Masterprogram i evolutionsbiologi - MEME

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i evolutionsbiologi - MEME 2023/2024
Anmälan

Masterprogram i evolutionsbiologi (MEME) är en forskningsinriktad internationell utbildning inom evolutionsbiologi kopplad till EU:s mundusstipendier. Liksom inriktningen evolutionsbiologi inom masterprogrammet i biologi integrerar MEME områden som evolutionär ekologi, genomik, makroevolution och utvecklingsbiologi.

Om programmet

Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME), är ämnat för talangfulla och motiverade studenter som är intresserade av att förstå evolution i alla dess aspekter. Fokus är på modern evolutionär teori där interaktioner mellan organismer och deras biotiska och abiotiska miljöer studeras. Förutom att söka förstå livets uppkomst och utveckling så adresseras de evolutionära processer och mönster vi ser idag.

Evolutionär biologi är inte endast av inomvetenskapligt intresse. För att förstå de flesta biologiska processer runtomkring oss så behöver vi sätta dem i ett evolutionärt sammanhang. Därför är nu ett evolutionärt tänkande centralt även för att förstå andra discipliner; exempelvis ekologi, utvecklingsbiologi, biogeografi, fylogeni, genomik, bioinformatik och systematik men också inom ämnen som epidemiologi, mikrobiologi och immunologi. Även inom icke-biologiska ämnesfält som ekonomi, informatik, sociologi, språk och antropologi används evolutionära principer och teorier.

Masterprogrammet i evolutionsbiologi ger dig en examen med gott anseende världen över. Varje student på masterprogrammet i biologi har sin egen personliga studieplan och du kan välja fritt bland ett stort antal kurser efter eget intresse. MEME är ett gemensamt projekt mellan fyra europeiska universitet: Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna; Ludwig-Maximilians-Universität München, Tyskland; Université Montpellier 2, Frankrike; och Uppsala universitet, med möjligheter till en utbytestermin vid Harvard University, USA eller Université de Lausanne, Schweiz.

Under utbildningen kommer du att

  • arbeta på minst två universitet i minst två länder
  • få möjlighet att knyta kontakter med forskare och medstudenter från många länder
  • komma nära och ta del av spännande forskning.

Programmet har en tydlig internationell prägel då både studenter och lärare utgör en blandning av människor från olika länder. Examensarbetet under andra året sker i nära kontakt med andra universitet. På så sätt får du göra ett examensarbete i ett aktuellt ämne. Masterprogrammet i evolutionsbiologi förbereder dig framför allt för en framtida forskningskarriär.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biologi som huvudområde samt en motsvarande examen från något av de andra lärosäten som deltar i samarbetet.

Upplägg

Som student på programmet börjar du dina studier i antingen Groningen eller Uppsala. Andra terminen fortsätter sedan i Montpellier eller München. Under den tredje och fjärde terminen väljer du vid vilket eller vilka universitetet du vill göra dina två enskilda forskningsprojekt.

Se MEME:s webbplats för kurser inom programmet den första terminen, andra terminen samt information om forskningsprojekt.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Biologiutbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Alla lärare är aktiva forskare med djupa ämneskunskaper. Vi fäster stor vikt vid att träna dig som student i ett vetenskapligt arbetssätt och du får inblick i den senaste forskningen. Lärarna på programmet är diskussions­villiga och vi förväntar oss att du är aktiv under föreläsningar och laborationer.

Under masterprogrammet i evolutionsbiologi skaffar du dig omfattande faktakunskaper och du ges ofta tillfälle till praktisk träning i form av laborationer och exkursioner. Du får också kompetens att lösa problem, tänka analytiskt och arbeta vetenskapligt både enskilt och i grupp.

Som biologistudent får du också systematisk kommunikationsträning - något som alltmer efterfrågas ute i arbetslivet. Övningar i muntlig och skriftlig framställning är en starkt integrerad del av undervisningen liksom övningar i diskussioner och debatter.

Programmet har en stark internationell prägel och ges på engelska.

Karriär

Programmet är en utmärkt bas om du önskar en forskarkarriär inom evolutionsbiologi - i Sverige såväl som utomlands. Din viktigaste merit i detta avseende är dina examensarbeten (du gör två om vardera 30 hp). Ett noggrant val av ämnen för dessa gör att du lämnar programmet med både en solid teoretisk kunskapsbas och skicklighet i de metoder som krävs för att studera evolutionära processer.

De som tidigare gått programmet arbetar till exempel på Université de Lausanne (Schweiz), Uppsala universitet, Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources (Portugal) och Smithsonian Institution (USA). Jobbtitlar inkluderar forskarstuderande, forskarassistent och forskningsinformatör.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Detta program söker du via MEME:s webbplats, där du söker både utbildning och stipendium på en och samma gång. Läs mer på MEME:s webbplats.

Observera att sista anmälningsdag är den 15 januari 2023.

Masterprogram i evolutionsbiologi - MEME

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 januari 2023

Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp biologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Se MEME:s webbplats för information om urval.

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

För mer information om programmet kontakta programansvarig Jacob Höglund:

jacob.hoglund@ebc.uu.se

För allmän information om masterstudier i biologi kontakta:

master@ibg.uu.se

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

info@ibg.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-02