Kandidatprogram i datavetenskap 2019/2020

  • 180 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Datorer används överallt i det moderna samhället - någon måste programmera dem, se till att programvaran blir lätt att använda och gör vad den ska. Kandidatprogrammet i datavetenskap i Uppsala ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om modern informationsteknologi och programutveckling. Efter avslutad utbildning kan du jobba med att utveckla framtidens IT-lösningar på både små och stora företag.

Om programmet

Kandidatprogrammet i datavetenskap ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om informationsteknologi, med fokus på hållbar programutveckling. Programmet innehåller en blandning av kurser i matematik och datavetenskap, som grovt kan delas in i fyra delområden:

  • Datorsystem handlar om hur datorer fungerar i samverkan, ofta över stora avstånd.
  • Människa-datorinteraktion handlar också om hur datorer samverkar, men med oss människor.
  • Programvarusystem tar upp vad som krävs för att bygga riktigt stora datorprogram, med många människor inblandade i utvecklingen.
  • Formella metoder handlar om hur man kan bygga och analysera program och datorsystem på ett formellt, matematiskt sätt, för att garantera att de fungerar som de ska.
På institutionen för informationsteknologi studerar du i en internationell miljö med lärare som i många fall är världsledande forskare inom sina områden. Väljer du att fortsätta på Masterprogrammet i datavetenskap är du väl förberedd för en internationell karriär inom näringsliv eller forskning.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen med datavetenskap som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Hanna Gjöthlén
Från: Stockholm
Läser: Kandidatprogrammet i datavetenskap

Varför valde du den här utbildningen? 
 – Jag blev faktiskt tipsad om den här utbildningen av min kusin och kände ganska direkt efter att ha läst programinfon att detta skulle vara något för mig. Det lät lockande och intressant.

Motsvarar utbildningen dina förväntningar? 
– Utbildningen motsvarar till viss del mina förväntningar, men eftersom jag aldrig har programmerat eller liknande innan så hade jag knappt några. Det som är bra är att man inte behöver några förkrav inom datorer för att söka programmet utan endast matte 4 från gymnasiet. I och med detta börjar programmet på en väldigt grundläggande nivå, vilket kändes bra. Eventuellt i vissa programmeringskurser så kunde det gå lite snabbt fram ibland men då gäller det att ligga i och inte ge upp. 

Vad har varit mest utmanande? 
– Det har varit att lära sig programmera och det skiljer sig markant från allt annat. Att lära sig programmera påminner lite om att lära sig ett nytt språk.

Vad finns det för hjälp att få med studierna?
– Inom matten finns det mattestuga varje måndag–torsdag på campus och inom programmeringen finns det kodstugan varje onsdag där man kan få hjälp med sina uppgifter eller om man har generella frågor. Så det finns alltid hjälp att få om man vågar fråga. 

Hur är sammanhållningen inom ditt program?
– Den är väldigt bra. Det existerar en fin gemenskap där man kan umgås med alla. 

Är det något område inom datavetenskapen som intresserar dig särskilt mycket?
– Anledningen till att jag valde att plugga kandidatprogrammet i datavetenskap är att jag alltid haft en stor fundering kring hur datorer fungerar på en djupare nivå och genom att ha pluggat här ett år har jag redan nu börjat förstå hur en dator tänker och fungerar, mjukvara som hårdvara. Har även två år kvar, så mer kommer jag att lära och utvecklas vilket känns så spännande. 

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet? 
– Det är att engagera sig och lära känna nya människor; själv är jag med i styrelsen för studentföreningen Uppsala Datavetare vilket är superroligt. Såklart tillhör också studentlivet bland det bästa med att plugga här. Uppsala universitet har även bra kontakt med andra universitet utanför Sverige, så om man skulle vilja studera utomlands så är det inga problem alls. Själv skulle jag vilja åka till Taiwan eller något annat land i Asien för att studerar och lära mig mer om landets kultur. 

Vad gör du helst på fritiden? 
– På fritiden sjunger jag i skolans kör, pluggar och umgås med mina vänner här i Uppsala.

Vilket är ditt mål med utbildningen och vad hoppas du att du gör om fem år? 
– Mitt mål med utbildningen är att lära mig så mycket som möjligt så att jag kan ha användning för det på min framtida arbetsplats. Men jag vill också visa för andra tjejer att datavetenskap inte är synonymt med killar, utan att alla kan koda. Om fem år vill jag komma till en arbetsplats där jag trivs och har en rolig dynamik.
 

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

De två första åren ägnar du åt grundläggande studier i datavetenskap och matematik. Du lär dig bland annat programmera i flera programspråk, datorns arkitektur och hur operativsystem egentligen fungerar.

Det tredje året läser du mer avancerade datavetenskapliga kurser inom exempelvis datakommunikation, kompilatorteknik och programsemantik. Om du väljer att fortsätta läsa år fyra och fem på masterprogrammet kan du välja fritt i ett mycket stort utbud av spännande kurser.

Undervisningen bygger på aktuell forskning och förbereder dig för en internationell karriär inom näringslivet eller forskarvärlden.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Föreläsningar i helklass och lektioner i mindre grupper blandas med mer praktiska inslag som laborationer, inlämningsuppgifter och projektarbeten. Kurslitteraturen är till stor del på engelska. Ibland är föreläsningarna på engelska, särskilt under det tredje året.

De praktiska momenten är viktiga och dessa gör du oftast med hjälp av datorer.

Inlämningsuppgifterna går oftast ut på att lösa problem som liknar dem du kan ställas inför i arbetslivet.

Studera utomlands

Det finns mycket goda möjligheter att studera utomlands mot slutet av utbildningen, till exempel i Frankrike, Italien, Kina, Nederländerna, Singapore, Spanien, Storbritannien, Turkiet eller Tyskland.

Karriär

Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området är mycket stor och väntas fortsätta växa. Många datavetare arbetar som projektledare eller konsulter inom avancerad produktutveckling.

Vanliga arbetsgivare är både mindre företag och storföretag, exempelvis inom IT-branschen men inte bara där. Många storföretag har mycket stora IT-avdelningar och egen programutveckling vilket gör att datavetare kan hamna i nästan vilken bransch som helst.

Efter din kandidatexamen kan du bredda och fördjupa dina kunskaper genom att fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning i datavetenskap eller något angränsande område, till exempel människa-datorinteraktion, inbyggda system eller tillämpad beräkningsvetenskap.

Uppsala universitet bedriver världsledande forskning inom flera datavetenskapliga områden, till exempel inom människa-datorinteraktion, kompilatorteknik, formella metoder och datorarkitektur. Forskningen drivs i nära samarbete med industrin och är i särklass störst i Sverige.

Se film där tre personer som gått programmet berättar om sina jobb.

Ramus Haglund är spelutvecklare på Uprise
- Uprise är en spelstudio och är en del av Electronic Arts där vi jobbar med spel som Battlefield och Star Wars Battlefront. Först tänkte jag jobba som egen konsult, men kom i kontakt med Uprise som verkade vara ett häftigt företag så jag tog anställning istället. Jag började som frontend-utvecklare men har gått över till att jobba mestadels med backend, bland annat med lasttestning.
- Det bästa med utbildningen var att den gav mig en väldigt djup förståelse för hur datorer, operativsystem och program fungerar, kunskaper som är en förutsättning för jobbet jag har. Eftersom vi fick lära oss grunderna i programmering och inte hade kurser i specifika programmeringsspråk gör det att jag lätt kan sätta mig in i helt nya språk och koncept.
- Enligt mig ska man läsa datavetenskap för att man får lära sig häftiga saker, får kontakter för livet och för att det är så otroligt roligt och framtiden ser ljus ut då exempelvis spelindustrin växer för varje år.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Kandidatprogram i datavetenskap

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1300 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A9/8)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledare Olle Gällmo

olle.gallmo@it.uu.se

018-471 10 09

Institutionen för informationsteknologi

ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2

Box 337, 751 05 UPPSALA

info@it.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.