Masterprogram i elektriska framdrivningssystem

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i elektriska framdrivningssystem 2023/2024
Anmälan

Elektrifieringen av transportsektorn sker nu. Vill du vara en del av denna förändring? Masterprogrammet i elektriska framdrivningssystem ger dig expertis inom elektromobilitet och tekniska färdigheter för att möta behoven från en fordonsindustri i ständig utveckling. Uppsala universitet erbjuder tillsammans med partners från branschen ett unikt program med specialkurser i elfordon, som förbereder dig för ett framtida jobb inom samhällets elektrifiering.

Om programmet

Är du intresserad av hur teknik kan bidra till elektrifieringen av transportsektorn och ett mer hållbart samhälle? Då är masterprogrammet i elektriska framdrivningssystem perfekt för dig. Genom att utveckla tekniska färdigheter inom elektromobilitet lär du dig om hur olika elfordon fungerar, kan laddas och hur elektriska drivlinor för bilar, tåg, båtar och flygplan designas.

Uppsala universitet bedriver forskning inom elektricitet, elektromobilitet och förnybar elgenerering i nära samarbete med industrin. Under utbildningen kommer du att komma i kontakt med några av de största företagen inom svensk industri genom studiebesök och gästföreläsningar. Du har även möjlighet att göra ditt examensarbete och ta projektkurser inom industri och forskargrupper, vilket ger dig erfarenhet och inblick i branschen redan under utbildningen. Uppsala kommun har satt som mål att bli fossilfritt till 2030, vilket gör staden till den perfekta platsen att experimentera och utveckla nya lösningar inom elektromobilitet.

Under utbildningen kommer du att:

 • få de tekniska kunskaperna som krävs för att bidra till den växande marknaden för elfordon, laddningsinfrastrukturer och energilagring för elfordon, samt kunskap om relaterade hållbarhetsaspekter och etiska aspekter av systemen,
 • få möjlighet att programmera, bygga och utveckla prototyper i de anläggningar du kommer att ha tillgång till,
 • få ett nätverk av potentiella arbetsgivare och kollegor, både inom den akademiska världen och näringslivet.

Studentprofil

Du är en motiverad student med en god teoretisk grund i elektroteknik, fysik och matematik från din kandidatexamen, med ett intresse av att vara en del av den pågående utvecklingen mot elektrifiering av transportsektorn. Du tar dina studier på allvar, är nyfiken och har goda kunskaper i engelska. Du har lätt för att samarbeta med andra studenter i projektarbeten och laborationer. Efter dina studier planerar du att exempelvis arbeta med elektriska drivlinor för elbilar eller andra elfordon i industrin, att leda ett team på ett konsultföretag, samordna projekt för att styra investeringar i den offentliga sektorn eller fortsätta med en doktorandutbildning.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med elektroteknik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att ta ut en teknologie magisterexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Valeria Castellucci

Vem är du?
Valeria Castellucci, Biträdande universitetslektor vid institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära. Jag ser fram emot att vara programansvarig för denna master!

Varför startar det här programmet?
Vi ser ett ökat behov hos bilindustrin för fler experter inom området, och fler ingenjörer med kunskaperna att möta nya de nya utmaningar industrin står inför.

Vad kommer studenterna att få lära sig?
Programmet kommer lära dem om kraftelektronik, elektriska motorer och deras styrning samt elbilar och laddningsinfrastrukturer. Genom att utveckla tekniska färdigheter inom elektromobilitet lär dem sig om hur olika elfordon fungerar, kan laddas och hur elektriska drivlinor för bilar, tåg, båtar och flygplan designas. Under programmet får studenterna även chansen att utföra projektarbeten vid universitetet eller på företag.

Vilka jobb förväntar ni er att studenterna får efter programmet?
Jag tror våra studenter kommer hamna som designingenjörer, projektledare, eller projektsamordnare. Det finns även utrymme inom forskning vid universitet, eller institut.

Hur ser arbetsmarknaden ut för dem?
Både arbetsmarknaden i Sverige och internationellt har ett behov av välutbildade ingenjörer och tekniker. Våra studenter kommer vara väldigt attraktiva på marknaden, med sin expertis inom området. Transportsektorn växer världen över, och våra studenter får en unik uppsättning erfarenheter och kunskaper för att möta denna utveckling.

Vad har du för tips och råd till de som planerar att söka till programmet?
Mitt råd är att ögna igenom de kurser som erbjuds inom programmet, för att förstå vad som ingår. Jag rekommenderar masterprogrammet till alla som är intresserade av teknologi, elektrifiering av transportsektorn, och utvecklingen för områden. Jag vill även tipsa om Uppsala som stad, och allt vad studentnationerna har att erbjuda: pubar, lunchservering, bibliotek, formella baler, teater, musik och sport, etc. Varmt välkommen till programmet och Uppsala!

Hösten 2021.

Upplägg

Programmet syftar till att utbilda dig i följande ämnen:

 • Elektriska fordon
 • Elektronik och styrsystem
 • Energilagring

Första året lär du dig om ämnesområdet, kraftelektronik, elektriska motorer och deras styrning samt elbilar och laddningsinfrastrukturer. Du kommer också att fördjupa din insikt i aktuella forsknings- och hållbarhetsfrågor.

Andra året studerar du mättekniker, industriell ledning och olika elfordon. Du har möjlighet att anpassa din studieplan genom att välja kurser beroende på vilken typ av drivsystem du är mest intresserad av. Under programmet får du även chansen att utföra projektarbeten vid universitetet eller på företag.

Det tvååriga programmet avslutas med ett 30 hp-examensarbete som kan genomföras i samarbete med exempelvis Uppsala universitets partnerföretag, Uppsala kommun eller Chalmers tekniska högskola. Du har också möjlighet att ta en magisterexamen (60 hp) genom att genomföra en 15-hp avhandling efter ett år.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Flera av lärarna på programmet är aktiva forskare inom elektromobilitet vilket garanterar dig kunskap och förståelse för den senaste forskningen. En del kurser innehåller besök av gästföreläsare från industrin för att ge dig en inblick i arbetslivet.

Kurserna organiseras med varierande undervisningsmetoder, som föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, projektarbeten och studiebesök. Skriftlig tentamen används främst till de teoretiska kurserna, i kombination med examination i form av gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter. I de mer praktiska kurserna sker examination genom individuella projekt eller grupparbeten.

Programmet ges i Uppsala och undervisas på engelska.

Karriär

Behovet av välutbildade ingenjörer och tekniker med expertis inom elektrifiering av transportsektorn ökar - både i Sverige och utomlands. Studenter med en magisterexamen i elektroteknik är mycket attraktiva på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt. Detta program ger dig en ny, unik profil och uppsättning färdigheter som förbereder dig för att ta ledningen inom bilindustrin.

Efter examen kan arbetsmöjligheter exempelvis finnas inom fordonsindustrin, energisektorn eller som doktorand vid ett universitet.

Exempel på jobb som är lämpliga för dig som tar examen från detta magisterprogram:

 • projektledare på ett konsultföretag - till exempel att utvärdera prestanda för olika lösningar inom grön transport,
 • designingenjör inom fordonsindustrin - till exempel att utforma och utveckla drivlinor för elfordon eller att programmera styrstrategier för elmotorer,
 • forskare vid universitetet eller forskningsinstitut - till exempel med mål att utveckla smarta strategier för laddning av elbilar, eller för att undersöka potentialen hos olika lösningar inom elektromobilitet och hur man integrerar dessa lösningar i våra städer,
 • projektkoordinator inom offentlig sektor - till exempel för att stödja kommuner i hållbara investeringar i transportsektorn.

Exempel på möjliga arbetsgivare:

 • Volvo, Scania, Bombardier, Alstom
 • ABB, Ericsson
 • Beslutsfattare, organisationer, kommuner
 • Vattenfall, Fortum, Ellevio
 • Sweco, ÅF, Ramboll
 • Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola
 • McKinsey, Accenture

Programmet erbjuds av Avdelningen för elektricitetslära vid Institutionen för elektroteknik i samarbete med Institutionen för kemi vid Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola i Göteborg och partners från branschen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ner det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Skriv ditt personliga brev (statement of purpose) i meritformuläret. Ladda upp meritformuläret på antagning.se.

För behörighet till programmet, notera att fysikkraven avser innehållet i kurserna (till exempel elektromagnetism, termodynamik och mekanik) och inte enbart kursernas huvudområde.

Masterprogram i elektriska framdrivningssystem

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1453 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 120 hp inom teknik/naturvetenskap varav 60 hp elektroteknik, 10 hp fysik och 30 hp matematik.

Praktisk erfarenhet av laborativt arbete och förmåga att använda datorbaserade beräkningshjälpmedel, t.ex. MATLAB. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Institutionen för elektroteknik

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 534, 751 21 Uppsala

Senast uppdaterad: 2021-03-02