Masterprogram i batteriteknik och energilagring

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i batteriteknik och energilagring 2023/2024
Anmälan

Energilagring är en snabbt växande global industri, och en grundsten för ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Batterier är en central del av denna utveckling, bland annat inom elektrifieringen av transport- och energisektorn, en arbetsmarknad som fortsätter att expandera. Läs masterprogrammet i batteriteknik och energilagringssystem för att få en unik karriärprofil med fokus på i batterimaterial, -celler och -system, och kunskap om hur denna teknik påverkar vårt samhälle och miljö.

Om programmet

Övergången till ett hållbart samhälle kräver effektiva batterier, bland annat för drift av elfordon, vind- och solenergilagring och för att möjliggöra tusentals innovationer inom allt från medicin till mikroelektronik. Att bidra till denna utveckling kräver omfattande kunskaper inom kemi, material och teknik, för att designa, konstruera och använda dessa innovationer.

Uppsala universitet har en av Europas största utbildnings- och forskningsanläggningar för grundvetenskap och utveckling av batterier, med nära band till globala industriella producenter och användare av batterier. Du kommer att få träffa några av de viktigaste aktörerna inom den europeiska och svenska batteriindustrin genom studiebesök, gästföreläsningar och samarbetsprojekt. Som student kommer du att lära dig det senaste från forskningsfronten och hur batterimaterial och celler produceras, modelleras, testas och integreras i elfordon och elnät.

Under utbildningen kommer du att

 • få en grundläggande förståelse för huvudprinciperna bakom energilagring och uppladdningsbara batterier
 • blanda teori och forskning inom kemi, materialvetenskap och teknik med praktiska färdigheter i produktion, tillämpning och återvinning av batterier
 • fördjupa dig i avancerad diagnostik och modellering för att förstå hur batteriers sammansättning och konstruktion påverkar deras prestanda
 • bygga ett nätverk av potentiella framtida arbetsgivare, både inom akademin och näringslivet
 • öva på presentationsteknik, argumentation och analys på teman som hållbarhet, teknik och samhälle.

Studentprofil

Du har en grundutbildning inom kemi eller kemiteknik, eventuellt med tidigare relevant praktisk erfarenhet efter en kandidatexamen. Du har goda sociala färdigheter och förväntar dig att bidra till en lärande miljö, där du kan lära dig från andras kunskaper och erfarenheter. Efter examen har du kanske tankar om en framtida doktorandutbildning, eller att påbörja din karriär inom branschen.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med batteriteknik som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Guiomar Hernandez, Erik Berg

Vad jobbar ni med?
Vi jobbar mer forskning och utbildning inom materialkemi och laddningsbara batterier vid Uppsala universitet.

Varför startas det här programmet?
Det finns ett enormt behov av specialister inom batterier, både inom industrin och samhället! Vi vill genom programmet utbilda framtida experter inom detta spännande ämnesområde.

Vad får man lära sig under programmet?
Fokus kommer ligga på grundläggande vetenskapliga, tekniska, praktiska och samhälleliga aspekter av utveckling och tillämpning av laddningsbara batterier och energilagring. Våra studenter kommer till exempel få lära sig om varje steg från att utvinna råmaterialet till att producera batterier, hur batterier faktiskt fungerar på insidan och vad man gör med dem efter de gjort sitt.

Vad för jobb förväntar ni er att studenterna kan få efter de avklarat programmet?
Vårt masterprogram inom batteriteknik och energilagring kommer primärt öppna upp för en karriär inom forskning, utveckling eller användning av batterier inom industrin. Studenten kan även gå in på en akademisk karriär med doktorandstudier.

Hur ser framtiden ut på arbetsmarknaden?
Framtiden för batterispecialister ser exceptionellt ljus ut! Arbetsmarknaden utvecklas dramatiskt. Batterier används överallt i vårt samhälle, och speciellt för att lagra förnybar energi för användning till elektronik och el-bilar.

Vad har ni för tips och råd till dem som funderar på att söka till programmet?
Om du tror att du vill jobba med material och energi-relaterade utmaningar inom ett viktigt och snabbt växande område i samhället, så är det här programmet för dig. Det finns ett stort behov av framtida batteriexperter!

Hösten 2021.

Upplägg

Programmet har två olika spår, ett mot batterimaterial och ett mot battericeller och batterisystem. Du har även möjlighet att välja några av dina kurser och anpassa utbildningen utifrån ditt intresse och karriärplan.

Första året kommer du att studera avancerade kurser i materialkemi, elektrokemi och batteriteknik, kompletterat med kurser i elektromobilitet, digitalisering och modellering.

Andra året kommer du att studera både mer forskningsorienterade och mer praktiska kurser riktade mot användning av batterier, samhälleliga aspekter av energilagring och framtida batteriteknologier.

Den sista terminen genomför du ett examensarbete på 30 hp som krävs för att få examen. Examensarbetet kan utföras på ett företag eller tillsammans med en forskargrupp vid universitetet.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Alla kurser ges av aktiva forskare inom området, vilket garanterar gedigen kunskap baserad på de senaste forskningsresultaten. Flera kurser har gästföreläsare och representanter från näringslivet och offentlig sektor, medan vissa kurser består av projekt i grupp, till exempel tillsammans med studenter från andra program och ingenjörer från industrin.

Förutom ämnen relaterade till batterier kommer du att introduceras till ett bredare perspektiv på energilagring, tillsammans med förslag på samhälleliga och tekniska lösningar. I detta sammanhang kommer även integration av batterier i elfordon och energisystemet att diskuteras. Genom att rikta in dina studier på materialnivå eller cell- och systemnivå, har du möjlighet att skapa din egna unika profil. Oavsett vad du väljer kommer kurserna ge dig en stabil grund för en karriär inom forskning eller industri.

Kurserna baseras på en mängd olika undervisningsmetoder med tonvikt på studentaktivt lärande och praktiska erfarenheter. Interaktioner med andra studieprogram som masterprogrammet i elektrisk framdrivning är en naturlig del av utbildningen. Flera kurser läses parallellt på plats i Uppsala, studiebesök och projekt kan äga rum på flera andra platser. Undervisningsspråket är engelska.

Karriär

Den europeiska arbetsmarknaden inom batterier växer exponentiellt och utlovar hundratusentals nya jobb fram till år 2030. Sverige är en viktig del av denna utveckling och minst 1 000 studenter bör utbildas per år inom denna sektor för att uppfylla framtida behov. Samtidigt dominerar Asien den globala marknaden och USA avancerar snabbt med en hög efterfrågan på kvalificerade yrkesverksamma inom området. Många jobb finns i centrum av denna utveckling, batteriproduktionsindustrin, men de flesta arbetstillfällen förväntas skapas både uppströms (batterimaterial, komponenter) eller nedströms (till exempel elbilar). Programmet fungerar också som en utmärkt introduktion till doktorandstudier inom batterifältet.

Exempel på jobbtitlar som passar för studenter från detta masterprogram:

 • Batteriexpert
 • Ingenjör i batteriproduktion
 • Utvecklare av elfordon
 • Projektledare
 • Forskare
 • Konsult

Exempel på möjliga arbetsgivare:

 • Northvolt
 • Saft
 • Volvo Cars
 • AB Volvo
 • Scania
 • CEVT
 • VW
 • Tesla
 • ABB

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda upp ditt personliga brev (1 sida) på antagning.se.

Masterprogram i batteriteknik och energilagring

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1660 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 75 hp kemi och/eller kemiteknik samt 20 hp matematik. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

För frågor gällande programmet, kontakta programansvarig

batterymaster@kemi.uu.se

För frågor om anmälan och antagning, kontakta studievägledare

batterytechnology-studievagledare@kemi.uu.se

Institutionen för kemi - Ångström

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala

Box 523, 751 20 Uppsala

018-471 6842

info-ang@kemi.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02