Biologibakgrund - Masterprogram i bioinformatik

Läsåret 2023/2024

Bild för Biologibakgrund - Masterprogram i bioinformatik 2023/2024
Anmälan

Vill du förstå funktionen hos människans arvsanlag, återskapa släktförhållanden mellan olika arter eller utveckla nya läkemedel? Masterprogrammet i bioinformatik erbjuder dig en utbildning i det tvärvetenskapliga området bioinformatik där teori och praktik från matematik, datavetenskap och biologi vävs samman. Du kommer att få kunskap som är central inom flera forskningsområden för att själv kunna bidra till bioinformatikens snabba utveckling

Observera att ansökan sker mellan den 17 oktober 2022 och 16 januari 2023.

Om programmet

Masterprogrammet i bioinformatik erbjuder avancerade kurser i bioinformatik, där teori och praktik från flera vetenskapsområden som matematik, datavetenskap och biologi vävs samman. Under programmet möter du med lärare som är aktiva forskare som driver utvecklingen inom området och. Under programmet har dessutom stora möjligheter att själv vara med och bidra till bioinformatikens snabba utveckling. Du har du möjlighet att göra praktik i en forskargrupp, där du till exempel kan få möjlighet att vidareutveckla ett program för analys av nya läkemedelskandidater eller analysera stora mängder sekvensdata från komplexa miljöer, populationer eller cancerprover.

Denna inriktning av programmet passar dig som har en studiebakgrund inom biologi. En annan inriktning av programmet finns för sökande med en datavetenskaplig bakgrund.

Genom våra professionella lärare får du ett brett kontaktnät som gör att du redan under utbildningen kan knyta kontakter med möjliga framtida arbetsgivare, till exempel inom forskning vid universitet, inom kliniska tillämpningar vid sjukhus eller kanske inom industriella användningsområden vid ett bioteknikföretag.

Under utbildningen kommer du att

  • bidra till den snabba utvecklingen av bioinformatik
  • få praktisk erfarenhet i en forskargrupp eller i näringslivet
  • få ett brett nätverk och upprätta kontakter med potentiella framtida arbetsgivare.

Studentprofil

Du har en kandidatexamen med ett stort antal kurser i biologi och lite matematik eller statistik. Utöver din teoretiska kunskap har du även erfarenhet av att applicera dina färdigheter praktiskt.

Du har en naturligt analytisk attityd och är villig att uttrycka dina tankar i både skrift och tal. Du har inga problem med att förstå engelska och kan kommunicera med och presentera för specialister inom andra områden.

En doktorandutbildning är en tydlig möjlighet i din framtid, och du värdesätter att komma i kontakt med aktuell forskning och framstående forskare inom fältet.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med bioinformatik som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

På masterprogrammet i bioinformatik får du teoretiska och praktiska kunskaper inom molekylärbiologi, informationshantering och programmering med bioinformatiska tillämpningar. Genom projektkurser får du också inblick i hur du planerar, genomför och avslutar projekt.

Programmet samläser kurser tillsammans med bioinformatikprofilen på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik.

År 1

Vilka kurser du läser under första året på masterprogrammet i bioinformatik beror på din kandidatutbildning. Du som har biologibakgrund läser programmering, statistik och databasteknik. Första terminen läser alla studenter kursen Introduktion till bioinformatik som introducerar viktiga koncept och metoder inom bioinformatiken.

Under andra terminen följer kurser såsom Genomanalys, Molekylär evolution, Kunskapsbaserade system inom bioinformatik, Statistisk slutledning för tekniska tillämpningar och Big data i biovetenskap.

År 2

Andra året läser du mer specialiserade kurser inom bioinformatik, till exempel Fylogenianalys, Proteomik och metabolomik, Tillämpad bioinformatik eller Populationsgenomisk analys.

Andra året avslutas med ett examensarbete som genomförs på företag, statligt verk, myndighet eller inom någon av våra forskningsinstitutioner vid universitetet.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier och egna projektarbeten. Utbildningen är direkt kopplad till pågående forskning och våra lärare är aktiva forskare med djupa specialkunskaper.

Genom inbjudna gästföreläsare som arbetar i olika bioinformatiska miljöer och projekt får du inblick i hur en bioinformatiker arbetar, samt vilka kunskaper som är särskilt viktiga i arbetslivet.

Du kan också få tips om viktiga kurser eller särskilt användbara programverktyg samt information om särskilt kreativa forskningsmiljöer. Det kontaktnät du får ger dig möjligheter att skapa relationer med framtida arbetsgivare redan under utbildningen.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska.

Karriär

Just nu arbetar de flesta av våra alumner i forskningsnära miljöer inom akademin eller i nära samarbete med universitetet, men även statliga verk som Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet har en spännande utveckling inom bioinformatikområdet. Även inom bioteknikindustrin och på sjukhus finns det en ökande efterfrågan av bioinformatiker.

Beroende på din specialisering under andra året kan du arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete på laboratorier, läkemedelsföretag sjukhus, bioteknikföretag och programvaruföretag med specialisering mot bioinformatiska tillämpningar.

Arbetsmarknaden är internationell då metoder och frågeställningar är likartade i alla delar av världen. Våra forskningsinstitutioner har samarbeten över hela världen och deras kontaktnät blir en värdefull resurs för dig. Våra studenter gör ofta praktik eller arbetar utanför Sverige efter examen. En snabb utveckling inom bioteknikområdet har gjort att efterfrågan på bioinformatisk kompetens ökar framförallt inom akademisk forskning och sjukhus men även inom statliga verk och företag.

Uppsala universitet har mycket gott internationellt rykte och med en master­examen i bioinformatik från Uppsala universitet har du en internationellt gångbar utbildning som öppnar dörrar mot såväl akademisk forskning som en karriär inom näringslivet, i Sverige eller utomlands.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se.

Observera att sista anmälningsdag är den 16 januari 2023.

Biologibakgrund

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 16 januari 2023

Anmälningskod: UU-M1750 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 45 hp biologi varav minst 30 hp molekylärbiologi, cellbiologi, evolution eller genetik samt 15 hp matematik eller statistik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Studieavgiftsskyldiga studenter och avgiftsbefriade studenter antas på samma grunder men i olika urvalsgrupper.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Mer om forskningen inom biologi vid Uppsala universitet.

Kontakt

För programspecifika frågor kontakta

bioinf-master@ibg.uu.se

018-471 64 03

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

info@ibg.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02