Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap 2023/2024
Anmälan

Datorsimuleringar av komplexa problem och hantering av stora datamängder spelar idag en nyckelroll i vetenskapliga undersökningar och ingenjörsarbete. Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap breddar och fördjupar dina kunskaper inom naturvetenskap eller teknik. Du lär dig tillämpa beräkningsmetoder, programmering och programvara, samt matematiska och statistiska modeller inom ditt speciella intresseområde.

Om programmet

Experiment och simuleringar ger idag enorma datamängder och metoder för att dra slutsatser av dessa blir allt vanligare. Det har blivit ett nytt sätt att söka kunskap och att skapa nya produkter. För industrin är datorsimuleringar attraktiva eftersom du kan göra dessa snabbare och för en mindre kostnad är det mer kostnadseffektivt.

Stort eller litet, på makro- eller mikronivå - idag studeras olika fenomen på datorskärmen. För att kunna använda, utveckla och tillämpa datorsimuleringar inom ett visst ämnesområde krävs en god bakgrund men också beräkningsmetoder samt statistiska och matematiska modeller. Masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap ger dig dessa kunskaper.

Tillämpad beräkningsvetenskap är ett tvärvetenskapligt fält där frågeställningar inom exempelvis kemi, biologi, fysik, finans och geovetenskap studeras genom att man med hjälp av avancerade datorer och programvara utför numeriska simuleringar baserade på matematiska och statistiska metoder.

Utbildningen innehåller valbara delar och du kan på detta sätt anpassa dina studier så att de passar ihop med dina intressen och din tidigare utbildning. Du kan välja mellan fem rekommenderade spår med utvalda kurspaket eller med hjälp av studievägledare sätta samman en egen studieplan. De fem spåren är:

  • Numerisk och matematisk modellering
  • Beräkningsfysik
  • Beräkningskemi
  • Beräkningsmetoder för finansiella modeller
  • Distribuerad och högpresterande datoranvändning

Programmet fokuserar på en stark teoretisk och praktisk grund i matematisk modellering, omfattande förståelse för avancerade numeriska metoder, kritisk analys av olika lösningar för vetenskapliga tillämpningar och expertis för att implementera och använda vetenskapliga ramverk för programvara. Alla spår är i linje med dessa mål.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med tillämpad beräkningsvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Du kan välja att följa ett av de fem rekommenderade spåren eller så kan du sätta upp en egen studieplan med hjälp av studievägledare. Kurserna du läser kommer att bero på dina individuella val. Efter slutfört program måste minst 30 hp vara kurser inom området tillämpad beräkningsvetenskap och minst 30 hp vara kurser inom något av områdena kemi, biologi, fysik, geovetenskap, datavetenskap eller matematik.

De fem olika spåren innehåller ett utvalt kurspaket som ger en specialisering inom det specifika fältet. Dessa är:

  • Numerisk och matematisk modellering. Här får du kunskap om hur olika matematiska modeller fungerar och hur du kan beräkna lösningarna med numeriska beräkningsmetoder.
  • Beräkningsfysik. Du lär dig tillämpa beräkningsvetenskapliga metoder inom problem i fysiken samtidigt som du fördjupar dig inom något område i fysiken som till exempel fluidmekanik.
  • Beräkningskemi. Du får kunskap om hur man tillämpar beräkningsvetenskapliga metoder för matematiska modeller inom kemin samtidigt som du fördjupar dig inom något område i kemin som till exempel molekyldynamik.
  • Beräkningsmetoder för finansiella modeller. Du får veta mer om hur man tillämpar beräkningsvetenskapliga metoder inom finansiell matematik samtidigt som du fördjupar dina kunskaper för finansiella modeller inom till exempel aktie- och optionsmarknaden.
  • Distribuerad och högpresterande datoranvändning: Här får du kunskap om beräkningsutmaningar relaterade till de vetenskapliga tillämpningarna, arkitekturen hos olika beräkningsinfrastrukturer (HPC-kluster, moln och barmetallresurser) samt design och utveckling av storskaliga mjukvarulösningar med hjälp av både CPU:er och GPU:er.

Varje spår har en rekommenderad uppsättning kurser men det exakta innehållet i varje spår beror fortfarande på din specifika bakgrund med tidigare kurser och erfarenhet och sätts ihop i dialog med studievägledaren.

Kurser inom programmet

Se fullständig studieplan för programmet.

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, projektarbeten och inlämningsuppgifter. Pedagogiken är studentcentrerad och lägger stor vikt på aktiverande undervisningsformer som bygger upp praktiska färdigheter som du kommer att ha direkt nytta av i arbetslivet.

Undervisningen är på engelska och bedrivs i nära anslutning till aktuell forskning. Förutom examensarbetet som pågår hela sista terminen så ingår en större projektkurs i programmet. I denna kurs tillämpas färdigheterna i beräkningsvetenskap på ett verkligt problem med ursprung i akademin eller näringslivet samtidigt som kursen ger övning i projektarbete. Programmet ges i Uppsala.

Karriär

För industrin är datorberäkningar attraktiva lösningar eftersom de inte tar lika lång tid och kostar mindre att genomföra, vilket gör det mer kostnadseffektivt. Det finns ett ökande behov av kvalificerad arbetskraft som kan kombinera naturvetenskapliga kunskaper med matematisk modellering och färdigheter i att använda moderna beräkningsvetenskapliga verktyg. Programmets tvärvetenskapliga innehåll ger dig denna unika och efterfrågade kompetens.

Användningen av datorberäkningar och simuleringar ökar kraftigt inom företag av olika storlek och inom många olika branscher. Datorsimuleringar kan utföras inom en mängd områden, som till exempel väderprognoser, design av läkemedel, virtuella krocktester av bilar eller studier av klimatförändringar. Datorsimuleringar spelar en central roll för ökad förståelse och produktutveckling inom dessa områden, både på den svenska och internationella arbetsmarknaden.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se.

Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1175 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med matematik, datavetenskap eller annat tekniskt-naturvetenskapligt ämne som huvudområde. 30 hp matematik, 5 hp numeriska metoder och 5 hp programmering

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För programspecifika frågor, kontakta gärna vår studievägledare

studievagledare@it.uu.se

Institutionen för informationsteknologi

hus 10, Lägerhyddsvägen 1

Box 337, 751 05 UPPSALA

info@it.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02