Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Läsåret 2023/2024

Anmälan

Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle där nya byggnader designas klimatsmart och gamla byggs om istället för att rivas? I takt med städers förtätning och miljonprogrammets behov av upprustning ökar behovet av byggingenjörer med kunskaper i hållbar och energieffektiv byggteknik. Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik ger dig en utbildning baserad på den kunskap och teknik som efterfrågas av näringsliv och samhälle.

Om programmet

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik är en yrkesförberedande utbildning som ger dig en bred kompetens att stå på. Som yrkesverksam högskoleingenjör i byggteknik kan du komma att medverka när nya bostäder byggs, gamla byggnader renoveras och samhällen planeras. Hållbarhet och klimatfrågor är en integrerad och självklar del i de flesta kurserna på programmet. På programmet läser du till exempel om byggnaders miljöpåverkan, miljöcertifieringar och livscykelanalyser (LCA). Sista och tredje året kan du profilera din utbildning mot konstruktion, energi och miljö, förvaltning och underhåll eller en kombination av dessa. Du har även goda möjligheter till utbytesstudier det sista året.

Konstruktion av byggnader innebär beräkning och dimensionering av en byggnads bärande delar. Modellering av byggnadssystem via datorstöd och utveckling av konstruktioner med strukturoptimering och så kallad FEM-analys ingår.

Energi och miljö inom området byggteknik handlar om hur man kan miljö-och energieffektivisera byggnader genom att exempelvis använda aktuell energi- och miljöteknik, som solceller eller smarta fönster, för att få ned energiförbrukningen och byggnaders påverkan på klimatet.

Förvaltning och underhåll handlar om hur man tar hand om det befintliga beståndet av byggnader med hållbarhetsaspekter i fokus. Det innebär kunskap om regelverk, metoder och verktyg för att kunna göra underhållsplaner och statusbedömningar så att byggnader kan användas långsiktigt.

Som färdig högskoleingenjör i byggteknik är du eftertraktad och har goda karriärmöjligheter efter examen.

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen (Bachelor of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Vangelis Fogelmark
Kommer från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid tyckt att det är kul att bygga. Lego var en central del av barndomen och jag kunde sitta i timmar med det. Det gav ett intresse för byggnader, konsten att skapa. Arkitektur stod länge på agendan men det kändes inte helt komplett för mig, jag ville lära mig hur man bygger, vad som ligger bakom estetiken och mer om tekniken bakom. Därför blev det här programmet ett solklart val.

Hur är det att studera på ett universitet?
– Ibland stressigt, ibland knepigt, men oftast kul och mäktigt. Det finns en charm med en kopp kaffe i Siegbahnsalen kl. 8.15 tillsammans med alla andra som försöker hänga med i föreläsningen, eller storheten att bli lärd grundprinciper av någon som utför världsledande forskning.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att bli trygg inför arbetslivet, komma ut med färsk kompetens och ha förutsättningar för att göra något jag tycker om.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Roligast med utbildningen har varit att lära sig modellera byggnader inifrån och ut, det känns häftigt att kunna projektera en byggnad. Mest intressant har varit att komma ut på olika studiebesök för att se hur det ser ut i praktiken jämfört med teorin.

Vad har varit mest utmanande?
– Mest utmanade har varit att knyta ihop säcken när man har flera olika uppgifter att göra, med tighta deadlines. Det kan vara bra att ligga lite i framkant då. Finns uppgiften ute innan den presenteras: ta 10 minuter och läs in dig så du kan ställa dina funderingar och frågor när du är på plats – 10 minuter förberedelse kan ge 45 minuter sparad tid av eget plugg.  

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Typiskt är att ha någon föreläsning, kanske projektering, hur man planerar och gör ritningar, kanske en lektion i något matematiskt. Där i mellan brukar man tima in något gruppmöte eller liknande, i hålen man får i schemat kan man jobba på uppgifter eller plugga inför en tenta.

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet är stressigt, kul, spännande och framförallt givande. Du träffar folk med samma intressen, på väg mot liknande karriärer, eller tvärtom, träffa diverse folk med olika mål. Båda är så härligt.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Stressa inte i onödan. Njut av studentlivet, och det mesta löser sig.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Klättercentret Uppsala.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborgsdagarna.

Vad gör du om 5 år?
– Sitter på min terrass i Sydney, kollar ut över surfarna, medan jag bifogar mina sista filer för dagen och springer ner mot stranden.

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Utbildningen till ingenjör i byggteknik kan delas in i tre delar:

  • matematik
  • byggteknik
  • projektkurser

Matematiken ger dig en grund för de andra delarna, så redan första terminen läser du en hel del matematik.

I delen med byggteknik lär du dig grunderna i byggnadsmekanik, byggnadsmaterial, byggnadsfysik, geoteknik, strömnings- och värmelära, byggstyrning och entreprenadjuridik under de två första åren. Tredje året fördjupar du dig inom valbar del av byggtekniken, såsom konstruktion, energi eller förvaltning.

I delen med projektkurser får du tillämpa kunskaperna från de andra delarna genom att designa både småhus och större byggnader. I en projektkurs jobbar du i grupp och utvecklas avseende kommunikation, kreativitet och får en förståelse för hela byggprocessen. Du jobbar digitalt med BIM (Building Information Modeling) för att rita upp byggnaderna.

I samarbete med lokala byggföretag finns även möjlighet att få praktik, mellan det andra och tredje året. Det innebär att du kan söka om avlönad praktikplats på ett företag. Det är företagen som erbjuder dessa platser, och inget vi lämnar någon garanti för, men för de flesta som väljer att göra praktik inom utbildningen brukar det lösa sig.

Miljöfrågor och hållbarhet genomsyrar kurserna i hela programmet, från första veckan till ditt avslutande examensarbete, som oftast utförs ute på ett företag.

Se ämnesfördelningen på programmet

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Inom programmet anpassas undervisningen till att efterlikna verkligheten på arbetsplatserna. Därför arbetar du ofta i projektgrupper. Vi använder programvaror som är vanligt förekommande på företag i byggbranschen.

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, fältövningar, seminarier, laborationer och många verklighetsanknutna projektuppgifter.

I utbildningen får du göra många studiebesök och vi arbetar aktivt med gästföreläsare, så du ges bra möjligheter att sammankoppla teori och verklighet.

Examinationsformerna varierar, men vanligtvis kombineras en eller flera projektuppgifter med skriftlig eller muntlig tentamen. Det förekommer också examination enbart med hjälp av projektuppgifter.

Karriär

Högskoleingenjörer inom byggteknik är efterfrågade. Det finns arbetstillfällen inom både stora och små privata byggföretag, ett stort urval av konsultföretag inom samhällsbyggnad till exempel inom fastighetsutveckling, arkitektur, konstruktion, fastighetsförvaltning samt även jobb inom stat och kommun.

Byggandet har under senare år legat på en hög nivå men varierar alltid med konjunkturen. Byggprogrammets nära och väletablerade samarbete med näringslivet bidrar dock till mycket goda utsikter att få arbete som högskoleingenjör inom byggteknik

Som färdig högskole­ingenjör har du många valmöjligheter till yrkesval till exempel att bli entreprenadingenjör, konstruktör, miljösamordnare, kalkylator, projektutvecklare eller projekteringsledare. Listan kan göras lång över roller som en högskoleingenjörer inom byggteknik kan ha.

Läs mer om att jobba som ingenjör

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på något av våra högskoleingenjörsprogram.

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1550 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Martin Holmberg

studievagledare-bi@uu.se

018-471 10 68

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 10, plan 0, Uppsala

018-471 31 03

Senast uppdaterad: 2021-03-02