Masterprogram i additiv tillverkning

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i additiv tillverkning 2023/2024
Anmälan

Bygg en ljusare och effektivare framtid - lager för lager. Som masterstudent i additiv tillverkning kommer du att lära dig att skapa komplexa fysiska objekt genom 3D-skrivare och datorassisterade designprocesser i alltifrån amorfa metaller till biokompatibla material. Bli en del av initiativet som samlar forskning och utbildning inom additiv tillverkning vid Ångströmlaboratoriet, ett av Europas mest avancerade laboratorier för funktionella material.

Om programmet

Additiv tillverkning är ett snabbt växande teknikområde som har utvecklats från enkel användning av 3D-skrivare till ett helt nytt sätt att formge och tillverka föremål. Det har öppnat upp för nästan obegränsade konstruktionsmöjligheter och material som inte varit möjliga att tillverka. Tillsammans med Internet of Things och Big Data anses additiv tillverkning vara en av hörnstenarna i framtidens industrirevolution, Industry 4.0.

I programmet för additiv tillverkning kommer du lära dig om metoder och tekniker för att skapa ett fysiskt objekt lager för lager utifrån en datormodell. Tekniker som gör att man idag kan göra prototyper och utveckla produkter på väldigt kort tid. Man kan även skriva ut material som inte kan tillverkas med konventionell teknik, och man kan göra komponenter lättare eller mer hållfasta vilket också påverkar produkternas miljöavtryck. Idag används additiv tillverkning inom industriella processer, medicinska och kirurgiska implantat, mode och museiverksamhet, för att bara nämna några områden.

Under programmet kan du förvänta dig att:

  • få en god teoretisk förståelse för olika metoder för additiv tillverkning
  • lära dig om hela processkedjan kring additiv tillverkning, både processer innan skrivandet och efterbearbetningsprocesser
  • möta och samverka med olika företag som arbetar med additiv tillverkning.

Programmet har starka band till aktuell forskning. Satsningen på additiv tillverkning vid Uppsala universitet, samlar forskare som arbetar med utveckling av skrivbara material, utrustning med nya möjligheter och tillämpningar med industrikoppling. Många av föreläsarna på programmet är aktiva forskare, och du kommer därför att arbeta nära framkanten av fältets utveckling. Under utbildningen får du använda både utrustning som används inom forskning och industriell.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med materialteknik som huvudområde.

Upplägg

Programmet är avsett för flera olika studentgrupper, och därför får du möjligheten i början av utbildningen att komplettera dina grundläggande kunskaper. Metallurgi, polymerteknik och fast mekanik är exempel på ämnen där grundkurser erbjuds.

Kursinnehållet går från metallurgi till pulvertillverkning till 3D-skrivning av metall till legeringsdesign. Kurserna kommer även att ge dig fördjupade kunskaper i polymerkemi, och du får lära dig att skriva ut polymera material i avslutande valbara specialkurser. När det gäller strukturell design innehåller programmet kurser i solid mekanik och generativ design.

Din praktiska skicklighet i att arbeta med, och skriva ut, olika material kommer gradvis att utvecklas under programmets gång. Den första delen av det andra året kommer att innehålla en projektkurs med särskilt fokus på att arbeta i grupp och interagera och rapportera i industriell miljö. Detta kommer inte bara att förbereda dig för det avslutande examensarbetet, utan också för din framtida karriär.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Studenter förväntas delta och aktivt bidra till undervisningen samtidigt som de tar ansvar för sitt eget lärande.

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska uppgifter, seminarier och projektarbete. Under en stor del av programmet studerar du på egen hand eller i en studiegrupp utanför klassrummet, och därför är det viktigt att du aktivt strukturerar dina egna studier.

All undervisning ges på engelska.

Karriär

Studenter med examen från programmet har till största delen sökt sig till industrin, mestadels i Sverige och Europa. Några har fortsatt mot en doktorsgrad, i USA, i Europa och i Sverige.

Enligt prognoserna för den svenska tillverkningsindustrin förväntas fortsatt stor efterfrågan på medarbetare med kunskaper inom additiv tillverkning. Som en del av masterprogrammet kommer studenter att bygga relationer med olika företag, och i gengäld kommer dessa företag att få tillgång till mycket anställningsbara kandidater. Även övriga Europa har en stark arbetsmarknad, där många företag vill anställa medarbetare med kompetens inom additiv tillverkning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) på antagning.se.

Masterprogram i additiv tillverkning

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1410 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 60 hp materialvetenskap och/eller materialkemi alternativt 60 hp maskinteknik tillsammans med 10 hp materialvetenskap och/eller materialkemi. 15 hp matematik inklusive linjär algebra och analys. 5 hp statistik. 5 hp grundläggande mekanik. Dessutom krävs praktisk erfarenhet av laborativt arbete och förmåga att använda datorbaserade beräkningshjälpmedel, t.ex. MATLAB, samt datorbaserade konstruktionsverktyg, t.ex. CAD (som SolidWorks) eller FEM (som COMSOL).

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig Urban Wiklund

urban.wiklund@angstrom.uu.se

Institutionen för materialvetenskap

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

752 37 Uppsala

018-471 31 48

Senast uppdaterad: 2021-03-02