Ingång för samhällsvetare - Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi

Läsåret 2021/2022

  • 180 hp
  • HT 2021, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du bli biolog men saknar den naturvetenskapliga behörigheten från gymnasiet? Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi med samhällsingång är specialutformat för dig, och inleds med en terminslång kurs i biovetenskap. Startkursen är utformad av lärare på programmet och innehåller de delar av gymnasiets matematik, kemi, fysik och biologi som du behöver för de fortsatta studierna. Därefter ansluter du till de övriga studenterna.

Forskningen inom biologiområdet expanderar extremt snabbt just nu. Nya metoder utvecklas hela tiden som gör att vi kan förstå livet och de levande organismerna in i allra minsta detalj. Detta öppnar bland annat för att på molekylnivå förstå orsaker till sjukdomar och hitta behandlingsmetoder. Det hjälper oss också att förstå de stora ekologiska och evolutionära sammanhangen vilket är viktiga kunskaper för att kunna bidra till en framgångsrik och långsiktigt hållbar utveckling inom många olika samhällsområden.

Om programmet

Programmet ger en bred bas inom biologins alla ämnesområden, med möjlighet till specialisering under det tredje året. Den stabila grunden som också innehåller kemi och matematik gör att du efter avslutad utbildning blir efterfrågad på såväl den nationella som internationella arbetsmarknaden.

Alla lärare på programmet är aktiva forskare med djupa specialkunskaper vilket ger dig inblick i den senaste forskningen. Det är något som du har nytta av oavsett om du tänker bli forskare eller jobba utanför universitetet.

En enkät till våra alumner visar att biologistudenter med grundexamen i biologi från Uppsala universitet är mycket nöjda med sin utbildning. En annan bekräftelse på att vår biologiutbildning håller hög kvalitet är att Uppsala studentkår vid två tillfällen utsett programansvarig institution till bästa grundutbildningsmiljö med motiveringen att studentperspektivet genomsyrar verksamheten.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med biologi som huvudområde.

Alla inriktningar inom programmet

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Stina Johansson
Kommer från: En liten by i Småland

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid gillat biologi, men var osäker på vilket område jag var intresserad av. Jag kollade upplägget på olika utbildningar och tyckte att kurserna på detta program lät intressanta, speciellt att man själv får välja vilka kurser man ska läsa under tredje året! Uppsala är även en mysig stad som snabbt kändes som hemma.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Det roligaste var att åka till Klubbans biologiska station som ligger i Fiskebäckskil. Man åker dit vid flera olika tillfällen under utbildningen, varierande beroende på vilka kurser man går. Roligt att få testa på nya spännande saker, och det är alltid härligt att spendera tid på Västkusten! Det mest intressanta är att man ofta hittar sitt område under de tre år som går, och att man senare vet vilket håll man vill gå åt.

Hur var första tiden, hur lärde du känna nya människor?
– Jag lärde känna de flesta på mottagningen som sker under två veckor i början på terminen. Under första veckan på mottagningen har man inga kurser, utan kan helt fokusera på mottagningens aktiviteter. Det är ett perfekt tillfälle att lära känna nya kurskamrater, äldre studenter, campusområdet och Uppsala som stad. Det är en bra inkörsport i universitetet och Uppsala och allt vad det innebär. Det är även en bra introduktion till allt annat man kan engagera sig i som gör studentlivet så fantastiskt!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det varierar vanligtvis från dag till dag och beroende på vilken kurs man läser. Många kurser har laborationer, vilket kan ske 2–3 gånger i veckan. Vissa kurser har inga labbar, utan håller sig mest till föreläsningar, lektioner och seminarier. Det är även roligt att studiemiljön varierar eftersom man inte läser alla kurser på samma campus, även om den mesta tiden spenderas på Evolutionsbiologiskt centrum (EBC).

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa är att man befinner sig i en riktig studentstad där saker alltid händer, och pluggar på ett pålitligt universitet som har haft lång tid på sig att göra sina utbildningar så bra som möjligt!

Vad har varit mest utmanande?
– Det som ofta kan upplevas som svårt är att hitta rätt studieteknik. Eftersom kurserna är varierade kommer det såklart vara vissa saker som man tycker är mer intressanta än andra, och att hitta bra studieteknik är som viktigast när motivationen kanske är lägre. Biologi går ofta hand i hand med kemi, men dessa kurser kan av en del upplevas lite stressigare än de inom biologi. Det som kan hjälpa är att strukturera upp plugget, börja i tid och ta hjälp av dina kurskamrater (you’re all in this together)!

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att hitta något jag skulle tycka vara kul att jobba med för att sedan plugga vidare på en master och tillslut komma ut i arbetslivet med ett jobb jag tycker om.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Uppsala?
– Intill Fyrisån med utsikt över Domkyrkan i allmänhet, och vårt kära campus EBC när det gäller plugg!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborg är en stor fest för hela staden som visar upp riktig studentanda!

Vad gör du om fem år?
– Jag har förhoppningsvis läst klart min master och hittat ett jobb som jag trivs med!

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi inleds med en terminslång kurs i biovetenskap. Den är utformad av lärare på programmet och innehåller de delar av gymnasiets matematik, kemi, fysik och biologi som du behöver för de fortsatta studierna. Därefter ansluter du till de övriga studenterna och läser under de följande två åren samma kurser som de gör, fast i delvis annan ordning. Dessa två år ger en bred bas inom biologins alla ämnesområden, med grundkurser inom cellbiologi, organismbiologi, genetik, ekologi och fysiologi. Du läser också kemi, matematik och statistik.

Under den sista terminen specialiserar du dig, genom att välja en fördjupningskurs och ett självständigt projektarbete inom ett område som du själv väljer.

Du kan också göra forskningspraktik hos landets främsta forskargrupper inom en mängd olika biologiska områden, eller yrkespraktik på exempelvis något av Uppsalas fler än hundra bioteknikföretag eller på någon naturvårdsenhet.

Därefter får du en kandidatexamen och kan antingen söka jobb eller fortsätta med en masterutbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom ingången för samhällsvetare.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, exkursioner och studiebesök. Vi har väldigt god sammanhållning bland studenterna på programmet och god kontakt mellan lärare och studenter. Detta är en följd av att undervisningen innehåller olika typer av praktiska moment och gruppövningar som gör att du lär känna dina kurskamrater väl.

Vi profilerar också vår utbildning genom systematisk kommunikationsträning där övningar i både muntlig och skriftlig kommunikation ingår i undervisningen. Det är en färdighet som många biologer har nytta av i arbetslivet och som efterfrågas av arbetsgivarna.

Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Som student tränas du i ett vetenskapligt arbetssätt och får genom kontakten med forskarna inblick i den senaste forskningen och utvecklingen.

Undervisningen sker både på svenska och engelska. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska, men kurserna under de två första åren genomförs i hög grad på svenska. Fördjupningskurserna under år tre ges ofta helt på engelska.

Studera utomlands

Du möter studenter från alla världsdelar när du studerar hos oss och du har goda möjligheter att själv åka utomlands och studera. Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. Dessutom har biologin egna utbyten med fler universitet som har bra utbildning i biologi Biologi är ett internationellt ämne så ta chansen att se dig om i världen och ge din utbildning extra konkurrenskraft.

Karriär

Biologer från Uppsala universitet har ett brett arbetsfält beroende på inriktning och intresse. Väljer du ekologisk eller evolutionsbiologisk inriktning kan du arbeta med natur- och miljövård hos arbetsgivare som till exempel länsstyrelser, Naturvårdsverket, miljövårdsorganisationer och konsultföretag.

Med en cell- eller molekylärbiologisk inriktning kan du till exempel jobba med läkemedelsutveckling eller mikrobiologiska analyser på läkemedels- och bioteknikföretag.

Biologer kan också arbeta som till exempel lärare, vetenskapsjournalister eller på museer.

En alumnenkät, som i huvudsak har besvarats av studenter som avslutade sina kandidatstudier mellan 2013 och 2017, visar att 88 % har anställning eller har gått vidare med andra studier (master, doktorand). De som arbetar har till mycket stor del ämnesrelevanta anställningar inom såväl privata företag som på myndigheter och organisationer samt inom utbildning (lärare).

Efter din kandidatexamen kan du välja att läsa vidare två år på ett masterprogram vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Beroende på vad du läst i din kandidatexamen kan du vara behörig till följande masterprogram som ges vid Uppsala universitet:


Vill du specialisera dig ytterligare kan du fortsätta med en forskarutbildning. Forskarutbildningen är i form av en avlönad tjänst. Den är på fyra år och leder till en doktorsexamen vilket är den högsta akademiska utbildningen. Biologiområdet i Uppsala har flera världsledande forskningsprogram. Vi undersöker allt från storskaliga ekosystemprocesser och evolutionära processer, djurs beteenden och växters samverkan med andra organismer, till biomolekylers struktur och funktion.

Se film där tre personer som gått programmet berättar om sina jobb.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ingång för samhällsvetare

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1105 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 eller Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet A3/3)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledning biologi

studievagledare@ibg.uu.se

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

info@ibg.uu.se

Programstart och registrering

Information om ditt upprop och annan viktig information hittar du på vår sida för nya studenter.

Senast uppdaterad: 2021-03-02