Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap 2022/2023
Anmälan

Systemvetare leder den snabba utvecklingen inom IT-området och skapar nytta för människor såväl i deras privatliv som i yrkessituationer. Som systemvetare utvecklar du de mjukvaror och IT-system som finns i olika appar, webbsidor, servrar och databaser. Genom Kandidatprogrammet i systemvetenskap med inriktning mot programvaruteknik får du den kompetens som behövs för att möta den snabba digitaliseringen.

Inriktningen systemutveckling ges i Uppsala.

Inriktningen programvaruteknik ges i Visby.

Om programmet

Systemvetare utvecklar IT-system och behöver god förståelse för hur IT används och skapar nytta. Som programmerare är ditt jobb att identifiera problem, formulera lösningar och planera för hur de ska kunna genomföras. När du läser systemvetenskap - programvaruteknik ligger fokus på tekniska möjligheter, dataanalys och visualisering som utgångspunkter för utveckling av värdeskapande IT-applikationer. Du behöver inga tidigare IT-kunskaper men du bör vara intresserad av hur modern IT kan vara till nytta för och stödja människor i arbete och vardagsliv.

Utbildningen ger dig:

 • en teknisk kompetens inom programvaruteknik som är unik bland systemvetare
 • en tydlig arbetslivskoppling där du kan arbeta med alla delar inom systemutveckling
 • erfarenhet av att arbeta med externa kunder.

Som systemvetare arbetar du både med människor och teknik. Du lär dig hela systemutvecklingsprocessen med design, programmering, kravhantering, testning och modifiering. Du förbereds för att i team utveckla nya IT-system tillsammans med uppdragsgivare och användare. Det är en rolig utmaning att genom systemutveckling förändra och förbättra tillvaron för människor, organisationer och samhället i stort.

Till skillnad från andra systemvetenskapliga utbildningar ger inriktningen mot programvaruteknik dig en teknisk sakkunskap som är unik. Våra forskare och dina lärare är bland de bästa i landet. Du får som student ta del av det allra senaste inom en bransch där utvecklingen går snabbt framåt.

Programvaruteknik - Kandidatprogram i systemvetenskap ges endast på Campus Gotland. Här studerar du i mindre grupper nära våra lärare och forskare. Vi ger dig förutsättningar att utveckla dig själv och dina studier på ett sätt som är unikt för den gemenskap som bara finns på Camus Gotland. Här blir varje student sedd.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Social Science) med informationssystem som huvudområde. Efter två års studier är det även möjligt att erhålla en högskoleexamen med inriktning mot programvaruteknik.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Nika Mahani
Kommer från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Att plugga någonting inom IT kändes självklart för mig eftersom jag hade pluggat teknik under gymnasiet. Ju mer jag läste på om programmet, desto mer insåg jag att det var det rätta valet för mig. Innehållet i utbildningen överensstämde väldigt bra med det jag var intresserad av och den breda arbetsmarknaden lockade.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Absolut och lite till! Utbildningen har ett sånt brett innehåll där man lär sig i både de teoretiska och praktiska ämnena. Detta gör att utbildningen blir mer intressant och roligt då man testar sina teoretiska kunskaper genom att utföra de praktiskt.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det är mycket på utbildningen som jag tycker är intressant. Men jag måste säga programvaruprojektet då vi fick utföra ett projekt hos ett företag och stå på våra egna ben och visa det som vi har lärt oss under utbildningens gång.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Under första tiden så kändes det lite svårt då var jag helt ny i staden och kände INGEN. Men under lamningen – välkomsteventet för nya studenter – så fick jag lära känna nya människor som hade samma intresse som jag. Visby är en sådan liten och mysig stad och därför är det enklare att skaffa nya vänner då de flesta sitter i samma sits.

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Den är väldigt bra. Vi är en ganska liten klass på cirka 25 studenter som det är enkelt att skapa en närmare relation med. En annan sak som uppskattas av studenter inom mitt program är ”systemet” som är ett rum som tillhör just vårt program. Då man ser alla studenter från årskurs 1–3 och kan hjälpa varandra med plugget, hänga, studera och lära känna varandra.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Att det finns möjlighet till utlandsstudier, ta en praktikkurs och strukturera pluggandet baserat på det som man själv är intresserad av. Studentlivet är en annan sak som är väldigt bra med Uppsala universitet vilket man får möjlighet att uppleva.

Vad har varit mest utmanande?
– Jag skulle säga första terminen. Övergången från gymnasium till universitet. Att hitta en bra studieteknik för hur man ska plugga och ta sitt eget ansvar. Därför har ”systemet” varit en jättebra möjlighet där man kunde sitta med andra studenter och plugga tillsammans och hitta en bra rutin för pluggandet.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att kunna tillämpa och använda allt som jag har lärt mig under min studietid och bidra med något meningsfullt inom IT-branschen.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Visby?
– Skulle säga promenaden vid stranden och alla mysiga uteserveringar och caféer.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Lamningen har varit det roligaste traditionen då var man helt ny och fick lära känna massa nya människor och till och med vänner för livet.

Vad gör du om fem år?
– Om fem år så jobbar jag förhoppningsvis inom front-end för ett stort företag.

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Systemvetenskap handlar om att utveckla och tillämpa informationsteknik (IT) för att lösa problem samt identifiera och skapa nya möjligheter för människor, organisationer och samhälle.

Inom programmets ramar kommer du att läsa:

 • Programvaruteknik, vilket blir din specialisering, 60 hp
 • Informationssystem, 90 hp
 • Valfria kurser eller utlandsstudier 30 hp

Programvaruteknik

Dagens programvaror bygger till stor del på mobil- och webbteknik, oavsett om de ska användas på internet eller internt på ett företag. Kurser inom programvaruteknik behandlar metoder, tekniker och verktyg för att utveckla programvara. Programmeringen handlar om att skapa program som är säkra och effektiva och där koden är både enkel att underhålla och återanvända.

Informationssystem

Inom ämnet informationssystem ryms såväl informationsteknik, verksamhets- och systemutveckling, databaser, programutveckling, interaktionsdesign som webbdesign och sociala medier.

Att samla, analysera och bearbeta information är grunden för all systemutveckling. Inom ämnesområdet utvecklas nya IT-system, samtidigt som befintliga vidareutvecklas. Inom informationssystemområden ingår att designa databaser, ofta integrerade med applikationer för webben och grunderna i programmering med moderna programmeringsspråk.

År 1

Det första året ger en introduktion till systemutveckling, programutveckling, databaser och webbprogrammering. Dessutom studeras algoritmer och datastrukturer, vilket ger fördjupad förståelse för olika aspekter av programvaruutveckling.

År 2

Under utbildningens andra år fördjupas dina kunskaper i databaser, programmering, kvalitetssäkring av programvara, webbteknik, systemarkitektur samt informations- och IT-säkerhet. Andra året avslutas med ett programvaruprojekt som ger dig möjlighet att efter två års avklarade studier erhålla en högskoleexamen med programvaruteknik som huvudämne.

År 3

Tredje året inleds med en termin bestående av valfria kurser där du har möjlighet att studera vid ett utländskt universitet. Under sista terminen ges en kurs i forskningsmetod och en kurs i dataanalys. Programmet avslutas med ett examensarbete.

Kurser inom programmet

Se programmets studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av både föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier. Arbete sker ofta i form av projekt där samverkan är en viktig förutsättning. En del av kurserna är på engelska. Mer praktiskt inriktad undervisning är laborationer vid datorer samt handledning av inlämningsuppgifter och uppsats. Examination av kurser sker i form av skriftliga prov, seminarier och inlämningsuppgifter.

Studera utomlands

Du som studerar vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med en periods studier vid lärosäten utomlands. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina studier men det är också en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen. Läs mer om vilka möjligheter till utlandsstudier vid Uppsala universitet.

Karriär

Som systemvetare kan man jobba i många olika slags yrken med anknytning till IT-området, nationellt och internationellt. Självklart kan du även satsa på en karriär som forskare.

Yrkesbenämningar är till exempel:

 • systemutvecklare
 • projektledare
 • systemarkitekt
 • spelutvecklare
 • testledare
 • applikationsutvecklare
 • programmerare
 • webbutvecklare
 • databasdesigner
 • IT-strateg
 • verksamhetsutvecklare eller
 • IT-pedagog.

Utbildningen ger behörighet till masterutbildningar vid Uppsala universitet i systemvetenskap, i människa-datorinteraktion och i management, kommunikation och IT samt i förlängningen forskarutbildning inom området informationssystem.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Programvaruteknik

180 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P2203 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@im.uu.se

018-471 10 70

Institutionen för informatik och media, Uppsala

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsgatan 10

Box 513, 751 20 Uppsala

018-471 10 11, 018-471 10 10

Institutionen för informatik och media, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 Visby

0498-10 82 00

Programstart och registrering

Information till antagna

När du blivit antagen till kandidatprogrammet i systemvetenskap, inriktning systemutveckling måste du registrera dig för att behålla din plats och för att kunna påbörja utbildningen. När du aktiverat ditt konto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på de kurser som går första terminen på programmet. Observera att registreringen för flera av institutionens kurser stänger ett tag innan terminen startar och det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för dig. Vi rekommenderar därför att du aktiverar ditt studentkonto och registrerar dig så snart möjligt efter andra antagningsbeskedet. Du hittar mer information om kursregistrering på https://www.uu.se/student. Om du har frågor om kursregistrering kontakta institutionen på mejladress info@im.uu.se.

Information till reserver

Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Senast uppdaterad: 2021-03-02