemvetare kan man jobba i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt. Självklart kan du även satsa på en karriär som forskare.

Yrkesbenämningar är till exempel

 • systemutvecklare
 • projektledare
 • systemarkitekt
 • spelutvecklare
 • testledare
 • applikationsutvecklare
 • programmerare, webbutvecklare
 • databasdesigner
 • IT-strateg
 • verksamhetsutvecklare eller
 • IT-pedagog.
Utbildningen ger behörighet till masterutbildningar vid Uppsala universitet i systemvetenskap, i människa-datorinteraktion och i management, kommunikation och IT samt i förlängningen forskarutbildning inom området informationssystem.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Programvaruteknik

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P2203 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Systemutveckling, Uppsala: Tina Kekkonen

studievagledare@im.uu.se

018-471 10 70

Programvaruteknik, Visby: Thomas Ejnefjäll

thomas.ejnefjall@im.uu.se

0498-10 82 75

Institutionen för informatik och media, Uppsala

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 Uppsala

018-471 10 11, 018-471 10 10

Institutionen för informatik och media, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 Visby

0498-10 82 00

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.