Masterprogram i analytisk kemi - EACH

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i analytisk kemi - EACH 2022/2023
Anmälan

Masterprogrammet i analytisk kemi leder till en internationell tvåårig masterexamen. EACH - Excellence in Analytical Chemistry, utbildar specialister inom analytisk kemi som är kvalificerade för att arbeta inom industrin och kemiska analyslaboratorier världen över.

Om programmet

Som student på programmet blir du specialist inom analytisk kemi och förbereds för att kunna jobba inom industrin och på laboratorier över hela världen. EACH är ett Erasmus Mundus-program som ges av fyra universitet: University of Tartu i Estland, Université Claude Bernard Lyon i Frankrike, Åbo Akademi University i Finland och Uppsala universitet. Utbildningen har fått erkännande som ett joint master degree program av EU. Första året läser alla studenter i Tartu. Andra året studerar du vid något av de andra universiteten, beroende på vilken del av den analytiska kemin du vill specialisera dig på. Mer information kan du läsa via EACH hemsida.

En masterexamen i kemi från Uppsala universitet ger dig konkurrensfördelar både i Sverige och internationellt, inte minst tack vare den nära kopplingen till excellent och världsledande forskning, och du får också möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk med kontakter.

Uppsala universitet är ett internationellt högt rankat universitet och kan visa upp åtta nobelpristagare varav två varit kemister. Speciellt fick kemiutbildningen omdömet excellent vid senaste utvärderingen av Centre for Higher Education Development och kemin är även rankad top 100 av QS World University Rankings.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med kemi som huvudområde.

Upplägg

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

I kurserna varvas teori och praktik och undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, lektioner, seminarier samt projekt.

Lärarna på programmet är aktiva forskare vilket garanterar aktualitet och djup i undervisningen. Vi fäster stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt där du får lösa problem, tänka kritiskt och analytiskt och självständigt planera och utforma forskningsprojekt, där även analys och tolkning av resultaten är en viktig del.

Du kommer att få en personlig mentor som kommer att bjuda in dig till seminarier, gruppmöten och andra aktiviteter för att förbereda dig inför din fortsatta karriär. Där kommer du att möta doktorander och post-docs som har kommit till Uppsala för att vara en del av en excellent forskningsmiljö. Forskargrupperna har också ett väl utvecklat samarbete med andra institutioner och myndigheter vilket är fördelaktigt för dig när du väljer ditt examensarbete och för att knyta kontakter i din fortsatta karriär.

Som kemistudent vid Uppsala universitet får du också systematisk kommunikationsträning i både muntlig och skriftlig framställning som en integrerad del av undervisningen, vilket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden, både inom Sverige och internationellt.

Programmet ges på engelska.

Studera utomlands

Kemisektionen vid Uppsala universitet har ett stort antal utbyten med andra universitet i Europa och du kan välja att tillbringa en del av din utbildning som utbytesstudent.

Karriär

Med en masterexamen i kemi från U­ppsala universitet har du många möjlig­heter att forma en spännande framtida karriär inom näringsliv, offentlig s­ektor, eget företagande eller inom den ak­ademiska världen. Arbetsmarknaden för kemister utexaminerade från Uppsala universitet har i undersökningar visat sig vara mycket god. Bland de som har tagit master/magisterexamen de senaste tio åren är 97 % i arbete eller studerande/doktorand.

Du får kunskaper och färdigheter för att utföra speciella och avancerade arbets­uppgifter inom ditt område samtidigt som du blir kvalificerad för jobb inom många andra områden där problemlösning, abstrakt tänkande och analysförmåga behövs.

Kemiska frågeställningar finns inom de flesta branscher och efterfrågan på kemister förväntas öka med bland annat ökade miljökrav samt utveckling av förnybara energikällor och smarta material. Kemister har en nyckel­position i arbetet med att möta framtida utmaningar som hållbara energisystem, ren och effektiv produktion, ofarliga produkter ur miljö- och hälsoperspektiv, nya läkemedel och vaccin

Arbets­uppgifterna varierar och kan vara till exempel

  • forskning och utveckling
  • säkerhetsansvar och juridiska frågor
  • patentering av uppfinningar
  • marknadsföring och försäljning
  • övergripande arbete med miljö och hållbarhetsfrågor.
Även om kemi i grunden är en laborativ vetenskap så finns det en mängd arbeten där kemister i första hand bidrar med teoretiska kunskaper, ofta i kombination med kunskaper inom något annat område.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i analytisk kemi - EACH

120 hp

HT 2022, 100 %, Campus

Studieort: Tartu och Uppsala

Sista anmälningsdatum: 11 januari 2022

Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp kemi eller kemiteknik samt 20 hp matematik och/eller fysik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Se EACH:s webbplats för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För mer information, kontakta gärna studievägledare:

master@kemi.uu.se

Institutionen för kemi - BMC

Husargatan 3 752 37 Uppsala

Box 576, 75123 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02