Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 2020/2021

  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du vara med och bygga framtidens byggnader eller förvalta de fina byggnader vi redan har byggt? I takt med städers förtätning och miljonprogrammets behov av upprustning ökar behovet av byggingenjörer med kunskaper i hållbar och energieffektiv byggteknik. Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik ger dig en utbildning baserad på den senaste forskningen och den teknik som efterfrågas av näringsliv och samhälle.

Om programmet

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik ger dig bred kompetens inom det byggtekniska området. Du lär dig allt från att planera och arbetsleda ett bygge, till att förstå samband mellan teknik och verklighet. Förutom bredden får du under sista terminen möjlighet att fokusera extra på exempelvis konstruktion eller byggnadsvård.
Programmets direkta koppling med det lokala näringslivet, samt det stora behovet av byggingenjörer, ger dig goda karriärmöjligheter efter examen.

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Tobias Enlund
Från: Boden
Läser: Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik åk 2

Varför valde du den här utbildningen?
– Valet stod mellan civil- och högskoleingenjör, men eftersom jag inte ville plugga i 5 år blev det högskoleingenjör med möjlighet att läsa en master senare. Jag läste teknik på gymnasiet och hade fått en inblick i konstruktion och CAD och gillade det. Detta plus jobbmöjligheterna för utbildade byggingenjörer avgjorde valet.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Universitets- och gymnasiestudier skiljer sig ordentligt. På universitetet får man ta betydligt större eget ansvar och att tänka utanför boxen är snarare regel än undantag. Tidsmässigt är det också stor skillnad – vi får ofta strukturera och planera mycket själva, framförallt i projektkurser.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Studentlivet! Valmöjligheten av aktiviteter är riktigt stor. Ett plus med Uppsala universitet är det stora utbudet av utbildningar vilket resulterar i att man möter många olika typer av människor. Jag hade tidigare studerat historia i Uppsala och när jag valde att sadla om var det självklart att stanna här.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det beror helt och hållet på vilka kurser vi läser. Vissa perioder är det mycket schemalagt och andra perioder är det mest eget arbete. En vanlig dag kan bestå av två föreläsningar 8–12, lunch 12–13 och sedan övningstillfälle i någon kurs 13–15. Sen tillkommer egenstudier. Även om schemat varierar är studierna tidsmässigt likvärdiga med ett heltidsjobb.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Problemlösning. Vi har haft ett projekt, ”The house”, som har varit genomgående i tre kurser. Vi har fått skapa ett hus och utifrån förutsättningar räknat på framförallt fukt och energi samt tackla olika problem som kan uppstå.

Hur upplevde du första tentan?
– Det var annorlunda. Eftersom jag tidigare läst humaniora var jag ovan vid tentamen på dator. Överlag var den första perioden svår just för att vi tentar av tre kursen under samma tentaperiod. Men man vänjer sig vid det.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att driva ett eget byggföretag. Jag är väldigt intresserad av smarta och praktiska bostäder så förhoppningsvis kommer jag att driva ett företag inom husbygge.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Mitt första valborgsfirande i Uppsala! Om man inte spenderat valborg här är det svårt att förstå hur stort det är. Valborg i Uppsala är mer eller mindre studenternas nationaldag där det är full rulle under flera dagar och en massa roliga aktiviteter.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Björns hög i Hågadalen.
 
Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Nollningen för teknologstudenter som anordnas av UTN (Uppsala teknolog- och naturvetarkår).
 
Vad gör du om 5 år?
– Då jobbar jag som mellanchef på något företag alternativt har startat eget. 

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Under det första året läser du kurser i matematik och byggtekniska ämnen vilket ger dig den bas som krävs för de fortsatta studierna. Utöver det läser du också en projektkurs med villabygget i fokus.

Under det andra året bygger du vidare på din ingenjörskompetens. Du läser kurser inom byggnadsfysik, konstruktion, strömningslära och byggstyrning, och fortsätter arbeta med projektkurser inom villabygget och flerbostadshus.

Det tredje året fördjupas kunskapen inom byggtekniken och du har möjlighet att välja inriktning mot konstruktion eller byggnadsvård, det sistnämnda läser du på Campus Gotland i Visby. Du läser även kurser inom ledarskap och industriell ekonomi.

Utbildningen avslutas med ett tio veckors examensarbete.

Inom programmet finns ett naturligt samarbete med det lokala näringslivet. I samarbete med byggföretag finns också möjlighet att få så kallad COOP-praktik. Det innebär att du mellan det andra och tredje året kan praktisera två terminer på ett företag. Under praktiken är du avlönad av företaget. Vi kan inte lämna någon platsgaranti, men för de allra flesta som väljer att göra praktik inom utbildningen brukar det lösa sig.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Inom programmet anpassas undervisningen till att efterlikna verkligheten på arbetsplatserna. Därför arbetar du ofta i projektgrupper. I samtliga tekniska ämnen tränar du även regelbundet på både muntlig och skriftlig redovisning. Studiemetoderna är medvetet valda för att du ska vara väl förberedd när du i din framtida yrkesroll ska presentera dina projekt i olika arbets­situationer.

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, fältövningar, seminarier, laborationer och många verklighetsanknutna projektuppgifter.

I utbildningen får du göra många studiebesök och vi arbetar aktivt med gästföreläsare, så du ges bra möjligheter att sammankoppla teori och verklighet.

Vi eftersträvar alltid att använda de program som är vanligt förekommande på företag i byggbranschen.

Examinationsformerna varierar, men vanligtvis kombineras en eller flera projektuppgifter med skriftlig eller muntlig tentamen. Det förekommer också examination enbart med hjälp av projektuppgifter.

Karriär

Byggandet har under senare år legat på en hög nivå men varierar alltid med konjunkturen. Byggprogrammets nära och väletablerade samarbete med näringslivet bidrar dock till mycket goda utsikter att få arbete som högskoleingenjör inom byggteknik.

Programmet har en bred inriktning mot hela byggmarknaden. Det innebär att du som färdig högskole­ingenjör har många valmöjligheter, till exempel att bli projektingenjör, konstruktör eller, arbetsledare inom produktion eller projektledare.

Jobben finns i både stora och små privata företag, inom såväl fastighetsutveckling, arkitektkontor, konstruktion, byggproduktion, fastighetsförvaltning såsom jobb inom stat och kommun.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

180 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P1550 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Martin Holmberg

studievagledare-bi@uadm.uu.se

018-471 10 68

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1

018-471 30 03

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.