Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 2019/2020

  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

I takt med städers förtätning och miljonprogrammets behov av upprustning ökar behovet av byggingenjörer med kunskaper i hållbar och energieffektiv byggteknik. Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik i Uppsala ger dig en utbildning baserad på den senaste forskningen och den teknik som efterfrågas av näringsliv och samhälle.

Om programmet

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik är upplagt för att ge dig en mycket god kompetens inom det byggtekniska området och du har möjlighet att välja intresseinriktning sista terminen mot konstruktion eller mot byggnadsvård (en termin på Campus Gotland). Som färdig högskoleingenjör har du många valmöjligheter och kan se fram mot utmanande arbetsuppgifter. Jobben finner du inom privata företag såväl som inom stat och kommun.

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen, vilket är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Tobias Enlund
Från: Boden
Läser: Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik åk 2

Varför valde du den här utbildningen?
– Valet stod mellan civil- och högskoleingenjör, men eftersom jag inte ville plugga i 5 år blev det högskoleingenjör med möjlighet att läsa en master senare. Jag läste teknik på gymnasiet och hade fått en inblick i konstruktion och CAD och gillade det. Detta plus jobbmöjligheterna för utbildade byggingenjörer avgjorde valet.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Universitets- och gymnasiestudier skiljer sig ordentligt. På universitetet får man ta betydligt större eget ansvar och att tänka utanför boxen är snarare regel än undantag. Tidsmässigt är det också stor skillnad – vi får ofta strukturera och planera mycket själva, framförallt i projektkurser.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Studentlivet! Valmöjligheten av aktiviteter är riktigt stor. Ett plus med Uppsala universitet är det stora utbudet av utbildningar vilket resulterar i att man möter många olika typer av människor. Jag hade tidigare studerat historia i Uppsala och när jag valde att sadla om var det självklart att stanna här.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det beror helt och hållet på vilka kurser vi läser. Vissa perioder är det mycket schemalagt och andra perioder är det mest eget arbete. En vanlig dag kan bestå av två föreläsningar 8–12, lunch 12–13 och sedan övningstillfälle i någon kurs 13–15. Sen tillkommer egenstudier. Även om schemat varierar är studierna tidsmässigt likvärdiga med ett heltidsjobb.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Problemlösning. Vi har haft ett projekt, ”The house”, som har varit genomgående i tre kurser. Vi har fått skapa ett hus och utifrån förutsättningar räknat på framförallt fukt och energi samt tackla olika problem som kan uppstå.

Hur upplevde du första tentan?
– Det var annorlunda. Eftersom jag tidigare läst humaniora var jag ovan vid tentamen på dator. Överlag var den första perioden svår just för att vi tentar av tre kursen under samma tentaperiod. Men man vänjer sig vid det.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål är att driva ett eget byggföretag. Jag är väldigt intresserad av smarta och praktiska bostäder så förhoppningsvis kommer jag att driva ett företag inom husbygge.

Berätta om studentlivet! / Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?
– Mitt första valborgsfirande i Uppsala! Om man inte spenderat valborg här är det svårt att förstå hur stort det är. Valborg i Uppsala är mer eller mindre studenternas nationaldag där det är full rulle under flera dagar och en massa roliga aktiviteter.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Björns hög i Hågadalen.
 
Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Nollningen för teknologstudenter som anordnas av UTN (Uppsala teknolog- och naturvetarkår).
 
Vad gör du om 5 år?
– Då jobbar jag som mellanchef på något företag alternativt har startat eget. 

Våren 2017

Upplägg

Under det första året läser du kurser i matematik och byggtekniska ämnen vilket ger dig den bas som krävs för de fortsatta studierna, och du läser en projektkurs med villabygget i fokus.

Under det andra året bygger du vidare på din ingenjörskompetens. Du läser kurser inom byggnadsfysik, konstruktion, strömningslära och byggstyrning, och fortsätter arbeta med projektkurser inom villabygget och flerbostadshus.

Det tredje året fördjupas kunskapen inom byggtekniken och du har möjlighet att välja inriktning mot konstruktion eller byggnadsvård, det sistnämnda läser du på Campus Gotland. Du läser även kurser inom ledarskap och industriell ekonomi detta år.

Utbildningen avslutas med ett tio veckors examensarbete.

Inom programmet finns ett naturligt samarbete med det lokala näringslivet. I samarbete med byggföretag finns möjlighet att få så kallad COOP-praktik. Det innebär att du mellan det andra och tredje året kan praktisera två terminer på ett företag. Under praktiken är du avlönad av företaget. Vi kan inte lämna någon platsgaranti men för de allra flesta som väljer att göra praktik inom utbildningen brukar det lösa sig.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Inom programmet anpassas undervisningen till att efterlikna verkligheten på arbetsplatserna. Därför arbetar du ofta i projektgrupper. I samtliga tekniska ämnen tränar du även regelbundet på både muntlig och skriftlig redovisning. Studiemetoderna är medvetet valda för att du ska vara väl förberedd när du i din framtida yrkesroll ska presentera dina projekt i olika arbetssituationer.

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, fältövningar, seminarier, laborationer och många verklighetsanknutna projektuppgifter.

I utbildningen får du göra många studiebesök och vi arbetar aktivt med gästföreläsare, så du ges bra möjligheter att sammankoppla teori och verklighet.

Utbildning i användandet av moderna datorhjälpmedel är en viktig del och vi eftersträvar alltid att använda de program som är vanligt förekommande på företag i byggbranschen.

Examinationsformerna varierar, men vanligtvis kombineras en eller flera projektuppgifter med skriftlig eller muntlig tentamen. Det förekommer också examination enbart med hjälp av projektuppgifter.

Karriär

Byggandet har under senare år legat på en hög nivå men varierar alltid med konjunkturen. Byggprogrammets nära och väletablerade samarbete med näringslivet bidrar dock till mycket goda utsikter att få arbete som högskoleingenjör inom byggteknik.

I Uppsala har programmet en bred inriktning mot hela byggmarknaden. Det innebär att du som färdig högskoleingenjör har många valmöjligheter, till exempel att bli projektingenjör, projekterande byggnadsingenjör, kalkylator, inköpare, arbetsledare inom produktion eller projektledare.

Jobben finns i både stora och små privata företag, inom såväl fastighetsutveckling, arkitektkontor, konstruktion, byggproduktion, fastighetsförvaltning såsom jobb inom stat och kommun.

Se film där tre tidigare studenter berättar om sina jobb.

Annika Joneby är arbetsledare på NCC
- När jag gjorde ett studieuppehåll under ett år gjorde jag praktik på NCC. Att jag sedan, när jag återgått till studierna, förlade mitt exjobb här blev naturligt. Direkt när jag tagit examen fick jag jobbet.
- Jag arbetar ute på ett bostadsbygge i Uppsala och min uppgift är att se till att byggproduktionen flyter på smidigt. Jag planerar arbetet, beställer material och samordnar olika yrkesgrupper. Jag ser även till att vi följer ritningarna, håller tiden och att vi har en säker arbetsmiljö. Uppstår det några problem ser jag till att vi löser dem så fort som möjligt på ett bra sätt.
- På utbildningen i byggteknik får man lära sig grunderna inom många olika områden inom bygg, allt från konstruktion till entreprenadjuridik. Det är mycket arbete i projektform vilket jag haft stor nytta av i arbetslivet och man lär sig mycket teori som som man har användning av när man börjar jobba.
- Just nu är det en väldigt stark byggkonjunktur och vi har många projekt som ska igång. Befolkningen ökar och det kommer alltid att behövas nya hus, bostäder och vägar. Byggbranschen är väldigt bred och utbildningen öppnar för många roliga yrkesval inom anläggning och husbyggnad.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1550 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet A8/8)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr