Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Läsåret 2021/2022

  • 180 hp
  • HT 2021, Uppsala, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vill du vara med och bygga framtidens byggnader eller förvalta de fina byggnader vi redan har byggt? I takt med städers förtätning och miljonprogrammets behov av upprustning ökar behovet av byggingenjörer med kunskaper i hållbar och energieffektiv byggteknik. Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik ger dig en utbildning baserad på den senaste forskningen och den teknik som efterfrågas av näringsliv och samhälle.

Om programmet

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik ger dig bred kompetens inom det byggtekniska området. Du lär dig allt från att planera och arbetsleda ett bygge, till att förstå samband mellan teknik och verklighet. Förutom bredden får du under sista terminen möjlighet att fokusera extra på exempelvis konstruktion eller byggnadsvård.
Programmets direkta koppling med det lokala näringslivet, samt det stora behovet av byggingenjörer, ger dig goda karriärmöjligheter efter examen.

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen (Bachelor of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Vangelis Fogelmark
Kommer från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag har alltid tyckt att det är kul att bygga. Lego var en central del av barndomen och jag kunde sitta i timmar med det. Det gav ett intresse för byggnader, konsten att skapa. Arkitektur stod länge på agendan men det kändes inte helt komplett för mig, jag ville lära mig hur man bygger, vad som ligger bakom estetiken och mer om tekniken bakom. Därför blev det här programmet ett solklart val.

Hur är det att studera på ett universitet?
– Ibland stressigt, ibland knepigt, men oftast kul och mäktigt. Det finns en charm med en kopp kaffe i Siegbahnsalen kl. 8.15 tillsammans med alla andra som försöker hänga med i föreläsningen, eller storheten att bli lärd grundprinciper av någon som utför världsledande forskning.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att bli trygg inför arbetslivet, komma ut med färsk kompetens och ha förutsättningar för att göra något jag tycker om.

Vad har varit roligast och mest intressant på utbildningen hittills?
– Roligast med utbildningen har varit att lära sig modellera byggnader inifrån och ut, det känns häftigt att kunna projektera en byggnad. Mest intressant har varit att komma ut på olika studiebesök för att se hur det ser ut i praktiken jämfört med teorin.

Vad har varit mest utmanande?
– Mest utmanade har varit att knyta ihop säcken när man har flera olika uppgifter att göra, med tighta deadlines. Det kan vara bra att ligga lite i framkant då. Finns uppgiften ute innan den presenteras: ta 10 minuter och läs in dig så du kan ställa dina funderingar och frågor när du är på plats – 10 minuter förberedelse kan ge 45 minuter sparad tid av eget plugg.  

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Typiskt är att ha någon föreläsning, kanske projektering, hur man planerar och gör ritningar, kanske en lektion i något matematiskt. Där i mellan brukar man tima in något gruppmöte eller liknande, i hålen man får i schemat kan man jobba på uppgifter eller plugga inför en tenta.

Berätta om studentlivet!
– Studentlivet är stressigt, kul, spännande och framförallt givande. Du träffar folk med samma intressen, på väg mot liknande karriärer, eller tvärtom, träffa diverse folk med olika mål. Båda är så härligt.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Stressa inte i onödan. Njut av studentlivet, och det mesta löser sig.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Klättercentret Uppsala.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Valborgsdagarna.

Vad gör du om 5 år?
– Sitter på min terrass i Sydney, kollar ut över surfarna, medan jag bifogar mina sista filer för dagen och springer ner mot stranden.

Våren 2021

Registrera ditt intresse

Upplägg

Under det första året läser du kurser i matematik och byggtekniska ämnen vilket ger dig den bas som krävs för de fortsatta studierna. Utöver det läser du också en projektkurs med villabygget i fokus.

Under det andra året bygger du vidare på din ingenjörskompetens. Du läser kurser inom byggnadsfysik, konstruktion, strömningslära och byggstyrning, och fortsätter arbeta med projektkurser inom villabygget och flerbostadshus.

Det tredje året fördjupas kunskapen inom byggtekniken och du har möjlighet att välja inriktning mot konstruktion eller byggnadsvård, det sistnämnda läser du på Campus Gotland i Visby. Du läser även kurser inom ledarskap och industriell ekonomi.

Utbildningen avslutas med ett tio veckors examensarbete.

Inom programmet finns ett naturligt samarbete med det lokala näringslivet. I samarbete med byggföretag finns också möjlighet att få så kallad COOP-praktik. Det innebär att du mellan det andra och tredje året kan praktisera två terminer på ett företag. Under praktiken är du avlönad av företaget. Vi kan inte lämna någon platsgaranti, men för de allra flesta som väljer att göra praktik inom utbildningen brukar det lösa sig.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Inom programmet anpassas undervisningen till att efterlikna verkligheten på arbetsplatserna. Därför arbetar du ofta i projektgrupper. I samtliga tekniska ämnen tränar du även regelbundet på både muntlig och skriftlig redovisning. Studiemetoderna är medvetet valda för att du ska vara väl förberedd när du i din framtida yrkesroll ska presentera dina projekt i olika arbets­situationer.

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, fältövningar, seminarier, laborationer och många verklighetsanknutna projektuppgifter.

I utbildningen får du göra många studiebesök och vi arbetar aktivt med gästföreläsare, så du ges bra möjligheter att sammankoppla teori och verklighet.

Vi eftersträvar alltid att använda de program som är vanligt förekommande på företag i byggbranschen.

Examinationsformerna varierar, men vanligtvis kombineras en eller flera projektuppgifter med skriftlig eller muntlig tentamen. Det förekommer också examination enbart med hjälp av projektuppgifter.

Karriär

Byggandet har under senare år legat på en hög nivå men varierar alltid med konjunkturen. Byggprogrammets nära och väletablerade samarbete med näringslivet bidrar dock till mycket goda utsikter att få arbete som högskoleingenjör inom byggteknik.

Programmet har en bred inriktning mot hela byggmarknaden. Det innebär att du som färdig högskole­ingenjör har många valmöjligheter, till exempel att bli projektingenjör, konstruktör eller, arbetsledare inom produktion eller projektledare.

Jobben finns i både stora och små privata företag, inom såväl fastighetsutveckling, arkitektkontor, konstruktion, byggproduktion, fastighetsförvaltning såsom jobb inom stat och kommun.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1550 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Martin Holmberg

studievagledare-bi@uadm.uu.se

018-471 10 68

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 1, Uppsala

018-471 30 03

Programstart och registrering

Information om ditt upprop och annan viktig information hittar du på vår sida för nya studenter.

Senast uppdaterad: 2021-03-02