Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) - Masterprogram i biologi 2020/2021

Bild för Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) - Masterprogram i biologi 2020/2021
Anmälan

Inriktningen Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) inom masterprogrammet i biologi är en forskningsinriktad internationell utbildning inom evolutionsbiologi kopplad till EU:s mundusstipendier. Liksom inriktningen evolutionsbiologi inom masterprogrammet i biologi integrerar MEME områden som evolutionär ekologi, genomik, makroevolution och utvecklingsbiologi.

Uppsala universitet är internationellt välkänt och masterprogrammet i biologi ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vi strävar efter att alla sort­ers biologi ska finnas på universitetet. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse. Vi ger dig också förslag på en genomtänkt studiegång.

Programmet har en tydlig inter­nationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med näringsliv eller universitet. På så sätt får du göra ett examens­arbete i ett aktuellt ämne. Master­programmet i biologi förbereder dig både för en framtida forskningskarriär och för arbete inom näringslivet.

Om programmet

Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi, MEME, är en tvåårig forskningsinriktad specialisering inom masterprogrammet i biologi ämnat för talangfulla och motiverade studenter som är intresserade av att förstå evolution i alla dess aspekter. Fokus är på modern evolutionär teori där interaktioner mellan organismer och deras biotiska och abiotiska miljöer studeras. Förutom att söka förstå livets uppkomst och utveckling så adresseras de evolutionära processer och mönster vi ser idag.

Evolutionär biologi är inte endast av inomvetenskapligt intresse. För att förstå de flesta biologiska processer runtomkring oss så behöver vi sätta in dem i ett evolutionärt sammanhang - detta har blivit allt mer uppenbart. Därför är nu ett evolutionärt tänkande centralt även för att förstå andra discipliner, exempelvis ekologi, utvecklingsbiologi, biogeografi, fylogeni, genomik, bioinformatik och systematik men minst också inom ämnen som epidemiologi, mikrobiologi och immunologi. Även inom icke-biologiska ämnesfält som ekonomi, informatik, sociologi, språk, antropologi används evolutionära principer och teorier.

Det är ett gemensamt projekt mellan fyra europeiska universitet: Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna; Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland; Université Montpellier 2, Frankrike; Uppsala universitet, och Harvard University, USA.

Under utbildningen kommer du att:

  • arbeta på minst två universitet i minst två länder
  • få möjlighet att knyta kontakter med forskare och medstudenter från många länder
  • komma nära och ta del av spännande forskning
Du söker inte till denna inriktning genom Uppsala universitet utan genom MEME där du söker både utbildning och stipendium på en och samma gång. Läs mer på MEME:s webbplats.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Som student på programmet börjar du dina studier i antingen Groningen eller Uppsala. Andra terminen fortsätter sedan antingen i Montpellier eller München. Under den tredje och fjärde terminen väljer du vid vilket eller vilka universitetet du vill göra dina två enskilda forskningsprojekt. Programmet leder till en dubbelexamen från två universitet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskun­skaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som är student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du som student är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i biologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till p­raktisk träning i form av laborationer och ex­kursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också sys­tem­atisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Karriär

Denna programinriktning är en utmärkt bas om du önskar en forskarkarriär inom evolutionsbiologi - i Sverige såväl som utomlands. Din viktigaste merit i detta avseende är dina examensarbeten (du gör två om vardera 30 hp). Ett noggrant val av ämnen för dessa gör att du lämnar specialiseringen med både en solid teoretisk kunskapsbas och skicklighet i de metoder som krävs för att studera evolutionära processer.

De som tidigare gått programmet arbetar till exempel på Université de Lausanne (Schweiz), Uppsala universitet, Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources (Portugal) och Smithsonian Institution (USA). Jobbtitlar inkluderar forskarstuderande, forskarassistent och forskningsinformatör.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Du söker denna inriktning genom MEME:s webbplats där du söker både utbildning och stipendium på en och samma gång.

Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME)

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala, Groningen, Montpellier, München

Sista anmälningsdatum: 2020-01-15

Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 1) 90 hp biologi alternativt 2) 60 hp biologi och 30 hp kemi eller geovetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Se http://www.evobio.eu/selection-procedure för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Richard Svanbäck

master@ibg.uu.se

018-471 29 38

Frågor om antagning: Fredrik Sundström

master@ibg.uu.se

018-471 41 38

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

info@ibg.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.