Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik

Läsåret 2023/2024

Anmälan

Vill du bidra till att fossila bränslen ersätts med förnybara energikällor, bygga ut elkraften eller jobba för en hållbar utveckling av elbilar? Det kan bli verklighet om du läser till högskoleingenjör i elektroteknik. Som elektroingenjör förstår du hur tekniken fungerar och hur den kan användas för att skapa morgondagens produkter. Det är eftertraktat i en bransch med stort behov av kompetens både i Sverige och utomlands.

Om programmet

Elnätets betydelse som energieffektiv och miljövänlig energibärare blir större och större. Elbilar introduceras i mer omfattande skala och där behövs kunskaper om hur utvecklingen ska se ut för en långsiktig hållbarhet. Det krävs modernare styrsystem och energibesparande teknik för att nå ett hållbart samhälle. I takt med det växande behovet av modern infrastruktur för el ökar också efterfrågan på kvalificerade elektroingenjörer.

På Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik får du de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att exempelvis förstå de olika komponenterna i elnätet. Du får också kunskaper med allt från att producera elkraft till intelligent styrning av energiförbrukningen.

Förutom att lära dig använda och utveckla avancerad teknik får du också öva på att kommunicera, samarbeta och tänka kreativt. Ingenjörsinriktade projektkurser återkommer i alla årskurser som ett viktigt led i att träna såväl självständig förmåga som samarbete i grupp. Ett bra exempel på detta är kursen där du får vara med och bygga en elbil. Där får du de verktygen som behövs för att omsätta teori i praktik, vilket utvecklar dina färdigheter och förbättrar dina chanser till attraktiva jobb inom såväl näringsliv som inom forskning.

Efter utbildningen förstår du hur elektroniken fungerar och hur den kan användas för att utveckla framtidens produkter.

Examen

Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen (Bachelor of Science in Engineering), som är en yrkesexamen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Viktor Åström
Kommer från: Upplands Väsby
Läser: Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag ville kombinera mina tidigare universitetsstudier med något som jag tror både kan vara samhällsnyttigt och även då jag i slutänden väldigt gärna vill arbeta med något som i hög grad är praktiskt tillämpningsbart.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Jag tycker det är jättebra, framförallt eftersom man till stor del får lägga upp sitt arbete helt själv vilket passar mig perfekt.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det bästa är nog att det finns så mycket människor man kan diskutera alla möjliga frågor med, oavsett om det gäller sånt som man själv studerar eller om man tycker annat är kul att lära sig mer om. Kort sagt så är det alla olika former av människor man träffar på universitetet som gör det riktigt värt att studera här.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det oftast ett par föreläsningar och någon lektion med olika längder på dagarna varvat med lite laborationer. Det varierar en aning om något är obligatoriskt eller inte så ofta är det valfritt att närvara, och för att citera en känd filosof ”Inget före tio är värt att gå på”.

Vad är typiskt för din utbildning?
– På elektroteknik så är det väldigt vanligt att självklart sitta och beräkna kretsar. Vi spenderar också väldigt mycket tid i labbet där vi bland annat bygger kretsar, arbetar med att utforma kretskort och så självklart det projekt som vi har under första året. Då bygger klassen tillsammans om en bensindriven bil till en elbil där vi bygger allt från motorn, till batterisystemet, till kretskorten som vi även programmerar för att bilen ska fungera.

Hur upplevde du första tentan?
– Den första tentan var lite stressigare än andra tentor har varit, framförallt då jag själv inte visste vilken nivå som sattes på utbildningen. Men det gick hur bra som helst och idag känns de lite som att den stressen var lite onödig.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Målet med mina studier är att få min examen och sedan förhoppningsvis få ett arbete inom någon form av robotik och automation, alt. Lägga till ett par kursen på min nuvarande utbildning för att ha möjligen att i framtiden läsa en masterutbildning inom ämnet.

Berätta om studentlivet!
– Det bästa med att plugga vid just Uppsala universitetet är ju självklart studentlivet, och med alla traditioner som det för med sig. Vilket kan vara allt från gasquer och baler på nationerna till sånt som forsränningen och overallfester! Vem vill inte gå på en fin middagssittning där allting sker baklänges liksom? Eller ränna runt i utklädnad på stan och det tydligen ses som normalt. I Uppsala har vi fruktansvärt många studentnationer som både har pubar och klubbar i princip alla dagar i veckan och om man är mer intresserad av annat så har dom flesta nationerna också allt från körer till dans och teatergrupper.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Observatorieparken på sommaren!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Sång och spex!

Vad gör du om 5 år?
– Skriver omtenta.

Hösten 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Under årskurs ett läser du matematik, grundläggande mekanik, ett kursblock i elektroteknikens grunder och en stor projektkurs. Under årskurs två och tre läser du kurser i:

  • elektronik
  • elkraftteknik
  • programmering och beräkningsvetenskap
  • CAD
  • mjuk- och hårdvarudesign av mät- och styrsystem
  • företagsekonomi.

Programmet har en profilering mot elkraftteknik samtidigt som det ger en bred bas inom övriga delar av elektrotekniken. Många kurser är projektorienterade och ger dig möjlighet att direkt omsätta teorin i praktiken.

I årskurs tre kan du välja mellan att ytterligare bredda din kompetens eller fördjupa dig i ett smalare område inom elektroteknik beroende på ditt intresseområde. Den sista terminen avslutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Därigenom får du chans att visa din förmåga att arbeta som ingenjör och du får också tillfälle att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Kärnkurserna som elektroteknikens grunder, elektronik, elkraftteknik samt mät- och styrsystem ger dig såväl gedigna och breda grundkunskaper som direkt tillämpbara färdigheter. Projektarbeten är viktiga moment i kärnkurserna i samtliga årskurser.

Kurserna och delar av kurslitteraturen är på svenska men det förekommer föreläsningar, artiklar och ett flertal kursböcker på engelska.

Programmets näringslivsanknytning med till exempel ABB, Vattenfall, Fortum via studiebesök, fältlaborationer och projektuppgifter ger en tydlig koppling till möjliga arbetsgivare.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att under den sista terminen göra examensarbetet och/eller läsa valbara kurser utomlands. Uppsala universitet har utbytesavtal med 400 universitet i hela världen.

Karriär

Med en examen i elektroteknik får du möjlighet till ett spännande och utvecklande arbete. Elektroingenjörer behövs för arbete med utveckling, konstruktion, test, drift och underhåll av elektrotekniska system inom olika områden. Allt fler produkter och system innehåller idag intelligens i form av elektroniska styrsystem.

Vår framtida energiförsörjning är ett viktigt område där elektroingenjörer kan jobba med allt från att producera elkraft till intelligent styrning av energiförbrukningen. Elektroingenjörer efterfrågas också för arbete med utveckling, konstruktion, test, installation samt drift och underhåll av elektrotekniska system särskilt inom elkraftområdet.

Under årskurs tre kan du söka till senare del på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Du kan även välja att läsa vidare på ett masterprogram.

Programmet har stark anknytning till den världsledande forskningen som bedrivs på Ångströmlaboratoriet inom elektrisk energigenerering och elektriska drivsystem.

Läs mer om att jobba som ingenjör

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Om du saknar behörigheten kan du läsa Tekniskt-naturvetenskapligt basår som ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats på programmet.

Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik

180 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P1551 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c/Matematik D

Urval: Betyg (66 %) - Högskoleprov (34 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 390000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Sonja Droschke

studievagledare-ei@uu.se

018-471 30 15

Studentservice på Ångström

Ångströmlaboratoriet, hus 10, plan 0, Uppsala

018-471 31 03

Senast uppdaterad: 2021-03-02